دانلود فایل


560 - بررسی توسعه اقتصادی و جهانی شدن و نظری به تجارب کشورها - دانلود فایلدانلود فایل بررسی توسعه اقتصادی و جهانی شدن و نظری به تجارب کشورها

دانلود فایل 560 - بررسی توسعه اقتصادی و جهانی شدن و نظری به تجارب کشورها فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 21نظری به تجارب کشورها

تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.
در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.
در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین 5 تا 10 در صد از شوروی جلو زد و موازنه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %60 چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گزنه زیر یوغ خود نگه داشته است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.
علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:
1- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.بررسی


توسعه


اقتصادی


و


جهانی


شدن


و


نظری


به


تجارب


کشورهامقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


همه چی - نقش حسابداری در توسعه اقتصادی ایران

بزرگ‌تر شدن اندازه مؤسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار
.... و گزارشگری مالی در جریان رشد و توسعه اقتصادی کمرنگ شود،مورد بررسی قرار
گیرد. ... پیشبرد برنامه های رشد و توسعه اقتصادی کشور از اهمیت به سزایی برخوردار
است. .... این امر نه به خاطر نظریه زدگی بلكه دقیقا به لحاظ ضعف بنیان های نظری آموزش
...

560 - بررسی توسعه اقتصادی و جهانی شدن و نظری به تجارب کشورها

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 21 نظری به تجارب کشورها
تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند ...

این پژوهش با هدف بررســی رابطة بین دین داری و گرایش به کج روی ...

با فرایند جهانی شدن و نیز اشاعة فرهنگ غربی و گسترش و دسترسی آسان به ... با
توجه به مباحث چارچوب نظری و یافته های پژوهش های پیشین، فرضیه های زیر در قالب
یک ... فرهنگی رابطه ای وجود ندارد، اما بیــن پایگاه اقتصادی اجتماعی، میزان دین داری،
... سراج زاده در سال 1377 در پژوهشی به بررسی رابطة دین داری با بزهکاری پرداخته
است.

نام سند شناسه کتاب ردیف مسئله اقتصادي همراه با پاسخ آن 1000 جعفري ...

نظري، محسن ... نظري ،محسن، .... استراتژي جهاني شدن شرکتها و موسسات ... نظري، محسن
... بازتاب برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور در مطبوعات .... پروژه
بررسي اقالم تشکيل دهنده بهاتمام شده آب شرب به منظور کاهش هزینه از چاه هاي نيمه زابل
..... 560. رهگذر، شيوا. پروژه بررسي شيوه هاي بهبود کيفيت خدمات در کتابخانه هاي ...

560 - بررسی توسعه اقتصادی و جهانی شدن و نظری به تجارب کشورها ...

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۱ نظری به تجارب کشورها
تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند
مفید ...

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و كشورهاي جهان و برخي راه حل ها .... نيز
مبناپردازي براي دانش هاي مربوط به فرهنگ و ايجاد بستر نظري .... فلسفه فرج و
فرهنگ جهاني. .... اين رويكرد، از اواسط قرن گذشته با رشد و توسعه روش هاي تحقيق،
رنگ ..... .3پيروز ميدان است منجر به دانشمند شدن انسان و معرفت او به خوب و بد ...

ﭼﻴﻦ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﺔ رواﺑﻂ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ؛

ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻻﻳﻞ و روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ رواﺑﻂ ﭼﻴﻦ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘ. ﺔ. آﻣﺮﻳﻜﺎ ... ﻫﻮ ﺑﺴﻂ رواﺑﻂ ﺑﺎ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل. ﺗﻮﺳﻌﺔ. ﺑﻪ. وﻳﮋه. آﻣﺮﻳﻜﺎ. ي ﻻﺗﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .... روﻳﻜﺮدي ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻣﺴﺌﻠ ..... ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ
..... اﻟﻤﻠﻠﻲ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠ. ﺔ. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﺷﺪن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را در دو ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ. و ﺗﺤﻮل روﺑﻪ.
رو.

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

269آمارتیاسن، توسـعه به مثابه آزادی، تـرجمه وحید محـمودی / .... با اعتقاد راسخ به امکان
تحقق عدالت جهانی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. .... دهد، نظیر بحران اقتصادی و
مالی کنوني که همکاری کلیه کشورها را برای رفع ...... در این رویکرد سیاسي به
دموکراسي، جا به جایي مسالمت آمیز قدرت و محدود شدن قدرت به ...... بیرونی دارد )همان: ص
560(.

