دانلود رایگان


اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان تحقیق( اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی )اصطلاحات دیوانی دیوان رسالتدیوان اسنیفادیوان خلیفتدیوان عرضدیوان وزارت دی

دانلود رایگان اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11اصطلاحات


دیوانی


و


مشاغل


درباری


در


تاریخ


بیهقی


عنوان


تحقیق


اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ بيهقي - دانلود از فایل تاریخ ...

19 جولای 2016 ... فایل رشته تاریخ و ادبیات با عنوان اصطلاحات ديواني و مشاغل درباري در تاريخ
بيهقي که جزو پر بازدید ترین فایل های رشته تاریخ و ادبیات ایران و جهان در جمع
سایت های پارسی است، به طور کاملا اختصاصی و رایگان توسط سرورهای پرسرعت
سایت ما از محیط اینترنت جمع آوری و لینک دانلود آن در پایین همین مطلب درج شده ...

همشهری استان ها | خط و ربط دفتر و دیوان

28 نوامبر 2017 ... کاغذ‌بازی اسم چندان درستی برای اصطلاح بوروکراسی نیست. نقص‌های بی‌شمار
دستگاه اداری ... از تاریخ بیهقی در می‌یابیم که داشتن خط خوش هم پارامتر بسیار مهمی
برای دبیر دیوانی بوده است. چنان‌که نامه‌هایی که به خط ... خودش درباره شیوه کارش و
تاثیر شغل دبیری بر جایگاه یک مورخ می‌نویسد: «...و این اخبار بدین اشباع ...

معنی کلمه موقوف در لغت نامه دهخدا | جدول یاب

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 216). پسر بزرگ خواجه احمد حسن به قلعت ... موقوف بود. (
تاریخ بیهقی ). || تعطیل شده و ترک شده و برطرف شده . (ناظم الاطباء). متوقف . معطل .
کاری که از انجام آن ... (اصطلاح دیوانی ) خرجی که عامل مدعی پرداخت آن است لکن مشکوک
باشد و گذارند به نظر سلطان ، قبول یا رد آن را یا به تدقیق و نظر ثانوی . (یادداشت
مؤلف ).

مدرسان شریف | نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ...

در کتاب تاریخ بیهقی تمامی مشاغل، توضیح و معرفی شخصیت‌های درباری و دیوانی
صورت گرفته است. در کتاب مرصادالعباد نیز تمامی اصطلاحات عرفانی مهم توضیح داده
شده است، همچنین در کتاب گلستان جهت ایجاد پیوستگی مطالب و فهم بهتر هر داستان
خلاصه‌ای از داستان یا حکایت مربوطه ارائه شده است. در کتاب کلیله و دمنه نیز معنی ...

هدهد4 - خلاصه ی یادنامه ی بیهقی

11 مه 2013 ... مردی است معتدل و محتاط که با تربیت دیوانی همراه است . در کتاب تاریخ بیهقی شوخی
و طنز دیده نمی شود. رعایت امانت در بیهقی به حد وسواس می رسد. وی مراقب است که گزافه
گویی نکند و از خود ستایش نکند. کاردانی و وظیفه شناس بودن بیهقی موجب شده است
که مورد توجه و وثوق باشد. راز زنده و دلنشین بودن کتاب بیهقی در ...

منشآت تیموری - تاریخ ایران - دکترین شاه عباس در خلیج فارس

5 جولای 2013 ... ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ازﻣﻨﺸات دوره تیموری در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺸات دوره ی ﻣﺬﻛﻮرا ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت
دﻳﮕﺮی درﺑﺎره ﺗﺸﻜﻴﻼت دﻳﻮاﻧﻲ، ﻣﻨﺎﺻﺐ اداری، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ، رﺟﺎل و اﺷﺨﺎص، اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻪ
واﻟﻘﺎب راﻳﺞ آن دوره اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.البته باماهیت ادبی وتاریخی خویش ,حاوی اطلاعات ارزنده ای
در زمینه روابط خارجی دول بایکدیگر بوده . منشأت در حقیقت به اسناد ...

