دانلود رایگان


دانلود متن کامل پروژه رباتیک به همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات انگلیسی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود متن کامل پروژه رباتیک به همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید

دانلود رایگان دانلود متن کامل پروژه رباتیک به همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات انگلیسی دانلود متن کامل پایان نامه درباره رباتیک با 3 کاربرد تعقیب خط، نوریاب و قابلیت کنترل حرکت توسط کیبرد و با فرمت ورد word به همراه کدهای نوشته شده در نرم افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید
چکیده
این مقاله الگوریتمی جدید برای مسئله برنامه ریزی مسیرکلی به یک هدف ، برای ربات متحرک را با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه می دهد .الگوریتم ژنتیک برای یافتن مسیر بهینه برای ربات متحرک جهت حرکت در محیط استاتیک که توسط نقشه ای با گره ها و لینک ها بیان شده است ،بکار گرفته شده است.موقعیت هدف و موانع برای یافتن یک مسیر بهینه در محیط دو بعدی داده شده است .هر نقطه اتصال در شبکه ژنی است که با استفاده از کد باینری ارائه شده است.تعداد ژن ها در یک کروموزوم تابعی از تعداد موانع در نقشه (نمودار)می باشد.
بنابراین از یک کروموزوم با طول ثابت استفاده کردیم.مسیر ربات ایجاد شده ، در مفهوم کوتاهترین مسیر ،بهینه است .ربات دارای محل آغاز و محل هدف تحت فرضیه ای است که ربات از هر محل فقط یکبار می گذرد یا اصلا نمی گذرد.نتایج بدست آمده در شبیه سازی ؛قدرت الگوریتم پیشنهادی را تایید می نماید.
مقدمه
مسئله طراحی مسیر ربات متحرک را می توان بصورت ذیل بیان کرد:
داده های مسئله (محل شروع،محل هدف، نقشه ای دو بعدی مسیرهاکه شامل موانع ساکن می باشد).هدف بدست آوردن یک مسیر بدون تصادم بین دو نقطه خاص در ایفای معیار بهینه سازی با در نظر گرفتن محدودیت ها (به احتمال زیاد:کوتاهترین مسیر)می باشد. مسئله طراحی مسیر از نظر محاسباتی بسیار پر هزینه است.
با اینکه حجم زیادی از تحقیقات برای حل بیشتر این مسائل انجام شده است،با این وجود،روش های معمول ،غیر قابل انعطاف می باشند.
1.اهداف مختلف بهینه سازی و تغییرات اهداف
  1. عدم قطعیت ها در محیط ها
  2. محدودیت های متفاوت برای منابع محاسباتی
مرور و بازنگری روش های موجود برای حل مسئله طراحی مسیر ،در ارائه شده است . روش های زیادی برای ایجاد یک مسیر بهینه از قبیل برنامه ریزی دینامیک و روش های تبدیل مسافت گزارش شده است .
در روش برنامه ریزی دینامیک اگر نقطه ی شروعSP و نقطه ی هدف GP باشد ، نقطه ی زیر هدف IP است.و روش تولید مسیر ،نحوه تعیین توالی زیر اهداف است که زیر اهداف خود از مجموعه IP (I=1,2,3,…) انتخاب می شوند.ما باید تمام مسیرهای ممکن را بررسی کرده و مسیر با کمترین مقدار هزینه را به عنوان مسیر بهینه انتخاب نمائیم.توان محاسباتی بسیار فراوانی بویژه در محیط های دارای زیر اهداف فراوان مورد نیاز است . در روش تبدیل مسافت ،کارطراحی مسیر ،محیطی را با شبکه یکنواخت می پوشاند و فواصل را از طریق فضای خالی ،از سلول هدف،منتشر می کند.قسمت پیشین موج مسافت ،حول موانع و در نهایت از طریق تمامی فضاهای آزاد در محیط جریان می یابد.برای هر نقطه شروع در محیط نمایانگر محل اولیه ربات متحرک ،کوتاهترین مسیر به مقصد،از طریق رفتن به قسمت پائین و از طریق شیب دارترین مسیر نزولی رسم شده است.با این وجود به هنگام وجود دو سلول یا بیشتر جهت گزینش با همان حداقل تبدیل فاصله ابهام مسیرهای بهینه وجود دارد. دو روش مذکور ملزم توان محاسباتی بسیار بالا در محیطی است که دارای تعداد زیاد اهداف فرعی (زیر اهداف)و موانع است.
