دانلود فایل


تحقیق درباره اصحاب کهف - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درباره اصحاب کهف

دانلود فایل تحقیق درباره اصحاب کهف تعداد صفحه: 11
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست
مقدمه :
مقایسه :
اصحاب كهف و پرداختهاي روايى :
اختلاف در جزئيات داستان :
زمان زيست اصحاب كهف :
مكان غار
كاوش در پى اصحاب كهف :
اصحاب كهف و اصحاب رقيم :
اصحاب كهف در ميان فرق مختلف اسلامی :
منابع :
مقدمه :
در داستان های اسلامی اصحاب کهف عده ای خداپرست بودند که پیش از اسلام در زمانهٔ پادشاهی کافر با نام دقیانوس زندگی می کردند و ایمان خود را مخفی نگاه می داشتند. اینان سرانجام از جبر حاکم روزگار به ستوه آمده همراه سگ خود به غاری رفتند. چون به غار رسیدند. خواب ایشان را در ربود پس حدود سیصد سال به خواب اندر همی بودند. و سگ ایشان بر در غار چنان بود که گویی بیدار است. پس از سیصدسال چون برخاستند خود پنداشتند که چند ساعتی بیش نخفته اندی. چون به شهر شُدند همه چیز را دیگرگونه یافتند. سرانجام به غار بازگشته و دیگر اثری از ایشان یافت نشد. مردم بر فراز غار آنها مسجدی ساختند.داستان ایشان نسبتاً به تفصیل در قرآن آمده است. در بعضی روایات مرتبط با امام زمان شیعیان آمده است که اصحاب کهف رجعت کرده از یاران وی در آخر الزمان و هنگام ظهور خواهند بود.
اَصْحاب ِ كَهْف ، در قصص قرآنى نام گروهى از مؤمنان كه از ستم پادشاهى مشرك به غاري پناه بردند و ساليانى دراز به خوابى عميق درافتادند. بر پاية روايات ، اين پادشاه مشرك ، دقيانوس ، و محل واقعه اِفِسوس دانسته شده است .
داستان اين گروه ، با اشاراتى كوتاه در اوايل سورة مكى كهف مسطور است كه در آن سخن از يكتاپرستانى است كه براي گريز از پرستش خدايان دروغين به غاري پناه بردند تا از گزند ستمكاران بت پرست برهند. خوابى كه آنان را در غار درربود، به فرمان پروردگار ساليانى به طول انجاميد و در اين مدت ، چنان هيبتى داشتند كه كس را ياراي نزديك شدن به آنان نبود و نگرنده آنان را بيدار مى پنداشت . اين خفتگان ساليانى چند (بر پاية آيات قرآنى : 309 سال ) را در همان حال گذراندند و چون به خواست الهى از خواب برخاستند، چنان گمان بردند كه تنها روزي يا كمى بيشتر از روز در خواب بوده اند. چون يكى از ايشان براي فراهم آوردن غذا به شهر درآمد، مردم از حال شگفت انگيزشان آگاهى يافتند و برآن شدند تا بر در غار آنان مسجدي به پا سازند. در اين آيات به سگى همراه اصحاب كهف اشاره شده است كه بر در غار، خفته ، و با هيبتى شگفت ، دو دست خود بر زمين گسترانيده بود (نك: كهف /18/9-22).
همچون بسياري ديگر از قصص قرآنى ، داستان اصحاب كهف در ميان صاحبان اديان آسمانى ، پيشينه دارد و اساساً داستانى مشهور در ميان مسيحيان شرق و غرب بوده است . قرآن كريم بدون اينكه به صاحبان ديانت بخصوصى تصريح نموده باشد، به تعبير يقولون به شهرت و تداول اين داستان در ميان پيشينيان ، و حتى اختلافى در جزئيات داستان ميان بازگو كنندگان اشاره دارد (همانجا). در ميان مسيحيان ، اصحاب كهف نه به لحاظ پناه بردنشان به غار، بلكه از جهت به خواب رفتنشان شهرت يافته اند و با عنايت به اينكه شمار آنان 7 نفر انگاشته شده است ، در غالب منابع ، به خصوص در منابع مسيحيت غربى به 7 خفتگان شناخته شده اند.
اين انديشه كه داستان مسيحى 7 خفتگان ، خود در داستانهايى قديم تر ريشه داشته باشد، در برخى از پژوهشها مطرح شده است و شماري از محققان ، برخى عناصر داستان را با داستانهاي مشابه در منابع يهودي ، يونانى و جز آن جست وجو كرده اند. از جمله بايد به داستان اُنياس (حونى ) اشاره كرد كه در كتاب تعانيت ، از بخشهاي تلمود، از آن ياد گرديده ، و به خواب 70 سالة او اشاره شده است . همچنين برخى به مقايسة داستان با حكايت هلنى ِ 9 خفتگان ِ ساردينيا اشاره كرده اند كه ارسطو از آن ياد كرده است .
به هر تقدير، در متون مسيحى كهن ، داستان اصحاب كهف با مضامينى كاملاً قابل مقايسه با مضامين اسلامى ديده مى شود، بدان گونه كه نه تنها مى توان خطوط كلى داستان قرآنى را در پرداختهاي مسيحى بازيافت ، بلكه بخش تفصيلات داستان در روايات و تفاسير اسلامى نيز، با پرداختهاي مسيحى قابل مقايسه است . در اين مقايسه ها، همگونى ميان برخى پرداختهاي روايى اسلامى با نمونه هاي مسيحى كاملاً مشهود است ؛ چنانكه روايت ابن حميد از ابن اسحاق ، و به خصوص ضبط نامها در اين روايت ،از نمونه هاي برجستةهمگونى با پرداختهاي مسيحى است . نقل اين داستان نزد مسيحيان با روايت يعقوب سروگى (451-521م )، اسقف سريانى كه مدتى پس از تئودُسيوس دوم مى زيسته ، و نيز دسته اي روايات ادبى صورت گرفته است . اين پرداختهاي مسيحى در نسخه هايى به زبانهاي سريانى ، قبطى ، عربى ، حبشى و ارمنى از سدة 6م به بعد باقى مانده است .
دقيانوس و نيز ثاودوسيوس (تيذوسيوس ) كه نام آنها در داستان اصحاب كهف آمده است ،دو تن از امپراتوران تاريخى روم هستند كه نخستين از اين دو تن در تواريخ با نام دكيوس يا دكيانوس (حك 249-251م ) شناخته مى شود و دومين نفر نيز با تئودسيوس دوم (حك 408-450م )، امپراتور روم شرقى ، تطبيق پذير است . شهر افسوس شهري باستانى در غرب آسياي صغير، نزديك ساحل اژه است كه در دورة رومى ، مركز شرقى امپراتوري روم بوده است .
مقایسه :
اصحاب كهف اسلامى و مقايسة آن با نمونه هاي مسيحى ، و همچنين تطبيق آن با برخى دانسته هاي تاريخى ، توجه خاورشناسان را به خود جلب كرده است ، چنانكه از زواياي مختلف دربارة اين موضوع به تحقيق پرداخته اند. براي نمونه ماسينيون با نگاهى بر روايات اسلامى و مسيحى به بررسى جايگاه اصحاب كهف در ميان گروههاي قومى گوناگون به ويژه از نظر تصويرنگاري ايشان عنايت داشته ، و طى يك سلسله مقالات به تفصيل به اين مطلب پرداخته است . از سويى ديگر يونگ با مقايسة داستان اصحاب كهف و داستان خضر نبى ، به موضوع تجديد حيات و عمر دوباره يافتن نظر داشته است . همچنين واي با نگاهى به قصص الانبياء ربغوزي به بررسى اين داستان نزد اقوام ترك پرداخته و سيدرسكى با اختصاص دادن بخشى از اثر خود به قصص اصحاب كهف ، به مقايسه ميان روايات اسلامى و مسيحى ، و يافتن نمونه اي از تلمود در آثار يهودي پرداخته است .


