دانلود رایگان


دانلود تحقیق آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود , دانلود تحقیق , آموزش و پژوهش,کارآفرینی,راهکار,ارتقا,رشته علوم انسانی,آموزش و پژوهش کارآفرینی دانلود تحقیق آموزش و پژوهش کارآفرینی, ر

دانلود رایگان دانلود تحقیق آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فايل: Word قابل ويرايش و آماده پرينت.
تعداد صفحه :21
قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه کارآفرینی
پژوهش حاضر رويكردي به اهميت آموزش و پژوهش کارآفريني درعلوم انساني است. هدف اصلي مقاله، بررسي ميزان تأثيري است که ارائه آموزش کارآفريني و پژوهش در زمينه کارآفريني در رشته هاي علوم انساني خواهد داشت. روش تحقيق به كاررفته در اين پژوهش از نوع توصيفي- پيمايشي است وابزارپژوهش نيز پرسشنامه اي محقق ساخته باروايي تأييد شده و پايايي (89/0) مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق عبارت است از خبرگان آموزش كارآفريني در دانشگاه تهران، وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري، وزارتخانه آموزش و پرورش و مؤسسات کارآفريني خصوصي که از ميان جامعه آماري هدف، تعداد 40 نفر از صاحب نظران آموزش كارآفريني به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.باتحليل نظرات خبرگان آموزش كارآفريني با استفاده از مدل آماري (خي دو) و آزمون (فريدمن) نشان داده شده است كه مي توان با آموزش و پژوهش كارآفريني، جايگاه رشته هاي علوم انساني را با توجه به چند شاخص، از جمله تقويت روحيه رسيدن به كسب و كار يا احراز شغل، رشد استقلال طلبي، انگيزه پيشرفت و رقابت اقتصادي، خلاقيت بالاتر و ريسك پذيري ارتقاداد. همينطور در طي اين تحقيق اين نتيجه به دست آمده است که ارائه آموزش و انجام پژوهش در زمينه کارآفريني در رشته هاي علوم انساني بيشترين تاثير را در رشد استقلال طلبي دانشجويان دارد، سپس در رشد خلاقيت تأثيرگذار مي باشد و در نهايت به ترتيب، در تقويت روحيه رسيدن به كسب و كار يا احراز شغل و انگيزه پيشرفت و رقابت اقتصادي تأثير گذار مي باشد.

كليد واژه ها: علوم انساني،کارآفريني،كسب وكار،استقلال طلبي، رشدخلاقيت، انگيزه پيشرفت و رقابت اقتصادي

مقدمه و بيان مسأله

علوم انساني امروزه دوراني پرتلاش و پر تکاپورامي گذاراند ؛ دانشمندان علوم سياست درک ما را از فرايند همکاري و رقابت ميان ملل ژرفتر مي کنند، مردم شناسان براي درک بهتر فرهنگ هاي خودي و بيگانه، ابزارهاي تازه اي فراهم مي آورند، مورخان، نور تجربي و تبييني تازه اي برگذشته مي افکنند و بر همين شيوه، ديگر علوم انساني رو به رشد مي رود (ليتل،1995؛ ترجمه سروش، 1381). با اين همه، چيزي که به چشم ناظران و شايد مشتغلان به اين علوم مي رسد اين است که علوم انساني دچار نوعي کندي در رسيدن به اهداف خويش است. با اينکه علوم انساني از الگو هاي تبييني و نظام هاي مفهومي مختلفي بهره مي جويد و از اهداف تحقيقي متفاوتي برخورداراست،در مواردي چون فرصت شغلي، استقلال طلبي، انگيزه پيشرفت، خلاقيت و نوآوري و رقابت پذيري مشترک است و چنين به نظر مي رسد که سرعت رشد و توسعه اي همگام با علوم ديگر در اين زمينه ها نداشته است (آراسته، 1382). پرورش و آموزش مردان بزرگسال و زنان بزرگسالي كه داراي آموزشهاي مناسب و مورد نياز جامعه باشند، در رأس برنامه هاي آموزش هر دانشگاه، دانشكده و رشته اي مي باشد؛اما آنچه در كشورهاي جهان سوم و ايران مورد توجه نبوده است، دقت در محتوي آموزشي و مسائل و مشکلات مبتلا به افراد در جامعه و انتقال آنها به برنامه هاي آموزشي دانشگاه ها مي باشد. نقش هويت شغلي در انسانها يكي از مباحثي است كه مي تواند در مجموعه برنامه آموزش در هر رشته اي بگنجد و امروزه اين مسأله با رشد جمعيت ها و کمبود مشاغل، اهميت زيادي پيدا كرده است. همینطور که، نقش كارآفريني و خود اشتغالي در كشورهاي دنيا در برنامه هاي آموزشي رشته های گوناگون مورد توجه زيادي قرارگرفته است (بریدج[1] و کرومی[2]، 1998، ص1 ).

