دانلود فایل


اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي - دانلود فایلدانلود فایل عنوان تحقیق( اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی )اصطلاحات دیوانی دیوان رسالتدیوان اسنیفادیوان خلیفتدیوان عرضدیوان وزارت دی

دانلود فایل اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11اصطلاحات


دیوانی


و


مشاغل


درباری


در


تاریخ


بیهقی


عنوان


تحقیق


اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد - پژوهشگاه علوم انسانی

46, تاريخ -تاريخ ايران اسلامي, بازتاب جریانات سیاسی و فکری دوره غزنوی بر
نگرش تاریخ بیهقی. 47, تاريخ ... 85, تاريخ -تاريخ ايران اسلامي, جستارهایی درباره
اوضاع اجتماعی و فرهنگی اصفهان در سال 1135 تا 1210 ه . ق. 86, تاريخ ... 136, تاريخ
-تاريخ ايران اسلامي, اصطلاحات ، تعبیر و مفاهیم نظامی دیوانی و اقتصادی. 137,
تاريخ ...

ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ اﻳﺮان ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﻳﺦ

30 ژوئن 2012 ... درﺑـﺎره. ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬـﻖ و ﺑﻴـﻨﺶ و روش اﺑـﻦ. ﻓﻨــﺪق در. ﺗﺎرﻳﺦ. ﻧﮕﺎري، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬـﻖ و. ﺳﭙﺲ
رﻫﻴﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ او در ﺗـﺎرﻳﺦ. ﻧﮕـﺎري. ازﻧﻈــﺮ ﻣــﻲ. ﮔــ. ﺬرد . ذﻛــﺮ اﻳــﻦ ﻧﻜﺘــﻪ ﻧﻴــﺰ ﻻزم. ﻣﻲ .... ﺳـﻠﻮك
ﺣﺎﻛﻤـﺎن، ﻧﮕـﺮش. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻣﺮدﻣـﻲ آﻧﻬـﺎ. ،. ﻣﻨﺎﺻـﺐ و. ﻣﺸـﺎﻏﻞ. ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺣـﻮادث ﻣﻬـﻢ و. ﺄﺗ. ﺛﻴﺮ. ﮔـﺬار ﻧﻴـﺰ
در. ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﻮرد. اﻫﺘﻤﺎم اﺑﻦ. ﻓﻨﺪق در. ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻖ. ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻖ در ﺳﺪ.

PDF: کتاب تاریخ بیهقی در قالب word | پریفایل

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ورد ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ: doc (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و آﻣﺎده ﭘﺮﯾﻨﺖ) ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ: 11 ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ. :doc.
ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺻﻄﻼﺣﺎت دﯾﻮاﻧﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ درﺑﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت دﯾﻮاﻧﯽ: دﯾﻮان رﺳﺎﻟﺖ دﯾﻮان.
اﺳﻨﯿﻔﺎء دﯾﻮان ﺧﻠﯿﻔﺖ دﯾﻮان ﻋﺮض دﯾﻮان وزارت دﯾﻮان وﮐﺎﻟﺖ دﯾﻮان ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺣﺴﺎب دﯾﻮان ﻧﮑﺖ دﯾﻮان ﺑﺮﯾﺪ.
دﯾﻮان ﻗﻀﺎ دﯾﻮان ﻣﻈﺎﻟﻢ – از دو دﯾﻮان اﺧﯿﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎ و ﻣﻈﺎﻟﻢ ﯾﺎد... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﺑﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺨﻮد 9ص.

فصل و وصل - سخنی چند درباره نقابت سادات و برنامه کار نقیب

از آنجا که این مقاله، حاوی نکات ارزنده‌ای درباره تاریخ نقابت سادات است و گزارشی
هرچند مختصر اما مفید از برنامه کار نقیب و اموری که بدو واگذار میشده است ارائه کرده
.... منصب نقابت سادات از آغاز تأسیس تا پایان دوره خلافت عباسی جزء مشاغل دیوانی
ثابت دستگاه خلافت اسلامی بود که پس از آن در تشکیلات خلافت عثمانی نیز عیناً
راه ...

abolfazlbeyhaghi - ابوالفضل بیهقی استاد مسلم نثر فارسی ...

این سوال اگر چه پاسخی ظاهری دارد و آن این است که بیهقی با فلسفه‌ی تاریخ آشنا
نبوده است اما می‌توان با کنار نهادن اصطلاح فلسفه‌ی تاریخ، گفت چنین بحث‌هایی
همیشه بوده است. مثلا تحلیلی ... پیش از پاسخ دادن به این پرسش‌ها باید اشاره کرد که
آن‌چه در این‌جا درباره‌ی آن سخن می‌گوییم در واقع برپایه‌ی بخش باقیمانده‌ی «تاریخ
بیهقی» است.

همکاری۱۴ساله۱۷۰محقق برای«تاریخ جامع ایران»/ شرح تدوین اثر ماندگار ...

