دانلود فایل


تحقیق درباره اصحاب کهف - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درباره اصحاب کهف

دانلود فایل تحقیق درباره اصحاب کهف تعداد صفحه: 11
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست
مقدمه :
مقایسه :
اصحاب كهف و پرداختهاي روايى :
اختلاف در جزئيات داستان :
زمان زيست اصحاب كهف :
مكان غار
كاوش در پى اصحاب كهف :
اصحاب كهف و اصحاب رقيم :
اصحاب كهف در ميان فرق مختلف اسلامی :
منابع :
مقدمه :
در داستان های اسلامی اصحاب کهف عده ای خداپرست بودند که پیش از اسلام در زمانهٔ پادشاهی کافر با نام دقیانوس زندگی می کردند و ایمان خود را مخفی نگاه می داشتند. اینان سرانجام از جبر حاکم روزگار به ستوه آمده همراه سگ خود به غاری رفتند. چون به غار رسیدند. خواب ایشان را در ربود پس حدود سیصد سال به خواب اندر همی بودند. و سگ ایشان بر در غار چنان بود که گویی بیدار است. پس از سیصدسال چون برخاستند خود پنداشتند که چند ساعتی بیش نخفته اندی. چون به شهر شُدند همه چیز را دیگرگونه یافتند. سرانجام به غار بازگشته و دیگر اثری از ایشان یافت نشد. مردم بر فراز غار آنها مسجدی ساختند.داستان ایشان نسبتاً به تفصیل در قرآن آمده است. در بعضی روایات مرتبط با امام زمان شیعیان آمده است که اصحاب کهف رجعت کرده از یاران وی در آخر الزمان و هنگام ظهور خواهند بود.
اَصْحاب ِ كَهْف ، در قصص قرآنى نام گروهى از مؤمنان كه از ستم پادشاهى مشرك به غاري پناه بردند و ساليانى دراز به خوابى عميق درافتادند. بر پاية روايات ، اين پادشاه مشرك ، دقيانوس ، و محل واقعه اِفِسوس دانسته شده است .
داستان اين گروه ، با اشاراتى كوتاه در اوايل سورة مكى كهف مسطور است كه در آن سخن از يكتاپرستانى است كه براي گريز از پرستش خدايان دروغين به غاري پناه بردند تا از گزند ستمكاران بت پرست برهند. خوابى كه آنان را در غار درربود، به فرمان پروردگار ساليانى به طول انجاميد و در اين مدت ، چنان هيبتى داشتند كه كس را ياراي نزديك شدن به آنان نبود و نگرنده آنان را بيدار مى پنداشت . اين خفتگان ساليانى چند (بر پاية آيات قرآنى : 309 سال ) را در همان حال گذراندند و چون به خواست الهى از خواب برخاستند، چنان گمان بردند كه تنها روزي يا كمى بيشتر از روز در خواب بوده اند. چون يكى از ايشان براي فراهم آوردن غذا به شهر درآمد، مردم از حال شگفت انگيزشان آگاهى يافتند و برآن شدند تا بر در غار آنان مسجدي به پا سازند. در اين آيات به سگى همراه اصحاب كهف اشاره شده است كه بر در غار، خفته ، و با هيبتى شگفت ، دو دست خود بر زمين گسترانيده بود (نك: كهف /18/9-22).
همچون بسياري ديگر از قصص قرآنى ، داستان اصحاب كهف در ميان صاحبان اديان آسمانى ، پيشينه دارد و اساساً داستانى مشهور در ميان مسيحيان شرق و غرب بوده است . قرآن كريم بدون اينكه به صاحبان ديانت بخصوصى تصريح نموده باشد، به تعبير يقولون به شهرت و تداول اين داستان در ميان پيشينيان ، و حتى اختلافى در جزئيات داستان ميان بازگو كنندگان اشاره دارد (همانجا). در ميان مسيحيان ، اصحاب كهف نه به لحاظ پناه بردنشان به غار، بلكه از جهت به خواب رفتنشان شهرت يافته اند و با عنايت به اينكه شمار آنان 7 نفر انگاشته شده است ، در غالب منابع ، به خصوص در منابع مسيحيت غربى به 7 خفتگان شناخته شده اند.