به هرحال کارآفرینی در حال رواج یافتن است و طیف گسترده ای از عوامل مختلف در احیای علاقه مندی به کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک در اروپا و ایالات متحده در دهة 1990 نقش داشته اند.

در سال های اخیر نيز، بسیاری از كشورها از جمله ايران به اين موضوع در دانشگاه ها روي آورده اند. این وضعیت باعث افزایش توجه سیاست گذاران و تصمیم گيران سیاسی به نقش بالقوة کارآفرینان به عنوان یکی از راه حل های کاهش نرخ بیکاری و دستیابی به رفاه اقتصادی شده است. همچنین توجه خاصی به نقش کسب و کارهای کوچک شده؛ زیرا کسب و کارهاي کوچک هم قادر هستند که خود را با محیط متغیر امروز وفق دهند و هم این که ساختار آنها امکان تطبیق با تغییرات فنی و حفظ بقایشان را فراهم می آورد.

بسیاری از کشورها،این موضوع راپذیرفته اندوتدابیر سیاسی تازه ای برای حمایت از شرکت های کوچک و کارآفرین به کار گرفته اند. تلاش های ویژه ای نیز با هدف ارتقای فعالیت های نوآورانه و افزایش توانمندی های نوآورانه انجام شده است.

هم اینک، اتحادیة اروپا این موضوع را درحد گسترده ای پذیرفته که سعادت و رفاه آینده، منوط به ایجاد کسب و کارهایی است که عمیقاً ریشه در اقتصاد بومی دارند. برای تحقق این امر، بایدمجموعه ای ازاستعدادهای کارآفرینانة بومی را توسعه داد و کسب و کارهای جدیدی را مدیریت کرد. برای واقعی ساختن این امر، ساختارهای حمایتی مؤثر برای استفاده ازابتکارات بومی و تقویت کسب و کارهای جدید که برای ایجاد اشتغال دائمی الزامی می باشند، موردنیاز هستند.

یکی از ساختارهای حمایتی آموزش می باشد، كشورهاي توسعه يافته اين موضوع را پذيرفته اند، كشورهاي در حال توسعه نيز در اين جهت در حال قدم گذاشتن هستند.

ايران نيز از شروع برنامه سوم توسعه در سال 1380 به اين مبحث با طرح كاراد وزارت علوم، روي آورده است، باوجوداين، قبل از اینکه به این زیر ساخت مهم در توسعه و رشد استعداد های کارآفرینانه در دانشگاه ها بالاخص در رشته هاي علوم انساني بپردازیم، ابتدا به وضعيت آموزش كارآفريني در كشور از قول دکتر مصلح شیرازی استاد گرانقدر دانشگاه شيراز و صاحب کتاب؛ کتاب کاری، ایده پردازی کارآفرینی و چگونگی تدوین طرح تجاری، صنعتی (1382) مي پردازيم:

در ایران خوداشتغالی، بویژه در میان دانش آموختگان دانشگاهی هنوز شایع نشده است و متأسفانه اغلب فارغ التحصیلان درجستجوی استخدام در وهله اول در دستگاه های دولتی وپس ازآن در شرکت های بزرگ هستند، یکی از دلایلی که در کشور ما با اندکی افزایش نسبی، در تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی خیلی زود با پدیده بیکاری آنان روبه رو شده ایم،همین مطلب است و این به رغم درصد پایین دانش آموختگان در کل جمعیت کشور نسبت به بسیاری از کشورهای غربی و حتی کشورهای همتراز است. یکی از عملی ترین راه ها و ارزان ترین آنها این است که در محتوای درسی دوره های دانشگاهی بویژه در رشته هايي مثلپزشکی، مهندسی، کشاورزی، حسابداری، مدیریت، و حقوق و... دروسی در مورد برنامه ریزی کسب و کار کوچک گنجانده و آموزش داده شود (مصلح شیرازی، 1382، ص13و14 ).

هدف ازآموزش کارآفرینی در دانشگاه ها تدوین سیاست هایی است که دانشجویان و هیأت علمی را به این امر تشویق و آنان را در این مسیر مساعدت کند.

برنامه های آموزشی و درسی در کلیه رشته ها و فرایندهای اجرایی آنها باید به گونه ای طراحی شوند که مهارت های لازم رادردومحور، مهارت های فردی و تخصصی به دانشجویان ارائه کنندو در درون این برنامه ها انجام فعالیت های کارآفرینی در دانشگاه ها و بخصوص آموزش کارآفريني جای داده شود(آراسته، 1382، ص22 ).
  1. bridge
  2. cromie

دانلود تحقیق آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته هاي علوم انساني,فرمت فایل word شامل 21 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآفرینی و طرح های توجیهی ( مناسب برای تسهیلات اعتباری), پایان نامه های دانشجویی و مقالات درسیدانلود


