دانلود فایل


تحقیق درباره اصحاب کهف - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درباره اصحاب کهف

دانلود فایل تحقیق درباره اصحاب کهف تعداد صفحه: 11
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست
مقدمه :
مقایسه :
اصحاب كهف و پرداختهاي روايى :
اختلاف در جزئيات داستان :
زمان زيست اصحاب كهف :
مكان غار
كاوش در پى اصحاب كهف :
اصحاب كهف و اصحاب رقيم :
اصحاب كهف در ميان فرق مختلف اسلامی :
منابع :
مقدمه :
در داستان های اسلامی اصحاب کهف عده ای خداپرست بودند که پیش از اسلام در زمانهٔ پادشاهی کافر با نام دقیانوس زندگی می کردند و ایمان خود را مخفی نگاه می داشتند. اینان سرانجام از جبر حاکم روزگار به ستوه آمده همراه سگ خود به غاری رفتند. چون به غار رسیدند. خواب ایشان را در ربود پس حدود سیصد سال به خواب اندر همی بودند. و سگ ایشان بر در غار چنان بود که گویی بیدار است. پس از سیصدسال چون برخاستند خود پنداشتند که چند ساعتی بیش نخفته اندی. چون به شهر شُدند همه چیز را دیگرگونه یافتند. سرانجام به غار بازگشته و دیگر اثری از ایشان یافت نشد. مردم بر فراز غار آنها مسجدی ساختند.داستان ایشان نسبتاً به تفصیل در قرآن آمده است. در بعضی روایات مرتبط با امام زمان شیعیان آمده است که اصحاب کهف رجعت کرده از یاران وی در آخر الزمان و هنگام ظهور خواهند بود.
اَصْحاب ِ كَهْف ، در قصص قرآنى نام گروهى از مؤمنان كه از ستم پادشاهى مشرك به غاري پناه بردند و ساليانى دراز به خوابى عميق درافتادند. بر پاية روايات ، اين پادشاه مشرك ، دقيانوس ، و محل واقعه اِفِسوس دانسته شده است .
داستان اين گروه ، با اشاراتى كوتاه در اوايل سورة مكى كهف مسطور است كه در آن سخن از يكتاپرستانى است كه براي گريز از پرستش خدايان دروغين به غاري پناه بردند تا از گزند ستمكاران بت پرست برهند. خوابى كه آنان را در غار درربود، به فرمان پروردگار ساليانى به طول انجاميد و در اين مدت ، چنان هيبتى داشتند كه كس را ياراي نزديك شدن به آنان نبود و نگرنده آنان را بيدار مى پنداشت . اين خفتگان ساليانى چند (بر پاية آيات قرآنى : 309 سال ) را در همان حال گذراندند و چون به خواست الهى از خواب برخاستند، چنان گمان بردند كه تنها روزي يا كمى بيشتر از روز در خواب بوده اند. چون يكى از ايشان براي فراهم آوردن غذا به شهر درآمد، مردم از حال شگفت انگيزشان آگاهى يافتند و برآن شدند تا بر در غار آنان مسجدي به پا سازند. در اين آيات به سگى همراه اصحاب كهف اشاره شده است كه بر در غار، خفته ، و با هيبتى شگفت ، دو دست خود بر زمين گسترانيده بود (نك: كهف /18/9-22).
همچون بسياري ديگر از قصص قرآنى ، داستان اصحاب كهف در ميان صاحبان اديان آسمانى ، پيشينه دارد و اساساً داستانى مشهور در ميان مسيحيان شرق و غرب بوده است . قرآن كريم بدون اينكه به صاحبان ديانت بخصوصى تصريح نموده باشد، به تعبير يقولون به شهرت و تداول اين داستان در ميان پيشينيان ، و حتى اختلافى در جزئيات داستان ميان بازگو كنندگان اشاره دارد (همانجا). در ميان مسيحيان ، اصحاب كهف نه به لحاظ پناه بردنشان به غار، بلكه از جهت به خواب رفتنشان شهرت يافته اند و با عنايت به اينكه شمار آنان 7 نفر انگاشته شده است ، در غالب منابع ، به خصوص در منابع مسيحيت غربى به 7 خفتگان شناخته شده اند.
