دانلود فایل


تحقیق درباره اپتیک - دانلود فایلدانلود فایل برخیها دنبال این هستند که چرایی این پدیده ها را پیدا کنند, اما برخیها دنبال ابزارهایی هستند که این پدیده ها را مشاهده کنند. علم جدید پیشنهاد م

دانلود فایل تحقیق درباره اپتیک تعداد صفحه: 39
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش


فهرست مطالب
فصل اول
نورشناسی(اُپتیک) و انواع آن
مقدمه
نورشناسی
تاریخچه
اپتیک و زندگی
مثلاً کنجکاو هستید بدانید که
علم اپتیک (Optic)
سیر تحولی اپتیک کلاسیک و مدرن
نورشناسی هندسی (اپتیک هندسی )
قوانین اپتیک هندسی
اعتبار اصل سیر مستقیم الخط نور
قانون تراگسیل
قانون بازتابش:
قانون شکست (قانون اسنل
نتایج حاصل از قوانین
نورشناسی موجی ( اپتیک موجی)
نگاه اجمالی
پیشگامان نظریه موجی نور
پدیده های بارز اپتیک موجی
پدیده دوپلر نوری
پدیده تداخل
پدیده پراش
کاربردهای اپتیک موجی
موجبرهای نوری
اندازه گیری قطر ستارگان
نقش اپتیک موجی در زندگی
نورشناسی کوانتمی (اپتیک کوانتومی)
حالت های همدوس در اپتیک کوانتومی
فصل دوم
مهندسی اپتیک و لیزر
مقدمه
مهندسی اپتیک و لیزر
صنعت و بازار کار رشته مهندسی اپتیک و لیز
اطلاعات دانشگاهی رشته مهندسی اپتیک
نرم افزارها
درسهای رشته
منابعفصل اول
نورشناسی(اُپتیک) و انواع آن
مقدمه
برخیها دنبال این هستند که چرایی این پدیده ها را پیدا کنند، اما برخیها دنبال ابزارهایی هستند که این پدیده ها را مشاهده کنند. علم جدید پیشنهاد می کند که هر دو گروه بایستی خودش را به معادله عدسی نازک ، قوانین اسنل ، چگونگی ردیابی پرتو و ... مجهز نماید.


نورشناسی[1]
نورشناسی، اپتیک یا فیزیک نور، شاخه ای از فیزیک است که به بررسی نور و خواص آن و برهمکنش آن با ماده می پردازد. نورشناسی به مطالعه حوزه مرئی، ماواء بنفش و زیر قرمز امواج الکترومغناطیسی می پردازد.
تاریخچه
در یونان باستان عقیده بر این بود که نور از چشم به سمت اشیا می تابد و بازتاب آن باعث دیدن و دیده شدن، می شود.موزی، ارسطو و اقلیدس[2] در سدهٔ ۵ و ۴ پیش از میلاد با استفاده از تئوری سوراخ سوزنی یا اتاقک تاریک تلاش کردند خلاف آن نظریه را ثابت کنند. آن ها در پشت دوربین های سوراخ سوزنی صفحه ای نیمه مات قرار می دادند تا تصویر بازتاب شده ی روی آن با چشم دیده شود. در قرن ششم میلادی، آنتمیوس در آزمایش های خود از دوربین تاریکخانه ای استفاده کرد.
اما ابن هیثم پدر علم نورشناسی یا فیزیک نور،در سده ی پنجم هجری/یازدهم میلادی، بود که رساله ای در باره نورشناسی نوشت و در نهایت تئوری دوربین سوراخ سوزنی را گسترش داد و در مشاهدات خورشید گرفتگی خود از وسیله ای به نام اتاقک تاریک استفاده کرد.[۵] او برای نخستین بار از دوربین سوراخ سوزنی و دوربین تاریکخانه ای در آزمایش هایش جهت بررسی خواص نور، استفاده نمود و آن را به جهان معرفی کرد. [۶][1] نورشناسی از واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای optics در انگلیسی است. فرهنگ واژه های مصوّب فرهنگستان: ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ . فرهنگستان زبان و ادب فارسی. بازبینی شده در ۲۹ اسفند ۱۳۹۰.
[2] Campbell, Film and cinema spectatorship, 114.
اپتیک و زندگی
از همان بدو خلقت اپتیک نقش و تأثیر خودش را در زندگی داشته و از همان اوایل نیز بررسیها و مطالعات در این زمینه شروع و اختراعاتی به ثبت رسیده است، یکی از شاخه های اساسی فیزیک در تمام سطوح تحصیلی ، اپتیک می باشد. اغلب شما در زندگی روزمره پدیده های اپتیکی و وسایل اپتیکی (قطعات نوری) را دیده و بکار گرفته اید.
مثلاً کنجکاو هستید بدانید که
  1. عدسیها چی هستند و چگونه کار می کنند؟
  2. آینه ها چگونه می تواند نور خورشید را متمرکز کند؟
  3. یک جسم چرا رنگی دیده می شود؟
  4. رنگین کمان چگونه تشکیل می شود؟
  5. سرخی آسمان از چیست؟ و هزاران پدیده دیگر ... .
علم اپتیک (Optic)
برخیها دنبال این هستند که چرایی این پدیده ها را پیدا کنند، اما برخیها دنبال ابزارهایی هستند که این پدیده ها را مشاهده کنند. علم جدید پیشنهاد می کند که هر دو گروه بایستی خودش را به معادله عدسی نازک ، قوانین اسنل ، چگونگی ردیابی پرتو و ... مجهز نماید. یک فرد کنجکاو وفتی پدیده اپتیکی را می بیند سریعاً دنبال طراحی دستگاههای اپتیکی می رود.

اما باید بدانیم که بدون مجهز شدن به علم اپتیک نمی توانیم سیستمی اپتیکی بسازیم. پیشنهاد می کنیم که وقایع تجربی اپتیک را مشاهده کنیم و با ملاحظات نظری اپتیک مقدماتی آنها را بیان نماییم، سپس با ارائه ایده خود دنبال وسایل اپتیکی و ساخت آنها و یا چگونگی کار کردشان باشیم.
سیر تحولی اپتیک کلاسیک و مدرن
اپتیک از دیدگاههای مختلف بررسی شده ، بنابه لحاظ رشد تاریخی و پیشرفت علم ما آنها را در زیر لیست می کنیم. چون شروع اپتیک با مشاهده مستقیم بود، اولین آن اپتیک هندسی که اکثر پدیده های نوری را نیز در خود دارد. بیشتر سعی و تلاش دانشمندان اولیه بررسی و مطالعه اپتیک هندسی و توجیه پدیده های اپتیکی با این روش بود که پیشرفتها و اختراعات ارزنده ای را به دنبال داشت.