دانلود تحقیق


آموزش و پژوهش


کارآفرینی


راهکار


ارتقا


رشته علوم انسانی


آموزش و پژوهش کارآفرینی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت آموزشي - ایران پژوهان

سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونيکی و استفاده از داده کاوی جهت ...
ارزشيابي كيفيت مراکز فني حرفه اي پسرانه شهر تهران و ارايه راهكارهاي بهبود آن ...
ارائه مدلي براي افزايش اثربخشي يادگيري در سيستمهاي آموزش مجازي; شناسایی و ...
رشته هاي مختلف; -تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در در اداره آموزش و پرورش …

بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت آموزشي - ایران پژوهان

سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونيکی و استفاده از داده کاوی جهت ...
ارزشيابي كيفيت مراکز فني حرفه اي پسرانه شهر تهران و ارايه راهكارهاي بهبود آن ...
ارائه مدلي براي افزايش اثربخشي يادگيري در سيستمهاي آموزش مجازي; شناسایی و ...
رشته هاي مختلف; -تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در در اداره آموزش و پرورش …

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در
... بررسی شاخص های مدیریتی در منابع انسانی درمحیط کار و تاثیر آن بر کیفیت
کار ... شناخت ویژگی های روان شناختی و شخصیتی موثر در امر کارآفرینی 390برگ ...
در عملیات آماری داده ها در رشته های مختلف علوم رفتاری بخصوص روانشناسی و آموزش و .

دانلود فایل - وب سایت دکتر حمید میرزاده

کلیه حقوق مربوط به کتاب برای دانشگاه آزاد اسالمی محفوظ است. ... 3- آیین نامه جامع
مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری .............. 25 .... فصل 1-
دستورالعمل راهکارهای ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسالمی در رتبه بندی های بین المللی.
از طریق برنامه ... فصل 2- فرآیند تجمیع تشکیالتی پردیسها و واحدهای علوم و
تحقیقات .

اصل مقاله (665 K) - دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

بررسی وضعیت مهارتهای پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی رشته های ... نموده، پس از
تولید انبوه در مراکز صنعتی، کارآفرینی و اشتغال را به ... خصوص در رشته های علوم
انسانی، باید بتواند در افزایش مهارت پژوهشی دانشجویان نقش به ... برای کارایی
آموزش و توسعه پژوهش سه اصل روش شناختی را ... بدانند تا کیفیت تحقیقشان ارتقا
یابد.

دانلود فایل - وب سایت دکتر حمید میرزاده

کلیه حقوق مربوط به کتاب برای دانشگاه آزاد اسالمی محفوظ است. ... 3- آیین نامه جامع
مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری .............. 25 .... فصل 1-
دستورالعمل راهکارهای ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسالمی در رتبه بندی های بین المللی.
از طریق برنامه ... فصل 2- فرآیند تجمیع تشکیالتی پردیسها و واحدهای علوم و
تحقیقات .

کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری - پایگاه اطلاع ...

20 آگوست 2015 ... نقش نوآوری و فناوری‌های نوین در ارتقای کارآفرینی ... کارآفرینی، اشتغالزایی و
درآمدزایی رشته های مختلف علوم انسانی (مدیریت، اقتصاد، حسابداری، ...

کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری - پایگاه اطلاع ...

20 آگوست 2015 ... نقش نوآوری و فناوری‌های نوین در ارتقای کارآفرینی ... کارآفرینی، اشتغالزایی و
درآمدزایی رشته های مختلف علوم انسانی (مدیریت، اقتصاد، حسابداری، ...

نقشه جامع علمی کشور - دانشگاه علم و صنعت

ﭘـﮋوﻫﺶ،. آﻣﻮزش. ، ﺳﻼﻣﺖ، ﻋﻠﻮم. ا. رزﺷﯽ و. ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ. (. ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ. ،. ﻣﻌﺎرف اﺳـﻼﻣﯽ. و. ﻫﻨـﺮ. ،). ﻋﻠـﻮم
ﭘﺎﯾـﻪ و .... راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ارﺗﻘﺎي ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﻮر، ..... ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎ ..... رﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ..... اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي، ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ.
ج.

اخبار پژوهشی - موسسه آموزش عالی تابران

بررسی تأثیر آموزش راهکارهای امتحان دادن بر توانش نگارشی و خلاقیت زبان .... و یک
منبع عالی برای تحقیقات علوم کامپیوتر و تحقیقاتی در رشته‌های مرتبط است. ....
حوزه موضوعی آن شامل اکثر علوم ازجمله علوم مهندسی، فیزیک، شیمی، علوم بهداشتی و
سلامت، علوم اجتماعی و انسانی، علوم .... کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار ترجمه.

آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني ...

9 ژانويه 2017 ... جامعه آماري اين تحقيق عبارت است از خبرگان آموزش كارآفريني در ... admin. برچسب
آموزش برای ارتقا راهکاری رشته‌های علوم انسانی کارآفرینی و پژوهش ...