اين انديشه كه داستان مسيحى 7 خفتگان ، خود در داستانهايى قديم تر ريشه داشته باشد، در برخى از پژوهشها مطرح شده است و شماري از محققان ، برخى عناصر داستان را با داستانهاي مشابه در منابع يهودي ، يونانى و جز آن جست وجو كرده اند. از جمله بايد به داستان اُنياس (حونى ) اشاره كرد كه در كتاب تعانيت ، از بخشهاي تلمود، از آن ياد گرديده ، و به خواب 70 سالة او اشاره شده است . همچنين برخى به مقايسة داستان با حكايت هلنى ِ 9 خفتگان ِ ساردينيا اشاره كرده اند كه ارسطو از آن ياد كرده است .
به هر تقدير، در متون مسيحى كهن ، داستان اصحاب كهف با مضامينى كاملاً قابل مقايسه با مضامين اسلامى ديده مى شود، بدان گونه كه نه تنها مى توان خطوط كلى داستان قرآنى را در پرداختهاي مسيحى بازيافت ، بلكه بخش تفصيلات داستان در روايات و تفاسير اسلامى نيز، با پرداختهاي مسيحى قابل مقايسه است . در اين مقايسه ها، همگونى ميان برخى پرداختهاي روايى اسلامى با نمونه هاي مسيحى كاملاً مشهود است ؛ چنانكه روايت ابن حميد از ابن اسحاق ، و به خصوص ضبط نامها در اين روايت ،از نمونه هاي برجستةهمگونى با پرداختهاي مسيحى است . نقل اين داستان نزد مسيحيان با روايت يعقوب سروگى (451-521م )، اسقف سريانى كه مدتى پس از تئودُسيوس دوم مى زيسته ، و نيز دسته اي روايات ادبى صورت گرفته است . اين پرداختهاي مسيحى در نسخه هايى به زبانهاي سريانى ، قبطى ، عربى ، حبشى و ارمنى از سدة 6م به بعد باقى مانده است .
دقيانوس و نيز ثاودوسيوس (تيذوسيوس ) كه نام آنها در داستان اصحاب كهف آمده است ،دو تن از امپراتوران تاريخى روم هستند كه نخستين از اين دو تن در تواريخ با نام دكيوس يا دكيانوس (حك 249-251م ) شناخته مى شود و دومين نفر نيز با تئودسيوس دوم (حك 408-450م )، امپراتور روم شرقى ، تطبيق پذير است . شهر افسوس شهري باستانى در غرب آسياي صغير، نزديك ساحل اژه است كه در دورة رومى ، مركز شرقى امپراتوري روم بوده است .
مقایسه :
اصحاب كهف اسلامى و مقايسة آن با نمونه هاي مسيحى ، و همچنين تطبيق آن با برخى دانسته هاي تاريخى ، توجه خاورشناسان را به خود جلب كرده است ، چنانكه از زواياي مختلف دربارة اين موضوع به تحقيق پرداخته اند. براي نمونه ماسينيون با نگاهى بر روايات اسلامى و مسيحى به بررسى جايگاه اصحاب كهف در ميان گروههاي قومى گوناگون به ويژه از نظر تصويرنگاري ايشان عنايت داشته ، و طى يك سلسله مقالات به تفصيل به اين مطلب پرداخته است . از سويى ديگر يونگ با مقايسة داستان اصحاب كهف و داستان خضر نبى ، به موضوع تجديد حيات و عمر دوباره يافتن نظر داشته است . همچنين واي با نگاهى به قصص الانبياء ربغوزي به بررسى اين داستان نزد اقوام ترك پرداخته و سيدرسكى با اختصاص دادن بخشى از اثر خود به قصص اصحاب كهف ، به مقايسه ميان روايات اسلامى و مسيحى ، و يافتن نمونه اي از تلمود در آثار يهودي پرداخته است .


