دانلود فایل


تحقیق درباره اصحاب کهف - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درباره اصحاب کهف

دانلود فایل تحقیق درباره اصحاب کهف تعداد صفحه: 11
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست
مقدمه :
مقایسه :
اصحاب كهف و پرداختهاي روايى :
اختلاف در جزئيات داستان :
زمان زيست اصحاب كهف :
مكان غار
كاوش در پى اصحاب كهف :
اصحاب كهف و اصحاب رقيم :
اصحاب كهف در ميان فرق مختلف اسلامی :
منابع :
مقدمه :
در داستان های اسلامی اصحاب کهف عده ای خداپرست بودند که پیش از اسلام در زمانهٔ پادشاهی کافر با نام دقیانوس زندگی می کردند و ایمان خود را مخفی نگاه می داشتند. اینان سرانجام از جبر حاکم روزگار به ستوه آمده همراه سگ خود به غاری رفتند. چون به غار رسیدند. خواب ایشان را در ربود پس حدود سیصد سال به خواب اندر همی بودند. و سگ ایشان بر در غار چنان بود که گویی بیدار است. پس از سیصدسال چون برخاستند خود پنداشتند که چند ساعتی بیش نخفته اندی. چون به شهر شُدند همه چیز را دیگرگونه یافتند. سرانجام به غار بازگشته و دیگر اثری از ایشان یافت نشد. مردم بر فراز غار آنها مسجدی ساختند.داستان ایشان نسبتاً به تفصیل در قرآن آمده است. در بعضی روایات مرتبط با امام زمان شیعیان آمده است که اصحاب کهف رجعت کرده از یاران وی در آخر الزمان و هنگام ظهور خواهند بود.
اَصْحاب ِ كَهْف ، در قصص قرآنى نام گروهى از مؤمنان كه از ستم پادشاهى مشرك به غاري پناه بردند و ساليانى دراز به خوابى عميق درافتادند. بر پاية روايات ، اين پادشاه مشرك ، دقيانوس ، و محل واقعه اِفِسوس دانسته شده است .
داستان اين گروه ، با اشاراتى كوتاه در اوايل سورة مكى كهف مسطور است كه در آن سخن از يكتاپرستانى است كه براي گريز از پرستش خدايان دروغين به غاري پناه بردند تا از گزند ستمكاران بت پرست برهند. خوابى كه آنان را در غار درربود، به فرمان پروردگار ساليانى به طول انجاميد و در اين مدت ، چنان هيبتى داشتند كه كس را ياراي نزديك شدن به آنان نبود و نگرنده آنان را بيدار مى پنداشت . اين خفتگان ساليانى چند (بر پاية آيات قرآنى : 309 سال ) را در همان حال گذراندند و چون به خواست الهى از خواب برخاستند، چنان گمان بردند كه تنها روزي يا كمى بيشتر از روز در خواب بوده اند. چون يكى از ايشان براي فراهم آوردن غذا به شهر درآمد، مردم از حال شگفت انگيزشان آگاهى يافتند و برآن شدند تا بر در غار آنان مسجدي به پا سازند. در اين آيات به سگى همراه اصحاب كهف اشاره شده است كه بر در غار، خفته ، و با هيبتى شگفت ، دو دست خود بر زمين گسترانيده بود (نك: كهف /18/9-22).
همچون بسياري ديگر از قصص قرآنى ، داستان اصحاب كهف در ميان صاحبان اديان آسمانى ، پيشينه دارد و اساساً داستانى مشهور در ميان مسيحيان شرق و غرب بوده است . قرآن كريم بدون اينكه به صاحبان ديانت بخصوصى تصريح نموده باشد، به تعبير يقولون به شهرت و تداول اين داستان در ميان پيشينيان ، و حتى اختلافى در جزئيات داستان ميان بازگو كنندگان اشاره دارد (همانجا). در ميان مسيحيان ، اصحاب كهف نه به لحاظ پناه بردنشان به غار، بلكه از جهت به خواب رفتنشان شهرت يافته اند و با عنايت به اينكه شمار آنان 7 نفر انگاشته شده است ، در غالب منابع ، به خصوص در منابع مسيحيت غربى به 7 خفتگان شناخته شده اند.