کتاب آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

و كيفي و نيز راهكارهاي دسترسي به اين اهداف؛ با سه جهت گيري اساسي آموزشي، ...
ساخت هاي علمي و پژوهشي و نيز منابع انساني ارزشمند )اساتيد، دانشجويان و ... علمي
فرهيخته، مسير پژوهش در دانشگاه تهران به سمت و سوي توسعه نوآوري، فناوري و
كارآفريني و ... و پژوهش هاي بنيادي و ارتقاء دهنده تحقيقات توسعه اي و كاربردي علم و
فناوري و.

نقشه جامع علمی کشور - دانشگاه علم و صنعت

ﭘـﮋوﻫﺶ،. آﻣﻮزش. ، ﺳﻼﻣﺖ، ﻋﻠﻮم. ا. رزﺷﯽ و. ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ. (. ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ. ،. ﻣﻌﺎرف اﺳـﻼﻣﯽ. و. ﻫﻨـﺮ. ،). ﻋﻠـﻮم
ﭘﺎﯾـﻪ و .... راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ارﺗﻘﺎي ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﻮر، ..... ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎ ..... رﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ..... اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي، ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ.
ج.

دانشگاه اصفهان

دانشكده ادبيات و علوم انساني. >دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي. >دانشكده اهل
البيت (ع). >دانشكده علوم و فناوري نوين. >دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي.

پروژه های پیشین - خانه

دانلود رایگان ... 2- ارتقا و بهره‌وري در سرمايه‌گذاری‌هاي لازم از طريق هم‌پيوندي عناصر
موجود براي ... ريسک پذيري و کارآفريني در علوم انساني و بالطبع تجاري سازي
نتايج و ... کارآفرينان در علوم انساني در مقايسه با ديگر رشته هاي فني پرداخته شده
است. ... محور کاربردي (دولت الکترونيک، شهروند الکترونيک، آموزش و تحقيقات
الکترونيک، ...

کمیسیون‌های تخصصی هفتادویکمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد ...

11 مارس 2017 ... دانشكده علوم انسانی .... تمرکز بر مهارت آموزش و کارآفرینی در آموزشکده‌ها، تدوین سبک
مدرسه داری سما ... آزاد اسلامی دارای مجوز قانونی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. ...
ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در رشته‌های تحصیلی غیرمرتبط ... آزاد
اسلامی در این جلسه ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی را اولویت برنامه ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت آموزشي - ایران پژوهان

سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونيکی و استفاده از داده کاوی جهت ...
ارزشيابي كيفيت مراکز فني حرفه اي پسرانه شهر تهران و ارايه راهكارهاي بهبود آن ...
ارائه مدلي براي افزايش اثربخشي يادگيري در سيستمهاي آموزش مجازي; شناسایی و ...
رشته هاي مختلف; -تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در در اداره آموزش و پرورش …

بعد آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني

خانه / علوم انسانی / آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم
انساني ... جامعه آماري اين تحقيق عبارت است از خبرگان آموزش كارآفريني در دانشگاه
تهران، ... بعد دانلود پاورپوینت چشم انداز و الگوي عمومي توسعه و عمران كلانشهر مشهد
شامل ...

shahrivar.pdf - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

بر ارتقاي كيفي آموزش هاي فني وحرفه اي بيان داشت: در ... جوان با ديدگاه هاي ارزشمند
براي آموزش هاي فني و حرفه اي .... كيفي خودور با ظرفيت160 نفر و در رشته های
ارتباطات و ... اجراي دوره هاي آموزشي مهارتي و كارآفريني به ويژه براي ... زندگي و انجام
پژوهش هاي كاربردي مرتبط با آموزش هاي .... اداره كل امور اداری و منابع انسانی طی جلسات
متعدد.

An Investigation of the Factors Affecting Entrepreneurship in ... - SID

هدف این پژوهش بررس ی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش از دیدگاه ... در توس
عه کشور داشته باش د و در نهایت به تدوین راهکارهایی برای توسعه کارآفرینی ...
فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انساني، دوره دوم، شماره 2، بهار 1389، ص ص ...
ورزش ارتباط دارند، بهره مند می شود و کاربرد آنها را در زمینه های آموزشی و پژوهشی مورد.

آشنایی با ضوابط و آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان

پشتيباني از نخبگان در راستاي ارتقاي توليد علم ، فناوري. و پيشبرد .... مصوبه
راهكارهاي بهبود وضعيت نخبگان و استعدادهاي .... ماده واحده اعطاي اعتبار ويژه پژوهشي
بنياد ملي .... باشد و هوش، خالقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در ... 9ـ رئيس
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي .... 100 نفر اول براي رشته هاي علوم انساني و
40 نفر اول.