با کشف برخی پدیده های اپتیکی که اپتیک هندسی قادر به توضیح آنها نبود، با کشف ماهیت موجی نور دانشمندان اپتیک موجی را دنبال کردند. باید بپذیریم که با این رشد سریع علم و ظهور مکانیک کوانتومی و الکترودینامیک تمام پدیده های اپتیکی با نمایشهای قبلی قابل بررسی نخواهند بود که بالاخره اپتیک کوانتومی به توسط دانشمندان عصر جدید پایه گذاری شد.

هرکدام از نمایشهای اپتیکی اخیر قابل بررسی هستند و نتایج خوبی را ارائه می دهند و هر کدام پدیده های خاصی را توضیح می دهند و از این لحاظ این دیدگاه ها مکمل هم بوده و یکی از آنها کمبودهای دیگران را جبران می کند. در تمام نمایشهای اخیر اپتیک سرعت نور در خلا یا هوا یکسان است و مقدار عددی آن 300000 کیلو متر بر ثانیه می باشد.
نورشناسی هندسی (اپتیک هندسی )
اپتیک هندسی یکی از نظریه های مهم در علم نور است. علی رغم آنکه برخی از پدیده ها مثل تداخل، فطبش، فوتوالکتریک و امثال آن ها با اپتیک هندسی قابل توصیف و توجیه نیستند، با اینحال این نظریه همچنان اعتبار عملی خود را در مورد سایر پدیده ها حفظ کرده است. نظریه اپتیک هندسی یا اپتیک پرتو بر چند قاعده استوار است که شامل موارد زیر است: نور به صورت پرتوهایی که از چشمه ساتع می شود تا به آشکارساز برسد و در آنجا آشکار شود، محیط شفاف اپتیکی با ضریب شکست مشخص می شود که نشان دهنده نسبت سرعت نور در خلا به سرعت نور در آن محیط است، اگر محط همگن باشد ضریب شکست در تمام محیط یکسان است و نور به خط مستقیم منتشر می شود ولی اگر محیط همگن نباشد ضریب شکست تابع مکان می شود و در نتیجه نور می تواند خمیده شود، اصل فرما که عنوان کلی قانون اسنل و قانون بازتاب است حاکم بر نحوه تغییر مسیر نور در گذر از یک محیط به محیط دیگر است و طبق این اصل برای رسیدن نور از یک نقطه به نقطه دیگر نور کمترین زمان را طی می کند.
اپتیک هندسی برای دنبال کردن و رسم پرتوها و همین طور توجیه عبور نور از عدسی و منشور و بسیاری از پدیده های دیگر قابل استفاده است. تنها در مواجهه با تداخل و پدیده هائی که به کمک ایده ی فوتون قابل توجیه اند استفاده از اپتیک هندسی موجه نمی باشد، زیرا همان طور که ذکر شد در این نظریه فرض بر آن است که پرتوها در خط مستقیم سیر می کنند و به عنوان مثال، پس از رسیدن به لبه ی تیز تیغ ، باید سایه ای با مزرهای کاملاً متمایز از آن روی کاغذ بیاندازند. این در حالی است که در عمل این اتفاق رخ نمی دهد و با توجه به خواص موجی نور، هاله ای از نوارهای تاریک و روشن درناحیه ی روشن تر سایه نمایان می شود. نظریه اپتیک پرتو برای دنبال کردن پرتو کاربرد دارد. همچنین نظریه پرتوی نور در پدیده هایی مثل دوربین روزنه ای تصویرسازی در سیستمهای اپتیکی شکستی و بازتابی، بازتاب کلی و انتشار در فیبر نوری و موجبرهای نوری، انحراف و شکست و پاشندگی در منشور، انتشار نور در محیطهای با ضریب شکست تدریجی و مطالعه انتشار نور در نوسانگرهای اپتیکی مثل نوسانگر لیزر کاربرد دارد.


تحقیق درباره اپتیک


اپتیک


تحقیق در مورد اپتیک


تحقیق درباره پدیده تداخل


تحقیق در مورد نورشناسی


تحقیق درباره سیر تحولی اپتیک کلاسیک و مدر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بایگانی‌ها اپتیک - دانلود مقالات انگلیسی همراه با ترجمه - دانلود مقاله

دانلود مقاله درباره حساسیت بالای سنسور شاخص انکساری بر اساس فیبر... علی
فکری. ارسال‌شده در:اپتیک » فنی و مهندسی » اپتوالکترونیک. دانلود مقاله درباره
حساسیت بالای سنسور شاخص انکساری بر اساس… ادامه مطلب ...

بررسی پایداری و خواص اپتیکی نانو ورقه های گرافین گونه اکسید روی

در این تحقیق بررسی از ویژگی های ساختاری، الکترونی و اپتیکی نانو ورقه های دو
بعدی گرافین مانند اکسیدروی آلاییده شده با اتم ناخالصی بور با استفاده از بسته
محاسباتی پتانسیل کامل FHI-aimsدر چارچوب نظریه تابعی ... بنابراین آگاهی درباره
خواص اپتیکی آن، در طراحی و آنالیز دستگاه های اپتوالکترونیکی بر اساس آن مهم
است.

درباره دزفول - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

شهرستان دزفول از شهرهاي استان خوزستان در جنوب غربي ايران است كه در كنار رودخانه
دز واقع شده‌ است. اين شهر در دامنه هاي زاگرس مركزي قرار دارد و سابقه تاريخي آن به دوره
ساسانيان برمي گردد. آب و هواي دزفول گرم و مرطوب است. شهر دزفول مركز شهرستان
دزفول است. اين شهر از شمال به شهرستانهاي انديمشك، از خاور به بخشهاي لالي از
شهرستان ...

نگاه اپتیک : خانمهای عینکی بخوانند

4 سپتامبر 2014 ... چرا چشم می‌پرد؟ راه های مراقبت از عینک · خانمهای عینکی بخوانند · چشم‌تان را زیر سایه
ببرید · فوت و فن انتخاب عینک آفتابی · توصیه هایی درباره انتخاب عینک برای
کودکان · نکاتی مهم در مورد نگهداری لنز تماسی · چشم هایم کو؟ کاربرد عینک در سالمندان
· همه چیز درباره انتخاب یك عینك آفتابی مناسب · تاریخچه عینک.

