دانلود فایل


مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی - دانلود فایلدانلود فایل مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی پژوهشی کامل که با استفاده از روش ابشاری و زبان برنامه‌نویسی PHP و بانک اطلاعاتی MySQL پیاده سازی شده

دانلود فایل مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی پژوهش کامل در حوزه کامپیوتر و IT میباشد و در 5 فصل تنظیم شده است. پروژه انجام شده در مورد سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی که با استفاده از روش ابشاری و زبان برنامه نویسی PHP و بانک اطلاعاتی MySQL پیاده سازی شده است .شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 85 صفحه برای رشته کامپیوتر و IT در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.

چکیده
پروژه انجام شده در مورد سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی دانشگاه پیام نور مشهد می باشدکه با استفاده از روش ابشاری و زبان برنامه نویسی PHP و بانک اطلاعاتی MySQL پیاده سازی شده است . با طراحی این سیستم دیگر نیاز نیست دانشجویان حتما برای جستجوی کتاب مورد نظرشان به برگه دانهای مربوط درکتابخانه دانشگاه مراجعه کنند و با مراجعه به قسمت جستجوی سایت این نیاز خیلی راحتتر و سریعتر رفع خواهد شد و همچنین به قسمت مدیریت کتابخانه امکانات بسیار زیادی با سطح دسترسی اسان و فوری در رفع مشکلاتی که در زمینه ثبت و ویرایش کتاب ، ثبت و ویرایش عضو ، ثبت و ویرایش و حذف کارمند ، گزارش گیری از کارهای انجام شده در کتابخانه و . . . داشته اند را میدهد. این پروژه در بر گیرنده قسمتهای جستجو ، کتابداری ، اعضاء ، مدیریت کاربران ، میز امانت ، ثبت کارکرد و login سیستم میباشد.
واژه های کلیدی:کتابخانه الکترونیکی ، سیستم جامع، برنامه نویسی تحت وب ، PHP , MySQL
فهرست مطالب
تقدیر و تشکر. ب
چکیده. ت
مقدمه. 1
فصل یکم مروری بر سیستم دستی و سیستم نوین طراحی شده کتابخانه
1-1- نحوه عملکرد کتابخانه به صورت دستی.. 4
1-1- 1- تهیه کتاب برای کتابخانه. 4
1-1-2‏ - حذف کتاب از کتابخانه. 4
1-1-3 - عضویت در کتابخانه. 4
1-1-4 - تمدید عضویت... 5
1-1-5 - امانت... 5
1-1-6- تمدید کتاب.. 5
1-2- مفاهیم مربوط به رشته کتابداری.. 5
1-3- بیان مسئله. 6
1-4- معرفی پروژه. 6
1-5- گروههای استفاده کننده. 7
1-6- خلاصه ای از خواسته های کاربر. 7
1-7- نمونه های مشابه و تفاوتهای انها8
فصل دوم شرح اجزاء و زیر ساختهای پروژه
2-1- زیر ساخت های پروژه. 14
2-2- قیاس بین PHP با ASP. 14
2-3-معرفی PHP. 15
2-3-1 - ویژگی های مهم PHP. 15
2-3-2- بعضی از قدرت های PHP. 16
2-4- معرفی MySQL.. 17
2-4-1- تاریخچه MySQL.. 18
2-4-2 - ویژگی های MySQL.. 18
فصل سوم مفاهیم مربوط به تجزیه و تحلیل سیستم
3-1- فرایند تولید نرم افزار. 22
3-2- امکان سنجی.. 22
3-2-1- امکان سنجی عملیاتی.. 23
3-2-2- امکان سنجی اقتصادی.. 23
3-2-3- امکان سنجی تکنیکی.. 24
3-3- تحلیل هزینه و منافع.. 24
3-4- امکان سنجی سیستم.. 25
3-5- زیر سیستم ها26
3-5-1- تشریح واحد های موجود در سیستم.. 26
3-6- نمودار های تحلیل سیستم.. 27
3-6-1- تعیین بازیگران سیستم.. 27
3-6-2- نمودار های UML.. 28
3-6-3- نمودارهای مورد کاربرد. 28
3-6-4- نمودار های کلاس... 33
3-6-5- نمودار های ترتیب... 36
3-6-6- نمودار های فعالیت... 39
فصل چهارم طراحی بانکهای اطلاعاتی
فصل پنجم طراحی و پیاده سازی سیستم
جمع بندی و نتیجه گیری.. 74
منابع و مراجع.. 75
فهرست شکل ها
شکل 3-1 امکان سنجی اقتصادی.. 24
نمودار 3-1 : نمودار سازمانی.. 26