اين انديشه كه داستان مسيحى 7 خفتگان ، خود در داستانهايى قديم تر ريشه داشته باشد، در برخى از پژوهشها مطرح شده است و شماري از محققان ، برخى عناصر داستان را با داستانهاي مشابه در منابع يهودي ، يونانى و جز آن جست وجو كرده اند. از جمله بايد به داستان اُنياس (حونى ) اشاره كرد كه در كتاب تعانيت ، از بخشهاي تلمود، از آن ياد گرديده ، و به خواب 70 سالة او اشاره شده است . همچنين برخى به مقايسة داستان با حكايت هلنى ِ 9 خفتگان ِ ساردينيا اشاره كرده اند كه ارسطو از آن ياد كرده است .
به هر تقدير، در متون مسيحى كهن ، داستان اصحاب كهف با مضامينى كاملاً قابل مقايسه با مضامين اسلامى ديده مى شود، بدان گونه كه نه تنها مى توان خطوط كلى داستان قرآنى را در پرداختهاي مسيحى بازيافت ، بلكه بخش تفصيلات داستان در روايات و تفاسير اسلامى نيز، با پرداختهاي مسيحى قابل مقايسه است . در اين مقايسه ها، همگونى ميان برخى پرداختهاي روايى اسلامى با نمونه هاي مسيحى كاملاً مشهود است ؛ چنانكه روايت ابن حميد از ابن اسحاق ، و به خصوص ضبط نامها در اين روايت ،از نمونه هاي برجستةهمگونى با پرداختهاي مسيحى است . نقل اين داستان نزد مسيحيان با روايت يعقوب سروگى (451-521م )، اسقف سريانى كه مدتى پس از تئودُسيوس دوم مى زيسته ، و نيز دسته اي روايات ادبى صورت گرفته است . اين پرداختهاي مسيحى در نسخه هايى به زبانهاي سريانى ، قبطى ، عربى ، حبشى و ارمنى از سدة 6م به بعد باقى مانده است .
دقيانوس و نيز ثاودوسيوس (تيذوسيوس ) كه نام آنها در داستان اصحاب كهف آمده است ،دو تن از امپراتوران تاريخى روم هستند كه نخستين از اين دو تن در تواريخ با نام دكيوس يا دكيانوس (حك 249-251م ) شناخته مى شود و دومين نفر نيز با تئودسيوس دوم (حك 408-450م )، امپراتور روم شرقى ، تطبيق پذير است . شهر افسوس شهري باستانى در غرب آسياي صغير، نزديك ساحل اژه است كه در دورة رومى ، مركز شرقى امپراتوري روم بوده است .
مقایسه :
اصحاب كهف اسلامى و مقايسة آن با نمونه هاي مسيحى ، و همچنين تطبيق آن با برخى دانسته هاي تاريخى ، توجه خاورشناسان را به خود جلب كرده است ، چنانكه از زواياي مختلف دربارة اين موضوع به تحقيق پرداخته اند. براي نمونه ماسينيون با نگاهى بر روايات اسلامى و مسيحى به بررسى جايگاه اصحاب كهف در ميان گروههاي قومى گوناگون به ويژه از نظر تصويرنگاري ايشان عنايت داشته ، و طى يك سلسله مقالات به تفصيل به اين مطلب پرداخته است . از سويى ديگر يونگ با مقايسة داستان اصحاب كهف و داستان خضر نبى ، به موضوع تجديد حيات و عمر دوباره يافتن نظر داشته است . همچنين واي با نگاهى به قصص الانبياء ربغوزي به بررسى اين داستان نزد اقوام ترك پرداخته و سيدرسكى با اختصاص دادن بخشى از اثر خود به قصص اصحاب كهف ، به مقايسه ميان روايات اسلامى و مسيحى ، و يافتن نمونه اي از تلمود در آثار يهودي پرداخته است .