ارتقا چند برابری سطح کیفیت پژوهش در کشور - دانشگاه صنعتی شاهرود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر ضروت انجام تحقیقات ... آموزش عالی، علم و فناوری
است. ... سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، ..... التحصیالن رشته
های علوم انسانی در کشور باید بستری. فراهم شود ..... دانشگاه نسل سوم و کارآفرین به
این دانشگاهها کمک کنند. ... فرهنگ نوآوری و کسب و کار مبتنی بر دانش، راهکاری برای.

عنوان پایان نامه - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی ...

نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی: زمینهای ...
روش مورد استفاده در این پژوهش، نیازسنجی با رویکرد کیفی با استفاده از روش آگاهان
.... گروه آموزشی، قوانین و رویههای موجود در ساختار سازمانی دانشکده و فرهنگ رشتهای
حاکم بر ... هدف پژوهش حاضر تدوين شاخص هاي کيفيت براي ارزيابي مقاله هاي علمي
بود.

آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني ...

3 مارس 2017 ... ۷maghale.sellfile.ir/prod-449927-دانلود+مقاله++آموزش+و+پژوهش+کارآفريني، ...
آموزش و پژوهش کارآفرینی، راهکاری برای ارتقاء رشته‌های علوم انسانی

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... - دانلود مقاله

2 ژانويه 2011 ... برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده ....
4122 - ارتقای الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه های 3R (چکیده) ..... 4378 -
مقایسه نیم رخ کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته های ...
نقد در برنامه های درسی آموزش عالی: با تاکید بر حوزه علوم انسانی (چکیده)

مقاله در مورد آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي ...

3 فوریه 2017 ... دانلود فایل در مورد مقاله در مورد آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء
رشته‌هاي علوم انساني برای شما قرار داده ایم. این فایل شامل موضوعاتی ...

دانشگاه کردستان

پژوهش ... ارتقاء مرتبه علمی دو عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان. کسب مقام سوم
مسابقات قهرمانی جوودو دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور توسط.
کسب مقام دوم ... گام بلند دانشگاه کردستان برای تقویت ارتباطات علمی با دانشگاه
های تراز اول دنیا. هدیه ویژه وزیر علوم به دانشجویان روشندل دانشگاه کردستان. یاد 5000
شهید ...

دانشگاه کردستان

پژوهش ... ارتقاء مرتبه علمی دو عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان. کسب مقام سوم
مسابقات قهرمانی جوودو دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور توسط.
کسب مقام دوم ... گام بلند دانشگاه کردستان برای تقویت ارتباطات علمی با دانشگاه
های تراز اول دنیا. هدیه ویژه وزیر علوم به دانشجویان روشندل دانشگاه کردستان. یاد 5000
شهید ...

آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني ...

3 مارس 2017 ... ۷maghale.sellfile.ir/prod-449927-دانلود+مقاله++آموزش+و+پژوهش+کارآفريني، ...
آموزش و پژوهش کارآفرینی، راهکاری برای ارتقاء رشته‌های علوم انسانی

کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری - پایگاه اطلاع ...

20 آگوست 2015 ... نقش نوآوری و فناوری‌های نوین در ارتقای کارآفرینی ... کارآفرینی، اشتغالزایی و
درآمدزایی رشته های مختلف علوم انسانی (مدیریت، اقتصاد، حسابداری، ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

این پایگاه حاصل فعالیت های علمی پژوهشی اینجانب و دوستانم از سال 1384 تا کنون
می باشد که با هدف نشر دانش و آشنایی مخاطبین با مرزهای دانش های تخصصی علم
مدیریت انجام شده است. ... برای عضویت در کانال مدرسه مدیریت شما میتوانید پس از
نصب نرم افزار تلگرام ... عنوان مقاله: تاثیرات مثبت کارآفرینی مدنی بر توسعه
منابع انسانی

cv | به سایت علمی و آموزشی دکتر اسماعیل زارعی زوارکی خوش آمدید

نظام آموزش از راه دور، انتشارات علمی و فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری. .... و
ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای برنامه ریزی آموزش عالی ...
پژوهش در نظام های آموزشی، چهارم، نهم; زارعی زوارکی، اسمعیل، اثربخشی آموزش مهارت ....
مقاله کامل، حیطه بین شخصی در برنامه درسی: راهکارهای موثر برای ارتقای فرهنگ کار
جمعی.

امور پژوهشی - علمی کاربردی کوار

1ـ پرسشنامه طرح تحقيقاتی(جهت دانلود کلیک کنید) ... 5- نقش مراکز رشد و
کارآفريني در نظام علمي–کاربردي 6- استانداردهاي مراکز آموزش عالي علمي–کاربردي 7-
آموزش هاي تکميلي علمي –کاربردي براي دانش آموختگان ... ارتقاي سطح توليد علم،
تحقيق و پژوهش و پيشرفت کشور از طريق بهينه سازي امکانات کيفي و کمي دانشگاه

مقالات علمی - دانشگاه شهید بهشتی

28 فوریه 2017 ... 3, March 2016, ISSN: 2348-2990 (دانلود متن کامل مقاله). ... ايران: عوامل اثرگذار و
راهبرد كلان"، فصلنامه علمي-پژوهشي و ISC مديريت و منابع انساني در ... 29- "راهکارهای
فرهنگی ارتقای سطح موفقیت استقرار مدیریت دانش"، فصلنامه .... همایش علمی-
پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرین و آموزش ایران، 7 و 8 مهر 1394.

