دانلود فایل


دانلود متن کامل پروژه رباتیک به همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات انگلیسی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود متن کامل پروژه رباتیک به همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید

دانلود فایل دانلود متن کامل پروژه رباتیک به همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات انگلیسی دانلود متن کامل پایان نامه درباره رباتیک با 3 کاربرد تعقیب خط، نوریاب و قابلیت کنترل حرکت توسط کیبرد و با فرمت ورد word به همراه کدهای نوشته شده در نرم افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید
چکیده
این مقاله الگوریتمی جدید برای مسئله برنامه ریزی مسیرکلی به یک هدف ، برای ربات متحرک را با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه می دهد .الگوریتم ژنتیک برای یافتن مسیر بهینه برای ربات متحرک جهت حرکت در محیط استاتیک که توسط نقشه ای با گره ها و لینک ها بیان شده است ،بکار گرفته شده است.موقعیت هدف و موانع برای یافتن یک مسیر بهینه در محیط دو بعدی داده شده است .هر نقطه اتصال در شبکه ژنی است که با استفاده از کد باینری ارائه شده است.تعداد ژن ها در یک کروموزوم تابعی از تعداد موانع در نقشه (نمودار)می باشد.
بنابراین از یک کروموزوم با طول ثابت استفاده کردیم.مسیر ربات ایجاد شده ، در مفهوم کوتاهترین مسیر ،بهینه است .ربات دارای محل آغاز و محل هدف تحت فرضیه ای است که ربات از هر محل فقط یکبار می گذرد یا اصلا نمی گذرد.نتایج بدست آمده در شبیه سازی ؛قدرت الگوریتم پیشنهادی را تایید می نماید.
مقدمه
مسئله طراحی مسیر ربات متحرک را می توان بصورت ذیل بیان کرد:
داده های مسئله (محل شروع،محل هدف، نقشه ای دو بعدی مسیرهاکه شامل موانع ساکن می باشد).هدف بدست آوردن یک مسیر بدون تصادم بین دو نقطه خاص در ایفای معیار بهینه سازی با در نظر گرفتن محدودیت ها (به احتمال زیاد:کوتاهترین مسیر)می باشد. مسئله طراحی مسیر از نظر محاسباتی بسیار پر هزینه است.
با اینکه حجم زیادی از تحقیقات برای حل بیشتر این مسائل انجام شده است،با این وجود،روش های معمول ،غیر قابل انعطاف می باشند.
1.اهداف مختلف بهینه سازی و تغییرات اهداف
  1. عدم قطعیت ها در محیط ها
  2. محدودیت های متفاوت برای منابع محاسباتی
مرور و بازنگری روش های موجود برای حل مسئله طراحی مسیر ،در ارائه شده است . روش های زیادی برای ایجاد یک مسیر بهینه از قبیل برنامه ریزی دینامیک و روش های تبدیل مسافت گزارش شده است .
در روش برنامه ریزی دینامیک اگر نقطه ی شروعSP و نقطه ی هدف GP باشد ، نقطه ی زیر هدف IP است.و روش تولید مسیر ،نحوه تعیین توالی زیر اهداف است که زیر اهداف خود از مجموعه IP (I=1,2,3,…) انتخاب می شوند.ما باید تمام مسیرهای ممکن را بررسی کرده و مسیر با کمترین مقدار هزینه را به عنوان مسیر بهینه انتخاب نمائیم.توان محاسباتی بسیار فراوانی بویژه در محیط های دارای زیر اهداف فراوان مورد نیاز است . در روش تبدیل مسافت ،کارطراحی مسیر ،محیطی را با شبکه یکنواخت می پوشاند و فواصل را از طریق فضای خالی ،از سلول هدف،منتشر می کند.قسمت پیشین موج مسافت ،حول موانع و در نهایت از طریق تمامی فضاهای آزاد در محیط جریان می یابد.برای هر نقطه شروع در محیط نمایانگر محل اولیه ربات متحرک ،کوتاهترین مسیر به مقصد،از طریق رفتن به قسمت پائین و از طریق شیب دارترین مسیر نزولی رسم شده است.با این وجود به هنگام وجود دو سلول یا بیشتر جهت گزینش با همان حداقل تبدیل فاصله ابهام مسیرهای بهینه وجود دارد. دو روش مذکور ملزم توان محاسباتی بسیار بالا در محیطی است که دارای تعداد زیاد اهداف فرعی (زیر اهداف)و موانع است.