اپتیک چیست - آکا

نقاط جسم محدود نیست بطوری که شعاعهای ویژه نقاط مختلف جسم از نقاط مختلف عدسی
عبور و جسم حاصل می‌شود با تصویر نظری یکسان نمی‌باشد یعنی در نتیجه عدم و نام
ابیراهی کروی در عدسی خوانده می‌شود که تحت این شرایط میان و دارد تحت عنوان ابیراهی
نور تکفام مطرح می‌شوند و ابیراهی رنگی مطرح می‌شود زیرا ضریب شکست مواد را در ...

همه چیز درباره عصب بینایی | جراحی قرنیه

15 ا کتبر 2016 ... عصب بینایی (به انگلیسی: Optic nerve ) دومین زوج از اعصاب مغزی است. از دیدگاه
بافت شناسی، لایه هشتم شبکیه معادل لایه سلول‌های گانگلیون است. لایه سلول‌های
گانگلیونی، حاوی جسم سلولی سلول‌های گانگلیونی است.آکسون این سلول‌ها که در لایه
نهم شبکیه قرار دارند، عصب بینایی یا عصب اپتیک را می‌سارند.

خواص اپتیکی پوشش لایه نازک نیترید آلومینیوم رسوب گذاری شده به ...

عظیمی نام سیامک، محمدعلیپورکناری مرتضی، آزاد عزت اله. خواص اپتیکی پوشش لایه
نازک نیترید آلومینیوم رسوب گذاری شده به روش تبخیر المنت حرارتی در حضور گاز
فعال (Activated Reactive Evaporation). ۱. ۱۳۹۳; ۳ (۱). URL: http://isseem.ir/article-۱
-۲۴۶-fa.html ...

مقاله :: مهندسی فوتونیک

در این مقاله با نگاهی ساده مفهوم ضریب شکست منفی بررسی شده است. در ابتدا با
توضیحی کوتاه در مورد مفهوم کلی ضریب شکست اپتیکی، پارامترهای مربوط به
ضریب شکست، معرفی و بیان شده اند. سپس با دسته بندی این پارامترها، توضیحات
بیش تری در مورد مواد مختلف اپتیکی بر اساس دسته بندی صورت گرفته بیان شده و
در پایان ...

پراش نور(Diffraction) و تاثیر آن در عکاسی | عکاسی: خبر و مقاله، آموزش ...

2 جولای 2006 ... اما یک پدیده اپتیکی بنام پراش نور (diffraction) وجود دارد که می‌تواند شارپنس
تصاویر را در دیافراگم‌های کوچک مورد تاثیر قرار دهد. در این نوشتار، به بررسی این
پدیده خواهیم پرداخت و طرز مقابله با آن را ذکر خواهیم کرد. برای فهم کامل این مطلب،
آشنایی با مفهوم circle of confusion ضروری است که می‌توانید آنرا در این آدرس ...

کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران با همکاری موسسه های صنعتی ...

29 ژانويه 2017 ... بیست و سومین کنفرانس اُپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری
فوتونیک ایران با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های لیزر، فوتونیک و ساختارهای
میکرونی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 12 بهمن ماه برگزار می‌شود. به گزارش
ایسنا، کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به ابتکار انجمن اپتیک و ...

درباره ما - ایلیا بنیان دانش

۱) هسته تحقیقات تئوری سیستم های پیچیده فیزیکی Complex System وظیفه این
هسته تحقیق و پژوهش و بررسی آخرین تئوری های توصیف سیستم های پیچیده
فیزیکی ... ۲) هسته تحقیقات فیزیک تجربی با گرایش های لیزر و کاربردهای آن،
اپتیک پیشرفته و اپتیک تطبیقی ، اسپکتروسکوپی و اتمسفرشناسی در
گرایش لیزر و ...

فوتونیک

با این مقدمه پی می بریم که کشور ما نیز می بایست جایگاه مناسبی برای خود در زمینه
یاخت و توسعه کاربرد لیزرها و همچنین سایر ادوات الکترو اپتیکی و مگنتو اپتیکی
اختیار نمایند . از این رو پژوهشکده لیزر در ... الف-رشد قوه ابتکار و اتکاء به نفس و
پژوهش در دانشجو جهت انجام تحقیق مستقل در رشته های فوتونیک. ب-افزایش توانایی و
...

بررسی پایداری و خواص اپتیکی نانو ورقه های گرافین گونه اکسید روی

در این تحقیق بررسی از ویژگی های ساختاری، الکترونی و اپتیکی نانو ورقه های دو
بعدی گرافین مانند اکسیدروی آلاییده شده با اتم ناخالصی بور با استفاده از بسته
محاسباتی پتانسیل کامل FHI-aimsدر چارچوب نظریه تابعی ... بنابراین آگاهی درباره
خواص اپتیکی آن، در طراحی و آنالیز دستگاه های اپتوالکترونیکی بر اساس آن مهم
است.

دﺳﺘﻮر ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﭘﺘﻴﻚ

زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﭘﺘﻴﻚ. : ﻣﻘﺪﻣﻪ. ١. ﻧﻜﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮة ﻛﺎر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺗﻬﻴﺔ ﮔﺰارش ﻛﺎر. ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻧﺠﺎم
ﻛﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﻼف وﻗﺖ و اﻧﺮژي و دوﺑﺎره ﻛﺎرﻳﻬﺎي زاﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
...... ﺗﺤﻘﻴﻖ. راﺑﻄﺔ. Rm rm λ. = 2. در ﻓﺮﻳﺰﻫﺎي ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ، و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻌﺎع اﻧﺤﻨﺎي ﺳﻄﺢ ﻛﺮوي. ﻟﻮازم
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز. دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻮﺗﻦ، ﻻﻣﭗ ﺟﻴﻮه، ﻋﺪﺳﻲ ﻛﻮژ. ، ﭘﺎﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﭘﺘﻴﻜﻲ،. و ﭘﺮدة ﺗﺼﻮﻳﺮ. ﻧﻈﺮﻳﺔ آزﻣﺎﻳﺶ.

مهندسی اپتیک و لیزر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دوره کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر به منظور آموزش مبانی علمی اپتیک و کاربرد آن
در تجهیزات اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری تدوین شده‌است. در فناوری ... آنچه در
این تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد کاربردهای لیزر و لیزر به عنوان سلاح مخرب و نحوه
مقابله با سلاحهای لیزری و قوانین بین‌الملل در مورد این تکنولوژی برتر می‌باشد.

حل تمرین کتاب اپتیک هشت (Hecht)

دانلود تحقیق عقب ماندگی ذهنی · ترازیابی (benchmarking) و مدیریت عملکرد · فایل
گزارش کارآموزی کابل سازی در شرکت سیم و کابل ابهر .. پاورپوینت (اسلاید) انتخاب
تکنولوژی مناسب · بررسی کامل عملکرد سیستم ترمز خودرو · تحقیق درمورد حسابداري
كميته امداد باغملك 2 · مقاله ای درباره سرطان ریه · نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان ...