کمیسیون‌های تخصصی هفتادویکمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد ...

11 مارس 2017 ... دانشكده علوم انسانی .... تمرکز بر مهارت آموزش و کارآفرینی در آموزشکده‌ها، تدوین سبک
مدرسه داری سما ... آزاد اسلامی دارای مجوز قانونی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. ...
ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در رشته‌های تحصیلی غیرمرتبط ... آزاد
اسلامی در این جلسه ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی را اولویت برنامه ...

ارتقا چند برابری سطح کیفیت پژوهش در کشور - دانشگاه صنعتی شاهرود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر ضروت انجام تحقیقات ... آموزش عالی، علم و فناوری
است. ... سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، ..... التحصیالن رشته
های علوم انسانی در کشور باید بستری. فراهم شود ..... دانشگاه نسل سوم و کارآفرین به
این دانشگاهها کمک کنند. ... فرهنگ نوآوری و کسب و کار مبتنی بر دانش، راهکاری برای.

کتاب آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

و كيفي و نيز راهكارهاي دسترسي به اين اهداف؛ با سه جهت گيري اساسي آموزشي، ...
ساخت هاي علمي و پژوهشي و نيز منابع انساني ارزشمند )اساتيد، دانشجويان و ... علمي
فرهيخته، مسير پژوهش در دانشگاه تهران به سمت و سوي توسعه نوآوري، فناوري و
كارآفريني و ... و پژوهش هاي بنيادي و ارتقاء دهنده تحقيقات توسعه اي و كاربردي علم و
فناوري و.

دانلود فایل - وب سایت دکتر حمید میرزاده

کلیه حقوق مربوط به کتاب برای دانشگاه آزاد اسالمی محفوظ است. ... 3- آیین نامه جامع
مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری .............. 25 .... فصل 1-
دستورالعمل راهکارهای ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسالمی در رتبه بندی های بین المللی.
از طریق برنامه ... فصل 2- فرآیند تجمیع تشکیالتی پردیسها و واحدهای علوم و
تحقیقات .

آموزش و پژوهش | دانشجو.دانلود

1 روز پیش ... تو … ادامه ی مطلب about دانلود تحقیق آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي
ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني. دسته بندی شده در:علوم انسانی برچسب شده ...

امور پژوهشی - علمی کاربردی کوار

1ـ پرسشنامه طرح تحقيقاتی(جهت دانلود کلیک کنید) ... 5- نقش مراکز رشد و
کارآفريني در نظام علمي–کاربردي 6- استانداردهاي مراکز آموزش عالي علمي–کاربردي 7-
آموزش هاي تکميلي علمي –کاربردي براي دانش آموختگان ... ارتقاي سطح توليد علم،
تحقيق و پژوهش و پيشرفت کشور از طريق بهينه سازي امکانات کيفي و کمي دانشگاه

کمیسیون‌های تخصصی هفتادویکمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد ...

11 مارس 2017 ... دانشكده علوم انسانی .... تمرکز بر مهارت آموزش و کارآفرینی در آموزشکده‌ها، تدوین سبک
مدرسه داری سما ... آزاد اسلامی دارای مجوز قانونی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. ...
ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در رشته‌های تحصیلی غیرمرتبط ... آزاد
اسلامی در این جلسه ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی را اولویت برنامه ...

دانلود پاورپوینت رشته علوم سیاسی,پاورپوینت علوم سیاسی ppt ...

دانلود پاورپوينت رشته علوم سیاسی با عنوان دولت ملت در اقتصاد جهاني ... تحقیق
مديريت دانش · آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني ...

مدیریت منابع انسانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به منظور آموزش کارکنان، موسسات تحصیلات عالی، انجمن‌های تخصصی، خود شرکت‌ها ...
موارد ذکر شده در این مقاله، مدیریت منابع انسانی، رشته‌ای از مطالعات تحقیقاتیست که
در زمینه مدیریت و ... مدیریت منابع انسانی باید برای سازمان‌ها ارزش‌آفرینی کند. ...
تمام شرکت‌ها می‌کوشند تا ترک خدمت کارکنان را کاهش دهند و آگاهی آنان را ارتقاء بخشند
.

دانلود اهميت آموزش و پژوهش کارآفريني درعلوم‌انساني - کافه بازار

... 21 صفحه آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني
چكيده ... برچسب‌ها:دانلود اهمیت آموزش و پژوهش کارآفرینی درعلوم‌انسانی,تحقیق اهمیت ...