اين انديشه كه داستان مسيحى 7 خفتگان ، خود در داستانهايى قديم تر ريشه داشته باشد، در برخى از پژوهشها مطرح شده است و شماري از محققان ، برخى عناصر داستان را با داستانهاي مشابه در منابع يهودي ، يونانى و جز آن جست وجو كرده اند. از جمله بايد به داستان اُنياس (حونى ) اشاره كرد كه در كتاب تعانيت ، از بخشهاي تلمود، از آن ياد گرديده ، و به خواب 70 سالة او اشاره شده است . همچنين برخى به مقايسة داستان با حكايت هلنى ِ 9 خفتگان ِ ساردينيا اشاره كرده اند كه ارسطو از آن ياد كرده است .
به هر تقدير، در متون مسيحى كهن ، داستان اصحاب كهف با مضامينى كاملاً قابل مقايسه با مضامين اسلامى ديده مى شود، بدان گونه كه نه تنها مى توان خطوط كلى داستان قرآنى را در پرداختهاي مسيحى بازيافت ، بلكه بخش تفصيلات داستان در روايات و تفاسير اسلامى نيز، با پرداختهاي مسيحى قابل مقايسه است . در اين مقايسه ها، همگونى ميان برخى پرداختهاي روايى اسلامى با نمونه هاي مسيحى كاملاً مشهود است ؛ چنانكه روايت ابن حميد از ابن اسحاق ، و به خصوص ضبط نامها در اين روايت ،از نمونه هاي برجستةهمگونى با پرداختهاي مسيحى است . نقل اين داستان نزد مسيحيان با روايت يعقوب سروگى (451-521م )، اسقف سريانى كه مدتى پس از تئودُسيوس دوم مى زيسته ، و نيز دسته اي روايات ادبى صورت گرفته است . اين پرداختهاي مسيحى در نسخه هايى به زبانهاي سريانى ، قبطى ، عربى ، حبشى و ارمنى از سدة 6م به بعد باقى مانده است .
دقيانوس و نيز ثاودوسيوس (تيذوسيوس ) كه نام آنها در داستان اصحاب كهف آمده است ،دو تن از امپراتوران تاريخى روم هستند كه نخستين از اين دو تن در تواريخ با نام دكيوس يا دكيانوس (حك 249-251م ) شناخته مى شود و دومين نفر نيز با تئودسيوس دوم (حك 408-450م )، امپراتور روم شرقى ، تطبيق پذير است . شهر افسوس شهري باستانى در غرب آسياي صغير، نزديك ساحل اژه است كه در دورة رومى ، مركز شرقى امپراتوري روم بوده است .
مقایسه :
اصحاب كهف اسلامى و مقايسة آن با نمونه هاي مسيحى ، و همچنين تطبيق آن با برخى دانسته هاي تاريخى ، توجه خاورشناسان را به خود جلب كرده است ، چنانكه از زواياي مختلف دربارة اين موضوع به تحقيق پرداخته اند. براي نمونه ماسينيون با نگاهى بر روايات اسلامى و مسيحى به بررسى جايگاه اصحاب كهف در ميان گروههاي قومى گوناگون به ويژه از نظر تصويرنگاري ايشان عنايت داشته ، و طى يك سلسله مقالات به تفصيل به اين مطلب پرداخته است . از سويى ديگر يونگ با مقايسة داستان اصحاب كهف و داستان خضر نبى ، به موضوع تجديد حيات و عمر دوباره يافتن نظر داشته است . همچنين واي با نگاهى به قصص الانبياء ربغوزي به بررسى اين داستان نزد اقوام ترك پرداخته و سيدرسكى با اختصاص دادن بخشى از اثر خود به قصص اصحاب كهف ، به مقايسه ميان روايات اسلامى و مسيحى ، و يافتن نمونه اي از تلمود در آثار يهودي پرداخته است .


