دانلود رایگان


بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق, مقاله, پرسش نامه, پروپوزال, سمینار, پاورپوینت, کتاب, مبانی نظری و ادبیات پژوهش , اقدام پژوهی, گزارش کارآموزی و کارورزی, پروژه های کارآفرینی و فایل های آموزشی

دانلود رایگان بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
105 صفحه
چکیده:
تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.
واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت


پایان نامه حقوق


تحقیق


پروژه


پرسش نامه


پروپوزال


کتاب


مبانی نظری


اقدام پژوهی


درس پژوهی


کار آموزی


کارورزی


کار آفرینی


فایل های آموزشی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


واکاوی مبانی فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبری

اولاً، اعلام اراده برای انعقاد عقد نکاح از طریق اینترنت صورت می‌پذیرد اعم از اینکه ...
عبارات و اعمال متعاقدین در صورتی که به قصد انشاء عمل حقوقی صادر گردد واجد اثر
است. ..... در واقع، در کلیه عقود و قراردادها امکان اغواء و تدلیس وجود دارد و قانون‌گذار با
امکان .... ش)، بررسی فقهی حقوق خانواده، چ پانزدهم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ
پانزدهم.

دانلود رایگان پایان نامه تاثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد ...

22 نوامبر 2016 ... پایان نامه با موضوع بررسی فقهی و حقوقی تاثیر تدلیس بر اراده . ... دانلود رایگان . ..
. موضوع حقوق مدنی بررسی قواعد حاکم بر روابط حقوقی زندگی ...

تدلیس - پورتال ( پرتال ) حقوق

شرط بکارت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۱۲۴/۷ – ۲۱ / ۷ / ۷۶ خود آورده است : «
زوجی که هنگام ... نظریه فقهی : محقق حلی : « معنی تدلیس مشتبه نمودن امر است به اظهار
آنچه موجب کمال باشد یا اخفاء .... شوهر را فریب داده و در اثر تدلیس نکاح واقع شده و
نزدیکی صورت گرفته است آنگاه مرد .... معاونت در جرم تدلیس هم قابل طرح و هم قابل
بررسی در

دانلود تحقیق در مورد تدليس – مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس ...

28 آگوست 2016 ... دانلود تحقیق در مورد بررسی تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه، انگلیس، … .... بررسی
فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده – دانلود پایان نامه …

در ﻧﮑﺎح از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺗﺪﻟﯿﺲ

ﺗﺪﻟﯿﺲ. در ﻧﮑﺎح از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان. ﯾﻮﻧ. ﻨﺴ. هﺪ. : ﺑﯽ ﺑﯽ ﮔﻞ ﮐﯿﺎﻧﯽ. داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. ﺳﯿﺴﺘﺎن و ... اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ ازﺗﺪﻟﯿﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎي دﯾﮕﺮ درﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ، آن
را ﻋﻨﻮان ﮐﺮده. ؛اﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ..... وﻟﯽ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺟﺰو ﺧﯿﺎرات آﻣﺪه اﺳﺖ ازﻋﯿﻮب اراده
ﻧﯿﺴﺖ،. ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺮﻣﯽ ... ﻋﻘﺪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ زﯾﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮي در اﯾﺠﺎد زﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﻋﺪه ﻏﺮور
ﻣﻮردي.

پایان نامه های رشته حقوق - blogfa.com

20 دسامبر 2016 ... بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده 13074 بررسی فقهی و حقوقی تأثیر
تدلیس بر اراده 13075 بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات ...

دانلود مقاله بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد - مگ ایران

از آنجا که مبنای عمل حقوقی را اراده تشکیل می دهد ، لذا تأثیر اشتباه بر عمل حقوقی هم
از همین زاویه یعنی از راه تأثیر ..... در نتیجه فقه تدلیس را در دو مورد بررسی می کند :

تدلیس - پورتال ( پرتال ) حقوق

شرط بکارت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۱۲۴/۷ – ۲۱ / ۷ / ۷۶ خود آورده است : «
زوجی که هنگام ... نظریه فقهی : محقق حلی : « معنی تدلیس مشتبه نمودن امر است به اظهار
آنچه موجب کمال باشد یا اخفاء .... شوهر را فریب داده و در اثر تدلیس نکاح واقع شده و
نزدیکی صورت گرفته است آنگاه مرد .... معاونت در جرم تدلیس هم قابل طرح و هم قابل
بررسی در