تحقیق درباره اصحاب کهف


تحقیق درباره زندگینامه اصحاب کهف


تحقیق درباره اصحاب کهف


تحقیق درباره اصحاب کفه از منظر قرآن کریم


تحقیق


پاورپوی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصحاب کهف - دانشنامه‌ی اسلامی

13 فوریه 2014 ... خواب طولانى اصحاب كهف از شگفت‌انگيزترين نشانه‌هاى الهى است كه موجب شده مفسران
نيز به فراخور حال به بحث درباره آن و اثبات آن به لحاظ علمى و تجربى بپردازند. بر
اساس رواياتى كه در شأن نزول اين آيات وارد شده، قريش شمارى از ياران خود را براى
تحقيق درباره دعوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به سوى عالمان يهود در ...

داستان اصحاب كهف - راسخون

آنچه از قرآن كريم در خصوص اين داستان استفاده مى شود اين است كه پيامبر گرامى خود
را مخاطب مى سازد كه با مردم درباره اين داستان مجادله مكن مگر مجادله اى ظاهرى و يا روشن و
از احدى از ايشان حقيقت مطلب را مپرس . اصحاب كهف و رقيم جوانمردانى بودند كه در جامعه
اى مشرك كه جز بتها را نمى پرستيدند، نشو و نما نمودند. چيزى نمى گذرد كه دين توحيد ...

داستان اصحاب كهف در قرآن و روایات

آنچه از قرآن كريم در خصوص اين داستان استفاده مى شود اين است كه پيامبر گرامى خود
را مخاطب مى سازد كه" با مردم در باره اين داستان مجادله مكن مگر مجادله اى ظاهرى و يا روشن"
و از احدى از ايشان حقيقت مطلب را مپرس. اصحاب كهف و رقيم جوانمردانى بودند كه در
جامعه اى مشرك كه جز بتها را نمى پرستيدند، نشو و نما نمودند. چيزى نمى گذرد كه دين
توحيد ...

روز بيدارشدن اصحاب کهف از خواب سيصدساله - مشرق نیوز

جايگاه داستان اصحاب کهف نزد مسلمانان و وجود اين باور که هنوز مي توان نشاني از غار
اصحاب کهف را پيدا کرد، موجب شده تا در طول تاريخ، بارها چنين کاوشهايي انجام شود. به
طبع شهرت اينکه اصحاب کهف در بلاد روم ساکن بودند، انگيزه اي بود تا اين جويندگان،
براي يافتن اطلاعاتي جديد و موثق درباره اصحاب کهف، بيشتر به سمت روم بروند.

معنای شعر “پسر نوح با بدان بنشست” چیست؟ – وب سایت شخصی سید ...

سگ اصحاب كهف روزى چند***پى نيكان گرفت و مردم شد ... خداى متعال درباره او مى
فرمايد: (قالَ يـنوحُ اِنَّهُ لَيسَ مِن اَهلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيرُ صــلِح)؛[17] اى نوح! او از اهل تو نيست؛ او
... بنابراين سرگذشت فرزند نوح و سگ اصحاب كهف ضرب المثل و هشدارى است براى
كسانى كه با دوستان و معاشران بد نشست و برخاست دارند، چنان كه سعدى در گلستان مى
گويد:

اصحاب كهف در تورات ، انجيل و قرآن | islamic-sources

كتاب برگزيده برگزيده سومين جشنواره کتابهاي آموزشي رشد تهران 1381 معرفي
اجمالي: +. مؤلف‌ در كتاب‌ مي‌كوشد با پيراستن‌ داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ از اسرائيليات‌
ونصرانيات‌ و با بهره‌گيري‌ از منابع‌ گوناگون‌ تحقيقي‌ ارزنده‌، داستان‌ اصحاب‌ كهف‌را به‌
علاقه‌مندان‌ عرضه‌ كند. +. Facebook Twitter Google+ Telegram WhatsApp اشتراک
گذاری.

غار اصحاب کهف در کجا واقع شده است؟ +تصاویر - آفتاب

15 نوامبر 2016 ... در این گزارش به معرفی چند غار پرداختیم که روایت شده اصحاب کهف در آن جا حضور
داشتند.

300 سال خوابیدن اصحاب کهف آیا واقعیت دارد؟ [بایگانی] - كانون ...

17 ژانويه 2011 ... داستان اصحاب کهف برگرفته از کتاب مقدس هندوها می باشد که در آن ایندرا برای
ریاضت در زمانی که آسورها سراسر دنیا را گرفته بودند به میان گل نیلوفر آبی رفت.
... 6 - از آيات قرآن درباره سرگذشت آنها برمي آيدكه طرز خواب آنها با خوابهاي معمولي فرق
بسيار داشته است بلكه خوابي شبيه حالت مرده - با چشم گشوده - داشته اند ...

ناگفته‌هایی از کهف الشهدای ولنجک + تصاویر - سایت خبری تحلیلی ...

1 ژانويه 2011 ... این آیه برای اصحاب کهف نازل شده است. آنها که از ظلم و ستم زمانه خود به تنگ آمده بودند
و خداوند آنها را به سوی غار هدایت کرد. ماجرای اصحاب کهف یکی از شگفت انگیزترین
داستان‌های قرآن است. در همین نزدیکی و در تهران عده‌ای از بی مهری مردمان شهر به غار پناه
بردند. در تیرماه سال 86 پنج شهید گمنام از شر بخل و کینه عده‌ای که ...

