دانلود فایل


اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي - دانلود فایلدانلود فایل عنوان تحقیق( اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی )اصطلاحات دیوانی دیوان رسالتدیوان اسنیفادیوان خلیفتدیوان عرضدیوان وزارت دی

دانلود فایل اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11اصطلاحات


دیوانی


و


مشاغل


درباری


در


تاریخ


بیهقی


عنوان


تحقیق


اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


توسعۀ اقتصادی و اسناد ملی و تاریخی / کیانوش کیانی هفت لنگ

7 مه 2017 ... اهمیت و اعتبار اسناد تاریخی: در میان منابع گوناگون تاریخنگاری، بی‌گمان اسناد
تاریخی، اصالت و اعتبار بیشتری دارند؛ زیرا هر سند اداری و دیوانی و هر فرمان و ...
ارزشمند برای درک تاریخ و شناخت تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اداری، فرهنگی
و نظامی یک جامعه هستند، بلکه چون حاصل فعالیتهای اداری و درباره اعمال ...

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی |67322| زد فایل

دانلود پروژه درباره |اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| این مقاله درمورد
اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی می باشد. دانلود; دانلود فایل درمورد |
اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| این فایل با عنوان اصطلاحات
دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی به فروش می رسد.

تحقیق در مورد تاریخ بیهقی - دانلود مستقیم فایل

29 سپتامبر 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش
و آماده پرينت ) تعداد صفحه : ۱۱ صفحه قسمتی از متن .doc : عنوان تحقيق « اصطلاحات
ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي » اصطلاحات ديواني: ديوان رسالت ديوان
اسنيفاء ديوان خليفت ديوان عرض ديوان وزارت ديوان وكالت ديوان مملكت و ...

اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي - دانلود فایل

24 مه 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۱۱ عنوان تحقيق « اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي »
اصطلاحات ديواني: ديوان رسالت ديوان اسنيفاء ديوان خليفت ديوان عرض ديوان وزارت
ديوان وكالت ديوان مملكت و حساب ديوان نكت ديوان بريد ديوان قضا ديوان ...

مناصب، القاب و اصطلاحات «درگاهی» و«دیوانی» در تاریخ بیهقی ...

ﭼﻜﻴﺪه : ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ ﻳﻜﻲ از ﻓﺨﻴﻢﺗﺮﻳﻦ و ﺟﺬابﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺠﺎي ﻣﺎﻧﺪه از ﻗﺮن ﭘـﻨﺠﻢ ﻫﺠـﺮيﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺑﺴﻴﺎري از اﺻﻄﻼﺣﺎت و اﻟﻘﺎب درﺑﺎري ﻋﺼﺮ ﻏﺰﻧﻮي در آن ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ . اﻛﺜﺮﻣﻨﺎﺻﺐ ، اﻟﻘﺎب و
اﺻﻄﻼﺣﺎت درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻮي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﻣﺪهاﻧﺪ در ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎي ﺗﺮك ﺗﺒﺎر ﺑﻌـﺪي ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﻜـﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ
. اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺎب ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑـﺴﺨﺘﻲ ﻣﻴﺘـﻮان ﺷـﺎﻫﺪ از ﻛﺘـﺐ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ، ﺑﺮاي
آﻧﺎن ...

تحقیق در مورد اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي

2 دیوان برید: دیوان برید از دیوانهای مهم بشمار می رفت و اموری که مربوط به حمل نامه ها و
نقل پیامها و ارسال اخبار مملکت بود به وسیله.

abolfazlbeyhaghi - ابوالفضل بیهقی استاد مسلم نثر فارسی ...

این سوال اگر چه پاسخی ظاهری دارد و آن این است که بیهقی با فلسفه‌ی تاریخ آشنا
نبوده است اما می‌توان با کنار نهادن اصطلاح فلسفه‌ی تاریخ، گفت چنین بحث‌هایی
همیشه بوده است. مثلا تحلیلی ... پیش از پاسخ دادن به این پرسش‌ها باید اشاره کرد که
آن‌چه در این‌جا درباره‌ی آن سخن می‌گوییم در واقع برپایه‌ی بخش باقیمانده‌ی «تاریخ
بیهقی» است.