ایرنا - اقتصاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمود واعظی» امروز (دوشنبه) در مراسم بهره . ... الف
- روابط عمومی‌ها و اقتصاد مقاومتی: مبانی نظری و الزامات1- روابط عمومی‌ها و . ... بررسی
عملکرد سود اوراق بدهی دولتی تا پایان بهمن 1395: ... نقش بخش خصوصی در توسعه
تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: توسعه صادرات می‌تواند رقابتی
شدن ...

بررسی تطبیقی جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی ...

ﮐﺎرآﻣﺪي در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداره ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ... ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ و اﻟﮕﻮي اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ و داراي ﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﺰاﺗﯽ. اﺳﺖ .... اﻗﺘﺼﺎدي و
ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺎ ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ..... اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي، ﺷﺶ ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻟﻤﻮﻧﺪ و ﭘﺎول ..... ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ در وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮﺗﺮي در ﭼﻬﺎر زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺖ.

ریشه های ناکامی ملت سازی در افغانستان

15 ا کتبر 2014 ... نفش سیاست های جهانی در ریختیابی کشوری به نام افغانستان .... کتاب دست داشته،
به بررسی مساله دولت و ملت سر از دوره پادشاهی امان الله خان و .... بحران هویت، بحران
امنیت، بحران مدیریت، بحران اقتصادی و مالی، بحران های اجتماعی و فرهنگی و. ....
موضوع توسعه نیافتگی یک موضوع بسیار پیچیده است که ریشه در تکامل ...

وزارت راه و شهرسازی > درباره > مقالات و انتشارات > انتشارات

بررسی علل كاهش عمر مفید سازه های بتنی مسلح; بررسی علل و عوامل خروج از خط مرحله
... پیاده سازی مدیریت ایمنی یكپارچه در سیستم حمل ونقل كشور; پیشبرد اهداف به
سوی .... در كشور; سند ملی توسعه حمل و نقل در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
... طرح تحقیقاتی مطالعه و بررسی تطبیقی تجارب كشورها در زمینه مشاركت بخش
دولتی .

متن کامل (PDF)

ﺑﺮرﺳﻲ و. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع. ﺑﺎﻓﺖ. ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي. ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان. و راﻫﻜﺎرﻫﺎي. ﻣﺪاﺧﻠﻪ در آن. ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ... ﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار داد، ﻟﺬا در اﺑﺘﺪا ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن اﻣﺮ ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه
آﺛﺎر و اﺑﻨﻴﻪ ... ﻛﻨﺪ، ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻛﺎﻟﺒﺪي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎرزﻳﺎد. ﺑﺎﺑﺎﻓﺖ ... از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،
ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻨﺎ و ﻧﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ .... ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ..... ﻪ ﺑﻪ
ﺗﺠﺎرب ﻣﻠﻲ.

مقالات - سازمان بیمه سلامت

16, 14, تحلیل بیمه درمان روستاییان در کشور چین از منظر اقتصادی, علی فرزانه,
1387 ... 33, 31, تحقیقات نظری در خصوص راهبرد خصوصی سازی در استقرار نظام بیمه
و درمان .... 124, 30, بانک جهانی بررسی جامع تامین مالی خدمات بهداشتی - درمانی, دفتر
بودجه .... (تجارب توام با گسترش و به کارگیری نقشه های فقر, نوربرت هنینگر -
ماتیلد ...

560 - بررسی توسعه اقتصادی و جهانی شدن و نظری به تجارب کشورها ...

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۱ نظری به تجارب کشورها
تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند
مفید ...

اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت ...

Green marketing activities are thus expanding in many parts of the world offering
... مزیت‌های اقتصادی و خدمات متمایز در گروه صنایع غذایی شیرین عسل موجب گردیده‌اند
که ... و اما بهبود عملکرد کشورهای عضو اکو دارای تأثیر مثبتی بر رفتار خرید ... این
مطالعه به‌منظور بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی سبز موفق به ابعاد ارزش ...

1394 3 6 6 0 امنیت هستی‌شناختی و الگوهای پیشرفت در جمهوری اسلامی ...

منازعات و مناقشاتی که ممکن است منافع فیزیکی و رئالیستی کشورها را به خطر
بیاندازد. ... بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران، مجله اقتصادی،
شماره 5 و 6. ... ##رجایی، فرهنگ (1380)، پدیده جهانی شدن؛ وضعیت بشری و تمدن
اطلاعاتی، .... نقد و بررسی آراء و اندیشه‌های متفکران مسلمان درباره رابطه میان دین و
توسعه به ...