تحقیق درباره اصحاب کهف


تحقیق درباره زندگینامه اصحاب کهف


تحقیق درباره اصحاب کهف


تحقیق درباره اصحاب کفه از منظر قرآن کریم


تحقیق


پاورپوی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آگاهى اصحاب کهف از خواب ۳۰۹ ساله خود ۲۳ محرم – الشیعه

14 ا کتبر 2017 ... آگاهى اصحاب کهف از خواب ۳۰۹ ساله خود ۲۳ محرم ... قضیه را به شاه اطلاع دادند، وى پس از
تحقیق از حالات آنها مطلع شد و خداوند را براى این که از آیات خود به آنها نشان داده بود
شکر نمود. ... مکسلمینا تملیخا مرطولس نینوس سارینونس دربونس
کشوطبنونس(چوپان) و نام سگ اصحاب کهف قطمیر بود و رنگش سیاه و سفید بود.

19-عکس ازعذاب الهی ومعجزات!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - معجزه دات کام

21 مارس 2011 ... اصحاب‌ کهف‌ و مقايسه آن‌ با نمونه‌هاي‌ مسيحى و همچنين‌ تطبيق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌هاي‌
تاريخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زواياي‌ مختلف‌ درباره اين‌
موضوع‌ به‌ تحقيق‌ پرداخته‌اند. براي‌ نمونه‌ ماسينيون‌ با نگاهى‌ بر روايات‌ اسلامى‌ و
مسيحى‌ به‌ بررسى‌ جايگاه‌ اصحاب‌ کهف‌ در ميان‌ گروههاي‌ قومى‌ گوناگون‌ به‌ ويژه‌ ...

اصحاب رقیم - ويکی شيعه

این واژه در قرآن در آیه أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّ‌قِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا؛ مگر
پنداشتى اصحاب كهف و رقيم از آيات ما شگفت بوده است؟ ضمن داستان اصحاب کهف بر
واژه کهف عطف شده است. بیشتر مفسران رقیم را، به معنای لوح یا کتیبه‌ای ... ماجرای
اصحاب رقیم. درباره اینکه اصحاب رقیم اشاره به چه گروهی دارد، میان مفسران دو دیدگاه
است؛ ...

قصه گویی و بازیهای سنتی - حیواناتی در قرآن - رسول آذر

14 مارس 2010 ... بچه ها می دانید اصحاب کهف به چه دلیل به غار پناه بردند و چندصد سال آن جا خوابیدند ،
بله بچه ها . اصحاب کهف اهل روم بودند به خاطر اینکه خدا را می پرستیدند مورد آزار و اذیت
پادشاه و مردمان شهرشان قرار گرفتند و به غاری پناه بردند در این غار حدود سیصد سال به
خواب رفتند و سگی نیز با آن ها در آن غار بود ، این داستان در سوره ...

تفسیر سوره کهف، استاد طاهرزاده - باشگاه قرآنی نور

21 آگوست 2013 ... ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ: این‌ها علم ندارند، با تحقیق به این نرسیده‌اند که به غیر خدا دل می‌بندنـد و
بـت می‌پرستنـد و می-گویند خدا بچه دارد، و لا لِآبائِهِمْ ، و پدرانشان هم .... تو ببین که ما
چگونه قانون حفظ خداوند بر مومنین را اجرا (کردیم)، قلب مطمئن ایمانی اصحاب کهف
مسئله‌ی آن ها را حل کرد چون یقین داشتند و می‌دیدند که جهان در قبضه‌ی حق ...

آیات 1 - 20 کهف - تفسیر نمونه - انهار

مـفـسـران بـراى آيـات فـوق شان نزولى نقل كرده اند كه خلاصه اش چنين است : جمعى از
سـران قـريـش ، دو نـفـر از ياران خود را براى تحقيق در باره دعوت پيامبر اسلام (صلى
.... و اما اينكه بعضى گفته اند اين تعبير شاهد بر آن است كه اصحاب رقيم غير از
اصحاب كهف بودند سخن بسيار بعيدى است كه از توضيح بيشتر در باره آن بى نياز
هستيم .

داستان اصحاب كهف - راسخون

آنچه از قرآن كريم در خصوص اين داستان استفاده مى شود اين است كه پيامبر گرامى خود
را مخاطب مى سازد كه با مردم درباره اين داستان مجادله مكن مگر مجادله اى ظاهرى و يا روشن و
از احدى از ايشان حقيقت مطلب را مپرس . اصحاب كهف و رقيم جوانمردانى بودند كه در جامعه
اى مشرك كه جز بتها را نمى پرستيدند، نشو و نما نمودند. چيزى نمى گذرد كه دين توحيد ...