اصل مقاله (859 K)

اجتماعی، تاریخی و سیاسی، در دوره های مختلف تاریخی از اهمیت شایانی ... دیوانی
گردید. علی رغم دشمنی سرسخت یعقوب لیث با دربار خلافت عباسی،. زبان سیاسی
دربار او زبان تازی بود. روشن ترین سند درباره تشکیلات دیوانی. صفاریان، روایت
تاریخ سیستان در خصوص ... را داشت، عصمت بن محمّد مروزی شغل دبیری وی را به عهده
داشت. ".

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی |168492| بلودانلود

9 جولای 2017 ... دانلود پروژه درباره |اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| این مقاله درمورد
اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی می باشد. دانلود فایل درمورد |
اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| این فایل با عنوان اصطلاحات
دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی به فروش می رسد.

ﻧﮕﺎري و روﻳﻜﺮدﻫﺎي رواﻳﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎرﻳﺦ - فرهنگستان زبان و ادب ...

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ. (. ﺗﺄﻟﻴﻒ. 448-451. ق. و ). ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻴﺮوزﺷﺎﻫﻲ. (. ﺗـﺄﻟﻴﻒ. 758. ق. ) ﺑـﻪ. اﺟﻤﺎل اﺷﺎره ﻛﺮده. اﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﻲ را. « ﺑﻴﻬﻘﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن. » داﻧﺴﺘﻪ. اﻧﺪ اﻣـﺎ درﺑـﺎرة ﺟﺰﺋﻴـﺎت آن. ﺑﺤﺜﻲ ﻧﻜﺮده .اﻧﺪ .... ﻗﺎره.
ﻣﻘﺎﻟﻪ. روﻳﻜﺮدﻫﺎي رواﻳﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ... ﺑﻪ ﺑﺮﻧﻲ، ﻧﻚ. : Afsar Saleem Khan, p.1-12. ) . ﺑﺮﻧﻲ و ﺑﻴﻬﻘـﻲ
ﻫـﺮ دو اﺷـﻌﺎر ﻓﺎرﺳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ. در ﻻﺑـﻪ. ﻻي ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣـﻲ. آورﻧـﺪ و ﮔـﺎه. اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارﻧﺪ.

دانلود تحقیق در مورد اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي ...

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:۱۱ اصطلاحات دیوانی: دیوان رسالت دیوان اسنیفاء دیوان خلیفت دیوان
عرض دیوان وزارت دیوان وکالت دیوان مملکت و حساب دیوان نکت دیوان برید دیوان قضا
دیوان مظالم – از دو دیوان اخیر بصورت مجلس قضا و مظالم یاد شده است . دیوان برید: دیوان
برید ...

تفرش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در دورهٔ قاجاریه تعداد زیادی از اهالی تفرش به سبب سواد و خوش‌خطی به مشاغل دیوانی و
منشی‌گری گمارده شدند. ... در این شهرستان غارهایی وجود دارد، از جمله: گاوخور/ گاوخُل (خل
در اصطلاح محلی: سوراخ)، علی خورنده، و اَمْجَک. .... آئین باران خواهی روستای تاریخی
کبوران تفرش با شماره ۱۰۶۰ در فهرست میراث معنوی آثار ملی ایران به ثبت
رسیده‌است.

فارسی دری و فارسی دری وری (1) – پارسی‌انجمن

1 آگوست 2014 ... در کتابخانۀ ملک در تهران رساله‌ای هست منسوب به الوالفضل بیهقی، نویسندۀ نامدار
تاریخ بیهقی که در آن به دبیران دیوانی دستور داده است که در نوشتن به جای ... (در مورد
نفوذ واژه‌ها و همچنین برخی ویژگیهای دستوری عربی به تاریخ بیهقی، نگاه کنید به
سبک‌شناسی ملک‌الشعرای بهار، جلد دوم) ولی با اینکه قرن پنجم آغاز نفوذ ...

دیوان های عهد سامانیان | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... كلمات كليدي : تاريخ، سامانيان، ديوان بريد، ديوام محتسب، ديوان رسائل، ديوان استيفا
نویسنده : سعيده سلطاني مقدم تشکیلات دولت سامانی با تق. ... شغل صاحب حرس نیز
مانند دیگر مشاغل درباری در زمان معاویه ایجاد شد. ... در مفاتیح‌العلوم خوارزمی به جای
اصطلاح صاحب برید به اصطلاحات صاحب خبر و منهی برمی‌خوریم.[16].