داستان های کوتاه جذاب و خواندنی - ماجراى اصحاب كهف

3 جولای 2007 ... در سده های اولیه دین مسیح گـروهى از جوانان مومن كه در یك زندگى تجملاتی در میان انواع
ناز و نعمت به سـر مى بردند, براى حفظ عقیده خود به همه این نعمتهای دنیوی پشت پا زدند
, و بـه غارى از كوه پناه بردند. خداوند می فرماید: "اذ اوى الفتیة الى الكهف "- "زمانى را به
خاطر بیاور كه آن جوانان به غار پناه بردند". قرآن در 14 آیه به شرح ...

غار اصحاب‌ کهف كجاست؟ +تصاویر - عقیق

23 ژانويه 2014 ... اصحاب‌ کهف‌ و مقايسه آن‌ با نمونه‌هاي‌ مسيحى و همچنين‌ تطبيق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌هاي‌
تاريخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زواياي‌ مختلف‌ درباره اين‌
موضوع‌ به‌ تحقيق‌ پرداخته‌اند. براي‌ نمونه‌ ماسينيون‌ با نگاهى‌ بر روايات‌ اسلامى‌ و
مسيحى‌ به‌ بررسى‌ جايگاه‌ اصحاب‌ کهف‌ در ميان‌ گروههاي‌ قومى‌ گوناگون‌ به‌ ويژه‌ ...

آگاهى اصحاب کهف از خواب ۳۰۹ ساله خود ۲۳ محرم – الشیعه

14 ا کتبر 2017 ... آگاهى اصحاب کهف از خواب ۳۰۹ ساله خود ۲۳ محرم ... قضیه را به شاه اطلاع دادند، وى پس از
تحقیق از حالات آنها مطلع شد و خداوند را براى این که از آیات خود به آنها نشان داده بود
شکر نمود. ... مکسلمینا تملیخا مرطولس نینوس سارینونس دربونس
کشوطبنونس(چوپان) و نام سگ اصحاب کهف قطمیر بود و رنگش سیاه و سفید بود.

تفسیر سوره کهف - آفتاب

مشرکان قریش افرادی را از مکّه به مدینه فرستادند تا ماجرای بعثت حضرت محمّد (ص) و
نشانه صداقت او را از علمای یهود بپرسند. علمای یهود به فرستادگان مشرکان گفتند: از
او سه چیز سؤال کنید; اگر دو چیز را جواب داد و یکی را بی پاسخ گذاشت ، او صادق است.
درباره اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح بپرسید. اگر از اصحاب کهف و ذوالقرنین جواب داد،
...

درباره غار اصحاب کهف چه میدانید+تصویر - عصر ديلم

12 نوامبر 2014 ... درباره مکان غاری که اصحاب کهف در آنجا پناهنده شدند و از نظرها غایب گشتند، دیدگاه‌های
مختلفی مطرح شده است[1] که چند نمونه بیان می‌شود: 1. ... سمرقندی، نصربن محمد بن احمد
، بحرالعلوم، تحقیق و تعلیق: العمروی، محب الدین ابو سعید عمر بن غرامة، ج 2، ص 336
، دار الفکر، بیروت، 1416ق؛ طنطاوی، سید محمد، التفسیر الوسیط ...

قبور اصحاب كهف در كجا قرار دارد؟ - یا امام زمان(ع) - بلاگفا

در تفسير نمونه، ج 12، چاپ اول، ص 352، از آيه 9 سوره كهف، تا ص 412، تا آيه 27 صوره
كهف، درباره اصحاب كهف بحث و بررسى كرده است. مى توانيد به ... لازم به ذکر است علامه
طباطبایى، قدس سره، پس از تحقیقات ارزنده اى به این نتیجه رسیده اند که نشانه هاى
یادشده در قرآن کریم از غار اصحاب کهف بر غار «افسوس » در ترکیه منطبق تر است.4.

درباره اصحاب کهف

در تفسیر قمی در ذیل آیه"ام حسبت ان اصحاب الکهف"از امام(ع) روایت آورده که فرمود: ما به
تو آیت ها و معجزه هائی دادیم که از داستان اصحاب کهف مهم تر بود، آیا از این داستان
تعجب می کنی که جوانانی بودند در قرون فترت که فاصله نبوت عیسی بن مریم و محمد(
ص)بود، زندگی می کرده اند.و اما"رقیم"عبارت ازدو لوح مسی بوده که داستان اصحاب کهف
را ...