معنی صاحب دیوان | لغت‌نامه دهخدا

مهم صاحب دیوانی غزنه بدو [ ابوسعید سهل ] داده آمده با ضیاع خاص . (تاریخ بیهقی چ
ادیب ص 124). محمود شغل همه صنایع غزنی خاص بدو مفوض کرد، و این کار برابر صاحب
دیوانی غزنین است . (تاریخ بیهقی ص 124). و صاحب دیوان سواران بیستگانیها بدهد. (
تاریخ بیهقی ص 267). و سوری صاحب دیوان بینهایت چیز فرستاده بود نزدیک وکیل .

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی (2) |29052| جاست مقاله

8 ا کتبر 2017 ... اصطلاحاتی که بیهقی در باب این دیوان یاد کرده عبارت است از: صاحب برید. نایب
برید. اسکدار. خریطه. مجمّز. (این دو اصطلاحات (5-4) نمی تواند، جزء مقامات دیوانی باشد).
پیک (در عربی بصورت فیج بکار رفته است). جمع آن فیوج آمده است. قاصد مسرع.
دیوان عرض: مقصود دیوان عرض سیاه یا عرض لشکر است، اصطلاح عرض ...

اندیشه مشیت الهی در تاریخ نگاری اسلامی ؛ «مطالعه موردی، تاریخ ...

نخبگان سیاسی و دیوانی و فرمانروایان در تاریخ سلسله های ایران بنا به مصالح
سیاسی و حکومتی از این اندیشه حمایت کرده و سعی در گسترش آن در تمامی زوایای
زندگی مردم داشتند. نوشته حاضر به ... بحث فلسفی - کلامی درباره قدرت خداوند و اراده و
اختیار انسان در عالم اسلام از همان دهه های میانی قرن اول هجری قمری مطرح شد. در میان
قائلین به خدا، ...

ﻧﺜﺮ ﻓﻨّﯽ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﺷﮑﻞ دﻻﯾﻞ و زﻣﯿﻨﻪ - مطالعات زبانی , بلاغی

6 ا کتبر 2009 ... ﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺸﺎﻏﻞ دﯾﻮاﻧﯽ ﺑﻪ. ﺧﺼﻮص دﺑﯿﺮي در درﺑﺎرﻫـﺎ. و ﻣﻨﺸﺂت. ﻧﻮﯾﺴﯽ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺤﻔﻞ. ﻫﺎي ادﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﻨّﻦ. ﻃﻠﺒﯽ.
ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻋﺖ. ﮔﺮي. ﻫﺎي ﺷﻌﺮي. ﻧﯿﺰ از ﻋﺎﻣﻞ. ﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﺜـﺮ ﻓﻨّـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ..... ﺣﻀﻮر
ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﻋﺮان و ﺷﻤﺎري از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻘﺶ دﺑﯿﺮ و ﻣﻨﺸﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧـﻮﯾﺲ. در درﺑﺎرﻫﺎي ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺖ . ﺣﻀﻮر آن. ﻫﺎ در درﺑﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮان. ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻐﻞ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي ﺑﺮ.

ادب صنعتی - ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی

اکنون که همزمان با اقدام به نشر "ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی" از سوی انتشارات امیر
کبیردر ایران، این اثر به عنوان اولین کتابم در تاجیکستان به خط سیریلیک
درردیف نشر قرارگرفته است،ضمن اظهار خوشوقتی،ذکر چند نکته را مناسب می بینم. تا
به یاد می آورم جز شش –هفت سال نخست ،مابقی عمرم،ضمن مشاغل گوناگون علمی و
فرهنگی، در ...

توقیع (۲) - دانشنامه جهان اسلام

جمع‌ توقیع‌، توقیعات‌ و تواقیع‌ است‌ و ترکیباتی‌ از آن‌ همچون‌ منشی‌ توقیع‌،
صاحب‌التوقیع‌، توقیع‌زن‌ و توقیع‌ کردن‌ به‌ کار رفته‌ است‌ (بیهقی‌، ص‌101، 156،470؛
دهخدا، .... پژوهش‌ در بارة‌ توقیع‌، افزون‌ بر اهمیت‌ در حوزة‌ ادبیات‌ دیوانی‌، در تحقیقات‌
تاریخی‌ مربوط‌ به‌ مشاغل‌ دیوانی‌، مذهبی‌، علمی‌ و حکومتی‌ و بالمآل‌ تاریخ‌ سیاسی‌ و
اجتماعی‌ جوامع‌ ...