محققان روش های فراوان را برای حل مسائل طراحی مسیر ربات های متحرک با وجود موانع ایستا و متحرک بر مبنای soft computing ،بیان کرده اند. soft computing متشکل از منطق فازی،شبکه های عصبی و محاسبات تکاملی است (الگوریتم های ژنتیک و تکاملی GA & EA).تاکنون تلاش های زیادی در استفاده از منطق فازی برای طراحی و برنامه ریزی حرکت ربات متحرک وجود داشته است .اخیرا استفاده از محاسبات تکاملی رواج فراوانی پیدا کرده و در واقع روشی است که به منظور بکارگیری در موقعیت هایی که دانش اولیه راجع حل مسئله وجود نداشته و یا اطلاعات محدود می باشد،قابلیت استفاده به گونه ای موثرتر،عمومی تر و راحت تر را داراست.
الگوریتم های ژنتیکی و تکامکلی نیازمند اطلاعات اشتقاقی یا برآوردهای فرمال اولیه از راه حل نیستند و از آنجائیکه طبیعتا تصادفی می باشند دارای قابلیت جستجوی کل فضای جواب با احتمال بیشتر پیدا کردن بهینه عمومی می باشند.
می توان تحقیق قبلی راجع طراحی مسیر را به صورت یکی از دو روش مقابل طبقه بندی کرد: مبتنی بر مدل و مبتنی بر سنسور .
در حالت مبتنی بر مدل ،مدل های منطقی از موانع شناخته شده ،برای تولید تصادم بدون مسیر بکار گرفته می شوند.در حالیکه در روش مبتنی بر سنسور ، کشف و اجتناب از موانع ناشناخته است.در این مقاله الگوریتمی جدید جهت بدست آوردن مسیر بهینه بر مبنای مدل پیشنهاد شده است.
ادامه مطالب مقاله بصورت ذیل مرتب شده اند :
در بخش 2 ،مقدمه ای مختصر راجع الگوریتم ژنتیک ارائه شده است .در بخش 3 ،فرمول سازی مسئله مورد بررسی واقع شده،در بخش 4 الگوریتم پیشنهادی ، معرفی و در بخش 5 نتایج شبیه سازی نشان داده شده است.
1.مسیریابی
مسئله مسیریابی ربات در چند حالت قابل بررسی است :
در یک مفهوم می توان مسیریابی روبات را در قالب تعقیب خط (عموما مسیری از پیش تعیین شده با رنگ متفاوت از زمینه ) معرفی نمود.روبات هایی با این کاربرد تحت عنوان مسیریاب شناخته می شوند . یکی از کاربرد های عمده این ربات ، حمل و نقل وسایل و کالاهای مختلف در کارخانجات ، بیمارستان ها ، فروشگاه ها ، کتابخانه ها و … میباشد .
ربات تعقیب خط تا حدی قادر به انجام وظیفه کتاب داری کتابخانه ها می باشد . به این صورت که بعد از دادن کد کتاب ، ربات با دنبال کردن مسیری که کد آن را تعیین میکند ، به محلی که کتاب در آن قرار گرفته می رود و کتاب را برداشته و به نزد ما می آورد .مثال دیگر این نوع ربات در بیمارستان های پیشرفته است ، کف بیمارستان های پیشرفته خط کشی هایی به رنگ های مختلف به منظور هدایت ربات های مسیریاب به محل های مختلف وجود دارد . (مثلا رنگ قرمز به اتاق جراحی یا آبی به اتاق زایمان.) بیمارانی که توانایی حرکت کردن و جا به جا شدن را ندارند و باید از ویلچر استفاده کنند ، این ویلچر نقش ربات تعقیب خط را دارد ، و بیمار را از روی مسیر مشخص به محل مطلوب می برد .
با توجه به وجود موانع (استاتیک و دینامیک) در محیط ،مسیریابی روبات در مفهومی کاربردی تر ،پیمودن مسیر مبدا تا مقصد بدون برخورد با موانع می باشد.مسلما با وجود تعداد زیاد موانع ،تعداد مسیرهای قابل عبور روبات بسیار زیاد خواهد بود و یقینا انتخاب کوتاه ترین مسیر توسط روبات برای حرکت از مبدا به مقصد ،دارای ارزش اجرایی بالایی خواهد بود.در این مقاله چنین مسئله ای مورد بررسی واقع شده است.نقاط مبدا و مقصد و نیز محل موانع به عنوان ورودی داده شده است ،نیز می دانیم موانع ایستا می باشند (در حالت وجود موانع پویا در عین نزدیکی بیشتر به شرایط واقعی ،روش های مورد استفاده بسیار پیچیده خواهند بود)و مسئله در حالت دو بعدی بررسی می شود (روبات بر روی صفحه حرکت می نماید). برای این منظور الگوریتم های مسیریابی با هدف انتخاب کوتاهترین مسیر قابل استفاده می باشند ،الگوریتم هایی که به منظور مسیریابی در شبکه ها قابلیت استفاده دارند.با این وجود در این بررسی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است . همچنین الگوریتم های ژنتیک و نیز دیگر روش های مشابه به منظور بهینه سازی مصرف انرژی روبات ،مسیر تغییر زاویه ازوی روبات ،زمان حرکت روبات و… قابل استفاده می باشند .