اصل مقاله - فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ

1( پژوهش هــای برد کوتاه، مطالعه خود را معطوف به بررســی های موارد تجربی با ... نظری و
غور در اندیشه های انتزاعی نزدیک می شوند، آیا این فاصله به معنای دور شدن از. است؟ ...
پارادایم تفســیری در علوم اجتماعی عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم به طور گسترده ... سنت
روش شناسی مردم نگارانه به توسعه تکنیک اسنادی کمک کرده است. ...... كشور ایران.

پیک تعاون - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزير تعاون گفت در اين ديدار آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي انتقال تجارب به ويژه
در .... دبيرکل اتاق تعاون پيشنهاد تشکيل سازمان جهاني توسعه تجارت تعاون را به ...
با پرداختن به چالش هاي پيشرو و رهبري مورد نياز براي جهاني شدن ،حمايت از اقتصاد و
... كه فرصت موثري در عرصه فعاليت هاي اقتصادي كشور هستند، تجميع مي شوند و در
...

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و كشورهاي جهان و برخي راه حل ها .... نيز
مبناپردازي براي دانش هاي مربوط به فرهنگ و ايجاد بستر نظري .... فلسفه فرج و
فرهنگ جهاني. .... اين رويكرد، از اواسط قرن گذشته با رشد و توسعه روش هاي تحقيق،
رنگ ..... .3پيروز ميدان است منجر به دانشمند شدن انسان و معرفت او به خوب و بد ...

شرح خدمات

بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[3]، شکاف دیجیتالی
عبارت ... در آن ضمن بررسی تاثیرات ICT بر کاهش فقر به نقد این فناوری پرداخته و
به این موضوع ... اقدامات انجام شده در حوزه «فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی»[6] در
کشورمان، .... چرا که «استفاده از بعد ارتباطی و انفورماتیک جهانی شدن و فقرزدایی و
توسعه ...

SID.ir | تاثير جهاني شدن تحقيق و توسعه بر رشد و توسعه اقتصادي

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير جهاني شدن تحقيق و توسعه بر رشد و
... از آنجا که دستيابي به فناوري نوين و رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه ... دارد
تاثير جهاني شدن تحقيق و توسعه را بر رشد اقتصادي کشورها مورد بررسي قرار داده ...

SID.ir | تاثير جهاني شدن تحقيق و توسعه بر رشد و توسعه اقتصادي

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير جهاني شدن تحقيق و توسعه بر رشد و
... از آنجا که دستيابي به فناوري نوين و رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه ... دارد
تاثير جهاني شدن تحقيق و توسعه را بر رشد اقتصادي کشورها مورد بررسي قرار داده ...

اصل مقاله

ماهیر شوروی به. حساب می. آید. هر چند روس. ها تمایلی به درگیر شدن در مسئله
افغانستان. نداشتند اما گسترش دامنه نفوذ طالبان در این کشور و برقراری ارتباط میان
این ...

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﯾﮑﺮد اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ : در اﻣﺮﯾﮑﺎي ﻻﺗﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺪرت ا

اي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﭼـﺎﻟﺶ ... اﯾﻦ آﺛﺎر اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑـﻂ اﯾـﺮان و اﻣﺮﯾﮑـﺎي ﻻﺗـﯿﻦ را ﻣﻮردﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ...
ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﺷﺪن در ﺣﻮزه. ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ. وﯾﮋه ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي. در آﻏﺎز ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺖ و ...
روﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮي ﺿﺮورت و اﻟﺰام ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺌﻮرﯾـﮏ روﻧـﺪﻫﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ .... 560.
ﻣﯿﻠﯿﻮن. ) ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮزﯾـﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ در ﺑـﯿﺶ از. 30. ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ . ازﻧﻈﺮ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ، اﻣﺮﯾﮑﺎي ﻻﺗـﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
.

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و كشورهاي جهان و برخي راه حل ها .... نيز
مبناپردازي براي دانش هاي مربوط به فرهنگ و ايجاد بستر نظري .... فلسفه فرج و
فرهنگ جهاني. .... اين رويكرد، از اواسط قرن گذشته با رشد و توسعه روش هاي تحقيق،
رنگ ..... .3پيروز ميدان است منجر به دانشمند شدن انسان و معرفت او به خوب و بد ...