شکل 3 -2 نمودار UseCase 1 ، مربوط به بخش عضویت کتابخانه. 29
شکل 3-3 نمودارUseCase2، مربوط به بخش امانت کتابخانه. 29
شکل 3-4 نمودارUseCase3، مربوط به بخش کتابداری کتابخانه. 30
شکل 3-5 نمودارUseCase4، مربوط به بخش کاربران سیستم کتابخانه. 30
شکل 3 -6 نمودارUseCase5، مربوط به بخش جستجوی کتاب توسط عضو و فرد معمولی در کتابخانه. 31
شکل3- 7نمودارUseCase6، مربوط به بخش امانتدار در کتابخانه. 31
شکل3- 8نمودارUseCase7، مربوط به کتابدار در کتابخانه. 32
شکل3- 9نمودارUseCase8، مربوط به مدیر در کتابخانه. 32
شکل 3- 10 نمودارUseCase9، مربوط به کل سیستم کتابخانه و کاربران ان.. 33
شکل 3-11 نمودار ClassDiagram.. 34
شکل 3-12 نمودار Class. 35
شکل3-13 نمودار Class و کاربرد ان.. 36
شکل 3-14 نمودار Sequence مربوط به درخواست عضو جدید برای عضویت در کتابخانه. 37
شکل 3-15 نمودار Sequence مربوط به درخواست عضو جدید در کتابخانه(NetBeans)37
شکل 3-16 نمودار Sequence مربوط به واحد امانت کتاب.. 38
شکل 3-17: نمودار Sequence مربوط به واحد کتابداری کتابخانه. 38
شکل 3-18: نمودار Sequenceمربوط به واحد مدیریت کاربران سیستم کتابخانه الکترونیکی.. 39
شکل3-19: نمودار Activity 1 مربوط به ثبت نام جدید در کتابخانه. 39
شکل3-20: نمودار Activity 3 مربوط به واحد امنت کتاب.. 40
شکل3-21: نمودار Activity 4 مربوط به واحد مدیریت کاربران سیستم کتابخانه. 41
شکل4-1: جدول DataBase ثبت اطلاعات اعضا43
شکل4-2: جدول امانت... 43
شکل4-3: جدول فهرست... 44
شکل4-4: جدول نویسنده. 44
شکل4-5: جدول عنوان.. 44
شکل4-6: جدول مترجم.. 45
شکل4-7: جدول موضوع. 45
شکل4-8: جدول ثبت کتاب.. 45
شکل4-9: جدول کتاب.. 45
شکل4-10: جدول ثبت گزارش... 45
شکل4-11: جدول ثبت عبور کاربران.. 46
شکل4-12: تمام جدول به همراه روابطشان.. 47
شکل 5 -1 صفحه login. 49
شکل 5 -2 صفحه ورود به سیستم.. 49
شکل 5 -3 صفحه اصلی.. 50
شکل 5 -4 صفحه اصلی.. 51
شکل 5 -5 خطای عدم پر کردن فرم جستجوی کتاب.. 51
شکل 5 -6 خطای عدم یافتن کتاب.. 51
شکل 5 -7 نتایج جستجوی کتاب.. 52
شکل 5 -8 ویرایش کتاب.. 53
شکل 5 -9 افزودن کتاب.. 54
شکل 5 -10 بررسی صحت اطلاعات کتاب در حال ثبت کتاب.. 55
شکل5 -11 نتیجه جستجوی کتاب در قسمت ویرایش.... 56
شکل5 -12 نتیجه جستجوی کتاب در قسمت ویرایش.... 57
شکل 5 -13 فهرست نویسی کتاب.. 58
شکل5 -14 افزودن عضو به کتابخانه. 59
شکل5 -15 خطای مربوط به عدم صحت اطلاغت عضو. 60
شکل5 -16 پیش نمایش اطلاعات عضو. 60
شکل5 -17 جستجوی عضو. 61
شکل 5 -18 ویرایش عضو. 61
شکل 5 -19 مدیریت کاربران.. 62
شکل 5 -20 مدیریت کاربران.. 63
شکل 5 -21 افزودن کاربر جدید. 63
شکل5 –22 فعال یا غیر فعال نمودن کاربران.. 64
شکل 5 -23 ویرایش کاربر. 64
شکل 5 -24 حذف کاربر. 65
شکل 5 -25 افزودن کاربر. 66
شکل 5 -26 افزودن کاربر با استفاده از کلمات رزرو شده. 66
شکل 5 -27 افزودن کاربر(سطح دسترسی)67
شکل 5 -28 واحد امانت (جستجوی امانت براساس شماره عضویت)67
شکل 5 -29 خطای ناشی از عدم اعتبار شماره عضویت... 68
شکل 5 -30 واحد امانت... 68
شکل 5 -31 واحد امانت(عضو بدون عکس است)68
شکل 5 -32 واحد امانت(کتاب عضو تمدید شده است)69
شکل 5 -33 واحد امانت(کتاب عضو دریافت شده است)69
شکل 5 -34 واحد امانت(چاپ کارت عضو)69
شکل 5 -35 مدیریت ورود و خروج (ثبت کارکرد)70
شکل 5 -36 مدیریت ورود و خروج (نمایش کارکرد کاربر دلخواه از لیست)71
شکل 5 -37 مدیریت ورود و خروج (حذف کارکرد کاربر)71
شکل 5 -38 خروج کاربری.. 72
شکل 5 -39 در صورت خروجکاربری(ورود به سیستم)72
شکل 5 -40 نمایش اطلاعات مربوط به کاربر. 73


