دانلود فایل


مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی - دانلود فایلدانلود فایل مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی پژوهشی کامل که با استفاده از روش ابشاری و زبان برنامه‌نویسی PHP و بانک اطلاعاتی MySQL پیاده سازی شده

دانلود فایل مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی پژوهش کامل در حوزه کامپیوتر و IT میباشد و در 5 فصل تنظیم شده است. پروژه انجام شده در مورد سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی که با استفاده از روش ابشاری و زبان برنامه نویسی PHP و بانک اطلاعاتی MySQL پیاده سازی شده است .شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 85 صفحه برای رشته کامپیوتر و IT در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.

چکیده
پروژه انجام شده در مورد سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی دانشگاه پیام نور مشهد می باشدکه با استفاده از روش ابشاری و زبان برنامه نویسی PHP و بانک اطلاعاتی MySQL پیاده سازی شده است . با طراحی این سیستم دیگر نیاز نیست دانشجویان حتما برای جستجوی کتاب مورد نظرشان به برگه دانهای مربوط درکتابخانه دانشگاه مراجعه کنند و با مراجعه به قسمت جستجوی سایت این نیاز خیلی راحتتر و سریعتر رفع خواهد شد و همچنین به قسمت مدیریت کتابخانه امکانات بسیار زیادی با سطح دسترسی اسان و فوری در رفع مشکلاتی که در زمینه ثبت و ویرایش کتاب ، ثبت و ویرایش عضو ، ثبت و ویرایش و حذف کارمند ، گزارش گیری از کارهای انجام شده در کتابخانه و . . . داشته اند را میدهد. این پروژه در بر گیرنده قسمتهای جستجو ، کتابداری ، اعضاء ، مدیریت کاربران ، میز امانت ، ثبت کارکرد و login سیستم میباشد.
واژه های کلیدی:کتابخانه الکترونیکی ، سیستم جامع، برنامه نویسی تحت وب ، PHP , MySQL
فهرست مطالب
تقدیر و تشکر. ب
چکیده. ت
مقدمه. 1
فصل یکم مروری بر سیستم دستی و سیستم نوین طراحی شده کتابخانه
1-1- نحوه عملکرد کتابخانه به صورت دستی.. 4
1-1- 1- تهیه کتاب برای کتابخانه. 4
1-1-2‏ - حذف کتاب از کتابخانه. 4
1-1-3 - عضویت در کتابخانه. 4
1-1-4 - تمدید عضویت... 5
1-1-5 - امانت... 5
1-1-6- تمدید کتاب.. 5
1-2- مفاهیم مربوط به رشته کتابداری.. 5
1-3- بیان مسئله. 6
1-4- معرفی پروژه. 6
1-5- گروههای استفاده کننده. 7
1-6- خلاصه ای از خواسته های کاربر. 7
1-7- نمونه های مشابه و تفاوتهای انها8
فصل دوم شرح اجزاء و زیر ساختهای پروژه
2-1- زیر ساخت های پروژه. 14
2-2- قیاس بین PHP با ASP. 14
2-3-معرفی PHP. 15
2-3-1 - ویژگی های مهم PHP. 15
2-3-2- بعضی از قدرت های PHP. 16
2-4- معرفی MySQL.. 17
2-4-1- تاریخچه MySQL.. 18
2-4-2 - ویژگی های MySQL.. 18
فصل سوم مفاهیم مربوط به تجزیه و تحلیل سیستم
3-1- فرایند تولید نرم افزار. 22
3-2- امکان سنجی.. 22
3-2-1- امکان سنجی عملیاتی.. 23
3-2-2- امکان سنجی اقتصادی.. 23
3-2-3- امکان سنجی تکنیکی.. 24
3-3- تحلیل هزینه و منافع.. 24
3-4- امکان سنجی سیستم.. 25
3-5- زیر سیستم ها26
3-5-1- تشریح واحد های موجود در سیستم.. 26
3-6- نمودار های تحلیل سیستم.. 27
3-6-1- تعیین بازیگران سیستم.. 27
3-6-2- نمودار های UML.. 28
3-6-3- نمودارهای مورد کاربرد. 28
3-6-4- نمودار های کلاس... 33
3-6-5- نمودار های ترتیب... 36
3-6-6- نمودار های فعالیت... 39
فصل چهارم طراحی بانکهای اطلاعاتی
فصل پنجم طراحی و پیاده سازی سیستم
جمع بندی و نتیجه گیری.. 74
منابع و مراجع.. 75
فهرست شکل ها
شکل 3-1 امکان سنجی اقتصادی.. 24
نمودار 3-1 : نمودار سازمانی.. 26