داستان و ماجرای اصحاب کهف (مردان آنجلس) کامل

19 مارس 2014 ... خواب طولانی اصحاب کهف از شگفت انگيزترين نشانه های الهی است که موجب شده
مفسران نيز به فراخور حال به بحث درباره آن و اثبات آن به لحاظ علمی و تجربی
بپردازند. [۵۴] [۵۵] براساس رواياتی که در شأن نزول اين آيات وارد شده، قریش شماری از
ياران خود را برای تحقيق درباره دعوت پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله به سوی ...

داستان اصحاب كهف /اصحاب رقیم

17 نوامبر 2015 ... به طبع شهرت اینکه اصحاب کهف در بلاد روم ساکن بودند، انگیزه ای بود تا این
جویندگان، برای یافتن اطلاعاتی جدید و موثق درباره اصحاب کهف، بیشتر به سمت روم
بروند. در روایتی از زبان ..... «و به‌ تحقیق‌ که‌ معلّم‌ اوّل‌: ارسطو نیز حکایت‌ کرده‌ است‌ که‌
برای‌ جماعتی‌ از متألِّهین‌ شبیه‌ این‌ قضیّه‌ پیش‌ آمده‌ است‌. و تاریخ‌ دلالت‌ ...

اصحاب کهف - آکاایران

13 مارس 2016 ... اصحاب کهف در تورات,اصحاب کهف در نخجوان,اصحاب کهف که بودند,اصحاب کهف ویکی,
اصحاب کهف و رقیم,اصحاب کهف عکس,اصحاب کهف فیلم,اصحاب کهف چند سال ... به طبع
شهرت اینکه اصحاب کهفف در بلاد روم سکنى داشته اند، انگیزه ای بوده است تا این
جویندگان ، در پى یافتن اطلاعاتى جدید و موثق درباره اصحاب کهفف ...

عبرت - غار اصحاب‌ کهف كجاست؟ + عکس

به‌ طبع‌ شهرت‌ اينکه‌ اصحاب‌ کهف‌ در بلاد روم‌ سکنى‌ داشته‌اند، انگيزه‌اي‌ بوده‌ است‌ تا
اين‌ جويندگان‌، در پى‌ يافتن‌ اطلاعاتى‌ جديد و موثق‌ درباره اصحاب‌ کهف‌ بيشتر به‌ جانب‌
روم‌ ... مسيحى و همچنين‌ تطبيق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌هاي‌ تاريخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌
خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زواياي‌ مختلف‌ درباره اين‌ موضوع‌ به‌ تحقيق‌ پرداخته‌اند.

تفسیر سوره کهف، استاد طاهرزاده - باشگاه قرآنی نور

21 آگوست 2013 ... ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ: این‌ها علم ندارند، با تحقیق به این نرسیده‌اند که به غیر خدا دل می‌بندنـد و
بـت می‌پرستنـد و می-گویند خدا بچه دارد، و لا لِآبائِهِمْ ، و پدرانشان هم .... تو ببین که ما
چگونه قانون حفظ خداوند بر مومنین را اجرا (کردیم)، قلب مطمئن ایمانی اصحاب کهف
مسئله‌ی آن ها را حل کرد چون یقین داشتند و می‌دیدند که جهان در قبضه‌ی حق ...

داستان های کوتاه جذاب و خواندنی - ماجراى اصحاب كهف

3 جولای 2007 ... در سده های اولیه دین مسیح گـروهى از جوانان مومن كه در یك زندگى تجملاتی در میان انواع
ناز و نعمت به سـر مى بردند, براى حفظ عقیده خود به همه این نعمتهای دنیوی پشت پا زدند
, و بـه غارى از كوه پناه بردند. خداوند می فرماید: "اذ اوى الفتیة الى الكهف "- "زمانى را به
خاطر بیاور كه آن جوانان به غار پناه بردند". قرآن در 14 آیه به شرح ...

تفسیر سوره‌ی كهف - درسهایی از قرآن

تفسیر سوره‌ی كهف ». این سوره، یكصد وده آیه دارد. در این سوره از داستان اصحاب كهف و
داستان موسى و خضر و داستان ذوالقرنین(1) و مسائل مبدأ و معاد بحث شده است. مشركان
قریش افرادى را از مكّه ... درباره ى اصحاب كهف، ذوالقرنین و روح بپرسید. اگر از اصحاب
كهف و ذوالقرنین جواب داد، ولى از روح جواب نداد، او پیامبر است.(2) تلاوت آن در شب جمعه،
...