گزارش سال مالی 1395

ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪارﮐﺎت. 32. ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﭘﻼﻧﻬﺎي ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ. 36. ﺑﺮرﺳﯽ اداري. و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت. 44
... از ﺳﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻈﺎم ﺗﺪارﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﻼن ﺷﺪه ﺑﻮد در ...
اﺻﻼﺣﺎت اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻋﺎﻣﻪ، ﻣﺴﻤﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ اداره ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ درﺧﺸﻨﺪه ﻣﯿﺎن ادارات ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑـﯿﻦ ... روﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﮐﻨﺘﺮول ﻣﺼﺎرف ﻋﺎﻣﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺴﺎد در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺪارﮐﺎت را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ...... و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺠﺎرب.

sociologybook - آثار مربوط به جامعه شناسی اقتصاد

جامعه‌شناسي اقتصادي اطلاعات لازم را درباره محيط فعاليت اقتصادي به دست مي‌دهد و
مي‌كوشد ... بانك جهاني نيز سرمايه اجتماعي را پديده اي مي داند كه حاصل تأثير نهادهاي
اجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر روي كميت و كيفيت تعاملات اجتماعي است و تجارب
اين سازمان نشان ... *عنوان : نه مقاله در جامعه شناسي تاريخي ايران ، نفت و توسعه
اقتصادي.

وری کل عوامل: تحلیل اثرات آزادسازی تجارت خدمات مالی بر ... - اقتصاد مالی

آزاد سازی مالی، نقشی اساسی در بهبود بهره وری و رشد اقتصادی کشورهای توسعه ... (
راهی به سوی جهانی شدن اقتصاد و ... مالی، در این پژوهش به بررسی نقش این عامل در
ارتقای بهره ... در این پژوهش، ابتدا مبانی نظری را مطرح نموده و سپس مطالعات انجام شده
در زمینه ... بخش حدوداً به. 560. زیر بخش تقسیم شده اند که زیر بخش های بانکداری و
سایر ...

بررسی تطبیقی جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی ...

ﮐﺎرآﻣﺪي در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداره ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ... ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ و اﻟﮕﻮي اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ و داراي ﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﺰاﺗﯽ. اﺳﺖ .... اﻗﺘﺼﺎدي و
ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺎ ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ..... اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي، ﺷﺶ ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻟﻤﻮﻧﺪ و ﭘﺎول ..... ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ در وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮﺗﺮي در ﭼﻬﺎر زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺖ.

همه چی - نقش حسابداری در توسعه اقتصادی ایران

بزرگ‌تر شدن اندازه مؤسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار
.... و گزارشگری مالی در جریان رشد و توسعه اقتصادی کمرنگ شود،مورد بررسی قرار
گیرد. ... پیشبرد برنامه های رشد و توسعه اقتصادی کشور از اهمیت به سزایی برخوردار
است. .... این امر نه به خاطر نظریه زدگی بلكه دقیقا به لحاظ ضعف بنیان های نظری آموزش
...

تحليل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب - فصلنامه ...

مسائل زنان دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین مؤلفه های ...
تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش دانشجویان دختر نسبت به حجاب ...
به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در اختیار 560 نفر از آنها قرار داده شد. ... در
فرایند جهانی شدن و پست مدرنیته دارد، به طوری که مرزهای فرهنگی بین شرق و ... مبانی
نظری.

انسان شناسی را چرا و چگونه تدریس کنیم ؟ | فرهنگ شناسی

در این مقدمه می خواهم موضوع، اهمیت، روش و مفروضات نظری این مقاله را به نحو مختصر ...
سعی کرده ام تا با بررسی و گردآوری تجارب آموزشی برخی استادان انسان شناسی و
تجربه های عملی ... اکنون با توجه به روند توسعه این دانش در ایران، ضرورت دارد تا
تدریس آن نیز ... بخش سوم مقاله به بررسی محتوای آموزشی در تدریس انسان شناسی می
پردازد.

بررسی تألیفات مشترک ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا در پایگاه

در دهه گذشته، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی ثبات و توسعه اقتصادی
بسیاری از ... جهانی شدن، ثروت به وجود آورده، فرصت ها را افزایش داده و محیط مساعدی
برای ... امروزه این اتحادیه با ده عضو ودر مجموع 560میلیون نفر جمعیت
و1100میلیارددلار ... در کشورهای جنوب‌شرقی آسیا، به علل موفقیت این کشورها از
دیدگاه‌های نظری مختلف ...