13 ژوئن 2015 ... یا تاریخ بیهقی به یک اعتبار دیگر، یا تاریخ روضه الصفا به اعتباری دیگر،
تاریخ جهانگشای جوینی به اعتباری و ... در منابع کهن عربی و تاریخ اسلام به همین
ترتیب رگه های کوچکی می شود برخی حوادث اجتماعی و فرهنگی را در آنها پیدا کرد. اما
هیچکدام به طور حتی متوسط هم به تاریخ اجتماعی و فرهنگی نپرداخته اند و ...

روزنامه شرق | شماره ۲۳۲۶ | ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۷ خرداد | صفحه ۱ | بررسی ...

17 ژوئن 2015 ... ناگفته نماند که دولت‌آبادی طنین ماجرای حسنک را در بافت کلی تاریخ بیهقی بررسی
و بازخوانی کرده است. در نتیجه، پیش‌زمینه‌ها ... اصطلاح «پایانه تاریخ» هم ناظر به همین
مقصود است. در درجه دوم، .... در این مطلب، فقط به همین بسنده می‌کنیم که شطرنج و نرد دو
بازی درباری و دیوانی حکومت‌های خلافتی آن عصر به شمار می‌آمده‌اند.

تحقیق در مورد تاریخ بیهقی - دانلود مستقیم فایل

29 سپتامبر 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش
و آماده پرينت ) تعداد صفحه : ۱۱ صفحه قسمتی از متن .doc : عنوان تحقيق « اصطلاحات
ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي » اصطلاحات ديواني: ديوان رسالت ديوان
اسنيفاء ديوان خليفت ديوان عرض ديوان وزارت ديوان وكالت ديوان مملكت و ...

تاریخ بیهقی

عنوان و نام پدیدآور : تاریخ بیهقی: با معنی واژه ها و شرح بیتها و جمله های دشوار و امثال و
حکم و برخی نکته های دستوری و ادبی/ تصنیف ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی .... دوم
قرن ششم تألیف شده و با تصحیح و تعلیقات مرحوم احمد بهمنیار استاد فقید بزرگوار
در سال 1317 هجری شمسی در تهران بچاپ رسیده است، درباره بیهقی چنین می نگارد:.

دریافت فایل مقاله

دانشنامهها، تاریخ جغرافیا، ادبی ، وقفنامهها، متون فقهی و غیره مطالعه شود تا بتوان مواد
لازم را از. آنها استخراج کرد . در مورد علم معماری البته نه به مفهوم امروزی آن باید گفت،
این علم تحت نام و شعبات مختلف چون. حیل هندسی (علم معماری و .... دانشنامه ای در
تعریف و شرح اصطلاحات رایج در علوم گوناگون از جمله علم معماری و ساختمان . • مفتاح
الحساب ...

همکاری۱۴ساله۱۷۰محقق برای«تاریخ جامع ایران»/ شرح تدوین اثر ماندگار ...

13 ژوئن 2015 ... یا تاریخ بیهقی به یک اعتبار دیگر، یا تاریخ روضه الصفا به اعتباری دیگر،
تاریخ جهانگشای جوینی به اعتباری و ... در منابع کهن عربی و تاریخ اسلام به همین
ترتیب رگه های کوچکی می شود برخی حوادث اجتماعی و فرهنگی را در آنها پیدا کرد. اما
هیچکدام به طور حتی متوسط هم به تاریخ اجتماعی و فرهنگی نپرداخته اند و ...

دیدگاه‌های سیاسی ابوالفضل بیهقی - راسخون

6 مه 2017 ... با توجه به آثار و ادبیات تاریخی و پژوهشی که درباره بیهفی در دست است، سؤالی که
می‌توان در مسیر ضرورت و هدف اصلی این مقاله بیان کرد، این است که: آیا ابوالفضل
بیهقی را می‌توان در زمره اندیشمندان سیاسی دانست و یا رگه‌های روشنی از لوازم تفکر
سیاسی در آثار و افکار او جست؟ در راستای پاسخ به این پرسش، سازمان ...

زبان و نگارش بيهقي - Weblog RSS - مجله رشد

5 آگوست 2011 ... اسم‌های مشتق، فعل ماضی و صفت‌ها در تاریخ بیهقی با ظرافت خاص استعمال شده‌اند و
همین، باعث دل‌نشینی سبک بیهقی شده است. ... بدین ترتیب، می‌توان به تحقیقات
زیر دربارة بیهقی اشاره کرد. ... از طرف دیگر ورود برخی از لغات و اصطلاحات عربی در
این کتاب دلیل این مدعاست؛ از جمله: جمع بستن برخی لغات جمع مانند:.

تفرش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در دورهٔ قاجاریه تعداد زیادی از اهالی تفرش به سبب سواد و خوش‌خطی به مشاغل دیوانی و
منشی‌گری گمارده شدند. ... در این شهرستان غارهایی وجود دارد، از جمله: گاوخور/ گاوخُل (خل
در اصطلاح محلی: سوراخ)، علی خورنده، و اَمْجَک. .... آئین باران خواهی روستای تاریخی
کبوران تفرش با شماره ۱۰۶۰ در فهرست میراث معنوی آثار ملی ایران به ثبت
رسیده‌است.