شکل 3 -2 نمودار UseCase 1 ، مربوط به بخش عضویت کتابخانه. 29
شکل 3-3 نمودارUseCase2، مربوط به بخش امانت کتابخانه. 29
شکل 3-4 نمودارUseCase3، مربوط به بخش کتابداری کتابخانه. 30
شکل 3-5 نمودارUseCase4، مربوط به بخش کاربران سیستم کتابخانه. 30
شکل 3 -6 نمودارUseCase5، مربوط به بخش جستجوی کتاب توسط عضو و فرد معمولی در کتابخانه. 31
شکل3- 7نمودارUseCase6، مربوط به بخش امانتدار در کتابخانه. 31
شکل3- 8نمودارUseCase7، مربوط به کتابدار در کتابخانه. 32
شکل3- 9نمودارUseCase8، مربوط به مدیر در کتابخانه. 32
شکل 3- 10 نمودارUseCase9، مربوط به کل سیستم کتابخانه و کاربران ان.. 33
شکل 3-11 نمودار ClassDiagram.. 34
شکل 3-12 نمودار Class. 35
شکل3-13 نمودار Class و کاربرد ان.. 36
شکل 3-14 نمودار Sequence مربوط به درخواست عضو جدید برای عضویت در کتابخانه. 37
شکل 3-15 نمودار Sequence مربوط به درخواست عضو جدید در کتابخانه(NetBeans)37
شکل 3-16 نمودار Sequence مربوط به واحد امانت کتاب.. 38
شکل 3-17: نمودار Sequence مربوط به واحد کتابداری کتابخانه. 38
شکل 3-18: نمودار Sequenceمربوط به واحد مدیریت کاربران سیستم کتابخانه الکترونیکی.. 39
شکل3-19: نمودار Activity 1 مربوط به ثبت نام جدید در کتابخانه. 39
شکل3-20: نمودار Activity 3 مربوط به واحد امنت کتاب.. 40
شکل3-21: نمودار Activity 4 مربوط به واحد مدیریت کاربران سیستم کتابخانه. 41
شکل4-1: جدول DataBase ثبت اطلاعات اعضا43
شکل4-2: جدول امانت... 43
شکل4-3: جدول فهرست... 44
شکل4-4: جدول نویسنده. 44
شکل4-5: جدول عنوان.. 44
شکل4-6: جدول مترجم.. 45
شکل4-7: جدول موضوع. 45
شکل4-8: جدول ثبت کتاب.. 45
شکل4-9: جدول کتاب.. 45
شکل4-10: جدول ثبت گزارش... 45
شکل4-11: جدول ثبت عبور کاربران.. 46
شکل4-12: تمام جدول به همراه روابطشان.. 47
شکل 5 -1 صفحه login. 49
شکل 5 -2 صفحه ورود به سیستم.. 49
شکل 5 -3 صفحه اصلی.. 50
شکل 5 -4 صفحه اصلی.. 51
شکل 5 -5 خطای عدم پر کردن فرم جستجوی کتاب.. 51
شکل 5 -6 خطای عدم یافتن کتاب.. 51
شکل 5 -7 نتایج جستجوی کتاب.. 52
شکل 5 -8 ویرایش کتاب.. 53
شکل 5 -9 افزودن کتاب.. 54
شکل 5 -10 بررسی صحت اطلاعات کتاب در حال ثبت کتاب.. 55
شکل5 -11 نتیجه جستجوی کتاب در قسمت ویرایش.... 56
شکل5 -12 نتیجه جستجوی کتاب در قسمت ویرایش.... 57
شکل 5 -13 فهرست نویسی کتاب.. 58
شکل5 -14 افزودن عضو به کتابخانه. 59
شکل5 -15 خطای مربوط به عدم صحت اطلاغت عضو. 60
شکل5 -16 پیش نمایش اطلاعات عضو. 60
شکل5 -17 جستجوی عضو. 61
شکل 5 -18 ویرایش عضو. 61
شکل 5 -19 مدیریت کاربران.. 62
شکل 5 -20 مدیریت کاربران.. 63
شکل 5 -21 افزودن کاربر جدید. 63
شکل5 –22 فعال یا غیر فعال نمودن کاربران.. 64
شکل 5 -23 ویرایش کاربر. 64
شکل 5 -24 حذف کاربر. 65
شکل 5 -25 افزودن کاربر. 66
شکل 5 -26 افزودن کاربر با استفاده از کلمات رزرو شده. 66
شکل 5 -27 افزودن کاربر(سطح دسترسی)67
شکل 5 -28 واحد امانت (جستجوی امانت براساس شماره عضویت)67
شکل 5 -29 خطای ناشی از عدم اعتبار شماره عضویت... 68
شکل 5 -30 واحد امانت... 68
شکل 5 -31 واحد امانت(عضو بدون عکس است)68
شکل 5 -32 واحد امانت(کتاب عضو تمدید شده است)69
شکل 5 -33 واحد امانت(کتاب عضو دریافت شده است)69
شکل 5 -34 واحد امانت(چاپ کارت عضو)69
شکل 5 -35 مدیریت ورود و خروج (ثبت کارکرد)70
شکل 5 -36 مدیریت ورود و خروج (نمایش کارکرد کاربر دلخواه از لیست)71
شکل 5 -37 مدیریت ورود و خروج (حذف کارکرد کاربر)71
شکل 5 -38 خروج کاربری.. 72
شکل 5 -39 در صورت خروجکاربری(ورود به سیستم)72
شکل 5 -40 نمایش اطلاعات مربوط به کاربر. 73