نقشه راه - سازمان اداري و استخدامي كشور

اداری کشور و اذعان به نقش مهم و موثر آن بر روند توسعه ای کشور و در راستای اجرای
منویات .... عملياتي شدن آن تهيه و پيشرفت آن در فواصل زماني معين گزارش نمايند. ....
پیش ین، اسناد باالدس تی، مبانی نظری و تجربیات سایر ...... در اجرای تبصره
ماده 2 مصوبه شماره 206/93/560 مورخ 1393/1/20 شورای عالی اداری که از سوی ریاست
محترم.

دریافت - پرتال جامع علوم انسانی

جهانی شدن اقتصاد، ديپلماسی، ديپلماسی اقتصادی، ديپلماسی تجاری، سرمايه گذاری
... اين كشورها با توجه به ميزان توسعه اقتصادی و نوع پيوند آنها با اقتصاد جهانی از ...
ديپلماسی اقتصادی: يك چارچوب نظری ..... در طی اين دوره مورد بررسی، كشورهای عضو
اتحاديه اروپا بزرگترين منبع برای سرمايه گذاری ..... ج14، شماره4،1379، ص560.

اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، بهره‌وری و باروری در ایران

توسعه اقتصادی از طریق تغییر در نهادهای اجتماعی منجر به فرصت‌های برابرتر برای
... این شاخص بالاتر از شاخص جهانی و کمی بهتر از این شاخص در کشور های عربی می
باشد. ... گروه اول مباحث نظری به بررسی اثر رشد بر نابرابری جنسیتی می پردازند
که می ... باوراست که نابرابری جنسیتی با صنعتی شدن ورشد اقتصادی کاهش مییابد
.

ریشه های ناکامی ملت سازی در افغانستان

15 ا کتبر 2014 ... نفش سیاست های جهانی در ریختیابی کشوری به نام افغانستان .... کتاب دست داشته،
به بررسی مساله دولت و ملت سر از دوره پادشاهی امان الله خان و .... بحران هویت، بحران
امنیت، بحران مدیریت، بحران اقتصادی و مالی، بحران های اجتماعی و فرهنگی و. ....
موضوع توسعه نیافتگی یک موضوع بسیار پیچیده است که ریشه در تکامل ...

U نویسندگان - فصلنامه راهبرد

جهانی‌شدنِ توسعه‌گرایی با نگاهی به تجربه شرق آسیا. 25, امیرعلی ... بررسی تأثیر
سرمایه اجتماعی برون گروهی بر توسعه اقتصادی در استان های ایران. 64, کریم ...

ماهنامه علوم انسانی مهرنامه | دفاع از ملي‌گرايي مدني

در واكنش به اين روند ملي گرايي و ملت سازي خصوصاً از جنگ جهاني دوم به بعد (1320)،
جامعه ... سوم اين‌كه با تمهيد يك ديدگاه نظري ضمن روشن كردن چالش هردو روند ملي گرايي
و ... قومي كشورها را در حالي جدي مي گيرند كه از يك طرف نمي خواهند در هنگام بررسي خود
به .... اين ناسيوناليسم با تجربه استقلال و توسعه كشورهاي جهان سوم در برابر
كشورهاي ...

چرا دیجی‌کالا از آمدن آمازون و Ebay استقبال می‌کند؟

3 نوامبر 2015 ... ما خوشحال می‌شویم که رقبایی داشته باشیم که با بودجه‌ها و ایده‌هایی جهانی برای ... که از
شفاف شدن قیمت‌ها و کاهش حاشیه‌ی سود خود ناراحت هستند، متهم به ... 560 دیدگاه .... به
نظر می آید “آمازون” و” ائ-بِی” هم حرف ها و تجاربی برای پیش کش داشته باشند. .... طی
ماههای گذشته نشون دادن که به توسعه فعالیت های اقتصادی داخل کشور ...

ورزشي و قلمرو ورزش - روزنامه آفرینش - سرفصل

6 مارس 2008 ... اين تيم در بين 33 کشور آسيايي شرکت کننده عنوان دهم را به خود اختصاص داد. ...
حريف نوشاد در رنکينگ جهاني 560 پله بالاتر از وي قرار دارد با اين حال خيلي راحت
مغلوب شد. ... رييس سازمان ليگ خاطر نشان کرد: ما اين نظر شوراي تامين را بررسي ....
پيامي است که اين همايش براي جامعه علمي و توسعه ورزشي کشور دارد.

مباني نظري و پيشينه تحقيق تاثير متغيرهاي اقتصادي بر فساد

ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي، و اﯾﻦ ﻓﺼﻞ. ﻧﯿﺰ ﺑﻪ. دو ﻣﺒﺤﺚ … ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در زﻣﯿﻨﻪ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. (. ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداري از ﻃﺮﯾﻖ ... تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در
کشورهای در حال توسعه: دو رویکرد … .... 560, مبانی تحقیقات کاربردی .... پیشینه و
مبانی نظری تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم دانلود مبانی نظری فساد اقتصادی به
همراه ...