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی (2) | MSc File

:Web version اصطﻼحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی (2). اصطﻼحات دیوانی
و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی. (2). اصطﻼحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ
بیهقی. پرینت و قابل ویرایش و word فرمت فایل. تعداد صفحات: 11. عنوان تحقیق.
اصطﻼحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی. اصطﻼحات دیوانی: دیوان رسالت.

اطلاع رساني تاريخ و تمدن ملل اسلامي - نگاهی به نظام ديوان سالاری درعهد ...

پس از سلاطين خوارزمي ، مهم ترين مشاغل كشوري ، بر عهده متصديان ديوان وزارت بود و
ساير رؤسا و سازمان ها ، تابع ديوان بودند (نورالدین منشی، 1381: 44، 58، 111، 133،
214، ..... استيفاء در اصطلاح ديواني عبارت ازشغل و عمل مستوفي است و كار مستوفي
رسيدگي به امور مالي، و تنظيم دفترهاي مربوط به آن و همچنين رسيدگي به دخل وخرج يك
...

هدهد4 - خلاصه ی یادنامه ی بیهقی

11 مه 2013 ... مردی است معتدل و محتاط که با تربیت دیوانی همراه است . در کتاب تاریخ بیهقی شوخی
و طنز دیده نمی شود. رعایت امانت در بیهقی به حد وسواس می رسد. وی مراقب است که گزافه
گویی نکند و از خود ستایش نکند. کاردانی و وظیفه شناس بودن بیهقی موجب شده است
که مورد توجه و وثوق باشد. راز زنده و دلنشین بودن کتاب بیهقی در ...

باشگاه اندیشه › از شناخت ادبی تاریخ بیهقی غافل نمانیم‌

ابوالحسن علی بن زید بن محمد الاوسی الانصاری معروف به ابن فندق‌3 در تاریخ بیهق
خود که در 563 تألیف کرده‌، ضمن بیان احوال ابوالفضل بیهقی در مورد تاریخ بیهقی
می‌گوید: و آن ..... محقق‌، مهدی‌، «برخی از اصطلاحات اداری و دیوانی در تاریخ بیهقی‌»،
یادنامة ابوالفضل بیهقی‌، چ دوم‌، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان 1374، صص 631
608.

تفرش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در دورهٔ قاجاریه تعداد زیادی از اهالی تفرش به سبب سواد و خوش‌خطی به مشاغل دیوانی و
منشی‌گری گمارده شدند. ... در این شهرستان غارهایی وجود دارد، از جمله: گاوخور/ گاوخُل (خل
در اصطلاح محلی: سوراخ)، علی خورنده، و اَمْجَک. .... آئین باران خواهی روستای تاریخی
کبوران تفرش با شماره ۱۰۶۰ در فهرست میراث معنوی آثار ملی ایران به ثبت
رسیده‌است.

نثر گذشته

اصطلاحات ديواني دورة صفويه در كتاب خلد برين: مهذب، طاهره -دكتر حسن انوري- دانشگاه
آزاد اسلامي واحد تهران مركز- 1375 – ارشد. اصطلاحات عرفاني و تعبيرات آن در ....
بررسي مقايسه اي شخصيت هاي درباري در دو كتاب تاريخ بيهقي و گلستان سعدي:
طبسي، ربابه- دکتر احمد كرابي-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد. بررسي نثر
فارسي در عهد ...

فارسی دری و فارسی دری وری (1) – پارسی‌انجمن

1 آگوست 2014 ... در کتابخانۀ ملک در تهران رساله‌ای هست منسوب به الوالفضل بیهقی، نویسندۀ نامدار
تاریخ بیهقی که در آن به دبیران دیوانی دستور داده است که در نوشتن به جای ... (در مورد
نفوذ واژه‌ها و همچنین برخی ویژگیهای دستوری عربی به تاریخ بیهقی، نگاه کنید به
سبک‌شناسی ملک‌الشعرای بهار، جلد دوم) ولی با اینکه قرن پنجم آغاز نفوذ ...

اطلاع رساني تاريخ و تمدن ملل اسلامي - نگاهی به نظام ديوان سالاری درعهد ...

پس از سلاطين خوارزمي ، مهم ترين مشاغل كشوري ، بر عهده متصديان ديوان وزارت بود و
ساير رؤسا و سازمان ها ، تابع ديوان بودند (نورالدین منشی، 1381: 44، 58، 111، 133،
214، ..... استيفاء در اصطلاح ديواني عبارت ازشغل و عمل مستوفي است و كار مستوفي
رسيدگي به امور مالي، و تنظيم دفترهاي مربوط به آن و همچنين رسيدگي به دخل وخرج يك
...

تاریخ ادبیات ایران

بیهقی در ایامی که در دستگاه غزنویان به خدمت دیوانی اشتغال داشت و خود او ناظر
بسیاری از وقایع بود ، بر آن شد که تاریخ غزنویان را بنویسد . ... بیهقی که در سراسر
حکومت مسعود ، در جزئیات امور وارد بوده ، در جنگها و سفرها شرکت داشته و به اقتضای
شغل خود از همه امور پنهانی و زدوبندهایی که میان قدرتمندان در جریان بوده ، سر در آورده
است ...