پایان نامه


پروژه کتابخانه الکترونیکی


سیستم جامع


برنامه نویسی تحت وب


PHP


بانک اطلاعاتی


MySQL


تجزیه و تحلیل سیستم


UseCase


روش ابشاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن - یک فنجان نگاتیو

نشست هفتم: نمایش مستند «شهری شدن» کارگردان: گری هاست ویت سال ساخت:2012 ...
بهمن 1395 در پژوهشکده ثامن؛ این مستند به پروژه ساخت آزادراه تهران-شمال می‌پردازد.

مفاهیم دفتر مدیریت پروژه PMO | گام الکترونیک

گام الکترونیک,یکپارچه سازی,اتوماسیون اداری,دورکاری,قرآن نگار,اوراکل,دولت ...
پروژه (PMO)» انداخت تا بتوانند علاوه بر پوشش ضعف‌های سیستم مذکور، از این واحد
به .... مشترک که شامل دسترسی به بایگانی و کتابخانه مرجع پروژه می‌باشد، می‌پردازد
. ... مستند شده مدیریت پروژه در واحدهای وظیفه‌ای سازمان وجود دارد و دفتر مدیریت پروژه
...

مدیریت مستندات - فراگستر آیوت

... سطحی بالاتر مدیریت نموده و در واقع شامل مدیریت جامع تمام مستندات سازمان باشد.
نکته : همه انواع این اطلاعات، به عنوان مستند شناخته می شوند: نامه ها، قوانین و ... ساختار
و رفتار کتابخانه های اسناد بمنظور انطباق با هدف ایجاد آنها، قابل طراحی و ...
الکترونیک تبدیل شده و با حفظ مشخصه ایجاد توسط کاربر خارجی، در سیستم قرار
می گیرند.

موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی

تاریخ تحویل پروژه های رشته معماری (تمام تحویل ها ساعت 8 الی 10 صبح می باشد). 20
خرداد 1396, 12:37. فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ...

مديريت فني و عمران شهري - وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

طرح جامع چيست؟ ... خدمات الکترونیکی ... شبکه یکپارچه کتابخانه های سازمان · سامانه
خدمت رسان 24 ساعته · سامانه هوشمند اشتغال ... ارزيابي كارشناسان و مديران فني و
اجرايي طرحها و پروژه ها و اعلام نظر به معاونت ... و نگهداري كليه بخشهاي مختلف پروژه
هاي عمراني با همكاري مديريت سيستم ها و روشها. ... ايجاد آرشيو فني و مستند سازي
پروژه ها.

مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی - 11gig.ir

مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی پژوهشی کامل که با استفاده از
روش ابشاری و زبان برنامه‌نویسی PHP و بانک اطلاعاتی MySQL پیاده سازی شده است.

مستند سازی بهترین اقدامات کاهش خطر سوانح | کنفرانس ها و همایش ها

مستند سازی بهترین اقدامات کاهش خطر سوانح در منطقه آسیا و اقیانوسیه - بخش ایران
دریافت گزارش پروژه:95/04/15 اعلام نتایج و اصلاحات پیشنهادی:95/05/15 ارسال ...

دنیای چابک – داستان یک کیک آف چابک – سیستم جامع مالی

9 جولای 2016 ... بسیاری از فرآیندهای چابک در خصوص فاز ابتدایی شروع پروژه سکوت ... به تازگی
در پروژه بزرگی که مربوط به سیستم جامع مالی یک موسسه .... 4- وجود ابزار مستند
سازی ... تجارت الکترونیک پارسیان، بیمه سامان، انیستیتو ایزایران، مهندسین ...
اگر بدانند کتابخانه های زیرساخت این کتابخانه های جاوا اسکریپتی در چه ...

آمار و احتمالات مهندسی - کتابخانه دیجیتال

... ویرایش مستند جاری می باشد لطفا منتظر پاسخ باشید... خانه · راهنما · ورود به سایت.
کاربر بازدید کننده. سامانه جامع کتابخانه دیجیتال ... رشته مهندسی مدیریت پروژه ...

دانشگاه مفید

نظارت، مشاوره، طراحي، مديريت، اجرا و پشتيباني پروژه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات
و ارتباطات در ... ايجاد سيستم مناسب جهت ارائه خدمات گوناگون به مشتريان مركز. 3.

Documentation & document management-مدیریت مستندات

29 ژوئن 2012 ... ﻗﺪم ﻫﺎي روش ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺴﺘﻨﺪات - اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﺘ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺻﺪور ... اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ۴- Work Flow Management ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدش ﮐﺎر، ﻣﺴﺘﻨﺪات ...
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي 92 03 روﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻏﺬي ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ 03 13 .... ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﭘﺮوژه: ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه، ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده م ﯾﺸﻮﻧﺪ.

کتابخانه ملی ایران (قسمت اول )

4 مارس 2014 ... کتابخانه ملی معارف » را با مجموعه ای که با کوشش فراوان گردآوری کرده بود، .....
تکمیل و تصحیح بانک مستندات شامل سرعنوان های موضوعی، مستند .... این پروژه از
معدود پروژه های موفق طرح تکفاست که رمز موفقیت آن در ... سیستم جامع کتابخانة ملّی
مبتنی بر یونی مارک و مارک ایران بوده و .... سیستم مکاتبات الکترونیک.

کتابخانه ملی ایران (قسمت اول )

4 مارس 2014 ... کتابخانه ملی معارف » را با مجموعه ای که با کوشش فراوان گردآوری کرده بود، .....
تکمیل و تصحیح بانک مستندات شامل سرعنوان های موضوعی، مستند .... این پروژه از
معدود پروژه های موفق طرح تکفاست که رمز موفقیت آن در ... سیستم جامع کتابخانة ملّی
مبتنی بر یونی مارک و مارک ایران بوده و .... سیستم مکاتبات الکترونیک.

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

... مقالات و بزرگترین کتابخانه دیجیتالی بازدید نمایید و با دوستان خود در شبکه ...
با موضوع «جنایات آل سعود»(کعبه را قدر و احترام شکست / حرمت مسجد الحرام شکست
..... شرکت فرانسوی ایرباس که در زمینه حمل و نقل فعالیت دارد در نظر دارد پروژه ای ....
مستندی زیبا از شکار گوره‌خر هایی که درحال عبور از رودخانه هستند را مشاهده می‌کنید.