تحقیق درباره اصحاب کهف


تحقیق درباره زندگینامه اصحاب کهف


تحقیق درباره اصحاب کهف


تحقیق درباره اصحاب کفه از منظر قرآن کریم


تحقیق


پاورپوی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصحاب کهف - دانشنامه‌ی اسلامی

13 فوریه 2014 ... خواب طولانى اصحاب كهف از شگفت‌انگيزترين نشانه‌هاى الهى است كه موجب شده مفسران
نيز به فراخور حال به بحث درباره آن و اثبات آن به لحاظ علمى و تجربى بپردازند. بر
اساس رواياتى كه در شأن نزول اين آيات وارد شده، قريش شمارى از ياران خود را براى
تحقيق درباره دعوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به سوى عالمان يهود در ...

تاثیر داستان های قرآن بر سلامت روان (مطالعۀ موردی داستان های سورۀ کهف)

از آن‌جا که در قرآن نمونه‌های زیبایی از داستان‌های آموزشی و درمانی دیده می‌شود، پژوهش
حاضر می‌کوشد که با بررسی داستان‌های سورۀ کهف شامل داستان‌ اصحاب کهف، صاحب دو
باغ و دوست فقیرش، موسی و مرد عالم و ذوالقرنین، به تبیین نقش داستان‌پردازی‌های
قرآن در ارائۀ الگویی کارآمد و مؤثر به منظور مقابله با چالش‌ها و اختلالات روانی و در
نتیجه ...

داستان اصحاب كهف و اصحاب الرقيم - تحقيق در تفسير ابوالفتوح رازي ...

داستان اصحاب كهف و اصحاب الرقيم ۱. گفت: «اى محمد! تو پندارى كه قصه اصحاب الكهف
و اصحاب الرقيم از آيات و عجايب ما عجب است؛ يعنى در جنب عجايبى كه در آيات و دلالات
ماست، از كمال قادرى ما بس عجب نيست؛ چه آنچه من آفريده ام از آسمانها و زمينها و كوهها و
درياها و اصناف مخلوقات، در او عجايب بيشتر است». و كهف غار باشد در كوه، و در رقيم
خلاف ...

تفسیر سوره کهف - آفتاب

مشرکان قریش افرادی را از مکّه به مدینه فرستادند تا ماجرای بعثت حضرت محمّد (ص) و
نشانه صداقت او را از علمای یهود بپرسند. علمای یهود به فرستادگان مشرکان گفتند: از
او سه چیز سؤال کنید; اگر دو چیز را جواب داد و یکی را بی پاسخ گذاشت ، او صادق است.
درباره اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح بپرسید. اگر از اصحاب کهف و ذوالقرنین جواب داد،
...

غار اصحاب‌ کهف كجاست؟ +تصاویر - عقیق

23 ژانويه 2014 ... اصحاب‌ کهف‌ و مقايسه آن‌ با نمونه‌هاي‌ مسيحى و همچنين‌ تطبيق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌هاي‌
تاريخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زواياي‌ مختلف‌ درباره اين‌
موضوع‌ به‌ تحقيق‌ پرداخته‌اند. براي‌ نمونه‌ ماسينيون‌ با نگاهى‌ بر روايات‌ اسلامى‌ و
مسيحى‌ به‌ بررسى‌ جايگاه‌ اصحاب‌ کهف‌ در ميان‌ گروههاي‌ قومى‌ گوناگون‌ به‌ ويژه‌ ...

اصحاب کهف

18 ژوئن 2017 ... هنگامی که مردم درباره (اصحاب کهف) گفتگو می‌کردند، عده‌یی گفتند (به احترامشان)
ساختمانی بنا کنید و پروردگارشان به [سرگذشت] آنان داناتر است [سرانجام] کسانی
گفتند که حتماً برای آنان، پرستشگاهی بنا خواهیم کرد (سوره کهف- بخشی از آیه 21)
پژوهشگران و انبوه سؤالات یکی از پرسش‌های کاوشگران در سده‌های گذشته، ...

معنای شعر “پسر نوح با بدان بنشست” چیست؟ – وب سایت شخصی سید ...

سگ اصحاب كهف روزى چند***پى نيكان گرفت و مردم شد ... خداى متعال درباره او مى
فرمايد: (قالَ يـنوحُ اِنَّهُ لَيسَ مِن اَهلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيرُ صــلِح)؛[17] اى نوح! او از اهل تو نيست؛ او
... بنابراين سرگذشت فرزند نوح و سگ اصحاب كهف ضرب المثل و هشدارى است براى
كسانى كه با دوستان و معاشران بد نشست و برخاست دارند، چنان كه سعدى در گلستان مى
گويد:

خانه مشاور - داستان اصحاب كهف /اصحاب رقیم

به‌ طبع‌ شهرت‌ اينکه‌ اصحاب‌ کهف‌ در بلاد روم‌ سکنى‌ داشته‌اند، انگيزه‌اي‌ بوده‌ است‌ تا
اين‌ جويندگان‌، در پى‌ يافتن‌ اطلاعاتى‌ جديد و موثق‌ درباره اصحاب‌ کهف‌ بيشتر به‌ جانب‌
روم‌ توجه‌ کنند. جايگاه غار اصحاب کهف ..... «و به‌ تحقيق‌ كه‌ معلّم‌ اوّل‌: ارسطو نيز حكايت‌
كرده‌ است‌ كه‌ براي‌ جماعتي‌ از متألِّهين‌ شبيه‌ اين‌ قضيّه‌ پيش‌ آمده‌ است‌. و تاريخ‌ دلالت‌ دارد
...