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و كشورهاي جهان و برخي راه حل ها .... نيز
مبناپردازي براي دانش هاي مربوط به فرهنگ و ايجاد بستر نظري .... فلسفه فرج و
فرهنگ جهاني. .... اين رويكرد، از اواسط قرن گذشته با رشد و توسعه روش هاي تحقيق،
رنگ ..... .3پيروز ميدان است منجر به دانشمند شدن انسان و معرفت او به خوب و بد ...

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و كشورهاي جهان و برخي راه حل ها .... نيز
مبناپردازي براي دانش هاي مربوط به فرهنگ و ايجاد بستر نظري .... فلسفه فرج و
فرهنگ جهاني. .... اين رويكرد، از اواسط قرن گذشته با رشد و توسعه روش هاي تحقيق،
رنگ ..... .3پيروز ميدان است منجر به دانشمند شدن انسان و معرفت او به خوب و بد ...

اصل مقاله - فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ

1( پژوهش هــای برد کوتاه، مطالعه خود را معطوف به بررســی های موارد تجربی با ... نظری و
غور در اندیشه های انتزاعی نزدیک می شوند، آیا این فاصله به معنای دور شدن از. است؟ ...
پارادایم تفســیری در علوم اجتماعی عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم به طور گسترده ... سنت
روش شناسی مردم نگارانه به توسعه تکنیک اسنادی کمک کرده است. ...... كشور ایران.

انجمن علمی گردشگری ایران گردشگری و توسعه انجمن علمی گردشگری ...

نتایج این پژوهش، به فهم بهتری از عوامل مؤثر بر رضایت گردشگرانی که از یک مقصد
... گردشگران آشنا به مقاصد گردشگری، در تجارب قبلی خود در مقصد با کیفیت آن
آشنا ... گردشگری و توسعه انجمن علمی گردشگری ایران 207 مقاله پژوهشی بررسی
اثرات ... را به اثرات و پیامدهای اقتصادی، محیطی و اجتماعی فرهنگی تقسیم کرد که
البته ...

بررسی توانمندی های گردشگری شهر ساحلی بوشهر بر اساس مدل سوات و ...

این تحقیق با هدف شناسایی پتانسیلهای گردشگری شهر ساحلی بوشهر و بررسی
موانع ... امروز در مقیاس جهانی جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است، به طوری که
اکثر کشورها ... گردشگری می تواند در حل مشکلات اقتصادی مردم بوشهرازجمله توسعه
اشتغال .... زمینه توسعه برای شکوفا شدن و رشد شهر دربخش های مرتبط با گردشگری
گردد.

1394 3 6 6 0 امنیت هستی‌شناختی و الگوهای پیشرفت در جمهوری اسلامی ...

منازعات و مناقشاتی که ممکن است منافع فیزیکی و رئالیستی کشورها را به خطر
بیاندازد. ... بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران، مجله اقتصادی،
شماره 5 و 6. ... ##رجایی، فرهنگ (1380)، پدیده جهانی شدن؛ وضعیت بشری و تمدن
اطلاعاتی، .... نقد و بررسی آراء و اندیشه‌های متفکران مسلمان درباره رابطه میان دین و
توسعه به ...

مقالات - سازمان بیمه سلامت

16, 14, تحلیل بیمه درمان روستاییان در کشور چین از منظر اقتصادی, علی فرزانه,
1387 ... 33, 31, تحقیقات نظری در خصوص راهبرد خصوصی سازی در استقرار نظام بیمه
و درمان .... 124, 30, بانک جهانی بررسی جامع تامین مالی خدمات بهداشتی - درمانی, دفتر
بودجه .... (تجارب توام با گسترش و به کارگیری نقشه های فقر, نوربرت هنینگر -
ماتیلد ...

رﺷـﺪ ﺑـﺎﻻی ﻣﺼـﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺮژی در اﯾﺮان - سابا

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی . •. ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ... ﺑـﺪون اﻧـﺮژی
ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻨﻈﺮ. ﻣﯽ رﺳﺪ ..... ﻧـﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻫﺎی .... ﭼـﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزار
ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داد . ﺑﻪ ﺻ ...... ﻬﻨﺪﺳﯽ از ﻗﻀﺎوﺗﻬﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
.