تحقیق درباره اصحاب کهف


تحقیق درباره زندگینامه اصحاب کهف


تحقیق درباره اصحاب کهف


تحقیق درباره اصحاب کفه از منظر قرآن کریم


تحقیق


پاورپوی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تفسیر آیه 14 سوره کهف چیست و چه پیام‌هایی دارد؟

شفقنا افغانستان - قرآن درباره اصحاب کهف می‌فرماید: «رَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا
فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُ... ... حسینی همدانی، سید محمد حسین، انوار
درخشان، تحقیق، بهبودی ، محمد باقر، ج 10، ص 246- 247، تهران، کتابفروشی لطفی
، چاپ اول، 1404ق. [4]. محمد، 17. [5]. عنکبوت، 69. [6]. ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر،
تفسیر نمونه، ...

غار اصحاب کهف کجاست - - وب نگین

16 نوامبر 2016 ... اصحاب‌ کهف‌ و مقایسه آن‌ با نمونه‌های‌ مسیحى و همچنین‌ تطبیق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌های‌
تاریخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زوایای‌ مختلف‌ درباره این‌
موضوع‌ به‌ تحقیق‌ پرداخته‌اند. برای‌ نمونه‌ ماسینیون‌ با نگاهى‌ بر روایات‌ اسلامى‌ و
مسیحى‌ به‌ بررسى‌ جایگاه‌ اصحاب‌ کهف‌ در میان‌ گروههای‌ قومى‌ گوناگون‌ به‌ ویژه‌ ...

غار اصحاب‌ کهف كجاست؟ +تصاویر - عقیق

23 ژانويه 2014 ... اصحاب‌ کهف‌ و مقايسه آن‌ با نمونه‌هاي‌ مسيحى و همچنين‌ تطبيق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌هاي‌
تاريخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زواياي‌ مختلف‌ درباره اين‌
موضوع‌ به‌ تحقيق‌ پرداخته‌اند. براي‌ نمونه‌ ماسينيون‌ با نگاهى‌ بر روايات‌ اسلامى‌ و
مسيحى‌ به‌ بررسى‌ جايگاه‌ اصحاب‌ کهف‌ در ميان‌ گروههاي‌ قومى‌ گوناگون‌ به‌ ويژه‌ ...

غار اصحاب کهف کجاست؟ | علامه طباطبایی، قدس سره، پس از تحقیقات ...

5 روز پیش ... علامه طباطبایی، قدس سره، پس از تحقیقات ارزنده ای به این نتیجه رسیده اند که
نشانه های یادشده در قرآن کریم از غار اصحاب کهف بر غار «افسوس » در ترکیه منطبق
تر است. - "، شهری که اصحاب کهف در آن ساکن بودند بنا بر روایتی که در بحارالانوار از
حضرت علی، علیه السلام، نقل شده است افسوس 1 نام داشت که افسوس ...

تفسیر سوره کهف - آفتاب

مشرکان قریش افرادی را از مکّه به مدینه فرستادند تا ماجرای بعثت حضرت محمّد (ص) و
نشانه صداقت او را از علمای یهود بپرسند. علمای یهود به فرستادگان مشرکان گفتند: از
او سه چیز سؤال کنید; اگر دو چیز را جواب داد و یکی را بی پاسخ گذاشت ، او صادق است.
درباره اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح بپرسید. اگر از اصحاب کهف و ذوالقرنین جواب داد،
...

آیات 1 - 20 کهف - تفسیر نمونه - انهار

مـفـسـران بـراى آيـات فـوق شان نزولى نقل كرده اند كه خلاصه اش چنين است : جمعى از
سـران قـريـش ، دو نـفـر از ياران خود را براى تحقيق در باره دعوت پيامبر اسلام (صلى
.... و اما اينكه بعضى گفته اند اين تعبير شاهد بر آن است كه اصحاب رقيم غير از
اصحاب كهف بودند سخن بسيار بعيدى است كه از توضيح بيشتر در باره آن بى نياز
هستيم .