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی |168492| بلودانلود

9 جولای 2017 ... دانلود پروژه درباره |اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| این مقاله درمورد
اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی می باشد. دانلود فایل درمورد |
اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی| این فایل با عنوان اصطلاحات
دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی به فروش می رسد.

دیدگاه‌های سیاسی ابوالفضل بیهقی - راسخون

6 مه 2017 ... با توجه به آثار و ادبیات تاریخی و پژوهشی که درباره بیهفی در دست است، سؤالی که
می‌توان در مسیر ضرورت و هدف اصلی این مقاله بیان کرد، این است که: آیا ابوالفضل
بیهقی را می‌توان در زمره اندیشمندان سیاسی دانست و یا رگه‌های روشنی از لوازم تفکر
سیاسی در آثار و افکار او جست؟ در راستای پاسخ به این پرسش، سازمان ...

دیدگاه‌های سیاسی ابوالفضل بیهقی - راسخون

6 مه 2017 ... با توجه به آثار و ادبیات تاریخی و پژوهشی که درباره بیهفی در دست است، سؤالی که
می‌توان در مسیر ضرورت و هدف اصلی این مقاله بیان کرد، این است که: آیا ابوالفضل
بیهقی را می‌توان در زمره اندیشمندان سیاسی دانست و یا رگه‌های روشنی از لوازم تفکر
سیاسی در آثار و افکار او جست؟ در راستای پاسخ به این پرسش، سازمان ...

ادب صنعتی - ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی

اکنون که همزمان با اقدام به نشر "ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی" از سوی انتشارات امیر
کبیردر ایران، این اثر به عنوان اولین کتابم در تاجیکستان به خط سیریلیک
درردیف نشر قرارگرفته است،ضمن اظهار خوشوقتی،ذکر چند نکته را مناسب می بینم. تا
به یاد می آورم جز شش –هفت سال نخست ،مابقی عمرم،ضمن مشاغل گوناگون علمی و
فرهنگی، در ...

دریافت فایل مقاله

دانشنامهها، تاریخ جغرافیا، ادبی ، وقفنامهها، متون فقهی و غیره مطالعه شود تا بتوان مواد
لازم را از. آنها استخراج کرد . در مورد علم معماری البته نه به مفهوم امروزی آن باید گفت،
این علم تحت نام و شعبات مختلف چون. حیل هندسی (علم معماری و .... دانشنامه ای در
تعریف و شرح اصطلاحات رایج در علوم گوناگون از جمله علم معماری و ساختمان . • مفتاح
الحساب ...

منشآت تیموری - تاریخ ایران - دکترین شاه عباس در خلیج فارس

5 جولای 2013 ... ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ازﻣﻨﺸات دوره تیموری در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺸات دوره ی ﻣﺬﻛﻮرا ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت
دﻳﮕﺮی درﺑﺎره ﺗﺸﻜﻴﻼت دﻳﻮاﻧﻲ، ﻣﻨﺎﺻﺐ اداری، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ، رﺟﺎل و اﺷﺨﺎص، اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻪ
واﻟﻘﺎب راﻳﺞ آن دوره اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.البته باماهیت ادبی وتاریخی خویش ,حاوی اطلاعات ارزنده ای
در زمینه روابط خارجی دول بایکدیگر بوده . منشأت در حقیقت به اسناد ...

مقاله وارده: بررسی تاثیر گویش جوینی در تاریخ بیهقی – نشریه خبری ...

5 نوامبر 2014 ... این مقاله توسط یکی از اساتید و محققان جوینی به نام «هادی عباس اباد عربی »به
تحریر یه نسیم جوین ارسال شده است. چکیده کلمات و تعابیری که در گویش ها رایج
است به حل بسیاری از مشکلات متون کهن ادبیات. فارسی کمک کرده است در آثار
گذشته از جمله تاریخ بیهقی عباراتی پیدا می شود که معنای آن. برای بیشتر اهل ...