راهنماي‌ تهيه ‌مقاله برای کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران - ششمین ...

This abstract should be about 200 words. Keywords: 1 ... اين دستورالعمل روش
تهيه مقاله براي ارائه به کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران را بيان مي كند و باید
برای تهیه آن از Microsoft word 2007 استفاده نمود. ..... 15- مطالب نتیجهگیری شامل
خلاصهای از بخشهای مقاله و نتایج کیفی تحقیق و پیشنهادهایی برای ادامه تحقیق
باشد.

خواص اپتیکی پوشش لایه نازک نیترید آلومینیوم رسوب گذاری شده به ...

عظیمی نام سیامک، محمدعلیپورکناری مرتضی، آزاد عزت اله. خواص اپتیکی پوشش لایه
نازک نیترید آلومینیوم رسوب گذاری شده به روش تبخیر المنت حرارتی در حضور گاز
فعال (Activated Reactive Evaporation). ۱. ۱۳۹۳; ۳ (۱). URL: http://isseem.ir/article-۱
-۲۴۶-fa.html ...

مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران - سیویلیکا

مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران (14th Iranian Conference
on Optics and Photonics) سال 1386 در شهر رفسنجان توسط انجمن اپتیک و فتونیک
ایران ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان برگزار گردید.

درباره هویا - HOYA

درباره هویا. اپتومتریست/اپتیشن خود را پیدا کنید ... نوآوری های ما در زمینه اپتیک و
سلامت بینایی در 75 سال گذشته مرزهای تکنولوژی عدسی را به جلو رانده است. ... ترین
و ظریف ترین متریال های عدسی تا منحصر بفرد ترین پوشش های آنتی رفلکس و
تکنولوژی های پیشرفته معاینه چشم، سرمایه گذاری سنگینی روی بخش تحقیق و
توسعه ...

هر چی میخواهید - در مورد دکتر حسابی

سپس به دلیل وجود روحیه علمی، به تحصیل و تحقیق، در دانشگاه سوربن، در رشته
فیزیك پرداختند و در سال 1927 (م) در سن بیست و پنج سالگی دانشنامه دكترای ... _
پایه گذاری واحد تحقیقاتی صنعتی سغدایی (پژوهش و صنعت در الكترونیك, فیزیك,
فیزیك اپتیك, هوش مصنوعی) ... _ تحقیق درباره شكست نور در نزدیكی سطح یك جسم.

پراش نور(Diffraction) و تاثیر آن در عکاسی | عکاسی: خبر و مقاله، آموزش ...

2 جولای 2006 ... اما یک پدیده اپتیکی بنام پراش نور (diffraction) وجود دارد که می‌تواند شارپنس
تصاویر را در دیافراگم‌های کوچک مورد تاثیر قرار دهد. در این نوشتار، به بررسی این
پدیده خواهیم پرداخت و طرز مقابله با آن را ذکر خواهیم کرد. برای فهم کامل این مطلب،
آشنایی با مفهوم circle of confusion ضروری است که می‌توانید آنرا در این آدرس ...

وب سایت رسمی مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

فرآیند علامت گذاری لیزری که بر روی میوه هایی مانند آووکادو و سیب زمینی در حال انجام
است می‌تواند سبب صرفه جویی در مصرف پلاستیک، انرژی و کاهش انتشار CO۲ شود.
مشاهده ادامه > · تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران
می باشد. طراحی سایت با پورتال سازمانی داده‌ورزان · درباره مرکز · معرفی مرکز روابط ...

همه چیز درباره عصب بینایی | جراحی قرنیه

15 ا کتبر 2016 ... عصب بینایی (به انگلیسی: Optic nerve ) دومین زوج از اعصاب مغزی است. از دیدگاه
بافت شناسی، لایه هشتم شبکیه معادل لایه سلول‌های گانگلیون است. لایه سلول‌های
گانگلیونی، حاوی جسم سلولی سلول‌های گانگلیونی است.آکسون این سلول‌ها که در لایه
نهم شبکیه قرار دارند، عصب بینایی یا عصب اپتیک را می‌سارند.

کالیبراسیون رفرکتومتر - شرکت بهینه فرایند آزما

22 دسامبر 2017 ... آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما کالیبراسیون هیدرومترها را بر اساس استاندارد BS 718
انجام می دهد. در این روش دانسیته محلول های استاندارد به روش گراویمتری تعیین و سپس
با مقدار قرائت شده مقایسه می شود. از زبان مشتریان. ارائه داده های قابل اعتماد، تحقیق و
توسعه، پیشبرد فرهنگ تصدیق و کالیبراسیون. اصول آزمایشگاه ...

ساعت های اتمی اپتیکی - مهندسی مواد

26 فوریه 2017 ... ساعت های اتمی اپتیکی نماینده وضعیت هنر در مرز علم اندازه گیری مدرن هستند. در این
مقاله یک خلاصه دقیق درباره پیشرفت ساعت های اتمی اپتیکی که بر پایه یون های
تکی به دام افتاده شده و اتم های طبیعی آماده شده است. مواد تشکیل دهنده فنی مهم برای
ساعتهای اپتیکی مورد بحث قرار گرفته و دقت اندازه گیری و خطای ...

اپتیک چیست - آکا

نقاط جسم محدود نیست بطوری که شعاعهای ویژه نقاط مختلف جسم از نقاط مختلف عدسی
عبور و جسم حاصل می‌شود با تصویر نظری یکسان نمی‌باشد یعنی در نتیجه عدم و نام
ابیراهی کروی در عدسی خوانده می‌شود که تحت این شرایط میان و دارد تحت عنوان ابیراهی
نور تکفام مطرح می‌شوند و ابیراهی رنگی مطرح می‌شود زیرا ضریب شکست مواد را در ...

معرفی رشته مهندسی اپتیک و لیزر - Tebyan - تبیان

22 آگوست 2013 ... اپتیک شاخه ای از علم فیزیک است که به مطالعه رفتار و خواص نور مرئی، مادون قرمز و
فرابنفش می پردازد و در بسیاری از علوم (ستاره شناسی، مهندسی، پزشکی، عکاسی و...
) کاربرد دارد. لیزر نیز به دلیل خواص متمایزش نقش بسیار مهمی در افزایش تولیدات
صنعتی، گسترش ارتباطات و پیشرفت صنعت چاپ و پزشکی دارد.