پروژه مهندسي نرم افزار سيستم کتابخانه

5 دسامبر 2016 ... در این پروژه سیستم کتابخانه…,پروژه مهندسي نرم افزار سيستم ... پاورپوینت درس
مدارهاي منطقي ديجيتال+کتاب انگلیسی . ..... پروژه های آماده مهندسی - نامه نگاری و متن
نامه های اداری مقدمه در اين قسمت يك مرور كلي بر مستند شرح نيازمنديهاي نرم‌افزار كه
شامل هدف، محدوده . ... مقاله جامع در مورد نقش مهندسی Piping در پروژه های …

پروژه های رایگان برنامه نویسی

22 فوریه 2012 ... پروژه سیستم مدیریت کتابخانه با دلفی و SQL Server دانلود سورس فلش ... پروژه
کتابخانه به زبان وی بی VB با سورس کامل دانلود بیش از ۲۰۰ پروژه ..... سیستم جامع
آزمون ساز و برگزاری آزمون بهمراه گزارشات کامل نتایج آزمون سیستم بانک ... سیستم
ابلاغیه شبیه سازی Adobe Reader (کتاب الکترونیکی EBOOK)

فایــل پــروژه مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی

مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی پژوهشی کامل که با استفاده از
روش ابشاری و زبان برنامه‌نویسی PHP و بانک اطلاعاتی MySQL پیاده سازی شده.

گروه سنتز مواد پتروشیمیایی - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

فن بازار پلیمر پست الکترونیک کتابخانه سیستم جامع آّموزش سامانه مدیریت ...
ارزيابي، انتخاب و مانيتورينگ پروژه هاي پژوهشگاهي مورد علاقه صنعت به منظور
تجاري سازي. مستند سازي نقشه راه كسب فناوري جهت پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي
ايران.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي - سامانه دستگاه هاي فرهنگي - سازمان اسناد و ...

اهداف و وظايف سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ... و مطالعه و همكاري و
مشاوره براي تهيه طرح هاي نظام ملي اطلاع رساني و كتابخانه الكترونيك ... برنامه ريزي
براي ايجاد طرح جامع ملي كتابداري به منظور هماهنگ كردن خدمات كتابخانه هاي كشور و ....
ملي، فهرستگان ملي، سرعنوان هاي موضوعي، مستند مؤلفان، مستند ناشران، مستند
سازمان ها و.

سيستم جامع كتابخانه(رسا) - کتابخانه ملی

درباره سيستم جامع كتابخانه(رسا) ... ويژگي هاي خاص پروژه. به كارگيري يك سيستم
يكپارچه ... نقش سازمان اسناد و كتابخانه ملّي ايران در توليد محصول. سياست گذاري ...

آموزش مستند سازی طبیعت نرم افزار پروژه شبکه اندروید جدید 94 | بروز ...

2 مارس 2015 ... آموزش مستند سازی طبیعت آموزش مستند سازی پروژه های عمرانی دوره آموزشی مستند
سازی ... مستند دوره آموزشی مستند سازی در پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش
عمومی ... 2015 فني و حرفه اي سیستم مدیریت آموزش حضور در جلسه امتحان مستند
سازی آقای ... سازی پروژه های عمرانی آموزش فیلمسازی مستند آموزش الکترونیکی ...

مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی - 20 پـــــــروژه

مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی پژوهشی کامل که با استفاده از
روش ابشاری و زبان برنامه‌نویسی PHP و بانک اطلاعاتی MySQL پیاده سازی شده است.

دانشجويان گرامي قبل از انتخاب واحد با دقت مطالب ذيل را مطالعه نماييد در ...

دانشجوياني كه 48 واحد پاس شده اند مي توانند دروس كارآموزي و پروژه را اخذ نمايند. 5-
پروژه و كارآموزي ... 4- مستند سازي. 5- طراحي پياده سازي كتابخانه الكترونيكي ... اخذ
نماييد در غيراينصورت دروس اخذ شده از گروه هاي مختلف توسط سيستم حذف مي گردد . ...
گزينه سرفصل دروس مصوب دانشگاه جامع علمي كاربردي را انتخاب نموده و گزينه
سرفصل ...

پاورپوینت – برگه 15 – دانلود مستقیم

دانلود فایل پیاده راه سازی و پیاده راه مداری و بررسی پروژه های موفق در جهان در زمینه
معماری و ... دانلود فایل مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی در زمینه ...

دانشگاه مفید

نظارت، مشاوره، طراحي، مديريت، اجرا و پشتيباني پروژه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات
و ارتباطات در ... ايجاد سيستم مناسب جهت ارائه خدمات گوناگون به مشتريان مركز. 3.