محققان روش های فراوان را برای حل مسائل طراحی مسیر ربات های متحرک با وجود موانع ایستا و متحرک بر مبنای soft computing ،بیان کرده اند. soft computing متشکل از منطق فازی،شبکه های عصبی و محاسبات تکاملی است (الگوریتم های ژنتیک و تکاملی GA & EA).تاکنون تلاش های زیادی در استفاده از منطق فازی برای طراحی و برنامه ریزی حرکت ربات متحرک وجود داشته است .اخیرا استفاده از محاسبات تکاملی رواج فراوانی پیدا کرده و در واقع روشی است که به منظور بکارگیری در موقعیت هایی که دانش اولیه راجع حل مسئله وجود نداشته و یا اطلاعات محدود می باشد،قابلیت استفاده به گونه ای موثرتر،عمومی تر و راحت تر را داراست.
الگوریتم های ژنتیکی و تکامکلی نیازمند اطلاعات اشتقاقی یا برآوردهای فرمال اولیه از راه حل نیستند و از آنجائیکه طبیعتا تصادفی می باشند دارای قابلیت جستجوی کل فضای جواب با احتمال بیشتر پیدا کردن بهینه عمومی می باشند.
می توان تحقیق قبلی راجع طراحی مسیر را به صورت یکی از دو روش مقابل طبقه بندی کرد: مبتنی بر مدل و مبتنی بر سنسور .
در حالت مبتنی بر مدل ،مدل های منطقی از موانع شناخته شده ،برای تولید تصادم بدون مسیر بکار گرفته می شوند.در حالیکه در روش مبتنی بر سنسور ، کشف و اجتناب از موانع ناشناخته است.در این مقاله الگوریتمی جدید جهت بدست آوردن مسیر بهینه بر مبنای مدل پیشنهاد شده است.
ادامه مطالب مقاله بصورت ذیل مرتب شده اند :
در بخش 2 ،مقدمه ای مختصر راجع الگوریتم ژنتیک ارائه شده است .در بخش 3 ،فرمول سازی مسئله مورد بررسی واقع شده،در بخش 4 الگوریتم پیشنهادی ، معرفی و در بخش 5 نتایج شبیه سازی نشان داده شده است.
1.مسیریابی
مسئله مسیریابی ربات در چند حالت قابل بررسی است :
در یک مفهوم می توان مسیریابی روبات را در قالب تعقیب خط (عموما مسیری از پیش تعیین شده با رنگ متفاوت از زمینه ) معرفی نمود.روبات هایی با این کاربرد تحت عنوان مسیریاب شناخته می شوند . یکی از کاربرد های عمده این ربات ، حمل و نقل وسایل و کالاهای مختلف در کارخانجات ، بیمارستان ها ، فروشگاه ها ، کتابخانه ها و … میباشد .
ربات تعقیب خط تا حدی قادر به انجام وظیفه کتاب داری کتابخانه ها می باشد . به این صورت که بعد از دادن کد کتاب ، ربات با دنبال کردن مسیری که کد آن را تعیین میکند ، به محلی که کتاب در آن قرار گرفته می رود و کتاب را برداشته و به نزد ما می آورد .مثال دیگر این نوع ربات در بیمارستان های پیشرفته است ، کف بیمارستان های پیشرفته خط کشی هایی به رنگ های مختلف به منظور هدایت ربات های مسیریاب به محل های مختلف وجود دارد . (مثلا رنگ قرمز به اتاق جراحی یا آبی به اتاق زایمان.) بیمارانی که توانایی حرکت کردن و جا به جا شدن را ندارند و باید از ویلچر استفاده کنند ، این ویلچر نقش ربات تعقیب خط را دارد ، و بیمار را از روی مسیر مشخص به محل مطلوب می برد .
با توجه به وجود موانع (استاتیک و دینامیک) در محیط ،مسیریابی روبات در مفهومی کاربردی تر ،پیمودن مسیر مبدا تا مقصد بدون برخورد با موانع می باشد.مسلما با وجود تعداد زیاد موانع ،تعداد مسیرهای قابل عبور روبات بسیار زیاد خواهد بود و یقینا انتخاب کوتاه ترین مسیر توسط روبات برای حرکت از مبدا به مقصد ،دارای ارزش اجرایی بالایی خواهد بود.در این مقاله چنین مسئله ای مورد بررسی واقع شده است.نقاط مبدا و مقصد و نیز محل موانع به عنوان ورودی داده شده است ،نیز می دانیم موانع ایستا می باشند (در حالت وجود موانع پویا در عین نزدیکی بیشتر به شرایط واقعی ،روش های مورد استفاده بسیار پیچیده خواهند بود)و مسئله در حالت دو بعدی بررسی می شود (روبات بر روی صفحه حرکت می نماید). برای این منظور الگوریتم های مسیریابی با هدف انتخاب کوتاهترین مسیر قابل استفاده می باشند ،الگوریتم هایی که به منظور مسیریابی در شبکه ها قابلیت استفاده دارند.با این وجود در این بررسی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است . همچنین الگوریتم های ژنتیک و نیز دیگر روش های مشابه به منظور بهینه سازی مصرف انرژی روبات ،مسیر تغییر زاویه ازوی روبات ،زمان حرکت روبات و… قابل استفاده می باشند .