برگزيده تفسير نمونه آیت الله مکارم شیرازی - جلد سوم - قسمت 1

برگزيده تفسير نمونه. جلد سوم. تحقيق و تنظيم :. احمد - على بابائى. تفسير سوره
هاى : كهف مريم طه انبيا حج مؤمنون نورفرقان شعرا نمل قصص عنكبوت روم لقمان سجده
احزاب. ..... (آيه)ـاين آيه به پاره اى از اختلافات اشاره مى كند كه در ميان مردم درمورد اصحاب
كهف وجود دارد، از جـمـله : درباره تعداد آنها مى گويد: گروهى ازمردم ((خواهند گفت : آنها سه
نفر ...

تفسیر سوره کهف - آفتاب

مشرکان قریش افرادی را از مکّه به مدینه فرستادند تا ماجرای بعثت حضرت محمّد (ص) و
نشانه صداقت او را از علمای یهود بپرسند. علمای یهود به فرستادگان مشرکان گفتند: از
او سه چیز سؤال کنید; اگر دو چیز را جواب داد و یکی را بی پاسخ گذاشت ، او صادق است.
درباره اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح بپرسید. اگر از اصحاب کهف و ذوالقرنین جواب داد،
...

قصه گویی و بازیهای سنتی - حیواناتی در قرآن - رسول آذر

14 مارس 2010 ... بچه ها می دانید اصحاب کهف به چه دلیل به غار پناه بردند و چندصد سال آن جا خوابیدند ،
بله بچه ها . اصحاب کهف اهل روم بودند به خاطر اینکه خدا را می پرستیدند مورد آزار و اذیت
پادشاه و مردمان شهرشان قرار گرفتند و به غاری پناه بردند در این غار حدود سیصد سال به
خواب رفتند و سگی نیز با آن ها در آن غار بود ، این داستان در سوره ...

اصحاب کهف

18 ژوئن 2017 ... هنگامی که مردم درباره (اصحاب کهف) گفتگو می‌کردند، عده‌یی گفتند (به احترامشان)
ساختمانی بنا کنید و پروردگارشان به [سرگذشت] آنان داناتر است [سرانجام] کسانی
گفتند که حتماً برای آنان، پرستشگاهی بنا خواهیم کرد (سوره کهف- بخشی از آیه 21)
پژوهشگران و انبوه سؤالات یکی از پرسش‌های کاوشگران در سده‌های گذشته، ...

شعر نو ي درباره ي اصحاب کهف

قصه ام٬ قصه ی اصحاب کهف. شاعر نجمه بردبار. هرصبح لبخنـــد میزنم گرچه مصنوعی
ست اما لبخند است دیگر لبخنـــــــد!... گفتن لبخند٬ یادم امد که یادم نمی آید از کِی به
لبــانــــم نیامده!... حتی لحظــــــــه ای... نمیدانم لبهایم با لبخند قهر کرده! یا دلـــــــــم با
شادی؟ که چنین راهش را کشید و رفت؟! راستی... چه شده شوق چشمانِ من؟ چه شده آن همه اشک ...

504. مگه می شه داستان اصحاب کهف راست باشه؟ - 301040 وَوَاعَدْنَا مُوسَى ...

(سوره کهف):. «مگر پنداشتى اصحاب کهف و رقیم [=خفتگان غار لوحه دار] از آیات ما
شگفت بوده است (۹) آنگاه که جوانان به سوى غار پناه جستند و گفتند پروردگار ما از
جانب خود به .... کمابیش اعتماد کرد؛ و دوما، نشون دهنده ی ضعف و کاستی های علم حال
حاضر ما درباره ی پدیده های طبیعی -و به عنوان مثال پدیده های مربوط به داستان اصحاب
کهف- هست.

غار اصحاب کهف در کجا واقع شده است؟ +تصاویر - آفتاب

15 نوامبر 2016 ... در این گزارش به معرفی چند غار پرداختیم که روایت شده اصحاب کهف در آن جا حضور
داشتند.

با توجه به تجلیل قرآن از سگ اصحاب کهف، چرا سگ را نجس می دانید ...

27 مه 2013 ... در قرآن، سخن از سگ اصحاب کهف آمده، اما تجلیلی از آن سگ بیان نشده است: «وَ كَلْبُهُمْ
باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصیدِ؛[کهف ۱۸] و سگ آنها دستهاى خود را بر دهانه غار گشوده بود (و
نگهبانى مى كرد)» و به فرض بپذیریم که بیان این داستان، تجلیل از سگ است! آیا
قرآن هیچ سخن دیگری درباره سگ ندارد؟ «فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ ...

داستان و ماجرای اصحاب کهف (مردان آنجلس) کامل

19 مارس 2014 ... خواب طولانی اصحاب کهف از شگفت انگيزترين نشانه های الهی است که موجب شده
مفسران نيز به فراخور حال به بحث درباره آن و اثبات آن به لحاظ علمی و تجربی
بپردازند. [۵۴] [۵۵] براساس رواياتی که در شأن نزول اين آيات وارد شده، قریش شماری از
ياران خود را برای تحقيق درباره دعوت پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله به سوی ...

تحلیل ساختار روایت اصحاب کهف در قرآن کریم - پژوهشنامه معارف قرآنی

روایت، «عمل زبانی» با هدف انتقال معناست و تحلیل روایت، مطالعة اعمال، زندگی‌ها،
سنّت‌ها، کشف شیوه‌های انتقال تجربه است. از اهداف خداوند در قرآن کریم، تربیت و
معرّفی الگوست و روایت‌ها و قصص قرآنی، بدون تخیّل، دروغ و مبالغه در خدمت اهداف
تربیتی و هدایتی قرآن قرار گرفته‌اند. بنابراین، قرآن از عناصر روایت بهره می‌برد تا
هدف تربیتی ...

قبور اصحاب كهف در كجا قرار دارد؟ - یا امام زمان(ع) - بلاگفا

در تفسير نمونه، ج 12، چاپ اول، ص 352، از آيه 9 سوره كهف، تا ص 412، تا آيه 27 صوره
كهف، درباره اصحاب كهف بحث و بررسى كرده است. مى توانيد به ... لازم به ذکر است علامه
طباطبایى، قدس سره، پس از تحقیقات ارزنده اى به این نتیجه رسیده اند که نشانه هاى
یادشده در قرآن کریم از غار اصحاب کهف بر غار «افسوس » در ترکیه منطبق تر است.4.

اصحاب کهف - دانشنامه‌ی اسلامی

13 فوریه 2014 ... خواب طولانى اصحاب كهف از شگفت‌انگيزترين نشانه‌هاى الهى است كه موجب شده مفسران
نيز به فراخور حال به بحث درباره آن و اثبات آن به لحاظ علمى و تجربى بپردازند. بر
اساس رواياتى كه در شأن نزول اين آيات وارد شده، قريش شمارى از ياران خود را براى
تحقيق درباره دعوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به سوى عالمان يهود در ...

ناگفته‌هایی از کهف الشهدای ولنجک + تصاویر - سایت خبری تحلیلی ...