قرآن در سوره کهف به کدام معجزه علمی اشاره دارد؟ – باورباران

5 آگوست 2017 ... روانشناسی · نمامتن روانشناسی · مباحث ایدئولوژیک · شایعات،شبهات · تماس با ما ·
حمایت از ما · همکاری با ما · درباره ما · صفحات ما · ارتباط مستقیم با مدیریت · ارتباط
مستقیم با مسئول سایت · خانه / اعجاز علمی قرآن / قرآن در سوره کهف به کدام معجزه علمی
اشاره دارد؟ نمایشگر ویدیو. 00:00. 00:00. Go Fullscreen. 00:01 ...

تحلیل ساختار روایت اصحاب کهف در قرآن کریم - پژوهشنامه معارف قرآنی

روایت، «عمل زبانی» با هدف انتقال معناست و تحلیل روایت، مطالعة اعمال، زندگی‌ها،
سنّت‌ها، کشف شیوه‌های انتقال تجربه است. از اهداف خداوند در قرآن کریم، تربیت و
معرّفی الگوست و روایت‌ها و قصص قرآنی، بدون تخیّل، دروغ و مبالغه در خدمت اهداف
تربیتی و هدایتی قرآن قرار گرفته‌اند. بنابراین، قرآن از عناصر روایت بهره می‌برد تا
هدف تربیتی ...

تفسیر آیات 9 تا 26 سوره کهف | دین پژوهی

6 آوريل 2014 ... گفته شده که منظور از دو گروه در این جا همان اصحاب کهف هستند که پس از بیدار شدن به
طورى که در آیات بعدى خواهد آمد میان خود درباره مدت خوابشان اختلاف کردند و دو گروه
شدند. ما تصور مى کنیم که این احتمال بعید است، چون اوّلًا، طبق آن آیه که اختلاف آنان
را بیان مى کند آنها باید سه گروه باشند نه دو گروه چون در آن آیه سه نظر ...

2. سگ اصحاب کهف(1) - Makarem

2. سگ اصحاب کهف(1) سؤال: در داستان اصحاب کهف مجموعاً چهار بار نام سگ تکرار شده
است، سه بار در آیه مورد بحث و یک بار قبل از آن. در حالى که مى دانیم سگ یک حیوان
نجس العین است که خرید و فروش و نگهدارى آن حرام است مگر در مواردى که فایده و اثر
مهمّى داشته باشد، مانند سگ چوپان، یا سگ نگهبان، یا سگ هایى که براى کشف موادّ مخدّر
یا ...

پروفسور یونگ وقتی سوره کهف میخواند و تحلیل میکند - سایت دکتر ...

4 آوريل 2014 ... هفت عضو اصحاب کهف – نشان داده شده با عدد مقدس هفت – بیان کننده خدایانی هستند که
در خواب دگرگون شده اند و در نتیجه از جوانی جاودانی لذت میبرند. همین نکته به ما کمک
می‌کند که از ابتدا متوجه باشیم که با یک افسانه رازالود مواجه هستیم. سرنوشت
شخصیت های الهی این داستان توجه خواننده را شدیدا جلب میکند، عمدتا به این ...

داستان کوتاه و زیبا سگ اصحاب کهف - داستان کوتاه

29 آگوست 2009 ... سگ اصحاب کهف از غار بیرون آمد تا تجربه شگفتش را با مردمان در میان بگذارد . می
خواست بگوید که چگونه سگی می تواند مردم شود ! اما او نمی دانست که مردمان به سگان
گوش نمی دهند ، حتی اگر به زبان آدمیان صحبت کنند . سگ اصحاب کهف ، زبان به سخن
باز کرد اما پیش از آن که چیزی بگوید ، سنگش زدند و چوبش زدند ، رنجور ...

قصه گویی و بازیهای سنتی - حیواناتی در قرآن - رسول آذر

14 مارس 2010 ... بچه ها می دانید اصحاب کهف به چه دلیل به غار پناه بردند و چندصد سال آن جا خوابیدند ،
بله بچه ها . اصحاب کهف اهل روم بودند به خاطر اینکه خدا را می پرستیدند مورد آزار و اذیت
پادشاه و مردمان شهرشان قرار گرفتند و به غاری پناه بردند در این غار حدود سیصد سال به
خواب رفتند و سگی نیز با آن ها در آن غار بود ، این داستان در سوره ...