متن کامل را می توانید دانلود نمایید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


پایان نامه مهندسی برق


پایان نامه رباتیک


پایان نامه کارشناسی برق


پروژه رباتیک


رباتیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرتبط با: پروژه طراحی مسیر ربات متحرک 40 اسلاید کدهای نوشته شده ...

مرتبط با: پروژه طراحی مسیر ربات متحرک 40 اسلاید کدهای نوشته شده در نرم افزار
MATLAB عکس برنامه و مقالات انگلیسی (214772): ... مقاله کدهای بلوکی و کدهای
کانولوشن لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و
آماده پرینت) تعداد صفحات: 89 1-1- مقدمه: امروزه دو نوع عمومی از کدها استفاده می شود:
کدهای ...

دانلود متن کامل پروژه رباتیک به همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار ...

دانلود متن کامل پروژه رباتیک به همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40
صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات انگلیسی دانلود متن کامل پایان نامه درباره رباتیک
با 3 کاربرد تعقیب خط، نوریاب و قابلیت کنترل حرکت توسط کیبرد و با فرمت
ورد word به همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید چکیده این
مقاله ...

پاورپوینت در مورد آشنایی با روشهای پژوهش در سازمان - دانشجو دانلود

پاورپوینت در مورد آشنايی با روشهای پژوهش در سازمان لینک دانلود و خرید پایین
توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد
اسلاید : 37 اسلاید قسمتی از متن .ppt : 1آشنايی با روشهای پژوهش در سازمان2تبیین
انتظارات دوره3هدف كلي از برگزاري دورهبدون شك در آغاز منطقي هر كاري تبيين و كسب
درك ...

کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی 36 ص - تحقیق مقاله پروژه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل عنوان : گزارش کار کارآموزی (آشنایی با تاسیسات
الکتریکی) استاد مربوطه : آقای دکتر اشکواری تهیه و تنظیم: مجید یگانه سال
تحصیلی 86-85 بخش اول : آشنایی با تاسيسات .... دانلود متن کامل پروژه رباتیک به
همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات
انگلیسی.

پاورپوینت آموزش برنامه نویسی در متلب (MATLAB) | هورا دانلود

10 سپتامبر 2017 ... دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش برنامه نویسی در متلب (MATLAB)، در قالب ppt و در
31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمات برنامه نویسی نحوه کار کردن با.