1 ژانويه 2011 ... این آیه برای اصحاب کهف نازل شده است. آنها که از ظلم و ستم زمانه خود به تنگ آمده بودند
و خداوند آنها را به سوی غار هدایت کرد. ماجرای اصحاب کهف یکی از شگفت انگیزترین
داستان‌های قرآن است. در همین نزدیکی و در تهران عده‌ای از بی مهری مردمان شهر به غار پناه
بردند. در تیرماه سال 86 پنج شهید گمنام از شر بخل و کینه عده‌ای که ...

تفسیر آیه 14 سوره کهف چیست و چه پیام‌هایی دارد؟

شفقنا افغانستان - قرآن درباره اصحاب کهف می‌فرماید: «رَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا
فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُ... ... حسینی همدانی، سید محمد حسین، انوار
درخشان، تحقیق، بهبودی ، محمد باقر، ج 10، ص 246- 247، تهران، کتابفروشی لطفی
، چاپ اول، 1404ق. [4]. محمد، 17. [5]. عنکبوت، 69. [6]. ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر،
تفسیر نمونه، ...

پیامبران - اصحاب فیل-اصحاب کهف-یوسف-قوم عاد وثمود-ذوالقرنین-س

ابرهه بن صباح حبشي، والي تام الاختيار نجاشي در يمن، وقتي مشاهده کرد که قوم عرب
بر کعبه حج مي‌گزارند، معبدي بزرگ در صنعا بنا کرد و درصدد برآمد که حج‌گزاران عرب
را بسوي آن معبد متوجه گرداند. مردي از کنانه از اين تصميم ابرهه باخبر شد، و شبانه
وارد آن معبد شد، و آستانة درب ورودي آن را با سرگين آلوده کرد. ابرهه از اين ماجرا باخبر ...

قبور اصحاب كهف در كجا قرار دارد؟ - یا امام زمان(ع) - بلاگفا

در تفسير نمونه، ج 12، چاپ اول، ص 352، از آيه 9 سوره كهف، تا ص 412، تا آيه 27 صوره
كهف، درباره اصحاب كهف بحث و بررسى كرده است. مى توانيد به ... لازم به ذکر است علامه
طباطبایى، قدس سره، پس از تحقیقات ارزنده اى به این نتیجه رسیده اند که نشانه هاى
یادشده در قرآن کریم از غار اصحاب کهف بر غار «افسوس » در ترکیه منطبق تر است.4.

2. سگ اصحاب کهف(1) - Makarem

2. سگ اصحاب کهف(1) سؤال: در داستان اصحاب کهف مجموعاً چهار بار نام سگ تکرار شده
است، سه بار در آیه مورد بحث و یک بار قبل از آن. در حالى که مى دانیم سگ یک حیوان
نجس العین است که خرید و فروش و نگهدارى آن حرام است مگر در مواردى که فایده و اثر
مهمّى داشته باشد، مانند سگ چوپان، یا سگ نگهبان، یا سگ هایى که براى کشف موادّ مخدّر
یا ...

با توجه به تجلیل قرآن از سگ اصحاب کهف، چرا سگ را نجس می دانید ...

27 مه 2013 ... در قرآن، سخن از سگ اصحاب کهف آمده، اما تجلیلی از آن سگ بیان نشده است: «وَ كَلْبُهُمْ
باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصیدِ؛[کهف ۱۸] و سگ آنها دستهاى خود را بر دهانه غار گشوده بود (و
نگهبانى مى كرد)» و به فرض بپذیریم که بیان این داستان، تجلیل از سگ است! آیا
قرآن هیچ سخن دیگری درباره سگ ندارد؟ «فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ ...

اصحاب‌ رقیم‌ چه‌ کسانی‌ بودند؟ | مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

2 مارس 2007 ... آنچه‌ از تفاسیر در ذیل‌ آیه‌: "اَمْ حسبتَ اَنَّ اصحابَ الکهف‌ و الرّقیم‌ کانوا من‌ آیاتنا عجباً ؛
آیا گمان‌ کردی‌ اصحاب‌ کهف‌ و رقیم‌ از آیات‌ عجیب‌ ما بودند". برداشت‌ می‌شود این‌ است‌ که‌
اصحاب‌ رقیم‌ اصحاب‌ کهف‌ می‌باشند. "رقیم‌" از "رقم‌" است‌ که‌ به‌ معنای‌ نوشتن‌ و خطّ است‌.
پس‌ رقیم‌ در اصل‌ "مرقوم‌" بوده‌ است‌. از ظاهر این‌ داستان‌ در ذیل‌ این‌ آیه‌ و ...

داستان اصحاب كهف در قرآن و روایات

آنچه از قرآن كريم در خصوص اين داستان استفاده مى شود اين است كه پيامبر گرامى خود
را مخاطب مى سازد كه" با مردم در باره اين داستان مجادله مكن مگر مجادله اى ظاهرى و يا روشن"
و از احدى از ايشان حقيقت مطلب را مپرس. اصحاب كهف و رقيم جوانمردانى بودند كه در
جامعه اى مشرك كه جز بتها را نمى پرستيدند، نشو و نما نمودند. چيزى نمى گذرد كه دين
توحيد ...

همه چیز در مورد غار اصحاب‌ کهف (+عکس) - بیتوته

اصحاب‌ کهف‌ و مقایسه آن‌ با نمونه‌های‌ مسیحى و همچنین‌ تطبیق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌های‌
تاریخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زوایای‌ مختلف‌ درباره این‌
موضوع‌ به‌ تحقیق‌ پرداخته‌اند. برای‌ نمونه‌ ماسینیون‌ با نگاهى‌ بر روایات‌ اسلامى‌ و
مسیحى‌ به‌ بررسى‌ جایگاه‌ اصحاب‌ کهف‌ در میان‌ گروههای‌ قومى‌ گوناگون‌ به‌ ویژه‌ از نظر ...

تاثیر داستان های قرآن بر سلامت روان (مطالعۀ موردی داستان های سورۀ کهف)

از آن‌جا که در قرآن نمونه‌های زیبایی از داستان‌های آموزشی و درمانی دیده می‌شود، پژوهش
حاضر می‌کوشد که با بررسی داستان‌های سورۀ کهف شامل داستان‌ اصحاب کهف، صاحب دو
باغ و دوست فقیرش، موسی و مرد عالم و ذوالقرنین، به تبیین نقش داستان‌پردازی‌های
قرآن در ارائۀ الگویی کارآمد و مؤثر به منظور مقابله با چالش‌ها و اختلالات روانی و در
نتیجه ...

آشنایی با سوره کهف - hajij

ویژگیهای سوره: داستان و سرگذشت اصحاب کهف (9 تا 36) – داستان و پیامبر بزرگ
خدا: حضرت خضر (ع) و حضرت موسی (ع) (60 تا 82) – داستان ذی القرنین و قوم یاجوج و
..... (آیه)این آیه به پاره اى از اختلافات اشاره مى کند که در میان مردم درمورد اصحاب کهف
وجود دارد، از جمله: درباره تعداد آنها مى گوید: گروهى ازمردم خواهند گفت: آنها سه نفر بودند
که ...