بررسی تطبیقی نقش عقل در نظام حقوقی غرب و اسلام | AMPHTML

12 سپتامبر 2016 ... بررسی تطبیقی نقش عقل در نظام حقوقی غرب و اسلام دسته: علوم ... د – در آخرین بخش،
رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسی شده است. ...
روش نظام های حقوقی نسبت به تدلیس، تقسیم بحث، تعریف تدلیس، عنصر ... آزادی در
غربمبانی آزادیجبر و اختیارفطرتعقل، اراده وتکامل انسانآزادی و ...

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده - مرکز مشاوره ...

در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته
است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و
...

33- پایان نامه عالی نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران 81 صفحه

در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و
اشتباه می‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تلقی می‌شود
و با توجه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند ... تاثیر تدلیس و مدلس.

بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده | فروشگاه فایل

7 ژانويه 2017 ... بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق.
گرایش حقوق خصوصی. 105 صفحه. چکیده: تدلیس به معنای فریبکاری ...

به سايت وكالت خوش آمديد :: تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه ...

بررسي تطبيقي نظامهاي حقوقي فرانسه و انگليس و اسلام و ايران, مانند ..... كه تحت
تاثير اختصاصات فقه اسلامي, در مقايسه با نظريه تدليس در حقوق فرانسه صورت .....
رواني تدليس در حقوق فرانسه كه بنا به تعريف حقوقدانان اراده سوق دادن كسي به
اشتباه ...

بررسی تطبیقی نقش عقل در نظام حقوقی غرب و اسلام | AMPHTML

12 سپتامبر 2016 ... بررسی تطبیقی نقش عقل در نظام حقوقی غرب و اسلام دسته: علوم ... د – در آخرین بخش،
رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسی شده است. ...
روش نظام های حقوقی نسبت به تدلیس، تقسیم بحث، تعریف تدلیس، عنصر ... آزادی در
غربمبانی آزادیجبر و اختیارفطرتعقل، اراده وتکامل انسانآزادی و ...

تدلیس - پورتال ( پرتال ) حقوق

شرط بکارت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۱۲۴/۷ – ۲۱ / ۷ / ۷۶ خود آورده است : «
زوجی که هنگام ... نظریه فقهی : محقق حلی : « معنی تدلیس مشتبه نمودن امر است به اظهار
آنچه موجب کمال باشد یا اخفاء .... شوهر را فریب داده و در اثر تدلیس نکاح واقع شده و
نزدیکی صورت گرفته است آنگاه مرد .... معاونت در جرم تدلیس هم قابل طرح و هم قابل
بررسی در

مقاله مفهوم تدليس و جايگاه آن در حقوق ايران، انگليس و فقه اماميه ...

26 مارس 2012 ... در حقوق ما، تدليس عيب اراده تلقي نمي‌شود، چون عيب اراده (رضا) منحصر به اكراه و
اشتباه مي‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقيقت امر بر طرف مقابل، تدليس تلقي مي‌شود
و با ... اما ايشان هم به بررسي همان مصاديقي از تدليس پرداخته اند كه فقهاي ديگر ... و
اظهارات مذكور در تمايل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثير بگذارد، ...

جایگاه اراده ی ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه1

13 جولای 2014 ... ســپس بررسی حاکمیت اراده ی ظاهری یا باطنی را در حقوق ایران مورد ... که حصــر و اطالق
داللت دارد که الفاظ، تمام اثر را دارند و قصد فاقد نقش 1376 (؛ ...... تدلیس و تقلب،
اکراه و غبن و مانند آن مصون دارد و از سوی دیگر با هدایت و ارشاد.

بایگانی‌ها وکیل طلاق - موسسه حقوقی اعظم شفائی

در این حالت از تاریخ اعمال اراده ذی‌نفع عقد فسخ‌شده محسوب می‌شود و حکم دادگاه تنها ...
هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ ......
یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی ...

حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

4 فوریه 2014 ... 6, بررسی حقوقی بیع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران, علی فتحی .... 45,
تاثیر اکراه در عقود بعنوان یکی از عیوب اراده هم در عقود انتفاعی و هم در عقود اذنی و .....
277, مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق ايران و انگليس, 870861979

دانلود تحقیق در مورد تدليس – مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس ...

28 آگوست 2016 ... دانلود تحقیق در مورد بررسی تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه، انگلیس، … .... بررسی
فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده – دانلود پایان نامه …

دانلود مقاله بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد – پایگاه ثبت ...

25 دسامبر 2016 ... دانلود مقاله بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد ..... از آنجا که مبنای عمل حقوقی
را اراده تشکیل می دهد ، لذا تأثیر اشتباه بر عمل حقوقی هم از همین ..... در اصطلاح حقوقی
، تدلیس قراردادی ، عبارتست از : نیرنگی نا متعارف که از سوی ...

بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده - دانلود پایان نامه

13 مه 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق گرایش :حقوق خصوصی عنوان :
بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده دانشگاه آزاد اسلامی ...

دریافت فایل

ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﻮع ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ داراي ﻧﻘﺎط ﻣﺒﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ . در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ... و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اراده ﺑﻪ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺼﺪ و رﺿﺎ، ﻧﻮع ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺷﺘﺒﺎه. ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﮐﻪ ... ﺗﺪﻟﯿﺲ
وراﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎه. 8. ﺑﻨﺪ اول ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺼﺪ و رﺿﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﯿﺐ ﻗﺼﺪ ﯾﺎ رﺿﺎ.
21.

تدلیس - سایت حقوقی محمد حسنی

بررسی جرم تدلیس در معاملات دولتی که ما در این مقاله به آن می پردازیم، مستلزم ...
همچنین در تعریف مزایده می توان چنین آورد که ''ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالا
و ..... حق خیار فسخ در اثر تدلیس برای او ثابت است، امّا چنان چه از این حق استفاده
نكرد یا به ... بررسی فقهی حقوق خانواده، نكاح و انحلال آن، مصطفی محقق داماد، تهران،
مركز نشر ...

مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران | تیموس!

7 مه 2016 ... دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 76 کیلوبایت تعداد صفحات
فایل: 106 کلیک ... بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران
... اثر حقوقی تدلیس: ضمانت اجرا _ نتیجه .... معنوی جرائم عمدی در معنای محدود شامل اراده
ارتکاب و قصد مجرمانه، و در جرائم غیرعمد شامل اراده ارتکاب و خطای ...

پرتال مرکز تحقیقات زن و خانواده - بانک ‌اطلاعات ‌علمی - پایان نامه ها ...

به زعم نویسنده، بررسی قوانین و مقررات موضوعه و مداقه در منابع فقهی و حقوق راجع ...
شرط صفت و تدلیس، به ذینفع اختیار فسخ عقد را می‌دهد و فسخ که یک ایقاع و با اراده
... علی‌رغم جایگاه ویژه عقد نکاح در میان سایر عقود و تأثیرات بسزای انحلال آن در فرد
...

بررسی ابعاد گوناگون نکاح از منظر فقهی… - پارسی مقاله!

4 مه 2016 ... عنوان کامل: بررسی ابعاد گوناگون نکاح از منظر فقهی و حقوقی ... بشمار می رود و
باعتبار جنبۀ عمومى که در بر دارد دست آزادى اراده تا حدودى که منافات با ... شود و عدم
ثبت آن در دفتر ازدواج چنانکه بعداً‌ بیان می گردد تأثیر در انعقاد نکاح ندارد. ... حقوق
با عنوان تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران چکیده تدلیس (یا فریب ...

حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

4 فوریه 2014 ... 6, بررسی حقوقی بیع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران, علی فتحی .... 45,
تاثیر اکراه در عقود بعنوان یکی از عیوب اراده هم در عقود انتفاعی و هم در عقود اذنی و .....
277, مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق ايران و انگليس, 870861979

نشر علم و جمل در اعمال و قراردادهاي حقوقي

12 آگوست 2011 ... توافق دو اراده انشایی موجب پدید آمدن «قصد مشترک» شده و اثر حقوقی پدید آمده محصول
.... و شامل دیگر که بررسی مستندات آن از لابلای مباحث فقه، بویژه اصول عملیه علم ....
4- اشتباه و جهلی که موجب فسخ می¬شود مانند غبن، عیب، تدلیس و.

مفهوم تدليس و جايگاه آن در حقوق ايران، انگليس و فقه اماميه | رسا گستر

در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و ...
علامه حلی در قواعد، تدلیس را زمانی دارای اثر می‌داند که باعث اختلاف قیمت شود.۱۸ و در ...

حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

4 فوریه 2014 ... 6, بررسی حقوقی بیع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران, علی فتحی .... 45,
تاثیر اکراه در عقود بعنوان یکی از عیوب اراده هم در عقود انتفاعی و هم در عقود اذنی و .....
277, مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق ايران و انگليس, 870861979

فروشگاه ساز رایگان فروش فایل :: همکاری در فروش فایل دانشجویی ...

16 مارس 2016 ... پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده · پایان-نامه-
ارشد-رشته-حقوق--بررسی-فقهی-و با فرمت قابل ویرایش word ...

بررسي تدليس از منظر فقه اماميه و حقوق ايران » پروژه 20 دات آی آر

29 ژانويه 2016 ... بررسی تدليس از منظر فقه اماميه و حقوق ايران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد موضوع
جدید مقاله پروپوزال. ... 3-3- تدلیس و حکومت اراده 80 ... رابطه ثالث با بهره گیرنده،
تدلیس و جبران خسارت و تدلیس و اثر فسخ در فقه امامیه می‌باشد.

بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده | فروشگاه فایل

7 ژانويه 2017 ... بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق.
گرایش حقوق خصوصی. 105 صفحه. چکیده: تدلیس به معنای فریبکاری ...

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده - مرکز مشاوره ...

در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته
است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و
...

واکاوی مبانی فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبری

اولاً، اعلام اراده برای انعقاد عقد نکاح از طریق اینترنت صورت می‌پذیرد اعم از اینکه ...
عبارات و اعمال متعاقدین در صورتی که به قصد انشاء عمل حقوقی صادر گردد واجد اثر
است. ..... در واقع، در کلیه عقود و قراردادها امکان اغواء و تدلیس وجود دارد و قانون‌گذار با
امکان .... ش)، بررسی فقهی حقوق خانواده، چ پانزدهم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ
پانزدهم.

بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده با موضوع , علوم انسانی ...

9 فوریه 2015 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل بررسی فقهی و حقوقی
تأثیر تدلیس بر اراده که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه ...

قسمت اول - معاونت حقوقی و امور مجلس

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر یك مقدمه و دو فصل می
باشد . ... امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان
فرانسه و ... باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از آن اراده اثر عادی خود را نخواهد
داشت . .... عیوب رضا عبارت است از : اشتباه و تدلیس را در زمره عیوب رضا آورده ، در
حالی كه ...

فقه، اصول و حقوق

بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات. علی هاشمی - سید مهدی احمدی ....
حاکمیت اراده، عدالت معاوضی، حقوق قراردادها، فقه اما میه، عقود الحاقی. کلیدواژه ها: 6. .....
سالمت عمومی، تقلب در کاالهای خوراکی، امنیت غذایی، جرم، غش، تدلیس. کلیدواژه ها:
فقه ...

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان مسجد سلیمان

وکتور

(English 20 Minutes A Day (Part 1

A.j.m.Spencer Continuum Mechanics1980

طرح توجیهی فنی بسته بندی خرما

فایل حل مشکل کنتاکت سرویس(CONTACT SERVICE) نوکیا 105 با RM1133، ورژن 15.00.11، صددرصد تست شده، برای اولین بار

پاورپوینت درس 8 آمادگی دفاعی پایه نهم ( جنگ نرم )

تحقیق و بررسی در مورد باهنر

دانلود پاورپوینت بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی بخش آی سی یو(مراقبت های ویژه)

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره پی (Foundation)