مهندسی اپتیک و لیزر

اما در مورد بازار کار این رشته باید خدمتتون عرض کنم در شرایط فعلی که متاسفانه
بازار کار مناسبی جلوی این رشته متصور نیست و البته ازآنجایی که بخش عظیمی از
جذب در این رشته (در مقاطع تحصیلی بالاتر) در مراکز وابسته به مزارت دفاع و سازمان
انرژی اتمی بوده و اگر توافق صورت گرفته عملی بشه تحقیق توسعه متوقف میشه،
واقعا ...

درباره ما - ایلیا بنیان دانش

۱) هسته تحقیقات تئوری سیستم های پیچیده فیزیکی Complex System وظیفه این
هسته تحقیق و پژوهش و بررسی آخرین تئوری های توصیف سیستم های پیچیده
فیزیکی ... ۲) هسته تحقیقات فیزیک تجربی با گرایش های لیزر و کاربردهای آن،
اپتیک پیشرفته و اپتیک تطبیقی ، اسپکتروسکوپی و اتمسفرشناسی در
گرایش لیزر و ...

هر آنچه باید درباره آسیب عصب بینایی بدانیم - مجله پزشکی دکتر سلام

هر آنچه باید درباره آسیب عصب بینایی بدانیم,:صدمه به عصب بینایی ناشی از
نرسیدن خون کافی، گاهی اوقات بعلت "سکته مغزی" عصب بینایی نامیده دچار آسیب می
شود. نوروپا. ... لایه سلول‌های گانگلیونی، حاوی جسم سلولی گانگلیونی است.آکسون
این سلول‌ها که در لایه نهم شبکیه قرار دارند، عصب بینایی یا عصب اپتیک را می‌سارند
.

خواص اپتیکی پوشش لایه نازک نیترید آلومینیوم رسوب گذاری شده به ...

عظیمی نام سیامک، محمدعلیپورکناری مرتضی، آزاد عزت اله. خواص اپتیکی پوشش لایه
نازک نیترید آلومینیوم رسوب گذاری شده به روش تبخیر المنت حرارتی در حضور گاز
فعال (Activated Reactive Evaporation). ۱. ۱۳۹۳; ۳ (۱). URL: http://isseem.ir/article-۱
-۲۴۶-fa.html ...

همه چیز در مورد چشم و عمل لیزیک چشم – رسانه دکتر سلامت

قرنیه(Cornea) راهی است که از طریق آن اطلاعات بینایی از دنیای خارج وارد چشم می شود.
بنابراین، یک بافت اپتیکی کاملا تخصص یافته است که باید شفافیت وتوانایی
انکسار نور مرئی آن حفظ شده و در مقابل نیروهای خارجی مثل خشکی، تهاجم میکروبی و
آسیب وضربه ها مقاومت کند. قرنیه بافتی است شفاف در جلوی چشم که در محل لیمبوس
...

تحقیق و توسعه – نانو شرق ابزار توس

تحقیق و توسعه. پروژه های تحقیق و توسعه مرتبط با فعالیت شرکت نانو شات در ۴
بخش اپتیک، حسگرهای گازی نانوساختار، نانوکامپوزیت ها و نانو ذرات و سلول های
خورشیدی در حال اجرا است.

مقاله :: مهندسی فوتونیک

در این مقاله با نگاهی ساده مفهوم ضریب شکست منفی بررسی شده است. در ابتدا با
توضیحی کوتاه در مورد مفهوم کلی ضریب شکست اپتیکی، پارامترهای مربوط به
ضریب شکست، معرفی و بیان شده اند. سپس با دسته بندی این پارامترها، توضیحات
بیش تری در مورد مواد مختلف اپتیکی بر اساس دسته بندی صورت گرفته بیان شده و
در پایان ...

دﺳﺘﻮر ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﭘﺘﻴﻚ

زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﭘﺘﻴﻚ. : ﻣﻘﺪﻣﻪ. ١. ﻧﻜﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮة ﻛﺎر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺗﻬﻴﺔ ﮔﺰارش ﻛﺎر. ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻧﺠﺎم
ﻛﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﻼف وﻗﺖ و اﻧﺮژي و دوﺑﺎره ﻛﺎرﻳﻬﺎي زاﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
...... ﺗﺤﻘﻴﻖ. راﺑﻄﺔ. Rm rm λ. = 2. در ﻓﺮﻳﺰﻫﺎي ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ، و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻌﺎع اﻧﺤﻨﺎي ﺳﻄﺢ ﻛﺮوي. ﻟﻮازم
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز. دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻮﺗﻦ، ﻻﻣﭗ ﺟﻴﻮه، ﻋﺪﺳﻲ ﻛﻮژ. ، ﭘﺎﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﭘﺘﻴﻜﻲ،. و ﭘﺮدة ﺗﺼﻮﻳﺮ. ﻧﻈﺮﻳﺔ آزﻣﺎﻳﺶ.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا : مهندسی اپتیک و لیزر

آنچه در این تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد کاربردهای لیزر و لیزر به عنوان سلاح مخرب
و نحوه مقابله با سلاحهای لیزری و قوانین بین‌الملل در مورد این تکنولوژی برتر
می‌باشد. لیزر کشفی علمی می‌باشد که به عنوان یک تکنولوژی در زندگی مدرن جا افتاده
است. لیزرها به مقدار زیاد در تولیدات صنعتی، ارتباطات، نقشه‌برداری و چاپ مورد
استفاده ...

تحقیق و توسعه – نانو شرق ابزار توس

تحقیق و توسعه. پروژه های تحقیق و توسعه مرتبط با فعالیت شرکت نانو شات در ۴
بخش اپتیک، حسگرهای گازی نانوساختار، نانوکامپوزیت ها و نانو ذرات و سلول های
خورشیدی در حال اجرا است.

هر آنچه باید درباره آسیب عصب بینایی بدانیم - مجله پزشکی دکتر سلام

هر آنچه باید درباره آسیب عصب بینایی بدانیم,:صدمه به عصب بینایی ناشی از
نرسیدن خون کافی، گاهی اوقات بعلت "سکته مغزی" عصب بینایی نامیده دچار آسیب می
شود. نوروپا. ... لایه سلول‌های گانگلیونی، حاوی جسم سلولی گانگلیونی است.آکسون
این سلول‌ها که در لایه نهم شبکیه قرار دارند، عصب بینایی یا عصب اپتیک را می‌سارند
.