تفسیر سوره کهف، استاد طاهرزاده - باشگاه قرآنی نور

21 آگوست 2013 ... ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ: این‌ها علم ندارند، با تحقیق به این نرسیده‌اند که به غیر خدا دل می‌بندنـد و
بـت می‌پرستنـد و می-گویند خدا بچه دارد، و لا لِآبائِهِمْ ، و پدرانشان هم .... تو ببین که ما
چگونه قانون حفظ خداوند بر مومنین را اجرا (کردیم)، قلب مطمئن ایمانی اصحاب کهف
مسئله‌ی آن ها را حل کرد چون یقین داشتند و می‌دیدند که جهان در قبضه‌ی حق ...

قصه گویی و بازیهای سنتی - حیواناتی در قرآن - رسول آذر

14 مارس 2010 ... بچه ها می دانید اصحاب کهف به چه دلیل به غار پناه بردند و چندصد سال آن جا خوابیدند ،
بله بچه ها . اصحاب کهف اهل روم بودند به خاطر اینکه خدا را می پرستیدند مورد آزار و اذیت
پادشاه و مردمان شهرشان قرار گرفتند و به غاری پناه بردند در این غار حدود سیصد سال به
خواب رفتند و سگی نیز با آن ها در آن غار بود ، این داستان در سوره ...

خلاصه داستان اصحاب کهف + فیلم - باشگاه خبرنگاران

15 نوامبر 2016 ... اصحاف کهف به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران
جوان؛ درباره اصحاب كهف از صحابه و تابعين و از ائمه اهل بيت(علیهم السلام) داستان‌های
بسیاری حكايت شده اما آنچه از قرآن كريم در خصوص اين داستان استفاده مى‌شود و
پيامبر گرامى خود را مخاطب مى ‌سازد كه «با مردم در باره اين داستان مجادله مكن ...

نقش پادگفتمان‌ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف(واکاوی داستانهاییاران ...

پیشینۀ این تحقیق، فصلِ پادگفتمان از کتاب نشانه - معناشناسی دیداری (شعیری،
1392، صص 268-295) و مطالب مطروحه در کارگاه‌های آموزشی ایشان است که بخش عمدۀ ....
چنانکه در داستان اصحاب کهف، بیان موجز قصۀیاران غار و تمرکز بر خواب سیصد ساله،
به همراهی گزاره‌های تفسیری متن، همانند پادگفتمانی در مرحله‌ای استعلایی، مخاطب را به
...

خانه مشاور - داستان اصحاب كهف /اصحاب رقیم

به‌ طبع‌ شهرت‌ اينکه‌ اصحاب‌ کهف‌ در بلاد روم‌ سکنى‌ داشته‌اند، انگيزه‌اي‌ بوده‌ است‌ تا
اين‌ جويندگان‌، در پى‌ يافتن‌ اطلاعاتى‌ جديد و موثق‌ درباره اصحاب‌ کهف‌ بيشتر به‌ جانب‌
روم‌ توجه‌ کنند. جايگاه غار اصحاب کهف ..... «و به‌ تحقيق‌ كه‌ معلّم‌ اوّل‌: ارسطو نيز حكايت‌
كرده‌ است‌ كه‌ براي‌ جماعتي‌ از متألِّهين‌ شبيه‌ اين‌ قضيّه‌ پيش‌ آمده‌ است‌. و تاريخ‌ دلالت‌ دارد
...

آیا اصحاب رقیم، همان اصحاب کهف بودند و یا گروهی بودند که در غاری ...

13 دسامبر 2015 ... درباره این‌که «اصحاب رقیم»، چه افرادی بودند، نقل‌های مختلفی وجود دارد. از آن‌جا که‌ در
قرآن‌ کریم‌، در بیان‌ داستان‌ اصحاب‌ کهف‌، واژه «رقیم‌» به‌ «کهف‌» عطف‌ شده‌ است‌،[1] میان
مفسّران بحث و گفت‌وگو شده است که آیا اصحاب کهف و رقیم یک گروه هستند، یا این‌که
دو گروه مختلف؟ بیشتر مفسّران، معتقدند اصحاب‌ رقیم همان اصحاب‌ ...

غار اصحاب‌ کهف كجاست؟ +تصاویر - عقیق

23 ژانويه 2014 ... اصحاب‌ کهف‌ و مقايسه آن‌ با نمونه‌هاي‌ مسيحى و همچنين‌ تطبيق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌هاي‌
تاريخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زواياي‌ مختلف‌ درباره اين‌
موضوع‌ به‌ تحقيق‌ پرداخته‌اند. براي‌ نمونه‌ ماسينيون‌ با نگاهى‌ بر روايات‌ اسلامى‌ و
مسيحى‌ به‌ بررسى‌ جايگاه‌ اصحاب‌ کهف‌ در ميان‌ گروههاي‌ قومى‌ گوناگون‌ به‌ ويژه‌ ...

درباره اصحاب کهف

در تفسیر قمی در ذیل آیه"ام حسبت ان اصحاب الکهف"از امام(ع) روایت آورده که فرمود: ما به
تو آیت ها و معجزه هائی دادیم که از داستان اصحاب کهف مهم تر بود، آیا از این داستان
تعجب می کنی که جوانانی بودند در قرون فترت که فاصله نبوت عیسی بن مریم و محمد(
ص)بود، زندگی می کرده اند.و اما"رقیم"عبارت ازدو لوح مسی بوده که داستان اصحاب کهف
را ...

روز بيدارشدن اصحاب کهف از خواب سيصدساله - مشرق نیوز

جايگاه داستان اصحاب کهف نزد مسلمانان و وجود اين باور که هنوز مي توان نشاني از غار
اصحاب کهف را پيدا کرد، موجب شده تا در طول تاريخ، بارها چنين کاوشهايي انجام شود. به
طبع شهرت اينکه اصحاب کهف در بلاد روم ساکن بودند، انگيزه اي بود تا اين جويندگان،
براي يافتن اطلاعاتي جديد و موثق درباره اصحاب کهف، بيشتر به سمت روم بروند.

عبرت - غار اصحاب‌ کهف كجاست؟ + عکس

به‌ طبع‌ شهرت‌ اينکه‌ اصحاب‌ کهف‌ در بلاد روم‌ سکنى‌ داشته‌اند، انگيزه‌اي‌ بوده‌ است‌ تا
اين‌ جويندگان‌، در پى‌ يافتن‌ اطلاعاتى‌ جديد و موثق‌ درباره اصحاب‌ کهف‌ بيشتر به‌ جانب‌
روم‌ ... مسيحى و همچنين‌ تطبيق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌هاي‌ تاريخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌
خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زواياي‌ مختلف‌ درباره اين‌ موضوع‌ به‌ تحقيق‌ پرداخته‌اند.