داستان های کوتاه جذاب و خواندنی - ماجراى اصحاب كهف

3 جولای 2007 ... در سده های اولیه دین مسیح گـروهى از جوانان مومن كه در یك زندگى تجملاتی در میان انواع
ناز و نعمت به سـر مى بردند, براى حفظ عقیده خود به همه این نعمتهای دنیوی پشت پا زدند
, و بـه غارى از كوه پناه بردند. خداوند می فرماید: "اذ اوى الفتیة الى الكهف "- "زمانى را به
خاطر بیاور كه آن جوانان به غار پناه بردند". قرآن در 14 آیه به شرح ...

اصحاب‌ رقیم‌ چه‌ کسانی‌ بودند؟ | مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

2 مارس 2007 ... آنچه‌ از تفاسیر در ذیل‌ آیه‌: "اَمْ حسبتَ اَنَّ اصحابَ الکهف‌ و الرّقیم‌ کانوا من‌ آیاتنا عجباً ؛
آیا گمان‌ کردی‌ اصحاب‌ کهف‌ و رقیم‌ از آیات‌ عجیب‌ ما بودند". برداشت‌ می‌شود این‌ است‌ که‌
اصحاب‌ رقیم‌ اصحاب‌ کهف‌ می‌باشند. "رقیم‌" از "رقم‌" است‌ که‌ به‌ معنای‌ نوشتن‌ و خطّ است‌.
پس‌ رقیم‌ در اصل‌ "مرقوم‌" بوده‌ است‌. از ظاهر این‌ داستان‌ در ذیل‌ این‌ آیه‌ و ...

معنای شعر “پسر نوح با بدان بنشست” چیست؟ – وب سایت شخصی سید ...

سگ اصحاب كهف روزى چند***پى نيكان گرفت و مردم شد ... خداى متعال درباره او مى
فرمايد: (قالَ يـنوحُ اِنَّهُ لَيسَ مِن اَهلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيرُ صــلِح)؛[17] اى نوح! او از اهل تو نيست؛ او
... بنابراين سرگذشت فرزند نوح و سگ اصحاب كهف ضرب المثل و هشدارى است براى
كسانى كه با دوستان و معاشران بد نشست و برخاست دارند، چنان كه سعدى در گلستان مى
گويد:

خلاصه داستان اصحاب کهف + فیلم - باشگاه خبرنگاران

15 نوامبر 2016 ... اصحاف کهف به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران
جوان؛ درباره اصحاب كهف از صحابه و تابعين و از ائمه اهل بيت(علیهم السلام) داستان‌های
بسیاری حكايت شده اما آنچه از قرآن كريم در خصوص اين داستان استفاده مى‌شود و
پيامبر گرامى خود را مخاطب مى ‌سازد كه «با مردم در باره اين داستان مجادله مكن ...

داستان اصحاب كهف /اصحاب رقیم

17 نوامبر 2015 ... به طبع شهرت اینکه اصحاب کهف در بلاد روم ساکن بودند، انگیزه ای بود تا این
جویندگان، برای یافتن اطلاعاتی جدید و موثق درباره اصحاب کهف، بیشتر به سمت روم
بروند. در روایتی از زبان ..... «و به‌ تحقیق‌ که‌ معلّم‌ اوّل‌: ارسطو نیز حکایت‌ کرده‌ است‌ که‌
برای‌ جماعتی‌ از متألِّهین‌ شبیه‌ این‌ قضیّه‌ پیش‌ آمده‌ است‌. و تاریخ‌ دلالت‌ ...

آگاهى اصحاب کهف از خواب ۳۰۹ ساله خود ۲۳ محرم – الشیعه

14 ا کتبر 2017 ... آگاهى اصحاب کهف از خواب ۳۰۹ ساله خود ۲۳ محرم ... قضیه را به شاه اطلاع دادند، وى پس از
تحقیق از حالات آنها مطلع شد و خداوند را براى این که از آیات خود به آنها نشان داده بود
شکر نمود. ... مکسلمینا تملیخا مرطولس نینوس سارینونس دربونس
کشوطبنونس(چوپان) و نام سگ اصحاب کهف قطمیر بود و رنگش سیاه و سفید بود.