داستان اصحاب كهف

22 دسامبر 2008 ... (سوره مباركه كهف). داستان اصحاب كهف از نظر قرآن و تاريخ. آنچه از قرآن كريم در خصوص
اين داستان استفاده مي شود اين است كه پيامبر گرامي خود را مخاطب مي سازد كه(با مردم
درباره اين داستان مجادله مكن مگر مجادله اي ظاهري و يا روشن) و از احدي از ايشان حقيقت
مطلب را مپرس. اصحاب كهف و رقيم جوانمرداني بودند كه در جامعه اي مشرك كه ...

قبور اصحاب كهف در كجا قرار دارد؟ - یا امام زمان(ع) - بلاگفا

در تفسير نمونه، ج 12، چاپ اول، ص 352، از آيه 9 سوره كهف، تا ص 412، تا آيه 27 صوره
كهف، درباره اصحاب كهف بحث و بررسى كرده است. مى توانيد به ... لازم به ذکر است علامه
طباطبایى، قدس سره، پس از تحقیقات ارزنده اى به این نتیجه رسیده اند که نشانه هاى
یادشده در قرآن کریم از غار اصحاب کهف بر غار «افسوس » در ترکیه منطبق تر است.4.

اصحاب كهف در تورات ، انجيل و قرآن | islamic-sources

كتاب برگزيده برگزيده سومين جشنواره کتابهاي آموزشي رشد تهران 1381 معرفي
اجمالي: +. مؤلف‌ در كتاب‌ مي‌كوشد با پيراستن‌ داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ از اسرائيليات‌
ونصرانيات‌ و با بهره‌گيري‌ از منابع‌ گوناگون‌ تحقيقي‌ ارزنده‌، داستان‌ اصحاب‌ كهف‌را به‌
علاقه‌مندان‌ عرضه‌ كند. +. Facebook Twitter Google+ Telegram WhatsApp اشتراک
گذاری.

اصحاب کهف - آکاایران

13 مارس 2016 ... اصحاب کهف در تورات,اصحاب کهف در نخجوان,اصحاب کهف که بودند,اصحاب کهف ویکی,
اصحاب کهف و رقیم,اصحاب کهف عکس,اصحاب کهف فیلم,اصحاب کهف چند سال ... به طبع
شهرت اینکه اصحاب کهفف در بلاد روم سکنى داشته اند، انگیزه ای بوده است تا این
جویندگان ، در پى یافتن اطلاعاتى جدید و موثق درباره اصحاب کهفف ...

غار اصحاب‌ کهف كجاست؟ - شیعه نیوز

23 ژانويه 2014 ... اصحاب‌ کهف‌ و مقايسه آن‌ با نمونه‌هاي‌ مسيحى و همچنين‌ تطبيق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌هاي‌
تاريخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زواياي‌ مختلف‌ درباره اين‌
موضوع‌ به‌ تحقيق‌ پرداخته‌اند. براي‌ نمونه‌ ماسينيون‌ با نگاهى‌ بر روايات‌ اسلامى‌ و
مسيحى‌ به‌ بررسى‌ جايگاه‌ اصحاب‌ کهف‌ در ميان‌ گروههاي‌ قومى‌ گوناگون‌ به‌ ويژه‌ ...

غار اصحاب کهف کجاست؟ | علامه طباطبایی، قدس سره، پس از تحقیقات ...

5 روز پیش ... علامه طباطبایی، قدس سره، پس از تحقیقات ارزنده ای به این نتیجه رسیده اند که
نشانه های یادشده در قرآن کریم از غار اصحاب کهف بر غار «افسوس » در ترکیه منطبق
تر است. - "، شهری که اصحاب کهف در آن ساکن بودند بنا بر روایتی که در بحارالانوار از
حضرت علی، علیه السلام، نقل شده است افسوس 1 نام داشت که افسوس ...

خانه مشاور - داستان اصحاب كهف /اصحاب رقیم

به‌ طبع‌ شهرت‌ اينکه‌ اصحاب‌ کهف‌ در بلاد روم‌ سکنى‌ داشته‌اند، انگيزه‌اي‌ بوده‌ است‌ تا
اين‌ جويندگان‌، در پى‌ يافتن‌ اطلاعاتى‌ جديد و موثق‌ درباره اصحاب‌ کهف‌ بيشتر به‌ جانب‌
روم‌ توجه‌ کنند. جايگاه غار اصحاب کهف ..... «و به‌ تحقيق‌ كه‌ معلّم‌ اوّل‌: ارسطو نيز حكايت‌
كرده‌ است‌ كه‌ براي‌ جماعتي‌ از متألِّهين‌ شبيه‌ اين‌ قضيّه‌ پيش‌ آمده‌ است‌. و تاريخ‌ دلالت‌ دارد
...