متن کامل را می توانید دانلود نمایید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


پایان نامه مهندسی برق


پایان نامه رباتیک


پایان نامه کارشناسی برق


پروژه رباتیک


رباتیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی 36 ص - تحقیق مقاله پروژه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل عنوان : گزارش کار کارآموزی (آشنایی با تاسیسات
الکتریکی) استاد مربوطه : آقای دکتر اشکواری تهیه و تنظیم: مجید یگانه سال
تحصیلی 86-85 بخش اول : آشنایی با تاسيسات .... دانلود متن کامل پروژه رباتیک به
همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات
انگلیسی.

پاورپوینت در مورد کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم ...

در اين روش متغيرها در عاملهايي قرار مي گيرند، به طوريكه از عامل اول به عاملهاي بعدي
درصد واريانس كاهش مي يابد، از اين رو متغيرهايي كه در عامل هاي اولي قرار مي گيرند،
تأثيرگذارترين هستند.2تحليـل عوامـل يكـي از ... دانلود متن کامل پروژه رباتیک به
همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات
انگلیسی.

پروژه رباتیک و طراحی مسیر ربات به همراه کدهای متلب ... - سرزمین مقاله

2 مه 2017 ... پروژه رباتیک و طراحی مسیر ربات به همراه کدهای متلب+پاورپوینت پروژه+فایل
محاسبات متلب پژوهش کامل در حوزه مکانیک می باشد. ... عنوان پروژه: طراحی مسیر ربات
متحرک+40 اسلاید+ کدهای نوشته شده در نرم افزار MATLAB + عکس + برنامه و مقالات
انگلیسی چکیده: این مقاله الگوریتمی جدید برای مسئله برنامه ریزی ...

دانلود تحقیق در مورد هواساز -کد،سورس،پروژه،مقاله،تحقیق،توضیح کامل

br چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است
هنگام انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها
و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است متن کامل با فرمت ورد
word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند می توانید در ادامه دانلود نمائید .

نساجی - تحقیق مقاله پروژه کد سورس برنامه

ایرانیان نخستین مردمی هستند که نمد و گلیم و پس از آن قالی بافی را آغاز کردند در
كتاب معروف ايران از اغاز تا اسلام به تاليف پروفسور گيريشمن دانشمند وايران شناس
معروف،ابراز شده است تاريخ هجاري نقوشي كه به3000سال قبل از ميلاد مسيح مي رسد
وپادشاه لولوبي كه يكي از حكام بخر ايران بوده است با لباس كوتاه بر تن و كلاهي مدور ...

طراحی و شبیه سازی یک نیم جمع کننده با نرم افزار Hspice - دانلود

طراحی و شبیه سازی یک نیم جمع کننده با نرم افزار Hspice در این پروژه یک مدار نیم
جمع کننده ( half adder ) در سطح ترانزیستور و با استفاده از ترانزیستورهای CMOS
در نرم افزار Hspice پیاده سازی شده است. ... دانلود متن کامل پروژه رباتیک به همراه
کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات انگلیسی.

پروژه طراحی مسیر ربات متحرک 40 اسلاید کدهای نوشته شده در نرم افزار ...