پاورپوینت در مورد آشنایی با روشهای پژوهش در سازمان - دانشجو دانلود

پاورپوینت در مورد آشنايی با روشهای پژوهش در سازمان لینک دانلود و خرید پایین
توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد
اسلاید : 37 اسلاید قسمتی از متن .ppt : 1آشنايی با روشهای پژوهش در سازمان2تبیین
انتظارات دوره3هدف كلي از برگزاري دورهبدون شك در آغاز منطقي هر كاري تبيين و كسب
درك ...

پایان نامه بررسی کاربرد نرم افزار MATLAB در خودرو |12996| بُت

21 ا کتبر 2017 ... دانلود تحقیق در مورد شبیه سازی اینورتر هفت سطحی با مدولاسیون پله و مینیم THD
با نرم افزار MATLAB SIMULINK، در قالب doc و در 10 صفحه، قابل .... عنوان پروژه:
طراحی مسیر ربات متحرک+40 اسلاید+ کدهای نوشته شده در نرم افزار MATLAB + عکس
+ برنامه و مقالات انگلیسی چکیده: این مقاله الگوریتمی جدید برای ...

طراحی و شبیه سازی یک نیم جمع کننده با نرم افزار Hspice - دانلود

طراحی و شبیه سازی یک نیم جمع کننده با نرم افزار Hspice در این پروژه یک مدار نیم
جمع کننده ( half adder ) در سطح ترانزیستور و با استفاده از ترانزیستورهای CMOS
در نرم افزار Hspice پیاده سازی شده است. ... دانلود متن کامل پروژه رباتیک به همراه
کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات انگلیسی.

پاورپوینت در مورد تحلیل علل ریشه ای RCA - تحقیق مقاله پروژه

پاورپوینت در مورد تحلیل علل ریشه ای (RCA) لینک دانلود و خرید پایین
توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد
اسلاید : 58 اسلاید قسمتی از متن .ppt : RCARoot ... دانلود متن کامل پروژه رباتیک به
همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات
انگلیسی.

دانلود تحقیق در مورد خاتم کاری - تحقیق مقاله پروژه کد سورس برنامه

چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام
انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و
اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است متن کامل با فرمت ورد
word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند می توانید در ادامه دانلود نمائید ...

طراحی و شبیه سازی یک نیم جمع کننده با نرم افزار Hspice - دانلود

طراحی و شبیه سازی یک نیم جمع کننده با نرم افزار Hspice در این پروژه یک مدار نیم
جمع کننده ( half adder ) در سطح ترانزیستور و با استفاده از ترانزیستورهای CMOS
در نرم افزار Hspice پیاده سازی شده است. ... دانلود متن کامل پروژه رباتیک به همراه
کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات انگلیسی.

دانلود تحقیق در مورد خاتم کاری - تحقیق مقاله پروژه کد سورس برنامه

چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام
انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و
اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است متن کامل با فرمت ورد
word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند می توانید در ادامه دانلود نمائید ...

فروش پروژه کنترل مخزن سه گانه آب با نرم افزار MATLAB |32003| جعبه

13 ا کتبر 2017 ... فروش پروژه کنترل مخزن سه گانه آب با نرم افزار MATLAB (32003):پروژه سیستم
کنترل آب matlab کنترل آب matlab پروژه matlab متلب کنترل سه گانه آب ... [2017-
09-11]: عنوان پروژه: طراحی مسیر ربات متحرک+ 40 اسلاید+ کدهای نوشته شده در نرم
افزار MATLAB + عکس + برنامه و مقالات انگلیسی چکیده: این مقاله ...

پاورپوینت ppt آموزش کامل زبان برنامه نویسی متلب (matlab) به زبان ...

2 ژوئن 2017 ... دانلود پاورپوینت ppt آموزش کامل زبان برنامه نویسی متلب (matlab) به زبان فارسی
این پاورپوینت در رابطه با آموزش زبان برنامه نویسی متلب می باشد که با کمک بچه.