داستان اصحاب كهف

22 دسامبر 2008 ... (سوره مباركه كهف). داستان اصحاب كهف از نظر قرآن و تاريخ. آنچه از قرآن كريم در خصوص
اين داستان استفاده مي شود اين است كه پيامبر گرامي خود را مخاطب مي سازد كه(با مردم
درباره اين داستان مجادله مكن مگر مجادله اي ظاهري و يا روشن) و از احدي از ايشان حقيقت
مطلب را مپرس. اصحاب كهف و رقيم جوانمرداني بودند كه در جامعه اي مشرك كه ...

فرار اصحاب کهف 2 - کیفیت خوب - فیلم و انیمیشن - تبیان

14 Oct 2017

غار اصحاب کهف در کجا واقع شده است؟ +تصاویر - آفتاب

15 نوامبر 2016 ... در این گزارش به معرفی چند غار پرداختیم که روایت شده اصحاب کهف در آن جا حضور
داشتند.

شعر نو ي درباره ي اصحاب کهف

قصه ام٬ قصه ی اصحاب کهف. شاعر نجمه بردبار. هرصبح لبخنـــد میزنم گرچه مصنوعی
ست اما لبخند است دیگر لبخنـــــــد!... گفتن لبخند٬ یادم امد که یادم نمی آید از کِی به
لبــانــــم نیامده!... حتی لحظــــــــه ای... نمیدانم لبهایم با لبخند قهر کرده! یا دلـــــــــم با
شادی؟ که چنین راهش را کشید و رفت؟! راستی... چه شده شوق چشمانِ من؟ چه شده آن همه اشک ...

هنر و تربیت در شخصیت پردازی قصص سوره کهف

سوره کهف از جمله سوری است که چهار قصه را در خود جای داده است: قصه اصحاب کهف ، قصه
صاحب دو باغ، قصه موسی(علیه السلام) و عبد صالح، و قصه ذوالقرنین؛ با دقت در قصص
سوره می توان دریافت هر قصه متشکل از شخصی تهایی است که برخی دارای نقش اصلی
و پررنگ، و برخی دارای نقش فرعی و کم رنگ هستند که در کنار، یا مقابل هم سبب ...

اصحاب كهف در تورات ، انجيل و قرآن | islamic-sources

كتاب برگزيده برگزيده سومين جشنواره کتابهاي آموزشي رشد تهران 1381 معرفي
اجمالي: +. مؤلف‌ در كتاب‌ مي‌كوشد با پيراستن‌ داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ از اسرائيليات‌
ونصرانيات‌ و با بهره‌گيري‌ از منابع‌ گوناگون‌ تحقيقي‌ ارزنده‌، داستان‌ اصحاب‌ كهف‌را به‌
علاقه‌مندان‌ عرضه‌ كند. +. Facebook Twitter Google+ Telegram WhatsApp اشتراک
گذاری.

برگزيده تفسير نمونه آیت الله مکارم شیرازی - جلد سوم - قسمت 1

برگزيده تفسير نمونه. جلد سوم. تحقيق و تنظيم :. احمد - على بابائى. تفسير سوره
هاى : كهف مريم طه انبيا حج مؤمنون نورفرقان شعرا نمل قصص عنكبوت روم لقمان سجده
احزاب. ..... (آيه)ـاين آيه به پاره اى از اختلافات اشاره مى كند كه در ميان مردم درمورد اصحاب
كهف وجود دارد، از جـمـله : درباره تعداد آنها مى گويد: گروهى ازمردم ((خواهند گفت : آنها سه
نفر ...

غار اصحاب کهف- شهر کوش آداسی، کشور ترکیه مرکز دیدنی - عکس ...

اصحاب کهف که معمولاً اصحاب کهف اِفِسوس خوانده می شوند، گروهی از جوانان مسیحی بودند
که در غاری در شهر اِفِسوس در حدود سال 250 بعد از میلاد مسیح پنهان شدند تا از آزار و
اذیت پادشاه روم باستان دقیانوس در امان باشند. نسخه دیگر این داستان به این صورت
است که به دستور دقیانوس به علت مسیحی بودنشان در غاری در بسته حبس شدند تا ...