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی (2) |29052| جاست مقاله

8 ا کتبر 2017 ... اصطلاحاتی که بیهقی در باب این دیوان یاد کرده عبارت است از: صاحب برید. نایب
برید. اسکدار. خریطه. مجمّز. (این دو اصطلاحات (5-4) نمی تواند، جزء مقامات دیوانی باشد).
پیک (در عربی بصورت فیج بکار رفته است). جمع آن فیوج آمده است. قاصد مسرع.
دیوان عرض: مقصود دیوان عرض سیاه یا عرض لشکر است، اصطلاح عرض ...

دریافت فایل مقاله

دانشنامهها، تاریخ جغرافیا، ادبی ، وقفنامهها، متون فقهی و غیره مطالعه شود تا بتوان مواد
لازم را از. آنها استخراج کرد . در مورد علم معماری البته نه به مفهوم امروزی آن باید گفت،
این علم تحت نام و شعبات مختلف چون. حیل هندسی (علم معماری و .... دانشنامه ای در
تعریف و شرح اصطلاحات رایج در علوم گوناگون از جمله علم معماری و ساختمان . • مفتاح
الحساب ...

تحقیق در مورد تاریخ بیهقی - دانلود مستقیم فایل

29 سپتامبر 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش
و آماده پرينت ) تعداد صفحه : ۱۱ صفحه قسمتی از متن .doc : عنوان تحقيق « اصطلاحات
ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي » اصطلاحات ديواني: ديوان رسالت ديوان
اسنيفاء ديوان خليفت ديوان عرض ديوان وزارت ديوان وكالت ديوان مملكت و ...

ﻧﮕﺎري و روﻳﻜﺮدﻫﺎي رواﻳﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎرﻳﺦ - فرهنگستان زبان و ادب ...

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ. (. ﺗﺄﻟﻴﻒ. 448-451. ق. و ). ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻴﺮوزﺷﺎﻫﻲ. (. ﺗـﺄﻟﻴﻒ. 758. ق. ) ﺑـﻪ. اﺟﻤﺎل اﺷﺎره ﻛﺮده. اﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﻲ را. « ﺑﻴﻬﻘﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن. » داﻧﺴﺘﻪ. اﻧﺪ اﻣـﺎ درﺑـﺎرة ﺟﺰﺋﻴـﺎت آن. ﺑﺤﺜﻲ ﻧﻜﺮده .اﻧﺪ .... ﻗﺎره.
ﻣﻘﺎﻟﻪ. روﻳﻜﺮدﻫﺎي رواﻳﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ... ﺑﻪ ﺑﺮﻧﻲ، ﻧﻚ. : Afsar Saleem Khan, p.1-12. ) . ﺑﺮﻧﻲ و ﺑﻴﻬﻘـﻲ
ﻫـﺮ دو اﺷـﻌﺎر ﻓﺎرﺳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ. در ﻻﺑـﻪ. ﻻي ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣـﻲ. آورﻧـﺪ و ﮔـﺎه. اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارﻧﺪ.

مقاله وارده: بررسی تاثیر گویش جوینی در تاریخ بیهقی – نشریه خبری ...

5 نوامبر 2014 ... این مقاله توسط یکی از اساتید و محققان جوینی به نام «هادی عباس اباد عربی »به
تحریر یه نسیم جوین ارسال شده است. چکیده کلمات و تعابیری که در گویش ها رایج
است به حل بسیاری از مشکلات متون کهن ادبیات. فارسی کمک کرده است در آثار
گذشته از جمله تاریخ بیهقی عباراتی پیدا می شود که معنای آن. برای بیشتر اهل ...

تحقیق در مورد اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي

2 دیوان برید: دیوان برید از دیوانهای مهم بشمار می رفت و اموری که مربوط به حمل نامه ها و
نقل پیامها و ارسال اخبار مملکت بود به وسیله.

مشاغل و مناصب شیعیان در قرن‌های سوم تا ششم هجری قمری

دربارة مقالات در این زمینه نیز پس از مطالعه تقریباً 300 مقاله مرتبط با موضوع، باید
گفت: که در مقالات مربوط به تاریخ اجتماعی شیعیان، بخش اندکی به موضوع «مشاغل»
اختصاص یافته و یا موضوع آنها اوضاع اقتصادی و یا مشاغل مسلمانان و یا شیعیان در
قرن‌های قبل یا بعد از دورة منظور این پژوهش بوده و یا در آنها به نکاتی خاص مانند ...

ادب صنعتی - ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی

اکنون که همزمان با اقدام به نشر "ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی" از سوی انتشارات امیر
کبیردر ایران، این اثر به عنوان اولین کتابم در تاجیکستان به خط سیریلیک
درردیف نشر قرارگرفته است،ضمن اظهار خوشوقتی،ذکر چند نکته را مناسب می بینم. تا
به یاد می آورم جز شش –هفت سال نخست ،مابقی عمرم،ضمن مشاغل گوناگون علمی و
فرهنگی، در ...

اطلاع رساني تاريخ و تمدن ملل اسلامي - نگاهی به نظام ديوان سالاری درعهد ...