پایان نامه


پروژه کتابخانه الکترونیکی


سیستم جامع


برنامه نویسی تحت وب


PHP


بانک اطلاعاتی


MySQL


تجزیه و تحلیل سیستم


UseCase


روش ابشاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتابخانه|کتابخانه مجازی|کتابخانه مجازی برنامه نویسی|دانلود کتاب ...

پروژه ی توسعه و ارتقا اندروید AOSP یا پروژه ی کد باز اندروید نام دارد که شرکت ...
عنوان کتاب: آموزش جامع برنامه نویسی اندروید Android میلاد فشی به زبان فارسی ...
سیستم عامل اندروید مستقر بر SoC، فرایندی که تا کنون به صورت جامع مستند سازی
...

نیازسنجی سیستم جامع مدیریت اطلاعات بیمارستان (HIS)

6 سپتامبر 2011 ... پروژه تهیه سند استاندارد نیازسنجی سیستم مدیریت اطلاعات ... نیازسنجی سیستم
جامع مدیریت اطلاعات بیمارستان (HIS) ... به علت گستردگی بخشها در این مستند تنها
بخشهای کلیدی تر .... سند تکمیل شده نیازسنجی فروشگاه الکترونیکی فروش کفش
: ۲۰ صفحه ... انتقال کتابخانه اسناد از Endnote به Mendeley.

فایــل پــروژه مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی

مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی پژوهشی کامل که با استفاده از
روش ابشاری و زبان برنامه‌نویسی PHP و بانک اطلاعاتی MySQL پیاده سازی شده.

موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی

تاریخ تحویل پروژه های رشته معماری (تمام تحویل ها ساعت 8 الی 10 صبح می باشد). 20
خرداد 1396, 12:37. فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ...