ﻧﺜﺮ ﻓﻨّﯽ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﺷﮑﻞ دﻻﯾﻞ و زﻣﯿﻨﻪ - مطالعات زبانی , بلاغی

6 ا کتبر 2009 ... ﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺸﺎﻏﻞ دﯾﻮاﻧﯽ ﺑﻪ. ﺧﺼﻮص دﺑﯿﺮي در درﺑﺎرﻫـﺎ. و ﻣﻨﺸﺂت. ﻧﻮﯾﺴﯽ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺤﻔﻞ. ﻫﺎي ادﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﻨّﻦ. ﻃﻠﺒﯽ.
ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻋﺖ. ﮔﺮي. ﻫﺎي ﺷﻌﺮي. ﻧﯿﺰ از ﻋﺎﻣﻞ. ﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﺜـﺮ ﻓﻨّـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ..... ﺣﻀﻮر
ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﻋﺮان و ﺷﻤﺎري از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻘﺶ دﺑﯿﺮ و ﻣﻨﺸﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧـﻮﯾﺲ. در درﺑﺎرﻫﺎي ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺖ . ﺣﻀﻮر آن. ﻫﺎ در درﺑﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮان. ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻐﻞ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي ﺑﺮ.

دیدگاه‌های سیاسی ابوالفضل بیهقی - راسخون

6 مه 2017 ... با توجه به آثار و ادبیات تاریخی و پژوهشی که درباره بیهفی در دست است، سؤالی که
می‌توان در مسیر ضرورت و هدف اصلی این مقاله بیان کرد، این است که: آیا ابوالفضل
بیهقی را می‌توان در زمره اندیشمندان سیاسی دانست و یا رگه‌های روشنی از لوازم تفکر
سیاسی در آثار و افکار او جست؟ در راستای پاسخ به این پرسش، سازمان ...

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی |30504| گیگ

1 ا کتبر 2017 ... اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی (30504):

ادب صنعتی - ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی

اکنون که همزمان با اقدام به نشر "ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی" از سوی انتشارات امیر
کبیردر ایران، این اثر به عنوان اولین کتابم در تاجیکستان به خط سیریلیک
درردیف نشر قرارگرفته است،ضمن اظهار خوشوقتی،ذکر چند نکته را مناسب می بینم. تا
به یاد می آورم جز شش –هفت سال نخست ،مابقی عمرم،ضمن مشاغل گوناگون علمی و
فرهنگی، در ...

ﺣﺎﺟﺐ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ ﭼﻜﻴﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ،ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﻴﺢ

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ،ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺐ در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺗﺎ. دوره ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ؛
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﺎﺟﺐ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دوره اي ﻛﻪ ﺑﻴﻬﻘﻲ در. آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
و ﻛﺘﺎب ﮔﺮان ﻗﺪر .... اﻧﻮري در ﻛﺘﺎب اﺻﻄﻼﺣﺎت دﻳﻮاﻧﻲ دوره ﻏﺰﻧﻮي و ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: «. ﺣﺎﺟﺐ ﻣﺎﻣﻮر ...
رﺳﻮم درﺑﺎري ﻋﺠﻢ ﺷﻐﻞ ﺣﺎﺟﺒﻲ ﺑﻪ درﺑﺎر آﻧﻬﺎ راه ﻳﺎﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺟﺒﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ. ﺣﺠﺎﺑﺖ
در ...

برخی اصطلاحات اقتصادی دوره سلجوقیان - دنیای اقتصاد

24 دسامبر 2012 ... از اصطلاحات قدیم و به معنی جایی است که کلیه اموال‌ دیوانی و غنائم و جز آن در آن جمع
می‌شده است در دوره خلفای‌ عباسی به معنی خزانه کل مملکت بوده‌است. در دوره غزنویان و
بعد از آن نیز این اصطلاح به کار می‌رفته و در تاریخ‌ بیهقی اصطلاح «بیت‌المال
صلتی» که ظاهرا مراد از آن وجوهی‌ است که باید به صورت صله اعطا شود به کار ...

abolfazlbeyhaghi - ابوالفضل بیهقی استاد مسلم نثر فارسی ...