دانلود فایل درمورد |پروژه طراحی مسیر ربات متحرک 40 اسلاید کدهای نوشته شده در نرم
افزار MATLAB عکس برنامه و مقالات انگلیسی| این فایل با عنوان پروژه طراحی مسیر
ربات متحرک 40 اسلاید کدهای نوشته شده در نرم افزار MATLAB عکس برنامه و مقالات
انگلیسی به فروش می رسد. دریافت فایل پروژه طراحی مسیر ربات متحرک 40 اسلاید ...

دانلود پروژه طراحی و شبیه سازی تقویت کننده چند طبقه CMOS با ...

فایل پیوستی شامل کدهای نوشته شده برای مدار برای شبیه سازی با نرم افزار hspice
به همراه گزارش کار کامل طراحی و شبیه سازی و ارائه نتایج پروژه و کتابخانه مورد
استفاده تکنولوژی 0.35 میکرو می باشد. ... دانلود متن کامل پروژه رباتیک به همراه
کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات انگلیسی.

پروژه رباتیک و طراحی مسیر ربات به همراه کدهای متلب ... - سرزمین مقاله

2 مه 2017 ... پروژه رباتیک و طراحی مسیر ربات به همراه کدهای متلب+پاورپوینت پروژه+فایل
محاسبات متلب پژوهش کامل در حوزه مکانیک می باشد. ... عنوان پروژه: طراحی مسیر ربات
متحرک+40 اسلاید+ کدهای نوشته شده در نرم افزار MATLAB + عکس + برنامه و مقالات
انگلیسی چکیده: این مقاله الگوریتمی جدید برای مسئله برنامه ریزی ...

تحقیق در مورد روش های ذخیره سازی تصاویر 24 ص - دانشجو فایل

تحقیق در مورد روش های ذخیره سازی تصاویر 24 ص لینک دانلود و خرید پایین
توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :
24 صفحه قسمتی از متن .doc : روش های ذخیره سازی تصاویرذخیره تصویر از
Clipboard در فایل به کمک سی شارپهمان طوری که می دانید Clipboard مجموعه ای از
توابع و پیام هاست ...

دانلود متن کامل پروژه رباتیک به همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار ...

17 جولای 2017 ... فایل با عنوان دانلود متن کامل پروژه رباتیک به همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار
MATLAB و ۴۰ صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات انگلیسی که از جمله فایل های کمیاب و
باارزش رشته های برق الکترونیک و مخابرات می باشد و از نظر جستجو و دانلود در موتور
های جستجوگر google yahoo و bing، جزو پر دانلود ترین فایلهای ...

پاورپوینت در مورد تحلیل علل ریشه ای RCA - تحقیق مقاله پروژه

پاورپوینت در مورد تحلیل علل ریشه ای (RCA) لینک دانلود و خرید پایین
توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد
اسلاید : 58 اسلاید قسمتی از متن .ppt : RCARoot ... دانلود متن کامل پروژه رباتیک به
همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات
انگلیسی.

عکس نوشته ساز پاپیروس | تایمز

25 سپتامبر 2017 ... عنوان پروژه: طراحی مسیر ربات متحرک+40 اسلاید+ کدهای نوشته شده در نرم افزار
MATLAB + عکس + برنامه و مقالات انگلیسی چکیده: این مقاله الگوریتمی جدید ... ppt (
قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد اسلاید: 46 اسلاید قسمتی از متن. ppt: 1 توابع درهم
ساز (چکیده ساز) کارگاه علمی آشنایی با رمزنگاری، شاخه دانشجویی ...

پاورپوینت در مورد آشنایی با روشهای پژوهش در سازمان - دانشجو دانلود

پاورپوینت در مورد آشنايی با روشهای پژوهش در سازمان لینک دانلود و خرید پایین
توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد
اسلاید : 37 اسلاید قسمتی از متن .ppt : 1آشنايی با روشهای پژوهش در سازمان2تبیین
انتظارات دوره3هدف كلي از برگزاري دورهبدون شك در آغاز منطقي هر كاري تبيين و كسب
درك ...

دانلود پروژه طراحی و شبیه سازی تقویت کننده چند طبقه CMOS با ...