دانلود تحقیق در مورد اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي ...

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:۱۱ اصطلاحات دیوانی: دیوان رسالت دیوان اسنیفاء دیوان خلیفت دیوان
عرض دیوان وزارت دیوان وکالت دیوان مملکت و حساب دیوان نکت دیوان برید دیوان قضا
دیوان مظالم – از دو دیوان اخیر بصورت مجلس قضا و مظالم یاد شده است . دیوان برید: دیوان
برید ...

دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - کتابخانه ...

این عنوان در چند جا از تاریخ بیهقی و راحه‌الصدور و جامع‌التّواریخ رشیدی به کار رفته و
لقب شاعریِ «ابوالحسن آغاجی» نیز بوده است (شمس قیس رازی، 241؛ ثعالبی، 2/114).
... مآخذ: انوری، حسن، «آغاجی ترخان»، آینده، س 8، شمـ 10 (دی 1361ش)؛ همو، اصطلاحات
دیوانی، تهران، طهوری، 1355ش، صص 15-16؛ بیهقی، ابوالفضل، تاریخ، به کوشش ...

فرهنگ تاریخ بیهقی 'تاریخ تمام‌نمای دوره غزنویان': پژوهشی در واژگان ...

تاریخ نشر : ۸۴۰۷۰۲ تیراژ : ۲۲۰۰ تعداد صفحه : ۸۳۶ نوبت چاپ : ۱ شابک : ۹۶۴-۴۰۱-۲۳۱
-۳ رده دیویی : ۹۵۵.۰۵۱۳ نوع اثر : تالیف زبان کتاب : فارسی قطع : وزیری جلد :
گالینگور محل نشر : تهران نویسنده : حسینی‌کازرونی - سیداحمد 'فرهنگ تاریخ بیهقی'
مشتمل است بر واژگان، افعال و امثال، اصطلاحات درگاهی و دیوانی، اعلام تاریخی و ...

همشهری استان ها | خط و ربط دفتر و دیوان

28 نوامبر 2017 ... کاغذ‌بازی اسم چندان درستی برای اصطلاح بوروکراسی نیست. نقص‌های بی‌شمار
دستگاه اداری ... از تاریخ بیهقی در می‌یابیم که داشتن خط خوش هم پارامتر بسیار مهمی
برای دبیر دیوانی بوده است. چنان‌که نامه‌هایی که به خط ... خودش درباره شیوه کارش و
تاثیر شغل دبیری بر جایگاه یک مورخ می‌نویسد: «...و این اخبار بدین اشباع ...

مدرسان شریف | نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ...

در کتاب تاریخ بیهقی تمامی مشاغل، توضیح و معرفی شخصیت‌های درباری و دیوانی
صورت گرفته است. در کتاب مرصادالعباد نیز تمامی اصطلاحات عرفانی مهم توضیح داده
شده است، همچنین در کتاب گلستان جهت ایجاد پیوستگی مطالب و فهم بهتر هر داستان
خلاصه‌ای از داستان یا حکایت مربوطه ارائه شده است. در کتاب کلیله و دمنه نیز معنی ...

برخی اصطلاحات اقتصادی دوره سلجوقیان - دنیای اقتصاد

24 دسامبر 2012 ... از اصطلاحات قدیم و به معنی جایی است که کلیه اموال‌ دیوانی و غنائم و جز آن در آن جمع
می‌شده است در دوره خلفای‌ عباسی به معنی خزانه کل مملکت بوده‌است. در دوره غزنویان و
بعد از آن نیز این اصطلاح به کار می‌رفته و در تاریخ‌ بیهقی اصطلاح «بیت‌المال
صلتی» که ظاهرا مراد از آن وجوهی‌ است که باید به صورت صله اعطا شود به کار ...

فرهنگ تاریخ بیهقی 'تاریخ تمام‌نمای دوره غزنویان': پژوهشی در واژگان ...

تاریخ نشر : ۸۴۰۷۰۲ تیراژ : ۲۲۰۰ تعداد صفحه : ۸۳۶ نوبت چاپ : ۱ شابک : ۹۶۴-۴۰۱-۲۳۱
-۳ رده دیویی : ۹۵۵.۰۵۱۳ نوع اثر : تالیف زبان کتاب : فارسی قطع : وزیری جلد :
گالینگور محل نشر : تهران نویسنده : حسینی‌کازرونی - سیداحمد 'فرهنگ تاریخ بیهقی'
مشتمل است بر واژگان، افعال و امثال، اصطلاحات درگاهی و دیوانی، اعلام تاریخی و ...