این سوال اگر چه پاسخی ظاهری دارد و آن این است که بیهقی با فلسفه‌ی تاریخ آشنا
نبوده است اما می‌توان با کنار نهادن اصطلاح فلسفه‌ی تاریخ، گفت چنین بحث‌هایی
همیشه بوده است. مثلا تحلیلی ... پیش از پاسخ دادن به این پرسش‌ها باید اشاره کرد که
آن‌چه در این‌جا درباره‌ی آن سخن می‌گوییم در واقع برپایه‌ی بخش باقیمانده‌ی «تاریخ
بیهقی» است.

ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ اﻳﺮان ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﻳﺦ

30 ژوئن 2012 ... درﺑـﺎره. ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬـﻖ و ﺑﻴـﻨﺶ و روش اﺑـﻦ. ﻓﻨــﺪق در. ﺗﺎرﻳﺦ. ﻧﮕﺎري، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬـﻖ و. ﺳﭙﺲ
رﻫﻴﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ او در ﺗـﺎرﻳﺦ. ﻧﮕـﺎري. ازﻧﻈــﺮ ﻣــﻲ. ﮔــ. ﺬرد . ذﻛــﺮ اﻳــﻦ ﻧﻜﺘــﻪ ﻧﻴــﺰ ﻻزم. ﻣﻲ .... ﺳـﻠﻮك
ﺣﺎﻛﻤـﺎن، ﻧﮕـﺮش. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻣﺮدﻣـﻲ آﻧﻬـﺎ. ،. ﻣﻨﺎﺻـﺐ و. ﻣﺸـﺎﻏﻞ. ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺣـﻮادث ﻣﻬـﻢ و. ﺄﺗ. ﺛﻴﺮ. ﮔـﺬار ﻧﻴـﺰ
در. ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﻮرد. اﻫﺘﻤﺎم اﺑﻦ. ﻓﻨﺪق در. ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻖ. ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻖ در ﺳﺪ.

ﻧﮕﺎري و روﻳﻜﺮدﻫﺎي رواﻳﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎرﻳﺦ - فرهنگستان زبان و ادب ...

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ. (. ﺗﺄﻟﻴﻒ. 448-451. ق. و ). ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻴﺮوزﺷﺎﻫﻲ. (. ﺗـﺄﻟﻴﻒ. 758. ق. ) ﺑـﻪ. اﺟﻤﺎل اﺷﺎره ﻛﺮده. اﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﻲ را. « ﺑﻴﻬﻘﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن. » داﻧﺴﺘﻪ. اﻧﺪ اﻣـﺎ درﺑـﺎرة ﺟﺰﺋﻴـﺎت آن. ﺑﺤﺜﻲ ﻧﻜﺮده .اﻧﺪ .... ﻗﺎره.
ﻣﻘﺎﻟﻪ. روﻳﻜﺮدﻫﺎي رواﻳﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ... ﺑﻪ ﺑﺮﻧﻲ، ﻧﻚ. : Afsar Saleem Khan, p.1-12. ) . ﺑﺮﻧﻲ و ﺑﻴﻬﻘـﻲ
ﻫـﺮ دو اﺷـﻌﺎر ﻓﺎرﺳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ. در ﻻﺑـﻪ. ﻻي ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣـﻲ. آورﻧـﺪ و ﮔـﺎه. اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارﻧﺪ.

اصطلاحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی (2) | MSc File

:Web version اصطﻼحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی (2). اصطﻼحات دیوانی
و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی. (2). اصطﻼحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ
بیهقی. پرینت و قابل ویرایش و word فرمت فایل. تعداد صفحات: 11. عنوان تحقیق.
اصطﻼحات دیوانی و مشاغل درباری در تاریخ بیهقی. اصطﻼحات دیوانی: دیوان رسالت.

ادیب الممالک فراهانی: شاعری در گذار از سنت به تجدد - Mohseni ...

کارنامۀ فعالیت های او نشان می دهد که وی شاعر صِرف نبود، بلکه در برهۀ خطیری از
تاریخ ایران، شعر را عمدتاً وسیله ای برای بیدار کردن مصیبت زدگان خواب گرفته و
..... چون یرلیغ به معنای ”فرمان در صفحۀ ۵۰ و تمغا به معنای ”مُهر و نوعی مالیات“ در
صفحۀ ۱۳۶ استفاده کرده که سال ها پیش از زمان شاعر از مجموعۀ اصطلاحات دیوانی خارج
شده بودند.

دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - کتابخانه ...

این عنوان در چند جا از تاریخ بیهقی و راحه‌الصدور و جامع‌التّواریخ رشیدی به کار رفته و
لقب شاعریِ «ابوالحسن آغاجی» نیز بوده است (شمس قیس رازی، 241؛ ثعالبی، 2/114).
... مآخذ: انوری، حسن، «آغاجی ترخان»، آینده، س 8، شمـ 10 (دی 1361ش)؛ همو، اصطلاحات
دیوانی، تهران، طهوری، 1355ش، صص 15-16؛ بیهقی، ابوالفضل، تاریخ، به کوشش ...

برخی اصطلاحات اقتصادی دوره سلجوقیان - دنیای اقتصاد

24 دسامبر 2012 ... از اصطلاحات قدیم و به معنی جایی است که کلیه اموال‌ دیوانی و غنائم و جز آن در آن جمع
می‌شده است در دوره خلفای‌ عباسی به معنی خزانه کل مملکت بوده‌است. در دوره غزنویان و
بعد از آن نیز این اصطلاح به کار می‌رفته و در تاریخ‌ بیهقی اصطلاح «بیت‌المال
صلتی» که ظاهرا مراد از آن وجوهی‌ است که باید به صورت صله اعطا شود به کار ...

اصطلاحات اقتصادی در حکومت غزنویان و سلجوقیان‌ - دنیای اقتصاد

15 دسامبر 2012 ... دکتر حسن انوری‌- استیفا در لغت به معنی«تمام گرفتن و طلب تمام کردن»است و در
اصطلاح عبارت است از حساب و حسابداری امور مالی و دخل‌ و خرج. ... آخرین باری که در
تاریخ بیهقی از طاهر نامی به میان می‌آید در وقایع‌ سال ۴۳۲ است که ظاهرا در آن موقع نیز
شغل استیفا داشته، بنابراین‌ در تمام ایام سلطنت مسعود دیوان استیفا با ...

ﻧﮕﺎري و روﻳﻜﺮدﻫﺎي رواﻳﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎرﻳﺦ - فرهنگستان زبان و ادب ...

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ. (. ﺗﺄﻟﻴﻒ. 448-451. ق. و ). ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻴﺮوزﺷﺎﻫﻲ. (. ﺗـﺄﻟﻴﻒ. 758. ق. ) ﺑـﻪ. اﺟﻤﺎل اﺷﺎره ﻛﺮده. اﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﻲ را. « ﺑﻴﻬﻘﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن. » داﻧﺴﺘﻪ. اﻧﺪ اﻣـﺎ درﺑـﺎرة ﺟﺰﺋﻴـﺎت آن. ﺑﺤﺜﻲ ﻧﻜﺮده .اﻧﺪ .... ﻗﺎره.
ﻣﻘﺎﻟﻪ. روﻳﻜﺮدﻫﺎي رواﻳﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ... ﺑﻪ ﺑﺮﻧﻲ، ﻧﻚ. : Afsar Saleem Khan, p.1-12. ) . ﺑﺮﻧﻲ و ﺑﻴﻬﻘـﻲ
ﻫـﺮ دو اﺷـﻌﺎر ﻓﺎرﺳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ. در ﻻﺑـﻪ. ﻻي ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣـﻲ. آورﻧـﺪ و ﮔـﺎه. اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارﻧﺪ.

اصطلاحات اقتصادی در حکومت غزنویان و سلجوقیان‌ - دنیای اقتصاد

15 دسامبر 2012 ... دکتر حسن انوری‌- استیفا در لغت به معنی«تمام گرفتن و طلب تمام کردن»است و در
اصطلاح عبارت است از حساب و حسابداری امور مالی و دخل‌ و خرج. ... آخرین باری که در
تاریخ بیهقی از طاهر نامی به میان می‌آید در وقایع‌ سال ۴۳۲ است که ظاهرا در آن موقع نیز
شغل استیفا داشته، بنابراین‌ در تمام ایام سلطنت مسعود دیوان استیفا با ...