تفسیر سوره کهف - آفتاب

مشرکان قریش افرادی را از مکّه به مدینه فرستادند تا ماجرای بعثت حضرت محمّد (ص) و
نشانه صداقت او را از علمای یهود بپرسند. علمای یهود به فرستادگان مشرکان گفتند: از
او سه چیز سؤال کنید; اگر دو چیز را جواب داد و یکی را بی پاسخ گذاشت ، او صادق است.
درباره اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح بپرسید. اگر از اصحاب کهف و ذوالقرنین جواب داد،
...

جام نیوز - نسخه ی متنی - غار اصحاب کهف

۱۳۹۳/۰۸/۲۱ - ۱۲:۵۶. غار اصحاب کهف. درباره مکان غاری که اصحاب کهف در آنجا پناهنده
شدند و از نظرها غایب گشتند، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. ... سمرقندی، نصربن
محمد بن احمد، بحرالعلوم، تحقیق و تعلیق: العمروی، محب الدین ابو سعید عمر بن غرامة،
ج 2، ص 336، دار الفکر، بیروت، 1416ق؛ طنطاوی، سید محمد، التفسیر الوسیط للقرآن
...

قرآن در سوره کهف به کدام معجزه علمی اشاره دارد؟ – باورباران

5 آگوست 2017 ... روانشناسی · نمامتن روانشناسی · مباحث ایدئولوژیک · شایعات،شبهات · تماس با ما ·
حمایت از ما · همکاری با ما · درباره ما · صفحات ما · ارتباط مستقیم با مدیریت · ارتباط
مستقیم با مسئول سایت · خانه / اعجاز علمی قرآن / قرآن در سوره کهف به کدام معجزه علمی
اشاره دارد؟ نمایشگر ویدیو. 00:00. 00:00. Go Fullscreen. 00:01 ...

آگاهى اصحاب کهف از خواب ۳۰۹ ساله خود ۲۳ محرم – الشیعه

14 ا کتبر 2017 ... آگاهى اصحاب کهف از خواب ۳۰۹ ساله خود ۲۳ محرم ... قضیه را به شاه اطلاع دادند، وى پس از
تحقیق از حالات آنها مطلع شد و خداوند را براى این که از آیات خود به آنها نشان داده بود
شکر نمود. ... مکسلمینا تملیخا مرطولس نینوس سارینونس دربونس
کشوطبنونس(چوپان) و نام سگ اصحاب کهف قطمیر بود و رنگش سیاه و سفید بود.

آیه آخر سوره کهف - ویکی‌پرسش

کلیدواژه: سوره کهف ، بیدار شدن، تلاوت قرآن، فهم قرآن . پرسش: می‌گویند اگر وقت
خواب به بالشت خود بگویید که چه ساعتی می‌خواهید از خواب بیدار شوید بیدار می‌شوید.
در این صورت علت اصرار اسلام بر خواندن آیه آخر سوره کهف چیست؟ پاسخ: ...

ناگفته‌هایی از کهف الشهدای ولنجک + تصاویر - سایت خبری تحلیلی ...

1 ژانويه 2011 ... این آیه برای اصحاب کهف نازل شده است. آنها که از ظلم و ستم زمانه خود به تنگ آمده بودند
و خداوند آنها را به سوی غار هدایت کرد. ماجرای اصحاب کهف یکی از شگفت انگیزترین
داستان‌های قرآن است. در همین نزدیکی و در تهران عده‌ای از بی مهری مردمان شهر به غار پناه
بردند. در تیرماه سال 86 پنج شهید گمنام از شر بخل و کینه عده‌ای که ...

اصحاب کهف

18 ژوئن 2017 ... هنگامی که مردم درباره (اصحاب کهف) گفتگو می‌کردند، عده‌یی گفتند (به احترامشان)
ساختمانی بنا کنید و پروردگارشان به [سرگذشت] آنان داناتر است [سرانجام] کسانی
گفتند که حتماً برای آنان، پرستشگاهی بنا خواهیم کرد (سوره کهف- بخشی از آیه 21)
پژوهشگران و انبوه سؤالات یکی از پرسش‌های کاوشگران در سده‌های گذشته، ...

داستان کوتاه و زیبا سگ اصحاب کهف - داستان کوتاه

29 آگوست 2009 ... سگ اصحاب کهف از غار بیرون آمد تا تجربه شگفتش را با مردمان در میان بگذارد . می
خواست بگوید که چگونه سگی می تواند مردم شود ! اما او نمی دانست که مردمان به سگان
گوش نمی دهند ، حتی اگر به زبان آدمیان صحبت کنند . سگ اصحاب کهف ، زبان به سخن
باز کرد اما پیش از آن که چیزی بگوید ، سنگش زدند و چوبش زدند ، رنجور ...

نقش پادگفتمان‌ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف(واکاوی داستانهاییاران ...

پیشینۀ این تحقیق، فصلِ پادگفتمان از کتاب نشانه - معناشناسی دیداری (شعیری،
1392، صص 268-295) و مطالب مطروحه در کارگاه‌های آموزشی ایشان است که بخش عمدۀ ....
چنانکه در داستان اصحاب کهف، بیان موجز قصۀیاران غار و تمرکز بر خواب سیصد ساله،
به همراهی گزاره‌های تفسیری متن، همانند پادگفتمانی در مرحله‌ای استعلایی، مخاطب را به
...

غار اصحاب کهف- شهر کوش آداسی، کشور ترکیه مرکز دیدنی - عکس ...

اصحاب کهف که معمولاً اصحاب کهف اِفِسوس خوانده می شوند، گروهی از جوانان مسیحی بودند
که در غاری در شهر اِفِسوس در حدود سال 250 بعد از میلاد مسیح پنهان شدند تا از آزار و
اذیت پادشاه روم باستان دقیانوس در امان باشند. نسخه دیگر این داستان به این صورت
است که به دستور دقیانوس به علت مسیحی بودنشان در غاری در بسته حبس شدند تا ...

تاثیر داستان های قرآن بر سلامت روان (مطالعۀ موردی داستان های سورۀ کهف)

از آن‌جا که در قرآن نمونه‌های زیبایی از داستان‌های آموزشی و درمانی دیده می‌شود، پژوهش
حاضر می‌کوشد که با بررسی داستان‌های سورۀ کهف شامل داستان‌ اصحاب کهف، صاحب دو
باغ و دوست فقیرش، موسی و مرد عالم و ذوالقرنین، به تبیین نقش داستان‌پردازی‌های
قرآن در ارائۀ الگویی کارآمد و مؤثر به منظور مقابله با چالش‌ها و اختلالات روانی و در
نتیجه ...