معنی اصحاب کهف - دیکشنری آنلاین آبادیس

اصحاب کهف ، خداوندان غار که اکنون در غاری خوابیده اند. هفت نفر از دوستان حق از ترس
دقیانوس شاه روم از قسطنطنیه فرار و پناه به غاری بردند با سگی که همراه داشتند و در آن
غار به امر خدا مدتها خوابیدند و وقتی بیدار شده باز خوابیدند و تا قیامت در خواب خواهند
بود. (فرهنگ نظام ). و درباره ٔ نامهای ایشان اختلافست ، در تفسیر ابوالفتوح چنین ...

آیا اصحاب رقیم، همان اصحاب کهف بودند و یا گروهی بودند که در غاری ...

13 دسامبر 2015 ... درباره این‌که «اصحاب رقیم»، چه افرادی بودند، نقل‌های مختلفی وجود دارد. از آن‌جا که‌ در
قرآن‌ کریم‌، در بیان‌ داستان‌ اصحاب‌ کهف‌، واژه «رقیم‌» به‌ «کهف‌» عطف‌ شده‌ است‌،[1] میان
مفسّران بحث و گفت‌وگو شده است که آیا اصحاب کهف و رقیم یک گروه هستند، یا این‌که
دو گروه مختلف؟ بیشتر مفسّران، معتقدند اصحاب‌ رقیم همان اصحاب‌ ...

اصحاب کهف

18 ژوئن 2017 ... هنگامی که مردم درباره (اصحاب کهف) گفتگو می‌کردند، عده‌یی گفتند (به احترامشان)
ساختمانی بنا کنید و پروردگارشان به [سرگذشت] آنان داناتر است [سرانجام] کسانی
گفتند که حتماً برای آنان، پرستشگاهی بنا خواهیم کرد (سوره کهف- بخشی از آیه 21)
پژوهشگران و انبوه سؤالات یکی از پرسش‌های کاوشگران در سده‌های گذشته، ...

اصحاب کهف

18 ژوئن 2017 ... هنگامی که مردم درباره (اصحاب کهف) گفتگو می‌کردند، عده‌یی گفتند (به احترامشان)
ساختمانی بنا کنید و پروردگارشان به [سرگذشت] آنان داناتر است [سرانجام] کسانی
گفتند که حتماً برای آنان، پرستشگاهی بنا خواهیم کرد (سوره کهف- بخشی از آیه 21)
پژوهشگران و انبوه سؤالات یکی از پرسش‌های کاوشگران در سده‌های گذشته، ...

19-عکس ازعذاب الهی ومعجزات!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - معجزه دات کام

21 مارس 2011 ... اصحاب‌ کهف‌ و مقايسه آن‌ با نمونه‌هاي‌ مسيحى و همچنين‌ تطبيق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌هاي‌
تاريخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زواياي‌ مختلف‌ درباره اين‌
موضوع‌ به‌ تحقيق‌ پرداخته‌اند. براي‌ نمونه‌ ماسينيون‌ با نگاهى‌ بر روايات‌ اسلامى‌ و
مسيحى‌ به‌ بررسى‌ جايگاه‌ اصحاب‌ کهف‌ در ميان‌ گروههاي‌ قومى‌ گوناگون‌ به‌ ويژه‌ ...

معنی اصحاب رقیم | لغت‌نامه دهخدا

و در تفسیر آن آرد: گفت ای محمد تو می پنداری که قصه ٔ اصحاب الکهف و اصحاب الرقیم
از آیات و عجایب ما عجب است ؟ (از ص 375 همان جلد). و درباره ٔ قصه ٔ اصحاب رقیم آرد: در
رقیم خلاف کردند. عبداﷲ عباس گفت : وادیی است میان غضبان و ایله پیشتر از
فلسطین و آن نام آن وادیی است که اصحاب کهف در او بودند. کعب الاحبار گفت نام دیه
ایشان ...

مرحوم کافی / اصحاب کهف به روایت امیر المومنین علی علیه السلام ...