پس از سلاطين خوارزمي ، مهم ترين مشاغل كشوري ، بر عهده متصديان ديوان وزارت بود و
ساير رؤسا و سازمان ها ، تابع ديوان بودند (نورالدین منشی، 1381: 44، 58، 111، 133،
214، ..... استيفاء در اصطلاح ديواني عبارت ازشغل و عمل مستوفي است و كار مستوفي
رسيدگي به امور مالي، و تنظيم دفترهاي مربوط به آن و همچنين رسيدگي به دخل وخرج يك
...

فصل و وصل - سخنی چند درباره نقابت سادات و برنامه کار نقیب

از آنجا که این مقاله، حاوی نکات ارزنده‌ای درباره تاریخ نقابت سادات است و گزارشی
هرچند مختصر اما مفید از برنامه کار نقیب و اموری که بدو واگذار میشده است ارائه کرده
.... منصب نقابت سادات از آغاز تأسیس تا پایان دوره خلافت عباسی جزء مشاغل دیوانی
ثابت دستگاه خلافت اسلامی بود که پس از آن در تشکیلات خلافت عثمانی نیز عیناً
راه ...

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی (2) | MSc File

:Web version اصطﻼحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی (2). اصطﻼحات دیوانی
و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی. (2). اصطﻼحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ
بیهقی. پرینت و قابل ویرایش و word فرمت فایل. تعداد صفحات: 11. عنوان تحقیق.
اصطﻼحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی. اصطﻼحات دیوانی: دیوان رسالت.

PDF: کتاب تاریخ بیهقی در قالب word | پریفایل

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ورد ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ: doc (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و آﻣﺎده ﭘﺮﯾﻨﺖ) ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ: 11 ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ. :doc.
ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺻﻄﻼﺣﺎت دﯾﻮاﻧﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ درﺑﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت دﯾﻮاﻧﯽ: دﯾﻮان رﺳﺎﻟﺖ دﯾﻮان.
اﺳﻨﯿﻔﺎء دﯾﻮان ﺧﻠﯿﻔﺖ دﯾﻮان ﻋﺮض دﯾﻮان وزارت دﯾﻮان وﮐﺎﻟﺖ دﯾﻮان ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺣﺴﺎب دﯾﻮان ﻧﮑﺖ دﯾﻮان ﺑﺮﯾﺪ.
دﯾﻮان ﻗﻀﺎ دﯾﻮان ﻣﻈﺎﻟﻢ – از دو دﯾﻮان اﺧﯿﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎ و ﻣﻈﺎﻟﻢ ﯾﺎد... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﺑﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺨﻮد 9ص.

اصطلاحات اقتصادی در حکومت غزنویان و سلجوقیان‌ - دنیای اقتصاد

15 دسامبر 2012 ... دکتر حسن انوری‌- استیفا در لغت به معنی«تمام گرفتن و طلب تمام کردن»است و در
اصطلاح عبارت است از حساب و حسابداری امور مالی و دخل‌ و خرج. ... آخرین باری که در
تاریخ بیهقی از طاهر نامی به میان می‌آید در وقایع‌ سال ۴۳۲ است که ظاهرا در آن موقع نیز
شغل استیفا داشته، بنابراین‌ در تمام ایام سلطنت مسعود دیوان استیفا با ...

ف و ﻧﻤﻮد آن در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ ا ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻳﻮان اﺷﺮ

اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﻴﺖ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد، دﻳﻮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ در اﻣﻮر دﻳﻮاﻧﻲ. ،. و ﺑ ... 35. ﺳﺎﺑﻘﻪ
دﻳﻮان اﺷﺮ. ا. ف و ﻧﻤﻮد آن در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ. از آﻧﭽﻪ ﺑﻴﻬﻘﻲ درﺑﺎره ﺑﻮﺳﻬﻞ ﺣﻤﺪوي ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲ. ﺷـﻮد.
ﺷـﻐﻞ اﺷـﺮاف از. ﺷﻐﻞ. ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اﺷﺨﺎص ﻣﻬﻢ و ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮ. ﮔﺰﻳﺪه ﻣﻲ. اﻧـﺪ و ﺑﻌـﺪ از
.... اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻋﺒﺎرات اداري و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪي وارد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان ﺷﺪ و ﻟﻐـﺎت. ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻐﻮﻟﻲ و ﺗﺮﻛﻲ
ﺑﻪ ...

تحقیق در مورد اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي

2 دیوان برید: دیوان برید از دیوانهای مهم بشمار می رفت و اموری که مربوط به حمل نامه ها و
نقل پیامها و ارسال اخبار مملکت بود به وسیله.

abolfazlbeyhaghi - ابوالفضل بیهقی استاد مسلم نثر فارسی ...

این سوال اگر چه پاسخی ظاهری دارد و آن این است که بیهقی با فلسفه‌ی تاریخ آشنا
نبوده است اما می‌توان با کنار نهادن اصطلاح فلسفه‌ی تاریخ، گفت چنین بحث‌هایی
همیشه بوده است. مثلا تحلیلی ... پیش از پاسخ دادن به این پرسش‌ها باید اشاره کرد که
آن‌چه در این‌جا درباره‌ی آن سخن می‌گوییم در واقع برپایه‌ی بخش باقیمانده‌ی «تاریخ
بیهقی» است.