تحقیق در مورد دستگاه کناری و هیپوتالاموس

16 مه 2015 ... هسته ی سوپرا اپتیک ٬ مرکز سیرآبی است ٬ چون با تولید هورمون ضد ترشح ادرار(
antidiuretic hormone) ADH ٬ میزان آب بدن را بالا می برد و شخص احساس تشنگی نمی
کند. ضایعه ی این هسته باعث آشامیدن زیاد آب(polydypsia) و افزایش ادرار(polyuria) و
در نتیجه دیابت بی مزه می شود. قسمت میانی تحتانی هسته ی جانبی ...

ﺧﻮاص اﭘﺘﯿﮑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭼﻬﺎرﺗﺎﯾﯽ ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ The Study of Optical ... - اپتوالکترونیک

4 آوريل 2016 ... ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻨﺪﯾﻮم رﺳﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻄﯽ آن اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ . 3. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺎف ﻧﻮاري ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻨﺪﯾﻮم.
ﺧﻮاص اﭘﺘﯿﮑﯽ. ﺧﻮاص اﭘﺘﯿﮑﯽ ﺟﺎﻣ. ﺪات، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮاي. ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ و
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ. دارد. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻣﺜﺎل. ﯽزﻣﺎﻧ،. ﮐﻪ. درﺑﺎرة ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺻﻠﯽ. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ اﻟﮑﺘﺮون. ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﯽ. ﮐﻨﯿﻢ، ﺧﻮاص اﭘﺘﯿﮑﯽ در ﺑﺴﯿﺎري اﺑﺰارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮواﭘﺘﯿﮑﯽ.

SID.ir | فناوري ساخت ميکرومتر اپتيکي ديجيتال بر پايه استفاده از ...

با پيشرفت فناوري نياز انسان به اندازه گيري هاي دقيق ابعادي گسترش يافته است
به نحوي که امروزه اندازه گيري دقيق ابعاد قطعات يکي از بخش هاي مهم در فرآيند توليد،
ساخت و کنترل کيفيت محصولات به شمار مي رود. مي توان گفت که در صنايع امروز
سيستم هاي اندازه گيري صنعتي بخشي از سامانه هاي هوشمند کنترل هستند که با دقت ...

تحقیق و توسعه – نانو شرق ابزار توس

تحقیق و توسعه. پروژه های تحقیق و توسعه مرتبط با فعالیت شرکت نانو شات در ۴
بخش اپتیک، حسگرهای گازی نانوساختار، نانوکامپوزیت ها و نانو ذرات و سلول های
خورشیدی در حال اجرا است.

تحقیق فیزیک اپتیک هندسی (آینه) |7289| تخفیف

27 ا کتبر 2017 ... اطلاعات تحقیق فیزیک اپتیک هندسی (آینه). دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش
درباره «تحقیق فیزیک اپتیک هندسی (آینه)». دسته بندی: ورد. نوع فایل: doc (قابل
ویرایش و آماده پرینت). تعداد صفحه: 31 صفحه. قسمتی از متن. doc: فیزیک آپتیک
هندسی. رنگین کمان. رنگین کمان Rainbow * رنگین کمان جلوه ...

همه چیز در مورد چشم و عمل لیزیک چشم – رسانه دکتر سلامت

قرنیه(Cornea) راهی است که از طریق آن اطلاعات بینایی از دنیای خارج وارد چشم می شود.
بنابراین، یک بافت اپتیکی کاملا تخصص یافته است که باید شفافیت وتوانایی
انکسار نور مرئی آن حفظ شده و در مقابل نیروهای خارجی مثل خشکی، تهاجم میکروبی و
آسیب وضربه ها مقاومت کند. قرنیه بافتی است شفاف در جلوی چشم که در محل لیمبوس
...

برگزاری پنجمین همایش مهندسی اپتیک و لیزر ایران در مرداد ماه ...

برگزاری پنجمین همایش مهندسی اپتیک و لیزر ایران در مرداد ماه. ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
همایش ها ۱ دیدگاه. به گزارش تحصیلات نیوز، پنجمین همایش مهندسی اپتیک و لیزر
ایران در مرداد ماه برگزار خواهد شد. آدرس همایش : http://icole2017.ir و http://www.mut.ac.ir
/k/ICOL2017.png. دانشگاه صنعتی مالک اشتر: http://www.mut.ac.ir ...

بخش آموزش و مقالات اپتیکی | عینک سازی بینا - بینا اپتیک

اطلاعاتتان در مورد اتفاقاتی که روزمره برای چشمانمان می افتد چقدر است ؟ حساسیت
بالای چشم حساسیت بالای چشم را نادیده نگیرید . بدون شک و اغراق یکی از اعضای
حساس بدن چشم هاست که بسیار آسیب پذیر هم هستند و در صورت اختلال زندگی مان را
دچار مشکلات اساسی خواهند کرد . در این تحقیق که توسط تیم مقالات گروه عینک بینا
تنظیم ...

درباره ما - ایلیا بنیان دانش

۱) هسته تحقیقات تئوری سیستم های پیچیده فیزیکی Complex System وظیفه این
هسته تحقیق و پژوهش و بررسی آخرین تئوری های توصیف سیستم های پیچیده
فیزیکی ... ۲) هسته تحقیقات فیزیک تجربی با گرایش های لیزر و کاربردهای آن،
اپتیک پیشرفته و اپتیک تطبیقی ، اسپکتروسکوپی و اتمسفرشناسی در
گرایش لیزر و ...

درباره هویا - HOYA

درباره هویا. اپتومتریست/اپتیشن خود را پیدا کنید ... نوآوری های ما در زمینه اپتیک و
سلامت بینایی در 75 سال گذشته مرزهای تکنولوژی عدسی را به جلو رانده است. ... ترین
و ظریف ترین متریال های عدسی تا منحصر بفرد ترین پوشش های آنتی رفلکس و
تکنولوژی های پیشرفته معاینه چشم، سرمایه گذاری سنگینی روی بخش تحقیق و
توسعه ...

حل تمرین کتاب اپتیک هشت (Hecht)

دانلود تحقیق عقب ماندگی ذهنی · ترازیابی (benchmarking) و مدیریت عملکرد · فایل
گزارش کارآموزی کابل سازی در شرکت سیم و کابل ابهر .. پاورپوینت (اسلاید) انتخاب
تکنولوژی مناسب · بررسی کامل عملکرد سیستم ترمز خودرو · تحقیق درمورد حسابداري
كميته امداد باغملك 2 · مقاله ای درباره سرطان ریه · نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان ...

مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران - سیویلیکا

مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران (4th National
Conference on Optic and Laser Engineering) سال 1394 در شهر اصفهان توسط
دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، برگزار گردید.