227 K

اﺻﻄﻼح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. اي از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻢ در. ﺣﻮزة ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻣﺎدي، زﻳﺴﺘﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و. رواﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮد از ﻓﺮد، ﮔﺮوه از ﮔﺮوه و ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣـﻲ. ﺷـﻮد . ﻫﻮﻳـﺖ. ﻫﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺮد از. « ﺧﻮد
. » .... ﭼﻨﮕﻴﺰ و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﻏﺎرﺗﮕﺮ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ وي اﺳـﺖ . ﻋﻄﺎﻣﻠـﻚ ﺟـﻮﻳﻨﻲ، ﻣﺼـﻨﻒ. ﺗـﺎرﻳﺦ ﺟﻬﺎﻧﮕﺸـﺎي. از.
ﺧﺎﻧﻮاده. اي دﻳﻮان. ﺳﺎﻻر ﺑﻮد ﻛﻪ در درﺑﺎرﻫﺎي ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن، ﺧﻮارزﻣﺸ. ﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻐﻮﻻن ﺷﻐﻞ و ﻣﻨﺎﺻـﺐ. دﻳﻮاﻧﻲ
داﺷﺘﻨﺪ . وي.

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی |67322| زد فایل

دانلود پروژه درباره |اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| این مقاله درمورد
اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی می باشد. دانلود; دانلود فایل درمورد |
اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| این فایل با عنوان اصطلاحات
دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی به فروش می رسد.

دیوان های عهد سامانیان | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... كلمات كليدي : تاريخ، سامانيان، ديوان بريد، ديوام محتسب، ديوان رسائل، ديوان استيفا
نویسنده : سعيده سلطاني مقدم تشکیلات دولت سامانی با تق. ... شغل صاحب حرس نیز
مانند دیگر مشاغل درباری در زمان معاویه ایجاد شد. ... در مفاتیح‌العلوم خوارزمی به جای
اصطلاح صاحب برید به اصطلاحات صاحب خبر و منهی برمی‌خوریم.[16].

باشگاه اندیشه › از شناخت ادبی تاریخ بیهقی غافل نمانیم‌

ابوالحسن علی بن زید بن محمد الاوسی الانصاری معروف به ابن فندق‌3 در تاریخ بیهق
خود که در 563 تألیف کرده‌، ضمن بیان احوال ابوالفضل بیهقی در مورد تاریخ بیهقی
می‌گوید: و آن ..... محقق‌، مهدی‌، «برخی از اصطلاحات اداری و دیوانی در تاریخ بیهقی‌»،
یادنامة ابوالفضل بیهقی‌، چ دوم‌، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان 1374، صص 631
608.

اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي | fileshop1-فروشگاه ...

5 ا کتبر 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 11. عنوان تحقيق. « اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي
». اصطلاحات ديواني: ديوان رسالت. ديوان اسنيفاء. ديوان خليفت. ديوان عرض. ديوان
وزارت. ديوان وكالت. ديوان مملكت و حساب. ديوان نكت. ديوان بريد. ديوان قضا.

ادب صنعتی - ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی

اکنون که همزمان با اقدام به نشر "ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی" از سوی انتشارات امیر
کبیردر ایران، این اثر به عنوان اولین کتابم در تاجیکستان به خط سیریلیک
درردیف نشر قرارگرفته است،ضمن اظهار خوشوقتی،ذکر چند نکته را مناسب می بینم. تا
به یاد می آورم جز شش –هفت سال نخست ،مابقی عمرم،ضمن مشاغل گوناگون علمی و
فرهنگی، در ...

بسته های درس نثر 1 تاریخ بیهقی - هزاران تست همراه

هزاران تست همراه جامعترین و بروزترین بانک نمونه سوالات تستی در کشور.

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی |67322| زد فایل

دانلود پروژه درباره |اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| این مقاله درمورد
اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی می باشد. دانلود; دانلود فایل درمورد |
اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| این فایل با عنوان اصطلاحات
دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی به فروش می رسد.