تاریخ بیهقی؛ رویدادنگاری مستند حوادث

14 ژوئن 2012 ... بیهقی دو بار از این پدر، که ظاهراً آدمی متشخص بوده، یاد کرده است، یک بار در قصه
ولایت مکران، که از لقب احترام آمیز «خواجه پدرم» و این که او در این سال در سیستان
بوده ، می توان حدس زد که پدرش نیز شغل دیوانی و احتمالاً آن سال در سیستان مأموریتی
داشته است . از قراین پیداست که ابوالفضل ابتدا در بیهق و بعد هم تا ...

ادیب الممالک فراهانی: شاعری در گذار از سنت به تجدد - Mohseni ...

کارنامۀ فعالیت های او نشان می دهد که وی شاعر صِرف نبود، بلکه در برهۀ خطیری از
تاریخ ایران، شعر را عمدتاً وسیله ای برای بیدار کردن مصیبت زدگان خواب گرفته و
..... چون یرلیغ به معنای ”فرمان در صفحۀ ۵۰ و تمغا به معنای ”مُهر و نوعی مالیات“ در
صفحۀ ۱۳۶ استفاده کرده که سال ها پیش از زمان شاعر از مجموعۀ اصطلاحات دیوانی خارج
شده بودند.

اطلاع رساني تاريخ و تمدن ملل اسلامي - نگاهی به نظام ديوان سالاری درعهد ...

پس از سلاطين خوارزمي ، مهم ترين مشاغل كشوري ، بر عهده متصديان ديوان وزارت بود و
ساير رؤسا و سازمان ها ، تابع ديوان بودند (نورالدین منشی، 1381: 44، 58، 111، 133،
214، ..... استيفاء در اصطلاح ديواني عبارت ازشغل و عمل مستوفي است و كار مستوفي
رسيدگي به امور مالي، و تنظيم دفترهاي مربوط به آن و همچنين رسيدگي به دخل وخرج يك
...

تاریخ بیهقی؛ رویدادنگاری مستند حوادث

14 ژوئن 2012 ... بیهقی دو بار از این پدر، که ظاهراً آدمی متشخص بوده، یاد کرده است، یک بار در قصه
ولایت مکران، که از لقب احترام آمیز «خواجه پدرم» و این که او در این سال در سیستان
بوده ، می توان حدس زد که پدرش نیز شغل دیوانی و احتمالاً آن سال در سیستان مأموریتی
داشته است . از قراین پیداست که ابوالفضل ابتدا در بیهق و بعد هم تا ...

معنی صاحب دیوان | لغت‌نامه دهخدا

مهم صاحب دیوانی غزنه بدو [ ابوسعید سهل ] داده آمده با ضیاع خاص . (تاریخ بیهقی چ
ادیب ص 124). محمود شغل همه صنایع غزنی خاص بدو مفوض کرد، و این کار برابر صاحب
دیوانی غزنین است . (تاریخ بیهقی ص 124). و صاحب دیوان سواران بیستگانیها بدهد. (
تاریخ بیهقی ص 267). و سوری صاحب دیوان بینهایت چیز فرستاده بود نزدیک وکیل .

دیدگاه‌های سیاسی ابوالفضل بیهقی - راسخون

6 مه 2017 ... با توجه به آثار و ادبیات تاریخی و پژوهشی که درباره بیهفی در دست است، سؤالی که
می‌توان در مسیر ضرورت و هدف اصلی این مقاله بیان کرد، این است که: آیا ابوالفضل
بیهقی را می‌توان در زمره اندیشمندان سیاسی دانست و یا رگه‌های روشنی از لوازم تفکر
سیاسی در آثار و افکار او جست؟ در راستای پاسخ به این پرسش، سازمان ...

مناصب، القاب و اصطلاحات «درگاهی» و«دیوانی» در تاریخ بیهقی ...

ﭼﻜﻴﺪه : ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ ﻳﻜﻲ از ﻓﺨﻴﻢﺗﺮﻳﻦ و ﺟﺬابﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺠﺎي ﻣﺎﻧﺪه از ﻗﺮن ﭘـﻨﺠﻢ ﻫﺠـﺮيﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺑﺴﻴﺎري از اﺻﻄﻼﺣﺎت و اﻟﻘﺎب درﺑﺎري ﻋﺼﺮ ﻏﺰﻧﻮي در آن ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ . اﻛﺜﺮﻣﻨﺎﺻﺐ ، اﻟﻘﺎب و
اﺻﻄﻼﺣﺎت درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻮي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﻣﺪهاﻧﺪ در ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎي ﺗﺮك ﺗﺒﺎر ﺑﻌـﺪي ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﻜـﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ
. اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺎب ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑـﺴﺨﺘﻲ ﻣﻴﺘـﻮان ﺷـﺎﻫﺪ از ﻛﺘـﺐ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ، ﺑﺮاي
آﻧﺎن ...