مهندسی اپتیک و لیزر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دوره کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر به منظور آموزش مبانی علمی اپتیک و کاربرد آن
در تجهیزات اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری تدوین شده‌است. در فناوری ... آنچه در
این تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد کاربردهای لیزر و لیزر به عنوان سلاح مخرب و نحوه
مقابله با سلاحهای لیزری و قوانین بین‌الملل در مورد این تکنولوژی برتر می‌باشد.

درباره ما - خانه

دیسک هزارساله.

به الکل بگو نه - پایگاه خبری اعتیاد

۲۴ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۸. اندازه متن. چاپ. گزارشی درباره جوانانی که نوشیدنی‌های
الکلی آنها را به ورطه کوری کشانده است ... مقابل اتاق پزشک متخصصی که بر درمان
بیماران «دچار آسیب عصب اپتیک با متانول» تحقیق می‌کند، همراه پدر و مادر و دامادشان
روی صندلی نشسته است. هیچ حرفی نمی‌زند. چشمانش باز است و به زمین زل زده ولی
چیزی ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا : مهندسی اپتیک و لیزر

آنچه در این تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد کاربردهای لیزر و لیزر به عنوان سلاح مخرب
و نحوه مقابله با سلاحهای لیزری و قوانین بین‌الملل در مورد این تکنولوژی برتر
می‌باشد. لیزر کشفی علمی می‌باشد که به عنوان یک تکنولوژی در زندگی مدرن جا افتاده
است. لیزرها به مقدار زیاد در تولیدات صنعتی، ارتباطات، نقشه‌برداری و چاپ مورد
استفاده ...

مهندسی اپتیک و لیزر

اما در مورد بازار کار این رشته باید خدمتتون عرض کنم در شرایط فعلی که متاسفانه
بازار کار مناسبی جلوی این رشته متصور نیست و البته ازآنجایی که بخش عظیمی از
جذب در این رشته (در مقاطع تحصیلی بالاتر) در مراکز وابسته به مزارت دفاع و سازمان
انرژی اتمی بوده و اگر توافق صورت گرفته عملی بشه تحقیق توسعه متوقف میشه،
واقعا ...

مقایسه و ارزیابی روش‌های مختلف کلاسه‌بندی مبتنی بر آنالیز شی‌مبنا ...

کشف عوارض شهری و طبقه‌بندی آن‌ها در لایه‌های مختلف اطلاعاتی جهت ایجاد، تکمیل و
به‌روز رسانی پایگاه داده اطلاعات شهری مورد تحقیق بسیاری از دانشمندان بوده است. هدف
از این تحقیق مقایسه و ارزیابی روش‌های مختلف کلاسه‌بندی مبتنی بر آنالیز شی‌مبنا
جهت شناسایی عوارض شهری از داده‌های لایدار و اپتیک است. این تحقیق سه فاز اصلی را
در ...

قابلیت‌سنجی کارایی داده‌های لیدار و اپتیک به منظور استخراج ...

در سال‌های اخیر پیشرفت تکنولوژی‌های سنجش از دور و افزایش تنوع داده‌های قابل
استفاده موجب شده تا ارزیابی و قابلیت‌سنجی داده‌های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار
بوده و به همین دلیل به عنوان مسأله‌ای که کمتر در تحقیقات گذشته بدان پرداخته شده
است، هدف اصلی این تحقیق قرار گیرد. در این تحقیق داده‌های مستخرج از تصاویر
وردویو-2 و ...

کالیبراسیون رفرکتومتر - شرکت بهینه فرایند آزما

22 دسامبر 2017 ... آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما کالیبراسیون هیدرومترها را بر اساس استاندارد BS 718
انجام می دهد. در این روش دانسیته محلول های استاندارد به روش گراویمتری تعیین و سپس
با مقدار قرائت شده مقایسه می شود. از زبان مشتریان. ارائه داده های قابل اعتماد، تحقیق و
توسعه، پیشبرد فرهنگ تصدیق و کالیبراسیون. اصول آزمایشگاه ...

رسانه نوریک اپتیک - عینک های بهار و تابستان 2016 (قسمت اوّل)

10 مه 2016 ... عاشقان دنیای مد از ابتدای سال جدید میلادی تا کنون بارها موضوع به روزترین های بهار و
تابستان 2016 را سرچ کرده اند. تیم هنری نوریک اپتیک با بررسی کت واک های فشن
انجام شده ی اخیر و روند فروش وبسایت های بین المللی عینک، سعی کرده تا عینک هایی
که بیشتر مورد استفاده ی خبرگان دنیای مد و مورد پسند مشتریان ...

همه چیز در مورد چشم و عمل لیزیک چشم – رسانه دکتر سلامت

قرنیه(Cornea) راهی است که از طریق آن اطلاعات بینایی از دنیای خارج وارد چشم می شود.
بنابراین، یک بافت اپتیکی کاملا تخصص یافته است که باید شفافیت وتوانایی
انکسار نور مرئی آن حفظ شده و در مقابل نیروهای خارجی مثل خشکی، تهاجم میکروبی و
آسیب وضربه ها مقاومت کند. قرنیه بافتی است شفاف در جلوی چشم که در محل لیمبوس
...

مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران - سیویلیکا

مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران (4th National
Conference on Optic and Laser Engineering) سال 1394 در شهر اصفهان توسط
دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، برگزار گردید.

وب سایت مهندسی اپتیک و لیزر ایران | کتاب و مقاله

با توجه به عدم تجدید چاپ کتاب فارسی طراحی دستگاه های اپتیکی اسمیت و نایاب
شدن این کتاب ( چاپ 1379 هجری شمسی ) و نیاز دانشجویان عزیز به این کتاب بر آن
شدیم با اسکن با کیفیت کتاب آن را در اختیار دوستان عزیز قرار دهیم. این کتاب با
بالاترین دقت و رزولوشن ممکن اسکن شده است و به همین جهت حجم آن حدود 130 مگابایت
می ...

سنتز و بررسی خواص اپتیکی نانوساختارهای تیتانات باریم (BaTiO3 ...

دراین تحقیق سنتز تیتانات باریم از طریق فرآیند واکنش حالت جامد و فعال سازی
مکانیکی مورد بررسی قرارگرفته است. با توجه به تحریم های اقتصادی انجام شده،
ترکیبات و مواد اولیه تهیه شده از معادن داخلی موجود در کشور استفاده و با بکارگیری
فرآیند شوک حرارتی، فعال سازی مکانیکی و واکنش حالت جامد، نانوپودر تیتانات
باریم تهیه ...