27 سپتامبر 2016 ... توصیه‌های پزشکی امام رضا(علیه السلام) درباره فصل گرما و تابستان. دستورات درمان
تب در طب اسلامی. طب اسلامی/دستورات درمان تب در طب اسلامی. انسان مي تواند با
رعايت آداب شرعي و دستورهاي ديني , از اطبا مستغني شود». طب اسلامی از دیدگاه آیت
الله العظمی بهجت/گزيده اي از نظرات مرحوم آيت الله العظمي بهجت پيرامون ...

دائره المعارف اسلامی طهور - نمایش مطلب : شبهه منافات داستان اصحاب کهف ...

برخی بر اساس متون تاریخی شبهه ای را در مورد داستان اصحاب کهف در قرآن ذکر می
کنند که اکثریت بر آنند که زمان این حادثه بعد از ظهور مسیحیت و شاید در اوایل آن بوده
است .... به ویژه آن که قرآن پرسش درباره ی آن را از دیگرا ن و نیز مراﺀ و جدال در این مورد
را نهی کرده است «فلا تمار فیهم إلا مرآء ظاهرا و لا تستف فیهم منهم أحدا؛ پس درباره ی
ایشان ...

تفسیر سوره کهف - آفتاب

مشرکان قریش افرادی را از مکّه به مدینه فرستادند تا ماجرای بعثت حضرت محمّد (ص) و
نشانه صداقت او را از علمای یهود بپرسند. علمای یهود به فرستادگان مشرکان گفتند: از
او سه چیز سؤال کنید; اگر دو چیز را جواب داد و یکی را بی پاسخ گذاشت ، او صادق است.
درباره اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح بپرسید. اگر از اصحاب کهف و ذوالقرنین جواب داد،
...

داستان و ماجرای اصحاب کهف (مردان آنجلس) کامل

19 مارس 2014 ... خواب طولانی اصحاب کهف از شگفت انگيزترين نشانه های الهی است که موجب شده
مفسران نيز به فراخور حال به بحث درباره آن و اثبات آن به لحاظ علمی و تجربی
بپردازند. [۵۴] [۵۵] براساس رواياتی که در شأن نزول اين آيات وارد شده، قریش شماری از
ياران خود را برای تحقيق درباره دعوت پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله به سوی ...

سوره کهف؛ داستان یاران غار - خبر و تفسیر برون مرزی

22 جولای 2015 ... این داستانها درباره اصحاب کهف(یاران غار)، موسی و خضر و داستان ذوالقرنین است. در آیه
7 سوره کهف ... جمعى از سران قریش، دو نفر از یاران خود را براى تحقیق در باره دعوت
پیامبر اسلام به سوى دانشمندان یهود در مدینه فرستادند تا ببینند آیا در کتب آسمانی
پیشین چیزى در این زمینه یافت مى شود؟ آنها به مدینه آمدند و با ...

با توجه به تجلیل قرآن از سگ اصحاب کهف، چرا سگ را نجس می دانید ...

27 مه 2013 ... در قرآن، سخن از سگ اصحاب کهف آمده، اما تجلیلی از آن سگ بیان نشده است: «وَ كَلْبُهُمْ
باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصیدِ؛[کهف ۱۸] و سگ آنها دستهاى خود را بر دهانه غار گشوده بود (و
نگهبانى مى كرد)» و به فرض بپذیریم که بیان این داستان، تجلیل از سگ است! آیا
قرآن هیچ سخن دیگری درباره سگ ندارد؟ «فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ ...

300 سال خوابیدن اصحاب کهف آیا واقعیت دارد؟ [بایگانی] - كانون ...

17 ژانويه 2011 ... داستان اصحاب کهف برگرفته از کتاب مقدس هندوها می باشد که در آن ایندرا برای
ریاضت در زمانی که آسورها سراسر دنیا را گرفته بودند به میان گل نیلوفر آبی رفت.
... 6 - از آيات قرآن درباره سرگذشت آنها برمي آيدكه طرز خواب آنها با خوابهاي معمولي فرق
بسيار داشته است بلكه خوابي شبيه حالت مرده - با چشم گشوده - داشته اند ...