مقاله در مورد آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي ...

مقاله در مورد آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني ...
لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
...

آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني ...

3 مارس 2017 ... ۷maghale.sellfile.ir/prod-449927-دانلود+مقاله++آموزش+و+پژوهش+کارآفريني، ...
آموزش و پژوهش کارآفرینی، راهکاری برای ارتقاء رشته‌های علوم انسانی

اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي

10 فوریه 2011 ... اين مقاله بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌اي و اهميت و ابعاد گوناگون آن و نياز جوامع ...
به همين دليل، بسياري از شرکت‌هاي موفق براي تدوين استراتژي اخلاقي احساس ...
فردي خود‌‌، صرفاً به منزلة يك فرد انساني‌، و اخلاق شغلي‌، مسئوليت‌پذيري يك ...
ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي در مفهوم امروزي آن عبارت‌اند از: داراي هويت علم و دانش ...

دانلود اهميت آموزش و پژوهش کارآفريني درعلوم‌انساني - کافه بازار

... 21 صفحه آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني
چكيده ... برچسب‌ها:دانلود اهمیت آموزش و پژوهش کارآفرینی درعلوم‌انسانی,تحقیق اهمیت ...

تحقیق درباره کارآفرینی با مقدمه و منابع | بیجاده

دانشگاهها ملزمند برای ترقی و ترویج آموزش کارآفرینی بیندیشند، چون نسل جوان نیاز
... کارآفرینی مانند سایر واژه‌های مطرح در علوم انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیین
است .... و اهداف خود، به کارآفرینی به عنوان یک راهکار مؤثر در ایجاد اشتغال نگریسته
و در .... متاسفانه تحقیقات و پژوهش های داخلی در زمینه کارآفرینی زنان، به دلیل
نوپایی ...

بهره وری نیروی انسانی - مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

در این پژوهش در ابتدا به بررسی عوامل افزایش کارایی کارمندان در باب مدیریت
پرداختیم، سپس ... کارایی و انگیزه نیروی انسانی نام بردیم و راهکارهایی برای کاهش
استرس را ارائه نمودیم. ... بازخورد، شامل آموزش هر روزه و ارزیابی رسمی عملکرد است. ...
متغیر دیگر تحقیق، رضایت دانشجویان از عملکرد کارکنان بود، یعنی خرسندی
تجربه شده ...

بهره وری نیروی انسانی - مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

در این پژوهش در ابتدا به بررسی عوامل افزایش کارایی کارمندان در باب مدیریت
پرداختیم، سپس ... کارایی و انگیزه نیروی انسانی نام بردیم و راهکارهایی برای کاهش
استرس را ارائه نمودیم. ... بازخورد، شامل آموزش هر روزه و ارزیابی رسمی عملکرد است. ...
متغیر دیگر تحقیق، رضایت دانشجویان از عملکرد کارکنان بود، یعنی خرسندی
تجربه شده ...

دانلود تحقیق آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي ...

2 ساعت قبل ... دانلود تحقیق آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني
توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فايل: Word ...

دانلود تحقیق آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي ...

2 ساعت قبل ... دانلود تحقیق آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني
توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فايل: Word ...

نقشه جامع علمی کشور - دانشگاه علم و صنعت

ﭘـﮋوﻫﺶ،. آﻣﻮزش. ، ﺳﻼﻣﺖ، ﻋﻠﻮم. ا. رزﺷﯽ و. ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ. (. ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ. ،. ﻣﻌﺎرف اﺳـﻼﻣﯽ. و. ﻫﻨـﺮ. ،). ﻋﻠـﻮم
ﭘﺎﯾـﻪ و .... راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ارﺗﻘﺎي ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﻮر، ..... ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎ ..... رﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ..... اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي، ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ.
ج.

تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

(دانشگاه آزاد اسلامی یک امید برای سیل مشتاقان تحصیلات عالی در سراسر کشور است
.) ... (دانشگاه آزاد اسلامی راهي است كه هيچ طالب علمي مجبور نيست دست از تحصيل
بكشد.) ... مي باشد كه با هدف ارتقاي سطح دانش و فرهنگ جامعه ، تامين نيروي انساني
متخصص ... در بيش از 440 واحد دانشگاهی و مراكز آموزشي فعال اعم از شعب واحد علوم و
تحقيقات ...

ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ؛ ﻏﯿﺮﻗ

4 سپتامبر 2015 ... ﮐﻨﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻮل و ﻧﻮآوري آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، در ... ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺲ از ادﻏﺎم
آﻣﻮزش و ﭘـﮋوﻫﺶ ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ در ﻧﻈـﺎم ... ﻧﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در
ﺣـﻮزه ﺳـﻼﻣﺖ ... ﻣﻨﺪي از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ، ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ روﺷﻦ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﺷـﻮاﻫﺪ و اﺳـﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳـﺘﯽ اﻣـﺮي .....
اﻧﺴﺎﻧﯽ. در رﺷـﺘﻪ. –. ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣـﻮزش. ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ.