نکاتی در باب سلامت در قرآن (با محوریت سوره کهف) - طب سنتی

ج- انتخاب نوع غذا به مزاج، بستگی دارد(چون شخصی را که اصحاب کهف برای تهیه غذا
فرستادند پزشک و حکیم بوده و طبق مزاج دوستانش می خواست غذا تهیه نماید). د- غذا
باید بهترین کیفیت را داشته و همچنین طبع پسند و خوشمزه باشد(نظر به کیفیت
ظاهری غذا). واژه های کلیدی: جوانان، ایمان، تغذیه. روش تحقیق: آیات مربوط به کلید واژه ها
را از ...

اصحاب کهف - دانشنامه‌ی اسلامی

13 فوریه 2014 ... خواب طولانى اصحاب كهف از شگفت‌انگيزترين نشانه‌هاى الهى است كه موجب شده مفسران
نيز به فراخور حال به بحث درباره آن و اثبات آن به لحاظ علمى و تجربى بپردازند. بر
اساس رواياتى كه در شأن نزول اين آيات وارد شده، قريش شمارى از ياران خود را براى
تحقيق درباره دعوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به سوى عالمان يهود در ...

گزارش خبرنگار فارس در اردن درباره غار اصحاب كهف - خبرگزاری فارس

13 سپتامبر 2010 ... محل دقيق وجود اين غار روستاي "رجيب" است كه در زمان هاي دور به آن "رقيم" مي گفتند و
از اين لحاظ با آيه شريفه (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً ) كاملا
همخواني دارد. همين مسئله سبب شده كه بسياري از باستان شناسان و علماي مسلمان، كشور
اردن را به عنوان محل خواب و فوت اصحاب كهف بر ساير گزينه ها ...

غار اصحاب‌ کهف كجاست؟ - شیعه نیوز

23 ژانويه 2014 ... اصحاب‌ کهف‌ و مقايسه آن‌ با نمونه‌هاي‌ مسيحى و همچنين‌ تطبيق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌هاي‌
تاريخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زواياي‌ مختلف‌ درباره اين‌
موضوع‌ به‌ تحقيق‌ پرداخته‌اند. براي‌ نمونه‌ ماسينيون‌ با نگاهى‌ بر روايات‌ اسلامى‌ و
مسيحى‌ به‌ بررسى‌ جايگاه‌ اصحاب‌ کهف‌ در ميان‌ گروههاي‌ قومى‌ گوناگون‌ به‌ ويژه‌ ...

آشنایی با سوره کهف - hajij

ویژگیهای سوره: داستان و سرگذشت اصحاب کهف (9 تا 36) – داستان و پیامبر بزرگ
خدا: حضرت خضر (ع) و حضرت موسی (ع) (60 تا 82) – داستان ذی القرنین و قوم یاجوج و
..... (آیه)این آیه به پاره اى از اختلافات اشاره مى کند که در میان مردم درمورد اصحاب کهف
وجود دارد، از جمله: درباره تعداد آنها مى گوید: گروهى ازمردم خواهند گفت: آنها سه نفر بودند
که ...

نقش پادگفتمان‌ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف(واکاوی داستانهاییاران ...

پیشینۀ این تحقیق، فصلِ پادگفتمان از کتاب نشانه - معناشناسی دیداری (شعیری،
1392، صص 268-295) و مطالب مطروحه در کارگاه‌های آموزشی ایشان است که بخش عمدۀ ....
چنانکه در داستان اصحاب کهف، بیان موجز قصۀیاران غار و تمرکز بر خواب سیصد ساله،
به همراهی گزاره‌های تفسیری متن، همانند پادگفتمانی در مرحله‌ای استعلایی، مخاطب را به
...

دائره المعارف اسلامی طهور - نمایش مطلب : شبهه منافات داستان اصحاب کهف ...

برخی بر اساس متون تاریخی شبهه ای را در مورد داستان اصحاب کهف در قرآن ذکر می
کنند که اکثریت بر آنند که زمان این حادثه بعد از ظهور مسیحیت و شاید در اوایل آن بوده
است .... به ویژه آن که قرآن پرسش درباره ی آن را از دیگرا ن و نیز مراﺀ و جدال در این مورد
را نهی کرده است «فلا تمار فیهم إلا مرآء ظاهرا و لا تستف فیهم منهم أحدا؛ پس درباره ی
ایشان ...

نقش پادگفتمان‌ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف(واکاوی داستانهاییاران ...

پیشینۀ این تحقیق، فصلِ پادگفتمان از کتاب نشانه - معناشناسی دیداری (شعیری،
1392، صص 268-295) و مطالب مطروحه در کارگاه‌های آموزشی ایشان است که بخش عمدۀ ....
چنانکه در داستان اصحاب کهف، بیان موجز قصۀیاران غار و تمرکز بر خواب سیصد ساله،
به همراهی گزاره‌های تفسیری متن، همانند پادگفتمانی در مرحله‌ای استعلایی، مخاطب را به
...

نقش پادگفتمان‌ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف(واکاوی داستانهاییاران ...

پیشینۀ این تحقیق، فصلِ پادگفتمان از کتاب نشانه - معناشناسی دیداری (شعیری،
1392، صص 268-295) و مطالب مطروحه در کارگاه‌های آموزشی ایشان است که بخش عمدۀ ....
چنانکه در داستان اصحاب کهف، بیان موجز قصۀیاران غار و تمرکز بر خواب سیصد ساله،
به همراهی گزاره‌های تفسیری متن، همانند پادگفتمانی در مرحله‌ای استعلایی، مخاطب را به
...

اصحاب كهف در تورات ، انجيل و قرآن | islamic-sources

كتاب برگزيده برگزيده سومين جشنواره کتابهاي آموزشي رشد تهران 1381 معرفي
اجمالي: +. مؤلف‌ در كتاب‌ مي‌كوشد با پيراستن‌ داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ از اسرائيليات‌
ونصرانيات‌ و با بهره‌گيري‌ از منابع‌ گوناگون‌ تحقيقي‌ ارزنده‌، داستان‌ اصحاب‌ كهف‌را به‌
علاقه‌مندان‌ عرضه‌ كند. +. Facebook Twitter Google+ Telegram WhatsApp اشتراک
گذاری.

قبور اصحاب كهف در كجا قرار دارد؟ - یا امام زمان(ع) - بلاگفا

در تفسير نمونه، ج 12، چاپ اول، ص 352، از آيه 9 سوره كهف، تا ص 412، تا آيه 27 صوره
كهف، درباره اصحاب كهف بحث و بررسى كرده است. مى توانيد به ... لازم به ذکر است علامه
طباطبایى، قدس سره، پس از تحقیقات ارزنده اى به این نتیجه رسیده اند که نشانه هاى
یادشده در قرآن کریم از غار اصحاب کهف بر غار «افسوس » در ترکیه منطبق تر است.4.