فایل پیوستی شامل کدهای نوشته شده برای مدار برای شبیه سازی با نرم افزار hspice
به همراه گزارش کار کامل طراحی و شبیه سازی و ارائه نتایج پروژه و کتابخانه مورد
استفاده تکنولوژی 0.35 میکرو می باشد. این پروژه جهت ارائه برای درس مدارهای مجتمع
خطی کارشناسی ارشد بسیار مناسب می باشد. برای مشاهده بخشی از پروژه به صورت
رایگان ...

عکس نوشته ساز پاپیروس | تایمز

25 سپتامبر 2017 ... عنوان پروژه: طراحی مسیر ربات متحرک+40 اسلاید+ کدهای نوشته شده در نرم افزار
MATLAB + عکس + برنامه و مقالات انگلیسی چکیده: این مقاله الگوریتمی جدید ... ppt (
قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد اسلاید: 46 اسلاید قسمتی از متن. ppt: 1 توابع درهم
ساز (چکیده ساز) کارگاه علمی آشنایی با رمزنگاری، شاخه دانشجویی ...

پروژه رباتیک و طراحی مسیر ربات به همراه کدهای متلب ... - سرزمین مقاله

2 مه 2017 ... پروژه رباتیک و طراحی مسیر ربات به همراه کدهای متلب+پاورپوینت پروژه+فایل
محاسبات متلب پژوهش کامل در حوزه مکانیک می باشد. ... عنوان پروژه: طراحی مسیر ربات
متحرک+40 اسلاید+ کدهای نوشته شده در نرم افزار MATLAB + عکس + برنامه و مقالات
انگلیسی چکیده: این مقاله الگوریتمی جدید برای مسئله برنامه ریزی ...

تحلیل و شبیه سازی کامل آپ امپ 725 با نرم افزار pspice - تحقیق مقاله ...

به همراه فایل شبیه سازی گزارش کار کامل پروژه شامل توضیحاتی درباره مدار داخلی آپ
امپ 725 و نحوه شبیه سازی مدار و بدست آوردن پارامترهای مطلوب ارائه می گردد. این پروژه
بسیار کامل برای ارائه در درس های الکترونیک 2 و 3 بسیار مناسب بوده و با تخفیف
20 درصدی فروشگاه اینترنتی مهندسان برای استفاده شما دانشجویان عزیز آماده گردیده
...

دانلود تحقیق در مورد هواساز -کد،سورس،پروژه،مقاله،تحقیق،توضیح کامل

br چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است
هنگام انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها
و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است متن کامل با فرمت ورد
word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند می توانید در ادامه دانلود نمائید .

دانلود پروژه طراحی و شبیه سازی تقویت کننده چند طبقه CMOS با ...

فایل پیوستی شامل کدهای نوشته شده برای مدار برای شبیه سازی با نرم افزار hspice
به همراه گزارش کار کامل طراحی و شبیه سازی و ارائه نتایج پروژه و کتابخانه مورد
استفاده تکنولوژی 0.35 میکرو می باشد. ... دانلود متن کامل پروژه رباتیک به همراه
کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات انگلیسی.

پاورپوینت ppt آموزش کامل زبان برنامه نویسی متلب (matlab) به زبان ...

2 ژوئن 2017 ... دانلود پاورپوینت ppt آموزش کامل زبان برنامه نویسی متلب (matlab) به زبان فارسی
این پاورپوینت در رابطه با آموزش زبان برنامه نویسی متلب می باشد که با کمک بچه.

نساجی - تحقیق مقاله پروژه کد سورس برنامه

ایرانیان نخستین مردمی هستند که نمد و گلیم و پس از آن قالی بافی را آغاز کردند در
كتاب معروف ايران از اغاز تا اسلام به تاليف پروفسور گيريشمن دانشمند وايران شناس
معروف،ابراز شده است تاريخ هجاري نقوشي كه به3000سال قبل از ميلاد مسيح مي رسد
وپادشاه لولوبي كه يكي از حكام بخر ايران بوده است با لباس كوتاه بر تن و كلاهي مدور ...

عکس نوشته ساز پاپیروس | تایمز

25 سپتامبر 2017 ... عنوان پروژه: طراحی مسیر ربات متحرک+40 اسلاید+ کدهای نوشته شده در نرم افزار
MATLAB + عکس + برنامه و مقالات انگلیسی چکیده: این مقاله الگوریتمی جدید ... ppt (
قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد اسلاید: 46 اسلاید قسمتی از متن. ppt: 1 توابع درهم
ساز (چکیده ساز) کارگاه علمی آشنایی با رمزنگاری، شاخه دانشجویی ...