اساسنامه مركز خدمات تخصصي اپتيك - .::.ACECR.AC.IR :: جهاد دانشگاهی

8 ژانويه 2013 ... 1- انجام پژوهش‌هاي علمي وكاربردي و تحقيق در جهت ساخت نمونه سازي سيستم‌هاي
اپتيكي. 2- ارائه خدمات و ... 1- قطعات اپتيكي (عدسي، منشور، آينه، تيغه‌هاي متوازي
السطوح و ....) 2- سيستم ... 2- اتخاذ تصميم درباره برنامه و بودجه و سياستهاي كلي
مركز به پيشنهاد هيات مديره در چارچوب اهداف و موضوع فعاليت مركز. 3- بررسي و ...

مقایسه و ارزیابی روش‌های مختلف کلاسه‌بندی مبتنی بر آنالیز شی‌مبنا ...

کشف عوارض شهری و طبقه‌بندی آن‌ها در لایه‌های مختلف اطلاعاتی جهت ایجاد، تکمیل و
به‌روز رسانی پایگاه داده اطلاعات شهری مورد تحقیق بسیاری از دانشمندان بوده است. هدف
از این تحقیق مقایسه و ارزیابی روش‌های مختلف کلاسه‌بندی مبتنی بر آنالیز شی‌مبنا
جهت شناسایی عوارض شهری از داده‌های لایدار و اپتیک است. این تحقیق سه فاز اصلی را
در ...

فوتون‌ها، الکترون‌ها و اتم‌ها – قسمت اول - بیگ بنگ

5 سپتامبر 2015 ... همه‌ی این پدیده‌ها و چندین پدیده‌ی دیگر به طور جدی به این نتیجه ختم شدند که اپتیک
کلاسیک، هر چند در بیان ساختار آینه‌ و عدسی، تداخل و قطبش و دیگر موارد موفق بود، اما
با محدودیت روبه‌رو شد. اینک معلوم شده است که پدیده‌های محدود‌کننده‌، ناشی از ماهیت
کوانتومی تابش است. امواج الکترومغناطیس همراه با حفظ ماهیت موجی خود، ...

مشاهده محصول در چهارمین نمایشگاه تجهیزات - لیست محصولات فروخته شده

وقتی یک تکه شیشه تحت میدان مغناطیسی قرار گیرد از نظر نوری فعال می شود. جزء
اصلی دیود اپتیکی چرخش دهنده یا چرخشگر اپتیکی است. میدان مغناطیسی که به
چرخش دهندهٔ فارادی اعمال می‌شود موجب چرخش قطبش نور در اثر فارادی می‌شود. چرخش زاویه
با رابطهٔ زیر داده می‌شود: ثابت وردت مواد (بی نظم یا کریستال؛جامد یا مایع یا گاز) که ...

مشاهده مقاله | میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک (1) - آموزش فناوری نانو

اصول حاکم بر این میکروسکوپ مبنای اپتیکی داشته و لزوم آشنایی با مفاهیمی چون
میدان نزدیک و دور؛ و نحوه عملکرد دستگاه در هر دو حالت را می طلبد. ... پس از طرح ایده
ادوارد هاتچینسن سینج در سال 1928، درباره وسیله ای که با جمع آوری پراش در میدان
نزدیک، ایجاد تصویر نماید، مطالعات متعددی توسط دانشمندان و محققان مختلف از جمله
آلبرت ...

اساسنامه مركز خدمات تخصصي اپتيك - .::.ACECR.AC.IR :: جهاد دانشگاهی

8 ژانويه 2013 ... 1- انجام پژوهش‌هاي علمي وكاربردي و تحقيق در جهت ساخت نمونه سازي سيستم‌هاي
اپتيكي. 2- ارائه خدمات و ... 1- قطعات اپتيكي (عدسي، منشور، آينه، تيغه‌هاي متوازي
السطوح و ....) 2- سيستم ... 2- اتخاذ تصميم درباره برنامه و بودجه و سياستهاي كلي
مركز به پيشنهاد هيات مديره در چارچوب اهداف و موضوع فعاليت مركز. 3- بررسي و ...

همه چیز در مورد چشم و عمل لیزیک چشم – رسانه دکتر سلامت

قرنیه(Cornea) راهی است که از طریق آن اطلاعات بینایی از دنیای خارج وارد چشم می شود.
بنابراین، یک بافت اپتیکی کاملا تخصص یافته است که باید شفافیت وتوانایی
انکسار نور مرئی آن حفظ شده و در مقابل نیروهای خارجی مثل خشکی، تهاجم میکروبی و
آسیب وضربه ها مقاومت کند. قرنیه بافتی است شفاف در جلوی چشم که در محل لیمبوس
...

معرفی رشته مهندسی اپتیک و لیزر - مشاوره تحصیلی

27 سپتامبر 2017 ... مشورت با مشاوران انتخاب رشته و تحقیق و مطالعه در رابطه با رشته دلخواه است. مرکز
آوای مشاور می تواند در هر دو زمینه به شما عزیزان کمک کند. ما در این مقاله سعی داریم به
توضیح رشته مهندسی اپتیک و لیزر بپردازیم تا داوطلبان متقاضی این رشته
بتوانند با دیدی گسترده درباره زوایای مختلف این رشته نسبت به انتخاب ...

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف: خانه

قطعات اپتیکی دقیق. اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶. کاربرد در آزمایشگاه‌های اپتیک، فوتونیک
و لیزر، سیستم‌های تصویربرداری، عکسبرداری، دوربین‌ها، تلسکوپ‌ها و
میکروسکوپ‌ها، ساخت سیستم‌های اپتیکی تشخیص و درمان پزشکی و چشم پزشکی،
ساخت سیستم‌های اپتیکی، صنایع نظامی و غیرنظامی و صنایع مختلف مرکز خدمات
تخصصی ...

همه چیز درباره عصب بینایی | جراحی قرنیه

15 ا کتبر 2016 ... عصب بینایی (به انگلیسی: Optic nerve ) دومین زوج از اعصاب مغزی است. از دیدگاه
بافت شناسی، لایه هشتم شبکیه معادل لایه سلول‌های گانگلیون است. لایه سلول‌های
گانگلیونی، حاوی جسم سلولی سلول‌های گانگلیونی است.آکسون این سلول‌ها که در لایه
نهم شبکیه قرار دارند، عصب بینایی یا عصب اپتیک را می‌سارند.دانلود تحقیق درباره رازهاي شادي و آرامش در زندگيدانلود نمونه سؤال درس آمار 2 رشته اقتصاد کشاورزی کارشناسی پیام نوردانلود نقشه اتوکد فاز 11 شهر جدید پردیس