مكانيزه شدن سيستم پردازش چك هاي بانكي - دنیای اقتصاد

13 ا کتبر 2013 ... خانه / بانک و بیمه / مكانيزه شدن سيستم پردازش چك‌هاي بانكي ... جامع پرداخت را با
عنوان سيستم انتقال تصوير چک (چکاوک) راه‌اندازی کرد؛ ... در فرآيند مزبور را
براساس مستند قالب پيام‌‌ها و اطلاعات تبادلي مابين ... این مقام مسوول در بانک مرکزی
هدف از اجرايي شدن پروژه چکاوک را استفاده از زير‌ساخت‌هاي موجود الکترونيکي ...

دانشگاه علمي - كاربردي كوشا - اخبار

فرم ثبت نام شهرک. دوره انستیتو بازرسی. پیش ثبت نام مهر96. فرم ثبت نام
کارآموزی. دوره های آزاد زبان. فيلم مستند مركز كوشا. دستاوردها و امكانات. گزارش سمینار
هفتم ...

تدوين سند راهبردي وفناوري اطلاعات ومعماری سازمانی

همچنين از آنجا كه پروژه مذكور كليه زواياي حوزه IT شركتهاي توزيع رادر بر مي گيرد.
ومعماري سازماني نيز طي اين پروژه تدوين شده است.لذا مي تواند به عنوان مستندي جامع ...

کتابخانه|کتابخانه مجازی|کتابخانه مجازی برنامه نویسی|دانلود کتاب ...

پروژه ی توسعه و ارتقا اندروید AOSP یا پروژه ی کد باز اندروید نام دارد که شرکت ...
عنوان کتاب: آموزش جامع برنامه نویسی اندروید Android میلاد فشی به زبان فارسی ...
سیستم عامل اندروید مستقر بر SoC، فرایندی که تا کنون به صورت جامع مستند سازی
...

آمار و احتمالات مهندسی - کتابخانه دیجیتال

... ویرایش مستند جاری می باشد لطفا منتظر پاسخ باشید... خانه · راهنما · ورود به سایت.
کاربر بازدید کننده. سامانه جامع کتابخانه دیجیتال ... رشته مهندسی مدیریت پروژه ...

مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی - پروژه 3

مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی پژوهش کامل در حوزه کامپیوتر و IT
میباشد و در ۵ فصل تنظیم شده است. پروژه انجام شده در مورد سیستم جامع کتابخانه ...

آموزش و تجهیز منابع انسانی - شرکت گاز استان اصفهان

مديريت پروژه در شركت ملي گاز ايران شامل برنامه ريزي، نظارت بر پيشرفت و هدايت
... بهبود مديريت در شركت ملي گاز ايران يک تجزيه و تحليل جامع در خصوص مسايل مهم
و ... هم انديشي مسئولين و كارشناسان آموزش با موضوع سامانه الكترونيكي و ارتباطات در
... دوره آموزشي مباني تشريح الزامات سيستم مديريت انرژي مبتني بر استاندارد ...

دسترسی الکترونیک کارکنان به شناسنامه آموزش ضمن خدمت فراهم شد ...

30 ا کتبر 2016 ... تایپ آدرس شبکهای «cms/ 10.130.30.83» در محیط آفلاین Mozilla firefox یا google
chorme سپس ورود به محیط اولیه سیستم جامع مدیریت اطلاعات ...

سیستم پروژه کامل کتابخانه مدیریت رشنال سیستم مدیریت مدیریت ...

سیستم مدیریت کتابخانه (مستند کامل + پروژه عملی + تحلیل رشنال رز) · درخواست
حذف این .... مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی · درخواست حذف این ...

کتابخانه مدرسه فقاهت

کتابخانه مدرسه فقاهت با هدف دسترسی آسان دین‌پژوهان به منابع مورد نیاز و همچنین
مستند‌ سازی مفاهیم دینی در فضای اینترنتی طراحی شده است. این کتابخانه منابع ...

مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی - 11gig.ir

مستند پروژه سیستم جامع کتابخانه الکترونیکی پژوهشی کامل که با استفاده از
روش ابشاری و زبان برنامه‌نویسی PHP و بانک اطلاعاتی MySQL پیاده سازی شده است.