پاورپوینت در مورد گادمیوم - مقاله پروژه

قسمتی از متن .ppt : بسم الله الرحمن الرحيم. بنام خداوند بخشنده مهربان. كادميوم.
CADMIUM. کادمیوم. یک عنصر شیمیایی است با علامت اختصاری Cd و دارای عدد اتمي
۴۸ که جزو فلزات نادر است. کادمیوم بیشتر در ... دانلود متن کامل پروژه رباتیک به
همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات
انگلیسی.

تحلیل و شبیه سازی کامل آپ امپ 741 با نرم افزار pspice - مرجع دانلود

تحلیل و شبیه سازی کامل آپ امپ 741 با نرم افزار Pspice در این پروژه مدار داخلی آپ
امپ 741 به صورت کامل در نرم افزار pspice شبیه سازی و نتایج حاصل ارائه گردیده
است. فایل شبیه سازی به صورت تفکیک شده برای بدست آوردن پاسخ حالت گذرا،
پاسخ فرکانسی، مقاومت ورودی و مقاومت خروجی موجود می باشد.به همراه فایل شبیه سازی
گزارش ...

پاورپوینت در مورد آشنایی با روشهای پژوهش در سازمان - دانشجو دانلود

پاورپوینت در مورد آشنايی با روشهای پژوهش در سازمان لینک دانلود و خرید پایین
توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد
اسلاید : 37 اسلاید قسمتی از متن .ppt : 1آشنايی با روشهای پژوهش در سازمان2تبیین
انتظارات دوره3هدف كلي از برگزاري دورهبدون شك در آغاز منطقي هر كاري تبيين و كسب
درك ...

دانلود تحقیق در مورد هواساز -کد،سورس،پروژه،مقاله،تحقیق،توضیح کامل

br چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است
هنگام انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها
و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است متن کامل با فرمت ورد
word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند می توانید در ادامه دانلود نمائید .

پاورپوینت در مورد گادمیوم - مقاله پروژه

قسمتی از متن .ppt : بسم الله الرحمن الرحيم. بنام خداوند بخشنده مهربان. كادميوم.
CADMIUM. کادمیوم. یک عنصر شیمیایی است با علامت اختصاری Cd و دارای عدد اتمي
۴۸ که جزو فلزات نادر است. کادمیوم بیشتر در ... دانلود متن کامل پروژه رباتیک به
همراه کدهای نوشته شده در نرم‌افزار MATLAB و 40 صفحه اسلاید آماده به همراه مقالات
انگلیسی.

مقاله آماده در مورد الگترونیگ عمومی - دانلود

9 انواع دسته بندي ديودها............................... چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه
در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت
بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز
مرتب و کامل است متن کامل با فرمت ورد word را که قابل ویرایش و کپی کردن می
باشند ...

نساجی - تحقیق مقاله پروژه کد سورس برنامه

ایرانیان نخستین مردمی هستند که نمد و گلیم و پس از آن قالی بافی را آغاز کردند در
كتاب معروف ايران از اغاز تا اسلام به تاليف پروفسور گيريشمن دانشمند وايران شناس
معروف،ابراز شده است تاريخ هجاري نقوشي كه به3000سال قبل از ميلاد مسيح مي رسد
وپادشاه لولوبي كه يكي از حكام بخر ايران بوده است با لباس كوتاه بر تن و كلاهي مدور ...

فرم کامل و قابل ويرايش نمونه فرم رسید انبار با فرمت اکسل به صورت (EXCEL)1 صفحه

مقاله تير اندازي

آموزش ویژوال بیسیک

مقاله کامپیوتر با ترجمه: سیستم جدید بررسی حملات حسابرسی شبکه ای بر اساس تکنولوژی چندعاملی

کتاب اطلاعات کاربردی در داروخانه ویژه داروسازان

دانلود پاورپوینت “ قورباغه را قورت بده ”

طرح توجیهی تولید نانو ذرات اکسید روی

پاورپوینت عربی هفتم درس دوازدهم

پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی کارگاه عروسک سازی

کارت ویزیت سالن آرایش زمینه قرمز