تعداد اصحاب كهف | پرسمان دانشجويي - علوم قرآن و معارف قرآن

از آیه ای که در مورد تعداد اصحاب کهف در قرآن کریم آمده است این گونه استفاده میشود که
میان اهل کتاب یعنی یهود ونصاری در تعداد اصحاب کهف اختلاف وجود داشته به همین جهت
قرآن ابتدا نظریه سه وسپس پنج را مطرح نموده وپس از آن فرموده سخن آنان از روی علم
نیست وتیر در تاریکی انداختن است و پس از آن این نظریه را مطرح نموده که برخی ...

غار اصحاب کهف کجاست؟ - الف

5 روز پیش ... علامه طباطبایى، قدس سره، پس از تحقیقات ارزنده اى به این نتیجه رسیده اند که
نشانه هاى یادشده در قرآن کریم از غار اصحاب کهف بر غار «افسوس » در ترکیه منطبق
تر است.

آشنایی با سوره کهف - hajij

ویژگیهای سوره: داستان و سرگذشت اصحاب کهف (9 تا 36) – داستان و پیامبر بزرگ
خدا: حضرت خضر (ع) و حضرت موسی (ع) (60 تا 82) – داستان ذی القرنین و قوم یاجوج و
..... (آیه)این آیه به پاره اى از اختلافات اشاره مى کند که در میان مردم درمورد اصحاب کهف
وجود دارد، از جمله: درباره تعداد آنها مى گوید: گروهى ازمردم خواهند گفت: آنها سه نفر بودند
که ...

اصحاب کهف - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اصحاب کهف (به فارسی: یاران غار) عده‌ای مسیحی بودند که در دوران حکمرانی یکی از
حکمرانان محلی روم باستان به نام دقیانوس، در شهری به نام «فیلادلفیا» که امروزه به آن
آلاشهر گفته می‌شود و در ترکیه امروزی واقع است، زندگی می‌کردند و همگی جز یکی از
آنان که یک چوپان به همراه سگش بود از اشراف‌زادگان و درباریان بودند و دین خود را مخفی
نگاه ...

تفسیر سوره کهف، استاد طاهرزاده - باشگاه قرآنی نور

21 آگوست 2013 ... ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ: این‌ها علم ندارند، با تحقیق به این نرسیده‌اند که به غیر خدا دل می‌بندنـد و
بـت می‌پرستنـد و می-گویند خدا بچه دارد، و لا لِآبائِهِمْ ، و پدرانشان هم .... تو ببین که ما
چگونه قانون حفظ خداوند بر مومنین را اجرا (کردیم)، قلب مطمئن ایمانی اصحاب کهف
مسئله‌ی آن ها را حل کرد چون یقین داشتند و می‌دیدند که جهان در قبضه‌ی حق ...

غار اصحاب کهف- شهر کوش آداسی، کشور ترکیه مرکز دیدنی - عکس ...

اصحاب کهف که معمولاً اصحاب کهف اِفِسوس خوانده می شوند، گروهی از جوانان مسیحی بودند
که در غاری در شهر اِفِسوس در حدود سال 250 بعد از میلاد مسیح پنهان شدند تا از آزار و
اذیت پادشاه روم باستان دقیانوس در امان باشند. نسخه دیگر این داستان به این صورت
است که به دستور دقیانوس به علت مسیحی بودنشان در غاری در بسته حبس شدند تا ...

فرار اصحاب کهف 2 - کیفیت خوب - فیلم و انیمیشن - تبیان

14 Oct 2017

با توجه به تجلیل قرآن از سگ اصحاب کهف، چرا سگ را نجس می دانید ...

27 مه 2013 ... در قرآن، سخن از سگ اصحاب کهف آمده، اما تجلیلی از آن سگ بیان نشده است: «وَ كَلْبُهُمْ
باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصیدِ؛[کهف ۱۸] و سگ آنها دستهاى خود را بر دهانه غار گشوده بود (و
نگهبانى مى كرد)» و به فرض بپذیریم که بیان این داستان، تجلیل از سگ است! آیا
قرآن هیچ سخن دیگری درباره سگ ندارد؟ «فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ ...