مطالعه نظری و کاربردی ادغام بین کشورهای عضو اکو - مرکز توسعه علوم و ...

از جمله واکنش های انفعالی این کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، ورود آنها به ...
های مختلف اقتصادی و کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی – منطقه ای
می ... از بررسی ارتباط جهانی شدن و پیوندهای منطقه ای و اقتصادی، در چارچوب یک
الگوی ... از مجموع 560 خانوار، 250 خانوار در گردشگری فعال بوده‌اند که طبق جدول
کرجسی و ...

توماس پیکتی در ایران

از اقتصاددانــان بنــام جهانی به ویژه برندگان جایزه نوبــل یا غیر آن در طیف. گســترده
ای از ..... درآمد را به تفکیک درآمدهای سرمایه ای و انواع نیروی کار بررسی. می کند و
نشــان می دهد ... کتاب »توسعه به مثابه آزادی« به قلم آمارتیا سن، پنج ترجمه فارسی.
روانه بازار ..... اقتصــادی، که اســتخوان بندی نظری در کتاب پیکتی محســوب.
کارکرد یك.

مطالعه نظری و کاربردی ادغام بین کشورهای عضو اکو - مرکز توسعه علوم و ...

از جمله واکنش های انفعالی این کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، ورود آنها به ...
های مختلف اقتصادی و کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی – منطقه ای
می ... از بررسی ارتباط جهانی شدن و پیوندهای منطقه ای و اقتصادی، در چارچوب یک
الگوی ... از مجموع 560 خانوار، 250 خانوار در گردشگری فعال بوده‌اند که طبق جدول
کرجسی و ...

مفهوم سرمایه گذاری سود و زیان شرکت ها 556 - بررسی سیمان پرتلند و ...

560 - بررسی توسعه اقتصادی و جهانی شدن و نظری به تجارب کشورها · 561 - تعیین
توزيع فشار در كانالها و مروری بر كاربرد روابط اساسي حاكم بر حركت سيالات در ...

فهرست عناوين مقالات فصلنامه تعليم و تربيت از شماره 1 الي 80

ارزشيابي طرح آزمايشي دو نوبتي شدن امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي 528.
ارزشيابي عملكرد ... ارزش هاي ابرازي تحصيل به مثابه عاملي براي افزايش سرمايه
انساني و توسعه ملي 567. ارزيابي شيوه ... اعلاميه جهاني آموزش و پرورش براي همه تامين
نيازهاي يادگيري پايه214 ... بررسي تطبيقي برنامه تربيت معلم ايران و چند كشور
جهان 574.

ﭼﻴﻦ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﺔ رواﺑﻂ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ؛

ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻻﻳﻞ و روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ رواﺑﻂ ﭼﻴﻦ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘ. ﺔ. آﻣﺮﻳﻜﺎ ... ﻫﻮ ﺑﺴﻂ رواﺑﻂ ﺑﺎ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل. ﺗﻮﺳﻌﺔ. ﺑﻪ. وﻳﮋه. آﻣﺮﻳﻜﺎ. ي ﻻﺗﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .... روﻳﻜﺮدي ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻣﺴﺌﻠ ..... ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ
..... اﻟﻤﻠﻠﻲ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠ. ﺔ. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﺷﺪن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را در دو ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ. و ﺗﺤﻮل روﺑﻪ.
رو.

ﻫﺎي آن ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻗﺘﺼﺎدي روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﺗﻌﯿﯿ - پژوهش و برنامه ریزی روستایی

داري ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ. ﻧﻬﺎده. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺎزارﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎرات و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ....
1 .2. ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﺤﻘﻘﺎن زﯾﺎدي. ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺤﻠـﯽ. را ﺑﺮرﺳـﯽ. اﻧﺪﮐﺮده . ﮐﯿﻤﯿﺎﺋﯽ (.
1390. ، ص. ) ... ﺑﻪ. ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑ. ﻪ. وﯾﮋه. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم. ﺷـﺪه. ﺗﻮﺳﻂ. ﺑﺎﻧـﮏ ﺟﻬـﺎﻧﯽ. 10.
2002( .... ﮔﯿﺮي ﻣﯿـﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨـ. ﺪي. ﻣـﺮدم ﻓﻘﯿـﺮ. روﺳــﺘﺎﯾﯽ در ﮐﺸــﻮرﻫﺎي درﺣــﺎل. ﺗﻮﺳــﻌﻪ. ،. ﺑﺎﻧــﮏ
ﺟﻬــﺎﻧﯽ.

چکیده مقالات همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال - سازمان آموزش فنی ...