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی |28597| چرا دانلود

10 ا کتبر 2017 ... اصطلاحاتی که بیهقی در باب این دیوان یاد کرده عبارت است از: صاحب برید. نایب
برید. اسکدار. خریطه. مجمّز. (این دو اصطلاحات (5-4) نمی تواند، جزء مقامات دیوانی باشد).
پیک (در عربی بصورت فیج بکار رفته است). جمع آن فیوج آمده است. قاصد مسرع.
دیوان عرض: مقصود دیوان عرض سیاه یا عرض لشکر است، اصطلاح عرض ...

تاریخ بیهقی

عنوان و نام پدیدآور : تاریخ بیهقی: با معنی واژه ها و شرح بیتها و جمله های دشوار و امثال و
حکم و برخی نکته های دستوری و ادبی/ تصنیف ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی .... دوم
قرن ششم تألیف شده و با تصحیح و تعلیقات مرحوم احمد بهمنیار استاد فقید بزرگوار
در سال 1317 هجری شمسی در تهران بچاپ رسیده است، درباره بیهقی چنین می نگارد:.

زبان و نگارش بيهقي - Weblog RSS - مجله رشد

5 آگوست 2011 ... اسم‌های مشتق، فعل ماضی و صفت‌ها در تاریخ بیهقی با ظرافت خاص استعمال شده‌اند و
همین، باعث دل‌نشینی سبک بیهقی شده است. ... بدین ترتیب، می‌توان به تحقیقات
زیر دربارة بیهقی اشاره کرد. ... از طرف دیگر ورود برخی از لغات و اصطلاحات عربی در
این کتاب دلیل این مدعاست؛ از جمله: جمع بستن برخی لغات جمع مانند:.

همشهری استان ها | خط و ربط دفتر و دیوان

28 نوامبر 2017 ... کاغذ‌بازی اسم چندان درستی برای اصطلاح بوروکراسی نیست. نقص‌های بی‌شمار
دستگاه اداری ... از تاریخ بیهقی در می‌یابیم که داشتن خط خوش هم پارامتر بسیار مهمی
برای دبیر دیوانی بوده است. چنان‌که نامه‌هایی که به خط ... خودش درباره شیوه کارش و
تاثیر شغل دبیری بر جایگاه یک مورخ می‌نویسد: «...و این اخبار بدین اشباع ...

طنین آشنا - انواع نامه در تاریخ بیهقی

گفتم رسم رفته است که چون وزارت به محتشمی رسند آن وزیر مواضعه ای نویسد شرایط
شغل خویش بخواهد و.... " از مواضعه هایی که بین دو فرد ((دیوانی)) منعقد گشته قرار
دادایست که بین بوسهل زوزنی زمانی که ریاست دیوان رسالت را داشت و ماموریت بست
یافته بود و بوالفضل بیهقی که به جانشینی وی منصوب گشته بود نوشته شد. پیمان
نامه ...

ادب صنعتی - ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی

اکنون که همزمان با اقدام به نشر "ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی" از سوی انتشارات امیر
کبیردر ایران، این اثر به عنوان اولین کتابم در تاجیکستان به خط سیریلیک
درردیف نشر قرارگرفته است،ضمن اظهار خوشوقتی،ذکر چند نکته را مناسب می بینم. تا
به یاد می آورم جز شش –هفت سال نخست ،مابقی عمرم،ضمن مشاغل گوناگون علمی و
فرهنگی، در ...

اصطلاحات اقتصادی در حکومت غزنویان و سلجوقیان‌ - دنیای اقتصاد

15 دسامبر 2012 ... دکتر حسن انوری‌- استیفا در لغت به معنی«تمام گرفتن و طلب تمام کردن»است و در
اصطلاح عبارت است از حساب و حسابداری امور مالی و دخل‌ و خرج. ... آخرین باری که در
تاریخ بیهقی از طاهر نامی به میان می‌آید در وقایع‌ سال ۴۳۲ است که ظاهرا در آن موقع نیز
شغل استیفا داشته، بنابراین‌ در تمام ایام سلطنت مسعود دیوان استیفا با ...

اصل مقاله (859 K)

اجتماعی، تاریخی و سیاسی، در دوره های مختلف تاریخی از اهمیت شایانی ... دیوانی
گردید. علی رغم دشمنی سرسخت یعقوب لیث با دربار خلافت عباسی،. زبان سیاسی
دربار او زبان تازی بود. روشن ترین سند درباره تشکیلات دیوانی. صفاریان، روایت
تاریخ سیستان در خصوص ... را داشت، عصمت بن محمّد مروزی شغل دبیری وی را به عهده
داشت. ".

دیدگاه‌های سیاسی ابوالفضل بیهقی - راسخون

6 مه 2017 ... با توجه به آثار و ادبیات تاریخی و پژوهشی که درباره بیهفی در دست است، سؤالی که
می‌توان در مسیر ضرورت و هدف اصلی این مقاله بیان کرد، این است که: آیا ابوالفضل
بیهقی را می‌توان در زمره اندیشمندان سیاسی دانست و یا رگه‌های روشنی از لوازم تفکر
سیاسی در آثار و افکار او جست؟ در راستای پاسخ به این پرسش، سازمان ...