291 K - پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

نقش مؤلفه های دانش سه گانه بر نیّت کارآفرینانه دانشجویان رشته های ... آماده کردن
دانشجویان کشاورزی برای داشتن روحیه کارآفرینی و کارآفرین شدن گام ... کـه نقـش
بسـزایی در تربیـت نیـروی انسـانی مـورد نیـاز بخش ... در مجهـز کـردن دانش آموختـگان
خـود بـه علم همـراه با عمل ... در ارتقـای نیـت کارآفرینـی تلقـی می کننـد )عربی و شـاه
ولی،.

دانلود اهميت آموزش و پژوهش کارآفريني درعلوم‌انساني - کافه بازار

... 21 صفحه آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي علوم انساني
چكيده ... برچسب‌ها:دانلود اهمیت آموزش و پژوهش کارآفرینی درعلوم‌انسانی,تحقیق اهمیت ...

دانلود تحقیق:ارزیابی اثربخشی کارگاه¬های آموزشی آشنایی با ... - خانه

ارسال شده در علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات ، جامعه شناسی ، مردم شناسی . ... چکيده : بی
تردید نیروی انسانی سرمایه ارزشمندی است که مهمترین رکن هر نظامی را ... هدف از اين
پژوهش ارزیابی میزان تاثیرکارگاههای آموزشی مدیریت مصرف انرژی بر دانش ، نگرش
.... های آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت مصرف انرژی ، در ارتقای دانش ،تغییر
نگرش و ...

291 K - پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

نقش مؤلفه های دانش سه گانه بر نیّت کارآفرینانه دانشجویان رشته های ... آماده کردن
دانشجویان کشاورزی برای داشتن روحیه کارآفرینی و کارآفرین شدن گام ... کـه نقـش
بسـزایی در تربیـت نیـروی انسـانی مـورد نیـاز بخش ... در مجهـز کـردن دانش آموختـگان
خـود بـه علم همـراه با عمل ... در ارتقـای نیـت کارآفرینـی تلقـی می کننـد )عربی و شـاه
ولی،.

آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري براي ارتقاء رشته‌هاي - رزبلاگ

28 ژانويه 2017 ... آموزش و پژوهش کارآفرینی، راهکاری برای ارتقاء رشته‌های علوم انسانی .... دانلود
رایگان مقاله ، تحقیق ، مقاله در مورد آموزش و پژوهش کارآفريني، راهکاري ...

ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه - khamenei.ir

30 ژوئن 2015 ... متن ابلاغیه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس‌جمهور که همزمان برای مجلس .... و
حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و .... ۷۷- توسعه‌ی
علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و
... ۲-۷۷- تحول و ارتقاء علوم انسانی به ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و ...

دانلود تحقیق:ارزیابی اثربخشی کارگاه¬های آموزشی آشنایی با ... - خانه

ارسال شده در علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات ، جامعه شناسی ، مردم شناسی . ... چکيده : بی
تردید نیروی انسانی سرمایه ارزشمندی است که مهمترین رکن هر نظامی را ... هدف از اين
پژوهش ارزیابی میزان تاثیرکارگاههای آموزشی مدیریت مصرف انرژی بر دانش ، نگرش
.... های آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت مصرف انرژی ، در ارتقای دانش ،تغییر
نگرش و ...

سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی , درس پژوهی , گزارش تخصصی ...

طرح کارافرینی بصورت ورد ... لیست اقدام پژوهی های مشترک برای همه دبیران و
آموزگاران و هنر آموزان ... 112 - گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی:راهکارهای بهبود
وضعیت تدریس .... برای مشاهده هر کدام از تحقیقات و تجربیات خبره و عالی ( ارتقای
شغلی خبره و ... بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی دانش آموزان رشته علوم انسانی
دبیرستان.

راهنمای ماتی جلد دوم (جناح شاه ضعیف) The Chess Players Mating Guide Vol.2 - Weakened kingside

دانلودمقاله بررسي کامل توصیف آشکار سازهای نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی

سوالات امتحانات نهایی (کشوری) جبر و احتمال سوم دبیرستان - رشته ریاضی فیزیک با پاسخ کامل تشریحی - سالهای 86 تا 89

خلاصه دست نویس فصول کتاب تئوری حسابداری 2 دکتر مهرانی و کرمی (فصل های 9و13و14و15)

پاشش فلزات(Metal Spray)

دانلود پاورپوینت سوسک چینی حبوبات

پوستر لایه باز جشن تکلیف

سمینار تصاویر فراطیفی و کاربردهای آن و نرم افزار ENVI

دانلود گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن

پاورپوینت کنترل آب در گودبرداری