اصحاب رقیم - ويکی شيعه

این واژه در قرآن در آیه أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّ‌قِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا؛ مگر
پنداشتى اصحاب كهف و رقيم از آيات ما شگفت بوده است؟ ضمن داستان اصحاب کهف بر
واژه کهف عطف شده است. بیشتر مفسران رقیم را، به معنای لوح یا کتیبه‌ای ... ماجرای
اصحاب رقیم. درباره اینکه اصحاب رقیم اشاره به چه گروهی دارد، میان مفسران دو دیدگاه
است؛ ...

مقاله اصحاب کهف

اصحاب کهف. آنچه از قرآن کریم در خصوص این داستان استفاده مى شود این است که
پیامبر گرامى خود را مخاطب مى سازد که ((با مردم درباره این داستان مجادله مکن مگر مجادله
اى ظاهرى و یا روشن )) و از احدى از ایشان حقیقت مطلب را مپرس . اصحاب کهف و رقیم
جوانمردانى بودند که در جامعه اى مشرک که جز بتها را نمى پرستیدند، نشو و نما نمودند.
چیزى نمى ...

تمثيل‌ قرآن‌ براي‌ زنده‌ شدن‌ مردگان‌، به‌ بيدار شدن‌ اصحاب‌ كهف‌ : معاد ...

قال‌ اللهُ الحكيمُ في‌ كتابِه‌ الكريم‌: وَ يَقُولُونَ مَتَي‌' هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن‌ كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ * قُل‌ لَكُم‌
مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَـْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَ لَا تَسْتَقْدِمُونَ. (آيۀ بيست‌ و نهم‌ و سي‌ام‌، از سورۀ سبأ:
سي‌ و چهارمين‌ سوره‌ از قرآن‌ كريم‌). «و ميگويند: اگر شما از راستگويانيد، بگوئيد اين‌
وعدۀ قيامت‌ در چه‌ موقع‌ خواهد بود؟ بگو: از براي‌ شما ميعاد روزي‌ خواهد بود كه‌ از آن‌ هنگام‌ يك‌
...

تاثیر داستان های قرآن بر سلامت روان (مطالعۀ موردی داستان های سورۀ کهف)

از آن‌جا که در قرآن نمونه‌های زیبایی از داستان‌های آموزشی و درمانی دیده می‌شود، پژوهش
حاضر می‌کوشد که با بررسی داستان‌های سورۀ کهف شامل داستان‌ اصحاب کهف، صاحب دو
باغ و دوست فقیرش، موسی و مرد عالم و ذوالقرنین، به تبیین نقش داستان‌پردازی‌های
قرآن در ارائۀ الگویی کارآمد و مؤثر به منظور مقابله با چالش‌ها و اختلالات روانی و در
نتیجه ...

بررسی تطبیقی سطوح روایت و عناصر آن در قصص سورۀ کهف

سورۀ کهف حاوی سه داستان ویژۀ در قرآن است که عبارت‌اند از: داستان اصحاب کهف،
داستان حضرت موسی(ع) و خضر و داستان ذوالقرنین. حاصل تحقیق آن است که طرحِ
روایی قصص سورۀ کهف از منظر شیوه های تشکیل پیاپیِ سطوح روایی متعدد؛ آمیخته
شدن و درهم‌تنیدگی این سطوح با یکدیگر؛ شکست های پی در پی خط روایت و تحلیل
اپیزودیک ...

504. مگه می شه داستان اصحاب کهف راست باشه؟ - 301040 وَوَاعَدْنَا مُوسَى ...

(سوره کهف):. «مگر پنداشتى اصحاب کهف و رقیم [=خفتگان غار لوحه دار] از آیات ما
شگفت بوده است (۹) آنگاه که جوانان به سوى غار پناه جستند و گفتند پروردگار ما از
جانب خود به .... کمابیش اعتماد کرد؛ و دوما، نشون دهنده ی ضعف و کاستی های علم حال
حاضر ما درباره ی پدیده های طبیعی -و به عنوان مثال پدیده های مربوط به داستان اصحاب
کهف- هست.