درباره غار اصحاب کهف چه میدانید+تصویر - عصر ديلم

12 نوامبر 2014 ... درباره مکان غاری که اصحاب کهف در آنجا پناهنده شدند و از نظرها غایب گشتند، دیدگاه‌های
مختلفی مطرح شده است[1] که چند نمونه بیان می‌شود: 1. ... سمرقندی، نصربن محمد بن احمد
، بحرالعلوم، تحقیق و تعلیق: العمروی، محب الدین ابو سعید عمر بن غرامة، ج 2، ص 336
، دار الفکر، بیروت، 1416ق؛ طنطاوی، سید محمد، التفسیر الوسیط ...

نکاتی در باب سلامت در قرآن (با محوریت سوره کهف) - طب سنتی

ج- انتخاب نوع غذا به مزاج، بستگی دارد(چون شخصی را که اصحاب کهف برای تهیه غذا
فرستادند پزشک و حکیم بوده و طبق مزاج دوستانش می خواست غذا تهیه نماید). د- غذا
باید بهترین کیفیت را داشته و همچنین طبع پسند و خوشمزه باشد(نظر به کیفیت
ظاهری غذا). واژه های کلیدی: جوانان، ایمان، تغذیه. روش تحقیق: آیات مربوط به کلید واژه ها
را از ...

مرحوم کافی / اصحاب کهف به روایت امیر المومنین علی علیه السلام ...

27 سپتامبر 2016 ... توصیه‌های پزشکی امام رضا(علیه السلام) درباره فصل گرما و تابستان. دستورات درمان
تب در طب اسلامی. طب اسلامی/دستورات درمان تب در طب اسلامی. انسان مي تواند با
رعايت آداب شرعي و دستورهاي ديني , از اطبا مستغني شود». طب اسلامی از دیدگاه آیت
الله العظمی بهجت/گزيده اي از نظرات مرحوم آيت الله العظمي بهجت پيرامون ...

تفسیر آیات 9 تا 26 سوره کهف | دین پژوهی

6 آوريل 2014 ... گفته شده که منظور از دو گروه در این جا همان اصحاب کهف هستند که پس از بیدار شدن به
طورى که در آیات بعدى خواهد آمد میان خود درباره مدت خوابشان اختلاف کردند و دو گروه
شدند. ما تصور مى کنیم که این احتمال بعید است، چون اوّلًا، طبق آن آیه که اختلاف آنان
را بیان مى کند آنها باید سه گروه باشند نه دو گروه چون در آن آیه سه نظر ...

غار اصحاب کهف- شهر کوش آداسی، کشور ترکیه مرکز دیدنی - عکس ...

اصحاب کهف که معمولاً اصحاب کهف اِفِسوس خوانده می شوند، گروهی از جوانان مسیحی بودند
که در غاری در شهر اِفِسوس در حدود سال 250 بعد از میلاد مسیح پنهان شدند تا از آزار و
اذیت پادشاه روم باستان دقیانوس در امان باشند. نسخه دیگر این داستان به این صورت
است که به دستور دقیانوس به علت مسیحی بودنشان در غاری در بسته حبس شدند تا ...

داستان و ماجرای اصحاب کهف (مردان آنجلس) کامل

19 مارس 2014 ... خواب طولانی اصحاب کهف از شگفت انگيزترين نشانه های الهی است که موجب شده
مفسران نيز به فراخور حال به بحث درباره آن و اثبات آن به لحاظ علمی و تجربی
بپردازند. [۵۴] [۵۵] براساس رواياتی که در شأن نزول اين آيات وارد شده، قریش شماری از
ياران خود را برای تحقيق درباره دعوت پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله به سوی ...

Nosratellahi - اصحاب کهف: 9أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ... | Facebook

اصحاب کهف: 9أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْکَهْفِ وَ الرَّقِیمِ کانُوا مِنْ آیاتِنا عَجَباً 10إِذْ أَوَى الْفِتْیَةُ
إِلَى الْکَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا... ... مفسران، براى آیات فوق، شأن نزولى نقل کرده اند که: خلاصه
اش چنین است: جمعى از سران قریش، دو نفر از یاران خود را براى تحقیق درباره دعوت
پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) به سوى دانشمندان یهود در مدینه فرستادند، تا
ببینند ...

همه چیز در مورد غار اصحاب‌ کهف (+عکس) - بیتوته

اصحاب‌ کهف‌ و مقایسه آن‌ با نمونه‌های‌ مسیحى و همچنین‌ تطبیق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌های‌
تاریخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زوایای‌ مختلف‌ درباره این‌
موضوع‌ به‌ تحقیق‌ پرداخته‌اند. برای‌ نمونه‌ ماسینیون‌ با نگاهى‌ بر روایات‌ اسلامى‌ و
مسیحى‌ به‌ بررسى‌ جایگاه‌ اصحاب‌ کهف‌ در میان‌ گروههای‌ قومى‌ گوناگون‌ به‌ ویژه‌ از نظر ...

داستان اصحاب كهف

22 دسامبر 2008 ... (سوره مباركه كهف). داستان اصحاب كهف از نظر قرآن و تاريخ. آنچه از قرآن كريم در خصوص
اين داستان استفاده مي شود اين است كه پيامبر گرامي خود را مخاطب مي سازد كه(با مردم
درباره اين داستان مجادله مكن مگر مجادله اي ظاهري و يا روشن) و از احدي از ايشان حقيقت
مطلب را مپرس. اصحاب كهف و رقيم جوانمرداني بودند كه در جامعه اي مشرك كه ...

آیا اصحاب رقیم، همان اصحاب کهف بودند و یا گروهی بودند که در غاری ...

13 دسامبر 2015 ... درباره این‌که «اصحاب رقیم»، چه افرادی بودند، نقل‌های مختلفی وجود دارد. از آن‌جا که‌ در
قرآن‌ کریم‌، در بیان‌ داستان‌ اصحاب‌ کهف‌، واژه «رقیم‌» به‌ «کهف‌» عطف‌ شده‌ است‌،[1] میان
مفسّران بحث و گفت‌وگو شده است که آیا اصحاب کهف و رقیم یک گروه هستند، یا این‌که
دو گروه مختلف؟ بیشتر مفسّران، معتقدند اصحاب‌ رقیم همان اصحاب‌ ...

برگزيده تفسير نمونه آیت الله مکارم شیرازی - جلد سوم - قسمت 1

برگزيده تفسير نمونه. جلد سوم. تحقيق و تنظيم :. احمد - على بابائى. تفسير سوره
هاى : كهف مريم طه انبيا حج مؤمنون نورفرقان شعرا نمل قصص عنكبوت روم لقمان سجده
احزاب. ..... (آيه)ـاين آيه به پاره اى از اختلافات اشاره مى كند كه در ميان مردم درمورد اصحاب
كهف وجود دارد، از جـمـله : درباره تعداد آنها مى گويد: گروهى ازمردم ((خواهند گفت : آنها سه
نفر ...

معدندانلود پروژه ی ناتوانی در قالب ورد قابل ویرایش 20 صفحهتحقیق درباره اخلاق پزشکی

دانلودمقاله بررسي کامل توسعه كارآفريني روستايي فرمتdoc