معنای شعر “پسر نوح با بدان بنشست” چیست؟ – وب سایت شخصی سید ...

سگ اصحاب كهف روزى چند***پى نيكان گرفت و مردم شد ... خداى متعال درباره او مى
فرمايد: (قالَ يـنوحُ اِنَّهُ لَيسَ مِن اَهلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيرُ صــلِح)؛[17] اى نوح! او از اهل تو نيست؛ او
... بنابراين سرگذشت فرزند نوح و سگ اصحاب كهف ضرب المثل و هشدارى است براى
كسانى كه با دوستان و معاشران بد نشست و برخاست دارند، چنان كه سعدى در گلستان مى
گويد:

غار اصحاب‌ کهف كجاست؟ - شیعه نیوز

23 ژانويه 2014 ... اصحاب‌ کهف‌ و مقايسه آن‌ با نمونه‌هاي‌ مسيحى و همچنين‌ تطبيق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌هاي‌
تاريخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زواياي‌ مختلف‌ درباره اين‌
موضوع‌ به‌ تحقيق‌ پرداخته‌اند. براي‌ نمونه‌ ماسينيون‌ با نگاهى‌ بر روايات‌ اسلامى‌ و
مسيحى‌ به‌ بررسى‌ جايگاه‌ اصحاب‌ کهف‌ در ميان‌ گروههاي‌ قومى‌ گوناگون‌ به‌ ويژه‌ ...

همه چیز در مورد غار اصحاب‌ کهف (+عکس) - بیتوته

اصحاب‌ کهف‌ و مقایسه آن‌ با نمونه‌های‌ مسیحى و همچنین‌ تطبیق‌ آن‌ با برخى‌ دانسته‌های‌
تاریخى، توجه‌ خاورشناسان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ است‌، چنانکه‌ از زوایای‌ مختلف‌ درباره این‌
موضوع‌ به‌ تحقیق‌ پرداخته‌اند. برای‌ نمونه‌ ماسینیون‌ با نگاهى‌ بر روایات‌ اسلامى‌ و
مسیحى‌ به‌ بررسى‌ جایگاه‌ اصحاب‌ کهف‌ در میان‌ گروههای‌ قومى‌ گوناگون‌ به‌ ویژه‌ از نظر ...

اصحاب رقیم - ويکی شيعه

این واژه در قرآن در آیه أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّ‌قِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا؛ مگر
پنداشتى اصحاب كهف و رقيم از آيات ما شگفت بوده است؟ ضمن داستان اصحاب کهف بر
واژه کهف عطف شده است. بیشتر مفسران رقیم را، به معنای لوح یا کتیبه‌ای ... ماجرای
اصحاب رقیم. درباره اینکه اصحاب رقیم اشاره به چه گروهی دارد، میان مفسران دو دیدگاه
است؛ ...

پیامبران - اصحاب فیل-اصحاب کهف-یوسف-قوم عاد وثمود-ذوالقرنین-س

ابرهه بن صباح حبشي، والي تام الاختيار نجاشي در يمن، وقتي مشاهده کرد که قوم عرب
بر کعبه حج مي‌گزارند، معبدي بزرگ در صنعا بنا کرد و درصدد برآمد که حج‌گزاران عرب
را بسوي آن معبد متوجه گرداند. مردي از کنانه از اين تصميم ابرهه باخبر شد، و شبانه
وارد آن معبد شد، و آستانة درب ورودي آن را با سرگين آلوده کرد. ابرهه از اين ماجرا باخبر ...

قصّه اصحاب کهف به روايت سغدي١

قصّ ه جذاب معروفي است که به دليل اثبات حـقانيّت بـعث و ٢داستان اصحاب کهف.
رستاخيزِ مردگان٬ در ..... ابـوبکر عـتيق نـيشابوري (٬١٣٣٨ تـفسير ١٥ـ)ــنمونه جالبي
از قـصه اصـحاب رقـيم و قـصه اصـحاب کـهف در. ص٥٩١-٥٨١) آمده ... اخوان الصفا٬ ويدن گرن
مقاله مفصّ لي نوشته و٬ پس از نقل رسايل ١٧ـ)ــدرباره اين رقم و تعبيرهاي شگفت آن در
.