آیا اصحاب رقیم، همان اصحاب کهف بودند و یا گروهی بودند که در غاری ...

13 دسامبر 2015 ... درباره این‌که «اصحاب رقیم»، چه افرادی بودند، نقل‌های مختلفی وجود دارد. از آن‌جا که‌ در
قرآن‌ کریم‌، در بیان‌ داستان‌ اصحاب‌ کهف‌، واژه «رقیم‌» به‌ «کهف‌» عطف‌ شده‌ است‌،[1] میان
مفسّران بحث و گفت‌وگو شده است که آیا اصحاب کهف و رقیم یک گروه هستند، یا این‌که
دو گروه مختلف؟ بیشتر مفسّران، معتقدند اصحاب‌ رقیم همان اصحاب‌ ...

با توجه به تجلیل قرآن از سگ اصحاب کهف، چرا سگ را نجس می دانید ...

27 مه 2013 ... در قرآن، سخن از سگ اصحاب کهف آمده، اما تجلیلی از آن سگ بیان نشده است: «وَ كَلْبُهُمْ
باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصیدِ؛[کهف ۱۸] و سگ آنها دستهاى خود را بر دهانه غار گشوده بود (و
نگهبانى مى كرد)» و به فرض بپذیریم که بیان این داستان، تجلیل از سگ است! آیا
قرآن هیچ سخن دیگری درباره سگ ندارد؟ «فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ ...

تعداد اصحاب كهف | پرسمان دانشجويي - علوم قرآن و معارف قرآن

از آیه ای که در مورد تعداد اصحاب کهف در قرآن کریم آمده است این گونه استفاده میشود که
میان اهل کتاب یعنی یهود ونصاری در تعداد اصحاب کهف اختلاف وجود داشته به همین جهت
قرآن ابتدا نظریه سه وسپس پنج را مطرح نموده وپس از آن فرموده سخن آنان از روی علم
نیست وتیر در تاریکی انداختن است و پس از آن این نظریه را مطرح نموده که برخی ...

بررسی تطبیقی سطوح روایت و عناصر آن در قصص سورۀ کهف

سورۀ کهف حاوی سه داستان ویژۀ در قرآن است که عبارت‌اند از: داستان اصحاب کهف،
داستان حضرت موسی(ع) و خضر و داستان ذوالقرنین. حاصل تحقیق آن است که طرحِ
روایی قصص سورۀ کهف از منظر شیوه های تشکیل پیاپیِ سطوح روایی متعدد؛ آمیخته
شدن و درهم‌تنیدگی این سطوح با یکدیگر؛ شکست های پی در پی خط روایت و تحلیل
اپیزودیک ...

اصحاب کهف - آکاایران

13 مارس 2016 ... اصحاب کهف در تورات,اصحاب کهف در نخجوان,اصحاب کهف که بودند,اصحاب کهف ویکی,
اصحاب کهف و رقیم,اصحاب کهف عکس,اصحاب کهف فیلم,اصحاب کهف چند سال ... به طبع
شهرت اینکه اصحاب کهفف در بلاد روم سکنى داشته اند، انگیزه ای بوده است تا این
جویندگان ، در پى یافتن اطلاعاتى جدید و موثق درباره اصحاب کهفف ...طرح پوستر انتخابات مجلس 7

دانلود پروپوزال آماده تبیین عوامل مرتبط با شروع مصرف اولین سیگار در نوجوانان و بالغین ایرانی - 12صفحه وورد

طرح لایه باز نمایشگاه موتورسیکلت 2

تحقیق درباره ی طرح كسب و كار )راه‎اندازي كارگاه ساخت ماشينهاي مرتبط با تزريق سيمان و استحكام خاك( 46 ص

ملودی آهنگ شمال از معین

دانلودمقاله حقوق بزهکاری اطفال

phpاموزش نصب برروی win

دانلود حل تمرین اصول گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع Principles of Heating Ventilating and Air Conditioning Sauer Harry Howell

تحقیق درباره رابطه انتخاب دوست با شخصيت نوجوان