فن ”استیفا“ در روزگار غزنویان و سلجوقیان - فيلو جامعه شناسي

15 دسامبر 2012 ... استیفا در لغت به معنی «تمام گرفتن و طلب تمام کردن» است و در اصطلاح عبارت است
از حساب و حسابداری امور مالی و دخل و خرج. ... آخرین باری که در تاریخ بیهقی از طاهر
نامی به میان می‌آید در وقایع سال ۴۳۲ است که ظاهراً، در آن موقع نیز شغل استیفا داشته،
بنا بر این، در تمام ایام سلطنت مسعود دیوان استیفا با این شخص بوده ...

باشگاه اندیشه › از شناخت ادبی تاریخ بیهقی غافل نمانیم‌

ابوالحسن علی بن زید بن محمد الاوسی الانصاری معروف به ابن فندق‌3 در تاریخ بیهق
خود که در 563 تألیف کرده‌، ضمن بیان احوال ابوالفضل بیهقی در مورد تاریخ بیهقی
می‌گوید: و آن ..... محقق‌، مهدی‌، «برخی از اصطلاحات اداری و دیوانی در تاریخ بیهقی‌»،
یادنامة ابوالفضل بیهقی‌، چ دوم‌، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان 1374، صص 631
608.

اصطلاحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی by حسن انوری - Goodreads

اصطلاحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی has 3 ratings and 2 reviews. Mohamad said:
تاریخ‌دان نیستم و بر متون کهن تاریخی نیز چندان احاطه‌ای ندارم؛ ولی به‌گمان...

مناصب، القاب و اصطلاحات «درگاهی» و«دیوانی» در تاریخ بیهقی ...

ﭼﻜﻴﺪه : ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ ﻳﻜﻲ از ﻓﺨﻴﻢﺗﺮﻳﻦ و ﺟﺬابﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺠﺎي ﻣﺎﻧﺪه از ﻗﺮن ﭘـﻨﺠﻢ ﻫﺠـﺮيﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺑﺴﻴﺎري از اﺻﻄﻼﺣﺎت و اﻟﻘﺎب درﺑﺎري ﻋﺼﺮ ﻏﺰﻧﻮي در آن ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ . اﻛﺜﺮﻣﻨﺎﺻﺐ ، اﻟﻘﺎب و
اﺻﻄﻼﺣﺎت درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻮي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﻣﺪهاﻧﺪ در ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎي ﺗﺮك ﺗﺒﺎر ﺑﻌـﺪي ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﻜـﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ
. اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺎب ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑـﺴﺨﺘﻲ ﻣﻴﺘـﻮان ﺷـﺎﻫﺪ از ﻛﺘـﺐ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ، ﺑﺮاي
آﻧﺎن ...

ادب صنعتی - ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی

اکنون که همزمان با اقدام به نشر "ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی" از سوی انتشارات امیر
کبیردر ایران، این اثر به عنوان اولین کتابم در تاجیکستان به خط سیریلیک
درردیف نشر قرارگرفته است،ضمن اظهار خوشوقتی،ذکر چند نکته را مناسب می بینم. تا
به یاد می آورم جز شش –هفت سال نخست ،مابقی عمرم،ضمن مشاغل گوناگون علمی و
فرهنگی، در ...

SID.ir | اصطلاحات ديواني و اداري در کتاب «تاريخ سيستان»

يکي از ابتکارات آنان تاليف کتاب هايي مستقل درباره تاريخ شهرها بود که برخي از
آن کتاب ها مانند تاريخ نيشابور، تاريخ بيهق، تاريخ بخارا، تاريخ قم و تاريخ
سيستان براي ما باقي مانده است. در اين کتاب ها بسياري از اصطلاحات شهري و
شهرنشيني و هم چنين نهادهاي اداري و اجتماعي و مشاغل و حرف به چشم مي خورد که براي
بررسي مباحث ...

اسب - - چوگان در تاریخ ابن بی بی - سایت صنعت اسب

از جمله، در آن، ‌توصیف هایی درباره ی بازی چوگان و استفاده های گوناگون از چوگان دیده
می شود و نکته ای در اصطلاح چوگان دار در بر دارد که بررسی آن خالی از فایده نیست. ....
او از چوگاندار اکتفا کرده است(مقریزی، ‌السلوک، ‌قسم اول، جزء اول، ‌حاشیه ی ص 435) در
اصطلاحات دیوانی دوره ی غزنوی و سلجوقی و یادنامه ی بیهقی(ص 635)، ‌نیز، ‌از چوگاندار
...

جزوه آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش FMEA

خلاصه دست نویس فصول کتاب تئوری حسابداری 2 دکتر مهرانی و کرمی (فصل های 9و13و14و15)

طراحی اسم عاشقانه علی محمد پریسا

پاورپوینت انتی اکسیدان

دانلود تحقیق تلقيح مصنوع1

دانلود مقاله تقطير

شبيه سازي سه بعدي جريان سيال، انتقال حرارت و انتقال جرم در تانديش ريخته گري مداوم فولاد

دانلود پاورپوینت نقش ورزش و فواید آن در افراد معلول

شبیه سازی دینامیکی مدل ماشین dc بدون جاروبک در متلب

فضايل اخلاقى و ارزش‏ها در قرآن