پروژه مهندسي نرم افزار سيستم کتابخانه

5 دسامبر 2016 ... در این پروژه سیستم کتابخانه…,پروژه مهندسي نرم افزار سيستم ... پاورپوینت درس
مدارهاي منطقي ديجيتال+کتاب انگلیسی . ..... پروژه های آماده مهندسی - نامه نگاری و متن
نامه های اداری مقدمه در اين قسمت يك مرور كلي بر مستند شرح نيازمنديهاي نرم‌افزار كه
شامل هدف، محدوده . ... مقاله جامع در مورد نقش مهندسی Piping در پروژه های …

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

28, ارائه رویکردی براساس ارسال فایل گزارش حملات در سیستم تشخیص نفوذ
توزیع‌شده ... 56, بررسی تطبیقی نقش خدمات الکترونیک در رضایت مندی شهروندان از
خدمات شهرداری .... 130, شناخت میزان سواد رسانه‌ای دانشجویان روابط عمومی دانشگاه جامع
علمی .... 166, ریشه یابی و آسیب شناسی اجرای تئاتر مستند در ایران از آغاز تا امروز,
حدیث ...

ﺖﯿاﻣﻨ و اﻃﻼﻋﺎت ي ﻓﻨﺎور ﻣﺨﺎﺑﺮات، ي ﻫﺎﻨﻪﯿزﻣ در ﺎنﯿﺑﻨ داﻧﺶ

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. و. ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي،. اراﺋﻪ. ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي. ﺻﻨﻌﺘﯽ. و. ﻃﺮاﺣﯽ. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. ﻣﺒﺘﻨﯽ. ﺑﺮ. ﻓﻨﺎوري. ﭘﺮدازش
. ﺗﺼﻮﯾﺮ .... ﺗﯿﺰرﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ. 2 ... 6350125. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘ. ﺮل ﭘﺮوژه. -.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖ و. ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﻌﻬﺪات اداري. -. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ..... و ﻧﺮم اﻓﺰار از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي.

نظام آراستگی 5S چیست ؟ - مدیریت سرآمد ایرانیان

10 جولای 2013 ... ولي ايده اوليه اين سيستم ، ژاپني نمي باشد . ... دسته دوم ، سازمانهاي خدماتي مانند هتل ها
، سوپر ماركتها ، كتابخانه ها و مراكز تفريحي را در بر مي گيرد .

شرکت عمران گستر

مناقصه‌گذاری الکترونیکی توسط کارفرما و شرکت سریع در مناقصات توسط
پیمانکار ... لطفاً قبل از مراجعه همکاران برای نصب و راه اندازی با توجه به مستند
پیشنیازهای .... تخصصی مدیریت پروژه، کتب، مقالات و اطلاعات موجود در کتابخانه
خود را در کانال ... عماد فرازمند و سایر اعضای تیم پروژه "طرح جامع سیستم‌های اطلاعاتی
(ISMP)" بودند.

مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی - تخفیفستان فایل

مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی پژوهش کامل در حوزه کامپیوتر و IT
میباشد و در ۵ فصل تنظیم شده است. پروژه انجام شده در مورد سیستم جامع کتابخانه ...

آمار و احتمالات مهندسی - کتابخانه دیجیتال

... ویرایش مستند جاری می باشد لطفا منتظر پاسخ باشید... خانه · راهنما · ورود به سایت.
کاربر بازدید کننده. سامانه جامع کتابخانه دیجیتال ... رشته مهندسی مدیریت پروژه ...

تاثیر شاخص‌های کلیدی عملکرد بر پیشرفت و ثبات مدیریت دانش در ...

12 ژوئن 2015 ... آغاز پروژه پیاده سازی طرح جامع مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت ... با این حال، و در
صورت عدم وجود داده‌های داخلی در فازهای اولیه پروژه مدیریت ... ارزش افزوده مدیریت دانش
برای عملکرد مالی یک اختلاط آسیای شرقی اثبات شده و به طور شفاف مستند شده است.
... این سیستم دارای یک کتابخانه الکترونیکی است که برنامه‌ها، ...

طرح مستندسازي و بهبود فرآيندها - دانشگاه قم

5 جولای 2011 ... معاونت اداري و مالي دانشگاه قم نيز به عنوان يکي از مهمترين واحدهاي ستادي دانشگاه، با
توجه به ماموريتي که به عهده دارد از يک سو و عدم بازنگري جامع در ...