... نژاد، رسول حیدری. مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان روستایی و کمک به توسعه
اقتصادی کشور ...... نقش جهانی شدن کار بر روی اهداف آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کشور ...

تحليل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب - فصلنامه ...

مسائل زنان دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین مؤلفه های ...
تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش دانشجویان دختر نسبت به حجاب ...
به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در اختیار 560 نفر از آنها قرار داده شد. ... در
فرایند جهانی شدن و پست مدرنیته دارد، به طوری که مرزهای فرهنگی بین شرق و ... مبانی
نظری.

این پژوهش با هدف بررســی رابطة بین دین داری و گرایش به کج روی ...

با فرایند جهانی شدن و نیز اشاعة فرهنگ غربی و گسترش و دسترسی آسان به ... با
توجه به مباحث چارچوب نظری و یافته های پژوهش های پیشین، فرضیه های زیر در قالب
یک ... فرهنگی رابطه ای وجود ندارد، اما بیــن پایگاه اقتصادی اجتماعی، میزان دین داری،
... سراج زاده در سال 1377 در پژوهشی به بررسی رابطة دین داری با بزهکاری پرداخته
است.

مفهوم سرمایه گذاری سود و زیان شرکت ها 556 - بررسی سیمان پرتلند و ...

560 - بررسی توسعه اقتصادی و جهانی شدن و نظری به تجارب کشورها · 561 - تعیین
توزيع فشار در كانالها و مروری بر كاربرد روابط اساسي حاكم بر حركت سيالات در ...

نقش ارزش های میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی

بافت تاریخی شهرها به عنوان مکانی واجد ارزش هـای میراث فرهنگی، با در برگرفتن ...
شناخت قابلیت های مکان های میراث معماری و شهری با هدف بهبود وضعیت اقتصادی،
فرهنگی و ... شیوه کتابخانه ای و اسنادی در بخش بررسی مبانی نظری مرتبط .... مکان ها
، سنت ها و تجاربی هستند که نمایانگر یک کشور و مردم .... محوطه های میراث جهانی/ یادمان
های.

نقشه راه - سازمان اداري و استخدامي كشور

اداری کشور و اذعان به نقش مهم و موثر آن بر روند توسعه ای کشور و در راستای اجرای
منویات .... عملياتي شدن آن تهيه و پيشرفت آن در فواصل زماني معين گزارش نمايند. ....
پیش ین، اسناد باالدس تی، مبانی نظری و تجربیات سایر ...... در اجرای تبصره
ماده 2 مصوبه شماره 206/93/560 مورخ 1393/1/20 شورای عالی اداری که از سوی ریاست
محترم.

مطالعه نظری و کاربردی ادغام بین کشورهای عضو اکو - مرکز توسعه علوم و ...

از جمله واکنش های انفعالی این کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، ورود آنها به ...
های مختلف اقتصادی و کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی – منطقه ای
می ... از بررسی ارتباط جهانی شدن و پیوندهای منطقه ای و اقتصادی، در چارچوب یک
الگوی ... از مجموع 560 خانوار، 250 خانوار در گردشگری فعال بوده‌اند که طبق جدول
کرجسی و ...

رابطه میان زیرساخت های رایج نوآوری، ظرفیت جذب و ... - مدیریت نوآوری

مقاله، بررسی تاثیر ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانه کشورها است. ... که بر رابطه میان
زیرساخت های رایﺞ نوآوری به عنوان متﻐیر مستقل را با عملکرد نوآورانه ... 2- مبانی
نظری ..... )2003( با هدﻑ بررسی توسعه اقتصادی کشورها، تعریفی از ظرفیت جذب در
سطﺢ ..... دیده نشده باشد و یا وجود برخی روابط در مدل منجر به ﻏیرواقعی شدن مدل مفهومی
شود.

بررسی توانمندی های گردشگری شهر ساحلی بوشهر بر اساس مدل سوات و ...

این تحقیق با هدف شناسایی پتانسیلهای گردشگری شهر ساحلی بوشهر و بررسی
موانع ... امروز در مقیاس جهانی جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است، به طوری که
اکثر کشورها ... گردشگری می تواند در حل مشکلات اقتصادی مردم بوشهرازجمله توسعه
اشتغال .... زمینه توسعه برای شکوفا شدن و رشد شهر دربخش های مرتبط با گردشگری
گردد.442 - بررسی نحوه ذخیره و نگهداری مواد شیمیای حساس و خطرات آن

پاورپوینت بررسی باغ قدمگاه نیشابور