پاورپوینت آموزش برنامه نویسی در متلب (MATLAB) | هورا دانلود

10 سپتامبر 2017 ... دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش برنامه نویسی در متلب (MATLAB)، در قالب ppt و در
31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمات برنامه نویسی نحوه کار کردن با.

دانلود پروژه کامل رباتیک 120 ص+40 اسلاید+ کدهای نوشته شده در ...

دانلود پروژه کامل رباتیک ۱۲۰ ص+۴۰ اسلاید+ کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB
+ عکس + برنامه و مقالات انگلیسیدانلود از مکانیک فایل. ۱۳۹۵-۰۶-۰۷ فنی و مهندسی
... دانلود متن کامل پایان نامه درباره رباتیک,رباتیک,دانلود پایان نامه,MATLAB,پایان
نامه رباتیک,پایان نامه مکانیک درباره رباتیک. جهت وصل شدن به سایت اولیه و دانلود ...

پایان نامه بررسی کاربرد نرم افزار MATLAB در خودرو |12996| بُت

21 ا کتبر 2017 ... دانلود تحقیق در مورد شبیه سازی اینورتر هفت سطحی با مدولاسیون پله و مینیم THD
با نرم افزار MATLAB SIMULINK، در قالب doc و در 10 صفحه، قابل .... عنوان پروژه:
طراحی مسیر ربات متحرک+40 اسلاید+ کدهای نوشته شده در نرم افزار MATLAB + عکس
+ برنامه و مقالات انگلیسی چکیده: این مقاله الگوریتمی جدید برای ...

مقاله درباره کارآموزی شیمی - دانشجو فایل

دانشکده : گروه: مکان کارآموزی مجتمع پتروشیمی بندرامام / آزمایشگاه واحد پلی اتیلن
سبک (بسپاران) موضوع کار آموزی آشنائی با تولید پلی اتیلن و تست های مربوطه
مقدمه و قدردانی: پلی اتیلن سبک به علت انعطاف ... دانلود متن کامل پروژه رباتیک به
همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات
انگلیسی.

پاورپوینت در مورد تحلیل علل ریشه ای RCA - تحقیق مقاله پروژه

پاورپوینت در مورد تحلیل علل ریشه ای (RCA) لینک دانلود و خرید پایین
توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد
اسلاید : 58 اسلاید قسمتی از متن .ppt : RCARoot ... دانلود متن کامل پروژه رباتیک به
همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات
انگلیسی.

تحقیق در مورد روش های ذخیره سازی تصاویر 24 ص - دانشجو فایل

تحقیق در مورد روش های ذخیره سازی تصاویر 24 ص لینک دانلود و خرید پایین
توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :
24 صفحه قسمتی از متن .doc : روش های ذخیره سازی تصاویرذخیره تصویر از
Clipboard در فایل به کمک سی شارپهمان طوری که می دانید Clipboard مجموعه ای از
توابع و پیام هاست ...

تحقیق در مورد روش های ذخیره سازی تصاویر 24 ص - دانشجو فایل

تحقیق در مورد روش های ذخیره سازی تصاویر 24 ص لینک دانلود و خرید پایین
توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :
24 صفحه قسمتی از متن .doc : روش های ذخیره سازی تصاویرذخیره تصویر از
Clipboard در فایل به کمک سی شارپهمان طوری که می دانید Clipboard مجموعه ای از
توابع و پیام هاست ...

شبیه سازی مقاله ی طراحی و شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ به ...

پروژه ی درسی کیفیت توان الکتریکیشبیه سازی مقاله ی طراحی و شبیه سازی
بازیاب دینامیکی ولتاژ به منظور اصلاح فرورفتگی ولتاژ (Voltage Sagg)به همراه
فایل شبیه سازی در نرم افزار MATLAB، گزارش کار کامل و 22 اسلاید آماده ارائه در
قالب پاورپوینت عنوان لاتین مقاله:Design and analysis of dynamic voltage
restorer for deep ...