مديريت فني و عمران شهري - وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

طرح جامع چيست؟ ... خدمات الکترونیکی ... شبکه یکپارچه کتابخانه های سازمان · سامانه
خدمت رسان 24 ساعته · سامانه هوشمند اشتغال ... ارزيابي كارشناسان و مديران فني و
اجرايي طرحها و پروژه ها و اعلام نظر به معاونت ... و نگهداري كليه بخشهاي مختلف پروژه
هاي عمراني با همكاري مديريت سيستم ها و روشها. ... ايجاد آرشيو فني و مستند سازي
پروژه ها.

دانشگاه مفید

نظارت، مشاوره، طراحي، مديريت، اجرا و پشتيباني پروژه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات
و ارتباطات در ... ايجاد سيستم مناسب جهت ارائه خدمات گوناگون به مشتريان مركز. 3.

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

... مقالات و بزرگترین کتابخانه دیجیتالی بازدید نمایید و با دوستان خود در شبکه ...
با موضوع «جنایات آل سعود»(کعبه را قدر و احترام شکست / حرمت مسجد الحرام شکست
..... شرکت فرانسوی ایرباس که در زمینه حمل و نقل فعالیت دارد در نظر دارد پروژه ای ....
مستندی زیبا از شکار گوره‌خر هایی که درحال عبور از رودخانه هستند را مشاهده می‌کنید.

علی کشاورز - سیستم های اطلاعاتی حسابداری فصل نهم

نمونه های متعددی از ضعف مدیریت پروژه های توسعه سیستم اطلاعاتی و اتلاف مبلغ ...
سرپرستی مناسب کتابخانه سیستم و حفاظت از آن در مقابل آتش سوزی، گرد و ... در
مقابل سیستمهای تجارت الکترونیکی از سیستم کدبندی عمومی استفاده می کنند. ...
کنترل مزبور این امکان را می دهد که مستند سازی سیستم به صورت جامع و کامل انجام می
شود ...

پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن - یک فنجان نگاتیو

نشست هفتم: نمایش مستند «شهری شدن» کارگردان: گری هاست ویت سال ساخت:2012 ...
بهمن 1395 در پژوهشکده ثامن؛ این مستند به پروژه ساخت آزادراه تهران-شمال می‌پردازد.

مفاهیم دفتر مدیریت پروژه PMO | گام الکترونیک

گام الکترونیک,یکپارچه سازی,اتوماسیون اداری,دورکاری,قرآن نگار,اوراکل,دولت ...
پروژه (PMO)» انداخت تا بتوانند علاوه بر پوشش ضعف‌های سیستم مذکور، از این واحد
به .... مشترک که شامل دسترسی به بایگانی و کتابخانه مرجع پروژه می‌باشد، می‌پردازد
. ... مستند شده مدیریت پروژه در واحدهای وظیفه‌ای سازمان وجود دارد و دفتر مدیریت پروژه
...

صنایع - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس > آموزش و ثبت نام > اعضای ...

... دستاوردهای پژوهشی · کتابخانه · پست الکترونیک · کتابهای منتشره · امور رساله و
پایان .... مقاله1 - سیستم ارزیابی و سنجش عملکرد فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان
های ... و تدریس در دوره جامع تخصصی کاربردی تربیت کارشناس کنترل پروژه(مدت
دوره ... طراحی و استقرار سیستم حقوق و دستمزد، تعریف، اصلاح و مستند سازی
فرایندها، ...

آموزش مستند سازی طبیعت نرم افزار پروژه شبکه اندروید جدید 94 | بروز ...

2 مارس 2015 ... آموزش مستند سازی طبیعت آموزش مستند سازی پروژه های عمرانی دوره آموزشی مستند
سازی ... مستند دوره آموزشی مستند سازی در پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش
عمومی ... 2015 فني و حرفه اي سیستم مدیریت آموزش حضور در جلسه امتحان مستند
سازی آقای ... سازی پروژه های عمرانی آموزش فیلمسازی مستند آموزش الکترونیکی ...

معاونت فن آوری اطلاعات مرکز سامانه مدیریت شهری 137

آدرس پست الکترونیک : mirhashemi@tehran.ir تحصیلات : ... برگزاری کارگاه
آموزشی سامانه کنترل پروژه ویژه مسئولین 137 مناطق 22 گانه. ۱۳۹۴/۸/۲۵ ۱۱:۴۸:۰.