داستان اصحاب كهف - راسخون

آنچه از قرآن كريم در خصوص اين داستان استفاده مى شود اين است كه پيامبر گرامى خود
را مخاطب مى سازد كه با مردم درباره اين داستان مجادله مكن مگر مجادله اى ظاهرى و يا روشن و
از احدى از ايشان حقيقت مطلب را مپرس . اصحاب كهف و رقيم جوانمردانى بودند كه در جامعه
اى مشرك كه جز بتها را نمى پرستيدند، نشو و نما نمودند. چيزى نمى گذرد كه دين توحيد ...

همه چیز در مورد غار اصحاب‌ کهف (+عکس) - بیتوته

اصحاب‌ کهف‌ و مقایسه آن‌ با نمونه‌های‌ مسیحى و همچنین‌ تطبیق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌های‌
تاریخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زوایای‌ مختلف‌ درباره این‌
موضوع‌ به‌ تحقیق‌ پرداخته‌اند. برای‌ نمونه‌ ماسینیون‌ با نگاهى‌ بر روایات‌ اسلامى‌ و
مسیحى‌ به‌ بررسى‌ جایگاه‌ اصحاب‌ کهف‌ در میان‌ گروههای‌ قومى‌ گوناگون‌ به‌ ویژه‌ از نظر ...

مقاله اصحاب کهف

اصحاب کهف. آنچه از قرآن کریم در خصوص این داستان استفاده مى شود این است که
پیامبر گرامى خود را مخاطب مى سازد که ((با مردم درباره این داستان مجادله مکن مگر مجادله
اى ظاهرى و یا روشن )) و از احدى از ایشان حقیقت مطلب را مپرس . اصحاب کهف و رقیم
جوانمردانى بودند که در جامعه اى مشرک که جز بتها را نمى پرستیدند، نشو و نما نمودند.
چیزى نمى ...

داستان اصحاب كهف - راسخون

آنچه از قرآن كريم در خصوص اين داستان استفاده مى شود اين است كه پيامبر گرامى خود
را مخاطب مى سازد كه با مردم درباره اين داستان مجادله مكن مگر مجادله اى ظاهرى و يا روشن و
از احدى از ايشان حقيقت مطلب را مپرس . اصحاب كهف و رقيم جوانمردانى بودند كه در جامعه
اى مشرك كه جز بتها را نمى پرستيدند، نشو و نما نمودند. چيزى نمى گذرد كه دين توحيد ...

بررسی تطبیقی سطوح روایت و عناصر آن در قصص سورۀ کهف

سورۀ کهف حاوی سه داستان ویژۀ در قرآن است که عبارت‌اند از: داستان اصحاب کهف،
داستان حضرت موسی(ع) و خضر و داستان ذوالقرنین. حاصل تحقیق آن است که طرحِ
روایی قصص سورۀ کهف از منظر شیوه های تشکیل پیاپیِ سطوح روایی متعدد؛ آمیخته
شدن و درهم‌تنیدگی این سطوح با یکدیگر؛ شکست های پی در پی خط روایت و تحلیل
اپیزودیک ...

داستان اصحاب كهف در قرآن و روایات

آنچه از قرآن كريم در خصوص اين داستان استفاده مى شود اين است كه پيامبر گرامى خود
را مخاطب مى سازد كه" با مردم در باره اين داستان مجادله مكن مگر مجادله اى ظاهرى و يا روشن"
و از احدى از ايشان حقيقت مطلب را مپرس. اصحاب كهف و رقيم جوانمردانى بودند كه در
جامعه اى مشرك كه جز بتها را نمى پرستيدند، نشو و نما نمودند. چيزى نمى گذرد كه دين
توحيد ...

ناگفته‌هایی از کهف الشهدای ولنجک + تصاویر - سایت خبری تحلیلی ...

1 ژانويه 2011 ... این آیه برای اصحاب کهف نازل شده است. آنها که از ظلم و ستم زمانه خود به تنگ آمده بودند
و خداوند آنها را به سوی غار هدایت کرد. ماجرای اصحاب کهف یکی از شگفت انگیزترین
داستان‌های قرآن است. در همین نزدیکی و در تهران عده‌ای از بی مهری مردمان شهر به غار پناه
بردند. در تیرماه سال 86 پنج شهید گمنام از شر بخل و کینه عده‌ای که ...