قصّه اصحاب کهف به روايت سغدي١

قصّ ه جذاب معروفي است که به دليل اثبات حـقانيّت بـعث و ٢داستان اصحاب کهف.
رستاخيزِ مردگان٬ در ..... ابـوبکر عـتيق نـيشابوري (٬١٣٣٨ تـفسير ١٥ـ)ــنمونه جالبي
از قـصه اصـحاب رقـيم و قـصه اصـحاب کـهف در. ص٥٩١-٥٨١) آمده ... اخوان الصفا٬ ويدن گرن
مقاله مفصّ لي نوشته و٬ پس از نقل رسايل ١٧ـ)ــدرباره اين رقم و تعبيرهاي شگفت آن در
.

تفسیر آیات 9 تا 26 سوره کهف | دین پژوهی

6 آوريل 2014 ... گفته شده که منظور از دو گروه در این جا همان اصحاب کهف هستند که پس از بیدار شدن به
طورى که در آیات بعدى خواهد آمد میان خود درباره مدت خوابشان اختلاف کردند و دو گروه
شدند. ما تصور مى کنیم که این احتمال بعید است، چون اوّلًا، طبق آن آیه که اختلاف آنان
را بیان مى کند آنها باید سه گروه باشند نه دو گروه چون در آن آیه سه نظر ...

برگزيده تفسير نمونه آیت الله مکارم شیرازی - جلد سوم - قسمت 1

برگزيده تفسير نمونه. جلد سوم. تحقيق و تنظيم :. احمد - على بابائى. تفسير سوره
هاى : كهف مريم طه انبيا حج مؤمنون نورفرقان شعرا نمل قصص عنكبوت روم لقمان سجده
احزاب. ..... (آيه)ـاين آيه به پاره اى از اختلافات اشاره مى كند كه در ميان مردم درمورد اصحاب
كهف وجود دارد، از جـمـله : درباره تعداد آنها مى گويد: گروهى ازمردم ((خواهند گفت : آنها سه
نفر ...

آگاهى اصحاب کهف از خواب ۳۰۹ ساله خود ۲۳ محرم – الشیعه

14 ا کتبر 2017 ... آگاهى اصحاب کهف از خواب ۳۰۹ ساله خود ۲۳ محرم ... قضیه را به شاه اطلاع دادند، وى پس از
تحقیق از حالات آنها مطلع شد و خداوند را براى این که از آیات خود به آنها نشان داده بود
شکر نمود. ... مکسلمینا تملیخا مرطولس نینوس سارینونس دربونس
کشوطبنونس(چوپان) و نام سگ اصحاب کهف قطمیر بود و رنگش سیاه و سفید بود.

آغاز ماجراى اصحاب کهف - احسن الحدیث

مفسران، براى آیات فوق، شأن نزولى نقل کرده اند که: خلاصه اش چنین است: جمعى از
سران قریش، دو نفر از یاران خود را براى تحقیق درباره دعوت پیامبر اسلام(صلى الله
علیه وآله) به سوى دانشمندان یهود در «مدینه» فرستادند، تا ببینند آیا در کتب پیشین
، چیزى در این زمینه یافت مى شود؟ آنها به «مدینه» رفتند، با علماى یهود تماس گرفتند
و ...

معنی اصحاب کهف - دیکشنری آنلاین آبادیس

اصحاب کهف ، خداوندان غار که اکنون در غاری خوابیده اند. هفت نفر از دوستان حق از ترس
دقیانوس شاه روم از قسطنطنیه فرار و پناه به غاری بردند با سگی که همراه داشتند و در آن
غار به امر خدا مدتها خوابیدند و وقتی بیدار شده باز خوابیدند و تا قیامت در خواب خواهند
بود. (فرهنگ نظام ). و درباره ٔ نامهای ایشان اختلافست ، در تفسیر ابوالفتوح چنین ...

با توجه به تجلیل قرآن از سگ اصحاب کهف، چرا سگ را نجس می دانید ...

27 مه 2013 ... در قرآن، سخن از سگ اصحاب کهف آمده، اما تجلیلی از آن سگ بیان نشده است: «وَ كَلْبُهُمْ
باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصیدِ؛[کهف ۱۸] و سگ آنها دستهاى خود را بر دهانه غار گشوده بود (و
نگهبانى مى كرد)» و به فرض بپذیریم که بیان این داستان، تجلیل از سگ است! آیا
قرآن هیچ سخن دیگری درباره سگ ندارد؟ «فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ ...

paye-leg chairپاورپوینت تکنولوژی غلات

دانلود گزارش کارآموزی کاردانی صنایع شیمیایی آزمايش كنترل كيفي اداره آبفا برازجان