روزنامه شرق | شماره ۲۳۲۶ | ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۷ خرداد | صفحه ۱ | بررسی ...

17 ژوئن 2015 ... ناگفته نماند که دولت‌آبادی طنین ماجرای حسنک را در بافت کلی تاریخ بیهقی بررسی
و بازخوانی کرده است. در نتیجه، پیش‌زمینه‌ها ... اصطلاح «پایانه تاریخ» هم ناظر به همین
مقصود است. در درجه دوم، .... در این مطلب، فقط به همین بسنده می‌کنیم که شطرنج و نرد دو
بازی درباری و دیوانی حکومت‌های خلافتی آن عصر به شمار می‌آمده‌اند.

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی | DoArticle

این صفحه منحصراً درباره |اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| نوشته
شده است. اطلاعات بیشتر درمورد |اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| در
تمام متن (لینک زیر).

دیوان های عهد سامانیان | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... كلمات كليدي : تاريخ، سامانيان، ديوان بريد، ديوام محتسب، ديوان رسائل، ديوان استيفا
نویسنده : سعيده سلطاني مقدم تشکیلات دولت سامانی با تق. ... شغل صاحب حرس نیز
مانند دیگر مشاغل درباری در زمان معاویه ایجاد شد. ... در مفاتیح‌العلوم خوارزمی به جای
اصطلاح صاحب برید به اصطلاحات صاحب خبر و منهی برمی‌خوریم.[16].

ادب صنعتی - ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی

اکنون که همزمان با اقدام به نشر "ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی" از سوی انتشارات امیر
کبیردر ایران، این اثر به عنوان اولین کتابم در تاجیکستان به خط سیریلیک
درردیف نشر قرارگرفته است،ضمن اظهار خوشوقتی،ذکر چند نکته را مناسب می بینم. تا
به یاد می آورم جز شش –هفت سال نخست ،مابقی عمرم،ضمن مشاغل گوناگون علمی و
فرهنگی، در ...

همکاری۱۴ساله۱۷۰محقق برای«تاریخ جامع ایران»/ شرح تدوین اثر ماندگار ...

13 ژوئن 2015 ... یا تاریخ بیهقی به یک اعتبار دیگر، یا تاریخ روضه الصفا به اعتباری دیگر،
تاریخ جهانگشای جوینی به اعتباری و ... در منابع کهن عربی و تاریخ اسلام به همین
ترتیب رگه های کوچکی می شود برخی حوادث اجتماعی و فرهنگی را در آنها پیدا کرد. اما
هیچکدام به طور حتی متوسط هم به تاریخ اجتماعی و فرهنگی نپرداخته اند و ...

تورک ، آذربایجان و سالماس تاریخی - نگاهی به کتاب"مطالعاتی درباره ...

[1]جهت اطلاع ایشان قابل ذکر است که غلام یک لفظ عربی بمعنی « پسر » است و در
کتاب آسمانی قرآن نیز بمعنی پسر بکار رفته و در عبارات و اصطلاحات دیوانی
امپراطوری فراگیر سلجوقی تا عصر قاجار نیز بهمین معنی و بیشتر بمفهوم کارمند و
بعنوان شغل بکاررفته است نه بمعنی نوکر و برده ؛ اما در زبان فارسی بار منفی
گرفته است در ...

توسعۀ اقتصادی و اسناد ملی و تاریخی / کیانوش کیانی هفت لنگ

7 مه 2017 ... اهمیت و اعتبار اسناد تاریخی: در میان منابع گوناگون تاریخنگاری، بی‌گمان اسناد
تاریخی، اصالت و اعتبار بیشتری دارند؛ زیرا هر سند اداری و دیوانی و هر فرمان و ...
ارزشمند برای درک تاریخ و شناخت تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اداری، فرهنگی
و نظامی یک جامعه هستند، بلکه چون حاصل فعالیتهای اداری و درباره اعمال ...

تاریخ بیهقی

عنوان و نام پدیدآور : تاریخ بیهقی: با معنی واژه ها و شرح بیتها و جمله های دشوار و امثال و
حکم و برخی نکته های دستوری و ادبی/ تصنیف ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی .... دوم
قرن ششم تألیف شده و با تصحیح و تعلیقات مرحوم احمد بهمنیار استاد فقید بزرگوار
در سال 1317 هجری شمسی در تهران بچاپ رسیده است، درباره بیهقی چنین می نگارد:.