درباره غار اصحاب کهف چه میدانید+تصویر - عصر ديلم

12 نوامبر 2014 ... درباره مکان غاری که اصحاب کهف در آنجا پناهنده شدند و از نظرها غایب گشتند، دیدگاه‌های
مختلفی مطرح شده است[1] که چند نمونه بیان می‌شود: 1. ... سمرقندی، نصربن محمد بن احمد
، بحرالعلوم، تحقیق و تعلیق: العمروی، محب الدین ابو سعید عمر بن غرامة، ج 2، ص 336
، دار الفکر، بیروت، 1416ق؛ طنطاوی، سید محمد، التفسیر الوسیط ...

تفسیر آیه 14 سوره کهف چیست و چه پیام‌هایی دارد؟

شفقنا افغانستان - قرآن درباره اصحاب کهف می‌فرماید: «رَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا
فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُ... ... حسینی همدانی، سید محمد حسین، انوار
درخشان، تحقیق، بهبودی ، محمد باقر، ج 10، ص 246- 247، تهران، کتابفروشی لطفی
، چاپ اول، 1404ق. [4]. محمد، 17. [5]. عنکبوت، 69. [6]. ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر،
تفسیر نمونه، ...

آگاهى اصحاب کهف از خواب ۳۰۹ ساله خود ۲۳ محرم – الشیعه

14 ا کتبر 2017 ... آگاهى اصحاب کهف از خواب ۳۰۹ ساله خود ۲۳ محرم ... قضیه را به شاه اطلاع دادند، وى پس از
تحقیق از حالات آنها مطلع شد و خداوند را براى این که از آیات خود به آنها نشان داده بود
شکر نمود. ... مکسلمینا تملیخا مرطولس نینوس سارینونس دربونس
کشوطبنونس(چوپان) و نام سگ اصحاب کهف قطمیر بود و رنگش سیاه و سفید بود.

تمثيل‌ قرآن‌ براي‌ زنده‌ شدن‌ مردگان‌، به‌ بيدار شدن‌ اصحاب‌ كهف‌ : معاد ...

قال‌ اللهُ الحكيمُ في‌ كتابِه‌ الكريم‌: وَ يَقُولُونَ مَتَي‌' هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن‌ كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ * قُل‌ لَكُم‌
مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَـْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَ لَا تَسْتَقْدِمُونَ. (آيۀ بيست‌ و نهم‌ و سي‌ام‌، از سورۀ سبأ:
سي‌ و چهارمين‌ سوره‌ از قرآن‌ كريم‌). «و ميگويند: اگر شما از راستگويانيد، بگوئيد اين‌
وعدۀ قيامت‌ در چه‌ موقع‌ خواهد بود؟ بگو: از براي‌ شما ميعاد روزي‌ خواهد بود كه‌ از آن‌ هنگام‌ يك‌
...

شعر نو ي درباره ي اصحاب کهف

قصه ام٬ قصه ی اصحاب کهف. شاعر نجمه بردبار. هرصبح لبخنـــد میزنم گرچه مصنوعی
ست اما لبخند است دیگر لبخنـــــــد!... گفتن لبخند٬ یادم امد که یادم نمی آید از کِی به
لبــانــــم نیامده!... حتی لحظــــــــه ای... نمیدانم لبهایم با لبخند قهر کرده! یا دلـــــــــم با
شادی؟ که چنین راهش را کشید و رفت؟! راستی... چه شده شوق چشمانِ من؟ چه شده آن همه اشک ...

زندگي نامه حافظ

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه : بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل

پاورپوینت درباره گرامي داشت زاد روز فخر علم در جهان خواجه نصيرالدين طوسي

طرح کارآفرینی درباره زنان کارآفرین در طول تاریخ

پروژه و تحقیق-نقش روانشناسی در ورزش- در 35 صفحه-docx

حقوق و پاداش مدیران اجرایی PPT

دانلود مقاله درد

اقدام پژوهی چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان پایه ششم را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم؟

دانلود افزونه ایجاد گالری تصاویر 3.1.0 Simple Image Gallery PRO برای جوملا 2.5 و 3

مقاله پزشکی پیرامون کمردرد