دنیای چابک – داستان یک کیک آف چابک – سیستم جامع مالی

9 جولای 2016 ... بسیاری از فرآیندهای چابک در خصوص فاز ابتدایی شروع پروژه سکوت ... به تازگی
در پروژه بزرگی که مربوط به سیستم جامع مالی یک موسسه .... 4- وجود ابزار مستند
سازی ... تجارت الکترونیک پارسیان، بیمه سامان، انیستیتو ایزایران، مهندسین ...
اگر بدانند کتابخانه های زیرساخت این کتابخانه های جاوا اسکریپتی در چه ...

Hamed Aghili - Electronics' Special Website

10 ژانويه 2017 ... ثبت اختراع اولین سیستم کنترل تله رباتها براساس تکنیک DTMF با استفاده از
.... متقاضیان استفاده از کتابخانه الکترونیکی سایت باید از طریق پیغام ... در
سایت پروژه های گروه مهندسی برق و رباتیک دانشگاه پیام نور تبریز جهت ...
دانشجویان به مقالات ژورنالهای بین المللی و منابع مستند و معتبر جهانی، در زیر ...

تاثیر شاخص‌های کلیدی عملکرد بر پیشرفت و ثبات مدیریت دانش در ...

12 ژوئن 2015 ... آغاز پروژه پیاده سازی طرح جامع مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت ... با این حال، و در
صورت عدم وجود داده‌های داخلی در فازهای اولیه پروژه مدیریت ... ارزش افزوده مدیریت دانش
برای عملکرد مالی یک اختلاط آسیای شرقی اثبات شده و به طور شفاف مستند شده است.
... این سیستم دارای یک کتابخانه الکترونیکی است که برنامه‌ها، ...

Documentation & document management-مدیریت مستندات

29 ژوئن 2012 ... ﻗﺪم ﻫﺎي روش ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺴﺘﻨﺪات - اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﺘ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺻﺪور ... اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ۴- Work Flow Management ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدش ﮐﺎر، ﻣﺴﺘﻨﺪات ...
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي 92 03 روﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻏﺬي ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ 03 13 .... ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﭘﺮوژه: ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه، ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده م ﯾﺸﻮﻧﺪ.

موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی

تاریخ تحویل پروژه های رشته معماری (تمام تحویل ها ساعت 8 الی 10 صبح می باشد). 20
خرداد 1396, 12:37. فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ...

آغاز پروژه مستند سازی و حفاظت و مرمت آثار کوشک احمدشاهی

26 فوریه 2017 ... پروژه جامع ساماندهی، مستند سازی، حفاظت و مرمت یکپارچه مجموعه آثار موجود ... و بهبود
سیستم امنیتی اتاق پذیرایی در حد امکان و پایش شرایط محیطی و ...

ﺍﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﭼﻨﺪﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺎﺯ ﻣ - Sharif University of ...

ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ... ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻛﺘﺒﻲ ﺍﺯ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ... ﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺑـﺮﺍﻱ ﺟـﺴﺘﺠﻮﻱ ﭼﻨﺪﺭﺳـﺎﻧﻪ. ﺍﻱ، ﺷـﺎﻣﻞ ... ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺑﻲ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐـﺮﺩﻥ ﺭﻭﺍﻝ. ﻫـﺎﻱ ﺟﺪﻳـﺪ ﻭ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ. ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﺍﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺪﻫﺎ ...... ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘـﺎﻝ ﺑﺮﮐﻠـﻲ. ﻣﻲ.
ﺑﺎﺷﺪ.

مديريت فني و عمران شهري - وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

طرح جامع چيست؟ ... خدمات الکترونیکی ... شبکه یکپارچه کتابخانه های سازمان · سامانه
خدمت رسان 24 ساعته · سامانه هوشمند اشتغال ... ارزيابي كارشناسان و مديران فني و
اجرايي طرحها و پروژه ها و اعلام نظر به معاونت ... و نگهداري كليه بخشهاي مختلف پروژه
هاي عمراني با همكاري مديريت سيستم ها و روشها. ... ايجاد آرشيو فني و مستند سازي
پروژه ها.

مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی - پروژه 3

مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی پژوهش کامل در حوزه کامپیوتر و IT
میباشد و در ۵ فصل تنظیم شده است. پروژه انجام شده در مورد سیستم جامع کتابخانه ...

نظام آراستگی 5S چیست ؟ - مدیریت سرآمد ایرانیان

10 جولای 2013 ... ولي ايده اوليه اين سيستم ، ژاپني نمي باشد . ... دسته دوم ، سازمانهاي خدماتي مانند هتل ها
، سوپر ماركتها ، كتابخانه ها و مراكز تفريحي را در بر مي گيرد .

پروژه های رایگان برنامه نویسی

22 فوریه 2012 ... پروژه سیستم مدیریت کتابخانه با دلفی و SQL Server دانلود سورس فلش ... پروژه
کتابخانه به زبان وی بی VB با سورس کامل دانلود بیش از ۲۰۰ پروژه ..... سیستم جامع
آزمون ساز و برگزاری آزمون بهمراه گزارشات کامل نتایج آزمون سیستم بانک ... سیستم
ابلاغیه شبیه سازی Adobe Reader (کتاب الکترونیکی EBOOK)

سامانه کتابخانه مجازی - همراهان آتیه ی پاسارگاد

شرکت همراهان آتیه پاسارگاد بعنوان یک شرکت دانش بنیان، با تمرکز بر توسعه نرم
افزارهای کاربردی ویژه آموزش الکترونیکی و با تکیه بر توان نوآوری و خلاقیت، ...

یکپارچه سازی فرایند مدیریت دانش با سیستم کتابخانۀ دیجیتالI

... به مرور مفاهيم. يكپارچه سازی فرايند مديريت دانش با سيستم كتابخانة ديجيتال ...
و در كن ار كتابخانه های فيزيکی در جامع ۀ اطالعات الکترونيکی. مدنظ ر
قرارداده اند، در .... بايد مديريت شود، شامل هم دانش آشکار و روشن و مستند است،. و هم دانش
موضوعی و ..... اش اره كردند كه به طور حتم يک پروژة مديريت دانش كه به خوبی. طرح
ريزی ...

امور قراردادها و خدمات طرح ها - شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

مستند سازی کلیه مراحل و فرایندهای انجام کار و نیز نظارت بر ایجاد استقرار سامانه
الکترونیکی ثبت اطلاعات قراردادی. - بررسی وضعیت پیمانکاران و مشاوران و ...

اتمام پروژه صحن جامع فاطمی در پایان سال ۹۵ | آستان مقدس حضرت معصومه ...

24 فوریه 2016 ... قسمت کتابخانه به متراژ ۱۱۲۰۰ متر مربع با ظرفیت یک میلیون جلد کتاب ...
سیستم جامع املاک و موقوفات آستان نیز توسط شرکتی طراحی و امید است در ... کار
مستند سازی پرونده های املاک انجام و اطلاعات این پرونده ها به سامانه وارد شده تا ...

سامانه کتابخانه مجازی - همراهان آتیه ی پاسارگاد

شرکت همراهان آتیه پاسارگاد بعنوان یک شرکت دانش بنیان، با تمرکز بر توسعه نرم
افزارهای کاربردی ویژه آموزش الکترونیکی و با تکیه بر توان نوآوری و خلاقیت، ...

ﺍﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﭼﻨﺪﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺎﺯ ﻣ - Sharif University of ...

ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ... ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻛﺘﺒﻲ ﺍﺯ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ... ﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺑـﺮﺍﻱ ﺟـﺴﺘﺠﻮﻱ ﭼﻨﺪﺭﺳـﺎﻧﻪ. ﺍﻱ، ﺷـﺎﻣﻞ ... ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺑﻲ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐـﺮﺩﻥ ﺭﻭﺍﻝ. ﻫـﺎﻱ ﺟﺪﻳـﺪ ﻭ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ. ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﺍﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺪﻫﺎ ...... ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘـﺎﻝ ﺑﺮﮐﻠـﻲ. ﻣﻲ.
ﺑﺎﺷﺪ.فایل فلش فارسی نوکیا nokia E65 rm-208 ورژن 3.0633.69.00پاورپوینت با موضوع طراحی سیستم های آبیاری قطره ای