فارسی دری و فارسی دری وری (1) – پارسی‌انجمن

1 آگوست 2014 ... در کتابخانۀ ملک در تهران رساله‌ای هست منسوب به الوالفضل بیهقی، نویسندۀ نامدار
تاریخ بیهقی که در آن به دبیران دیوانی دستور داده است که در نوشتن به جای ... (در مورد
نفوذ واژه‌ها و همچنین برخی ویژگیهای دستوری عربی به تاریخ بیهقی، نگاه کنید به
سبک‌شناسی ملک‌الشعرای بهار، جلد دوم) ولی با اینکه قرن پنجم آغاز نفوذ ...

دیوان های عهد سامانیان | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... كلمات كليدي : تاريخ، سامانيان، ديوان بريد، ديوام محتسب، ديوان رسائل، ديوان استيفا
نویسنده : سعيده سلطاني مقدم تشکیلات دولت سامانی با تق. ... شغل صاحب حرس نیز
مانند دیگر مشاغل درباری در زمان معاویه ایجاد شد. ... در مفاتیح‌العلوم خوارزمی به جای
اصطلاح صاحب برید به اصطلاحات صاحب خبر و منهی برمی‌خوریم.[16].

ﻏﺰﻧﻮﻳﺎن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ ﻗﻀﺎ و داوري درﻋﺼﺮ ارزش زﺑﺎ

ﻏﺰﻧﻮﻳﺎن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ. دﻛﺘﺮ ﻣﻬﻮش واﺣﺪدوﺳﺖ. اﺳﺘﺎدﻳﺎر دﮔﺮوه ادﺑﻴﺎت داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ. ﻓﺎﺿﻠﻪ آﺷﻨﺎ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ. ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ از ﻣﺘﻮن ﭘﺮ. ارزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ... (ﻣﺤﻘﻖ،ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻬﻘﻲ،. 1374. ص. )7. دﻳﻮان ﻗﻀﺎ :ﻗﺎﺿﻲ در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ و در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف و ﻧﺰاع ﻓﺼﻞ. ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻜﻠﻒ و ﻣﺆﻣﻦ و ﻋﺎدل و ﻋﺎﻟﻢ وﻣﺮد و
ﺣﻼل.

ﻧﮕﺎري و روﻳﻜﺮدﻫﺎي رواﻳﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎرﻳﺦ - فرهنگستان زبان و ادب ...

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ. (. ﺗﺄﻟﻴﻒ. 448-451. ق. و ). ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻴﺮوزﺷﺎﻫﻲ. (. ﺗـﺄﻟﻴﻒ. 758. ق. ) ﺑـﻪ. اﺟﻤﺎل اﺷﺎره ﻛﺮده. اﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﻲ را. « ﺑﻴﻬﻘﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن. » داﻧﺴﺘﻪ. اﻧﺪ اﻣـﺎ درﺑـﺎرة ﺟﺰﺋﻴـﺎت آن. ﺑﺤﺜﻲ ﻧﻜﺮده .اﻧﺪ .... ﻗﺎره.
ﻣﻘﺎﻟﻪ. روﻳﻜﺮدﻫﺎي رواﻳﻲ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ... ﺑﻪ ﺑﺮﻧﻲ، ﻧﻚ. : Afsar Saleem Khan, p.1-12. ) . ﺑﺮﻧﻲ و ﺑﻴﻬﻘـﻲ
ﻫـﺮ دو اﺷـﻌﺎر ﻓﺎرﺳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ. در ﻻﺑـﻪ. ﻻي ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣـﻲ. آورﻧـﺪ و ﮔـﺎه. اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارﻧﺪ.

اسب - - چوگان در تاریخ ابن بی بی - سایت صنعت اسب

از جمله، در آن، ‌توصیف هایی درباره ی بازی چوگان و استفاده های گوناگون از چوگان دیده
می شود و نکته ای در اصطلاح چوگان دار در بر دارد که بررسی آن خالی از فایده نیست. ....
او از چوگاندار اکتفا کرده است(مقریزی، ‌السلوک، ‌قسم اول، جزء اول، ‌حاشیه ی ص 435) در
اصطلاحات دیوانی دوره ی غزنوی و سلجوقی و یادنامه ی بیهقی(ص 635)، ‌نیز، ‌از چوگاندار
...