امور قراردادها و خدمات طرح ها - شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

مستند سازی کلیه مراحل و فرایندهای انجام کار و نیز نظارت بر ایجاد استقرار سامانه
الکترونیکی ثبت اطلاعات قراردادی. - بررسی وضعیت پیمانکاران و مشاوران و ...

پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن - یک فنجان نگاتیو

نشست هفتم: نمایش مستند «شهری شدن» کارگردان: گری هاست ویت سال ساخت:2012 ...
بهمن 1395 در پژوهشکده ثامن؛ این مستند به پروژه ساخت آزادراه تهران-شمال می‌پردازد.

سامانه کتابخانه مجازی - همراهان آتیه ی پاسارگاد

شرکت همراهان آتیه پاسارگاد بعنوان یک شرکت دانش بنیان، با تمرکز بر توسعه نرم
افزارهای کاربردی ویژه آموزش الکترونیکی و با تکیه بر توان نوآوری و خلاقیت، ...

کتابخانه مدرسه فقاهت

کتابخانه مدرسه فقاهت با هدف دسترسی آسان دین‌پژوهان به منابع مورد نیاز و همچنین
مستند‌ سازی مفاهیم دینی در فضای اینترنتی طراحی شده است. این کتابخانه منابع ...

پرتال شرکت مدار گسترش - اصطلاحنامه-تزاروساز

مدارگسترش فناوری اطلاعات عضو هلدینگ نفیس ، پیشرو در ارائه راه حل های جامع
سازمانی ... های جستجوگر، نمایه ساز یا کتابخانه دیجیتال در سیستم به کار گرفته
می شود: ... نمایه‌سازی یک مستند با استفاده از اطلاعات اصطلاحنامه و بانک‌های گوناگونی
که در ... و سایر بانک‌ها از طریق پست الکترونیک برای کسانی که مشترک این نوع
سرویس ...

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

... مقالات و بزرگترین کتابخانه دیجیتالی بازدید نمایید و با دوستان خود در شبکه ...
با موضوع «جنایات آل سعود»(کعبه را قدر و احترام شکست / حرمت مسجد الحرام شکست
..... شرکت فرانسوی ایرباس که در زمینه حمل و نقل فعالیت دارد در نظر دارد پروژه ای ....
مستندی زیبا از شکار گوره‌خر هایی که درحال عبور از رودخانه هستند را مشاهده می‌کنید.

مكانيزه شدن سيستم پردازش چك هاي بانكي - دنیای اقتصاد

13 ا کتبر 2013 ... خانه / بانک و بیمه / مكانيزه شدن سيستم پردازش چك‌هاي بانكي ... جامع پرداخت را با
عنوان سيستم انتقال تصوير چک (چکاوک) راه‌اندازی کرد؛ ... در فرآيند مزبور را
براساس مستند قالب پيام‌‌ها و اطلاعات تبادلي مابين ... این مقام مسوول در بانک مرکزی
هدف از اجرايي شدن پروژه چکاوک را استفاده از زير‌ساخت‌هاي موجود الکترونيکي ...

دانشگاه مفید

نظارت، مشاوره، طراحي، مديريت، اجرا و پشتيباني پروژه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات
و ارتباطات در ... ايجاد سيستم مناسب جهت ارائه خدمات گوناگون به مشتريان مركز. 3.

بسم اهلل الرحمن الرحیم PRISE موضوع پروژه : ارائه دهندگان: زهرا ابراهیمی،ح

PRISE. برای ارائه چارچوبی جامع و یکپارچه ارزیابی سیستم های اطالعاتی با. پیروی
از دستورالعمل ها توسعه داده شده است.در یک مطالعه jayasuriya. و همکارانش فهمیدند که.

پاورپوینت با موضوع اندیشه چارلز هورتون کولی (درس روانشناسی اجتماعی)

دانلود طرح درس کلیه نشانه های پایه اول (قالب ورد)

تحقیق و بررسی در مورد جرم انگاریجدیدترین طرح توجیهی بسته بندی گوشت

دانلود رام رسمی اندروید 4.4.4 سامسونگ Galaxy A7 (SM-A700FD)

پاورپوینت درمورد حشره شناسی كشاورزی

پاورپوینت تعمیرات سخت افزار موبایل