مقاله درباره کارآموزی شیمی - دانشجو فایل

دانشکده : گروه: مکان کارآموزی مجتمع پتروشیمی بندرامام / آزمایشگاه واحد پلی اتیلن
سبک (بسپاران) موضوع کار آموزی آشنائی با تولید پلی اتیلن و تست های مربوطه
مقدمه و قدردانی: پلی اتیلن سبک به علت انعطاف ... دانلود متن کامل پروژه رباتیک به
همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات
انگلیسی.

پایان نامه رشته مکانیک در مورد رباتیک 40 اسلاید عکس برنامه و مقالات ...

22 ژوئن 2015 ... پروژه طراحی مسیر ربات متحرک 40 اسلاید کدهای نوشته عنوان پروژه: طراحی مسیر
ربات متحرک+40 اسلاید+ کدهای نوشته شده در نرم افزار MATLAB + عکس + برنامه و
مقالات انگلیسی چکیده: این مقاله الگوریتمی جدید برای مسئله برنامه ریزی
مسیرکلی به یک هدف، برای ربات متحرک را با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه ...

پایان نامه رشته مکانیک در مورد رباتیک 40 اسلاید عکس برنامه و مقالات ...

22 ژوئن 2015 ... پروژه طراحی مسیر ربات متحرک 40 اسلاید کدهای نوشته عنوان پروژه: طراحی مسیر
ربات متحرک+40 اسلاید+ کدهای نوشته شده در نرم افزار MATLAB + عکس + برنامه و
مقالات انگلیسی چکیده: این مقاله الگوریتمی جدید برای مسئله برنامه ریزی
مسیرکلی به یک هدف، برای ربات متحرک را با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه ...

مرتبط با: پروژه طراحی مسیر ربات متحرک 40 اسلاید کدهای نوشته شده ...

مرتبط با: پروژه طراحی مسیر ربات متحرک 40 اسلاید کدهای نوشته شده در نرم افزار
MATLAB عکس برنامه و مقالات انگلیسی (214772): ... مقاله کدهای بلوکی و کدهای
کانولوشن لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و
آماده پرینت) تعداد صفحات: 89 1-1- مقدمه: امروزه دو نوع عمومی از کدها استفاده می شود:
کدهای ...

تحقیق در مورد روش های ذخیره سازی تصاویر 24 ص - دانشجو فایل

تحقیق در مورد روش های ذخیره سازی تصاویر 24 ص لینک دانلود و خرید پایین
توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :
24 صفحه قسمتی از متن .doc : روش های ذخیره سازی تصاویرذخیره تصویر از
Clipboard در فایل به کمک سی شارپهمان طوری که می دانید Clipboard مجموعه ای از
توابع و پیام هاست ...

پروژه رباتیک و طراحی مسیر ربات به همراه کدهای متلب ... - سرزمین مقاله

2 مه 2017 ... پروژه رباتیک و طراحی مسیر ربات به همراه کدهای متلب+پاورپوینت پروژه+فایل
محاسبات متلب پژوهش کامل در حوزه مکانیک می باشد. ... عنوان پروژه: طراحی مسیر ربات
متحرک+40 اسلاید+ کدهای نوشته شده در نرم افزار MATLAB + عکس + برنامه و مقالات
انگلیسی چکیده: این مقاله الگوریتمی جدید برای مسئله برنامه ریزی ...

طب سوزنی

666 - بررسی علم ریاضیات و سرگذشت و ریاضیدانان بزرگ و مروری بر نقش اروپا در پیشرفت ریاضیات

دانلود تحقیق با معماران عصر ديجيتال

پاورپوینت سـهام. ppt

دانلود کتاب آموزش xml

نرم افزار اندروید فلزیاب بساز

دانلود مقاله با عنوان: فرآيند توسعه بافت کلانشهر كرج

طلاق و آسیب های اجتماعی جامعه به صورت پاور پوینت کامل و آماده پرینت

دانلود مقاله 2016 و ISI رایانش ابری موبایل با ترجمه تخصصی – تخصیص وظایف مبتنی بر صف در محاسبات ابری سیار – Task Assignment Mobile Cloud

طرح جامع شهر مهاباد 1388 سه (3) جلد