توقیع (۲) - دانشنامه جهان اسلام

جمع‌ توقیع‌، توقیعات‌ و تواقیع‌ است‌ و ترکیباتی‌ از آن‌ همچون‌ منشی‌ توقیع‌،
صاحب‌التوقیع‌، توقیع‌زن‌ و توقیع‌ کردن‌ به‌ کار رفته‌ است‌ (بیهقی‌، ص‌101، 156،470؛
دهخدا، .... پژوهش‌ در بارة‌ توقیع‌، افزون‌ بر اهمیت‌ در حوزة‌ ادبیات‌ دیوانی‌، در تحقیقات‌
تاریخی‌ مربوط‌ به‌ مشاغل‌ دیوانی‌، مذهبی‌، علمی‌ و حکومتی‌ و بالمآل‌ تاریخ‌ سیاسی‌ و
اجتماعی‌ جوامع‌ ...

SID.ir | اصطلاحات ديواني و اداري در کتاب «تاريخ سيستان»

يکي از ابتکارات آنان تاليف کتاب هايي مستقل درباره تاريخ شهرها بود که برخي از
آن کتاب ها مانند تاريخ نيشابور، تاريخ بيهق، تاريخ بخارا، تاريخ قم و تاريخ
سيستان براي ما باقي مانده است. در اين کتاب ها بسياري از اصطلاحات شهري و
شهرنشيني و هم چنين نهادهاي اداري و اجتماعي و مشاغل و حرف به چشم مي خورد که براي
بررسي مباحث ...

تاریخ بیهقی؛ رویدادنگاری مستند حوادث

14 ژوئن 2012 ... بیهقی دو بار از این پدر، که ظاهراً آدمی متشخص بوده، یاد کرده است، یک بار در قصه
ولایت مکران، که از لقب احترام آمیز «خواجه پدرم» و این که او در این سال در سیستان
بوده ، می توان حدس زد که پدرش نیز شغل دیوانی و احتمالاً آن سال در سیستان مأموریتی
داشته است . از قراین پیداست که ابوالفضل ابتدا در بیهق و بعد هم تا ...

ادب صنعتی - ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی

اکنون که همزمان با اقدام به نشر "ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی" از سوی انتشارات امیر
کبیردر ایران، این اثر به عنوان اولین کتابم در تاجیکستان به خط سیریلیک
درردیف نشر قرارگرفته است،ضمن اظهار خوشوقتی،ذکر چند نکته را مناسب می بینم. تا
به یاد می آورم جز شش –هفت سال نخست ،مابقی عمرم،ضمن مشاغل گوناگون علمی و
فرهنگی، در ...

دریافت فایل مقاله

دانشنامهها، تاریخ جغرافیا، ادبی ، وقفنامهها، متون فقهی و غیره مطالعه شود تا بتوان مواد
لازم را از. آنها استخراج کرد . در مورد علم معماری البته نه به مفهوم امروزی آن باید گفت،
این علم تحت نام و شعبات مختلف چون. حیل هندسی (علم معماری و .... دانشنامه ای در
تعریف و شرح اصطلاحات رایج در علوم گوناگون از جمله علم معماری و ساختمان . • مفتاح
الحساب ...

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد - پژوهشگاه علوم انسانی

46, تاريخ -تاريخ ايران اسلامي, بازتاب جریانات سیاسی و فکری دوره غزنوی بر
نگرش تاریخ بیهقی. 47, تاريخ ... 85, تاريخ -تاريخ ايران اسلامي, جستارهایی درباره
اوضاع اجتماعی و فرهنگی اصفهان در سال 1135 تا 1210 ه . ق. 86, تاريخ ... 136, تاريخ
-تاريخ ايران اسلامي, اصطلاحات ، تعبیر و مفاهیم نظامی دیوانی و اقتصادی. 137,
تاريخ ...

دانلود پاورپوینت در مورد کشور افغانستان

آماده سازی فرزندان برای آینده - تحقیق نقش والدین در تربیت كودكان كارآفرین

دانلود طرح درس فرم نوشتن طرح درس

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث اعداد صحیح - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث اعداد صحیح - 37 اسلاید

تقویم سال 1363

سورس نوشتن متن در تصویر

پروژه پاورپوینت با موضوع پل ها

کارنمای معلمی کامل همه رشته ها

آموزش داده های باینری در متلب