ادب صنعتی - ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی

اکنون که همزمان با اقدام به نشر "ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی" از سوی انتشارات امیر
کبیردر ایران، این اثر به عنوان اولین کتابم در تاجیکستان به خط سیریلیک
درردیف نشر قرارگرفته است،ضمن اظهار خوشوقتی،ذکر چند نکته را مناسب می بینم. تا
به یاد می آورم جز شش –هفت سال نخست ،مابقی عمرم،ضمن مشاغل گوناگون علمی و
فرهنگی، در ...

دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - کتابخانه ...

این عنوان در چند جا از تاریخ بیهقی و راحه‌الصدور و جامع‌التّواریخ رشیدی به کار رفته و
لقب شاعریِ «ابوالحسن آغاجی» نیز بوده است (شمس قیس رازی، 241؛ ثعالبی، 2/114).
... مآخذ: انوری، حسن، «آغاجی ترخان»، آینده، س 8، شمـ 10 (دی 1361ش)؛ همو، اصطلاحات
دیوانی، تهران، طهوری، 1355ش، صص 15-16؛ بیهقی، ابوالفضل، تاریخ، به کوشش ...

ادیب الممالک فراهانی: شاعری در گذار از سنت به تجدد - Mohseni ...

کارنامۀ فعالیت های او نشان می دهد که وی شاعر صِرف نبود، بلکه در برهۀ خطیری از
تاریخ ایران، شعر را عمدتاً وسیله ای برای بیدار کردن مصیبت زدگان خواب گرفته و
..... چون یرلیغ به معنای ”فرمان در صفحۀ ۵۰ و تمغا به معنای ”مُهر و نوعی مالیات“ در
صفحۀ ۱۳۶ استفاده کرده که سال ها پیش از زمان شاعر از مجموعۀ اصطلاحات دیوانی خارج
شده بودند.

تاریخ بیهقی؛ رویدادنگاری مستند حوادث

14 ژوئن 2012 ... بیهقی دو بار از این پدر، که ظاهراً آدمی متشخص بوده، یاد کرده است، یک بار در قصه
ولایت مکران، که از لقب احترام آمیز «خواجه پدرم» و این که او در این سال در سیستان
بوده ، می توان حدس زد که پدرش نیز شغل دیوانی و احتمالاً آن سال در سیستان مأموریتی
داشته است . از قراین پیداست که ابوالفضل ابتدا در بیهق و بعد هم تا ...

ﻗﺎﻳﻢ ﻣﻘﺎم ﭘﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد ادﺑﻲ وﻋﺎدت زﻣﺎﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ درﺑﺎره. ي. ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﻓﺎرﺳﻲ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ. ﺑﺤـﺚ ﺧـﻮد را. از ﻧﻮﭘﺮدازان ﭘﻴﺶ از ﻧﻴﻤﺎ آﻏﺎز ﻛﺮده و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي
ﺗﺎرﻳ. ﺨﻲ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ . اﻳـﻦ اﻣـﺮ. ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺳﻨﺖ در آﻣﺪه و از ﻧﻈﺮ روش
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻻزم ... ﭘﻴﺸﻜﺎري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و اﻧﺸﺎء ﻓﺮاﻣﻴﻦ دوﻟﺘﻲ و اﺣﻜﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﺮ
ﻋﻬـﺪه داﺷـﺖ ... ي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ادﺑﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﻧﺜﺮ زﻳﺒﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪي و ﻧﺜـﺮ ﺧـﻮارزﻣﻲ و ﻧﺜـﺮ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘـﻲ رواج
ﮔﺮﻓـﺖ و.

نظریه‌های فرهنگ و ارتباطات (پرده‌نگار خلاصه کتاب‌ها)

رام تبلت پرستیژیو مدل PMT3677_Wi

تحقیق درمورد طلا

تلخیص طرح توسعه وعمران (جامع) شهر قوچان

نظریه‌های فرهنگ و ارتباطات (پرده‌نگار خلاصه کتاب‌ها)

طرح توجیهی تولید پودر ماهی 2500 تن سالیانه

پاورپوینت درس هفدهم فارسی هشتم

روشهای قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران

طرح توجیهی تولید پودر ماهی 2500 تن سالیانه

پاورپوینت درس چهارم پیام های آسمان پایه هشتم پیوند جاودان