دانلود فایل


فیلم آموزشی ترسیم منحنی های شکنندگی - دانلود فایلدانلود فایل ترسیم منحنی های شکنندگی fragility curve

دانلود فایل فیلم آموزشی ترسیم منحنی های شکنندگی آموزشی ترسیم منحنی های شکنندگی
*این محصول بصورت زیپ شده شامل دو فیلم آموزشی و دو فایل اکسل و برنامه نصب Easy fit می باشد *

فیلم 1) آموزش نحوه پیدا کردن ماکزیمم دریفت و مرتب سازی و پیدا کردن pga (10 دقیقه)
فیلم 2) آموزش نحوه ترسیم منحنی شکست با نرم افزار Easy fit (11 دقیقه)
2فایل اکسل)1- مربوط به پیدا کردن اعداد pga و دریفت فایلهای 3 طبقه 2- مربوط به ترسیم منحنی شکست 3 طبقه
4) برنامه نصب Easy fit 5

* شما با آموزش تصویری فیلم 1 و 2 میتوانید براحتی منحنی شکست برای هر سازه ای در هر تعداد طبقه ترسیم کنید.*

مدرس : یونس نظافتی

ایمیل : [email protected]
تماس : 0901596821
تلگرام : https://t.me/ynezafati

منحنی های شکنندگی
2-1 منحنی­هاي شکنندگی لرزه­اي
منحنی شکنندگی، احتمال خرابی متناظر با یک حالت خرابی معین را در چندین سطح از جنبش­ هاي لرزه ­اي زمین بیان می­کند. در واقع منحنی شکنندگی، نسبت بین شدت زمین ­لرزه و سطح خرابی لرزه­ اي محتمل را توصیف می­کند. جهت تعیین دقیق چنین نسبتی انتخاب صحیح شدت زلزله در منطقه­ ی سازه­ي تحت بررسی مهم می­باشد. از شاخص ­هایی که شدت زلزله را بطور مناسب جهت تحلیل شکنندگی معرفی می­نمایند می­توان از بیشینه شتاب زمین PGA، بیشینه سرعت زمین PGV، بیشینه تغییر مکان زمین PGDنام برد. این منحنی ­ها را می­توان از تحلیل رگرسیون منطقی اطلاعات خرابی واقعی یا شبیه­ سازي شده و یا روش­هاي حل عددي بدست آورد.
با توجه به اینکه آسیب ­پذیری لرزه ­ای زمانی رخ می­دهد که احتمال فراگذشت سازه از سطح خرابی تعریف شده وجود داشته باشد، گسیختگی زمانی رخ می­دهد که سازه­ی موجود نتواند شرایط لازم برای سطح عملکرد تعریف شده را ارضا کند.
استفاده از منحنی شکست برای ارزیابی رفتار سازه­ ها و خطر ناشی از زلزله، در دو دهه ی اخیر به طور گسترده ­ای توسط جامعه­ی علمی مورد استفاده قرار گرفته است. روش منحنی شکست یک امتیاز مهم دارد و آن امتیاز، این است که آسیب ­پذیری سازه و مؤلفه­های آن را با یک روش ساده نشان می­دهد و اجازه می­دهد که سطح خرابی مورد انتظار برای شدت زلزله­ی معین را تخمین بزنیم ( مارانو ،2009)[1].
روش­ های مختلفی برای تهیه­ی منحنی شکست وجود دارد که مهم­ ترین آنها به شرح زیر است:
2-1-1 منحنی­ های شکنندگی تجربی
منحنی­های شکنندگی بر اساس مشاهدات اطلاعات مربوط به آسیب ­های سازه ­ای به دست آمده از زلزله­ های گذشته به دست می­آید. این منحنی­ها انواع مختلف سازه را مشخص نمی کنند. یعنی تأثیر پارامتر های مکانیکی ساختمان، عملکرد ساختمان ( استاتیکی یا دینامیکی )، تغییرات ورودی (حوزه ی فرکانسی ) و ... در نظر گرفته نمی شود. بنابراین این روش برای تعیین سطح خرابی یک سیستم خاص مناسب نمی­باشد.
منحنی­هاي شکنندگی تجربی، اغلب همراه با کمبود داده می­باشند و فقط قابل استفاده در مناطق محدود هستند ولی از آنجایی که منحنی ­هاي شکنندگی تجربی برگرفته از مشاهدات خسارت­ هاي ناشی از زلزله­هاي واقعی روي سازه هستند، نقش اجتناب ­ناپذیري در مطالعه روي منحنی ­هاي شکنندگی ایفا می­کنند. منحنی هاي شکنندگی تجربی در صورت تعیین براساس داده­ هاي خرابی به تعداد کافیمی­توانند به عنوان معیار در برآورد صحت منحنی­ هاي شکنندگی تحلیلی و آن دسته از منحنی ­هاي آزمایشگاهی که فقط تحت شرایط آزمایشگاهی ایجاد می­شوند، مورد استفاده قرار داده شوند ( نیلسن، 2005 ).
منحنی­ های شکنندگی تجربی دارای محدودیت ­های زیر می­باشند:
از این رو عدم قطعیت­ هاي زیادي در منحنی­ هاي شکنندگی تجربی وجود دارد و استفاده از این روش در مناطقی که تجربه­ی تعداد زلزله­های کافی را نداشته باشند قابل قبول نیست.
2-1-2 منحنی­های شکنندگی بر اساس قضاوت مهندسی
این منحنی­ ها بر اساس قضاوت و تجربه ی متخصصین مربوطه، در مورد سازه­ی مورد مطالعه تهیه می شوند و عدم قطعیت زیادی دارند. یکی از مهم­ ترین عدم قطعیت ­ها ناشی از قضاوت مهندسی است که به تجربیات و تعداد متخصصین وابسته است و دیگری به تعداد تیپ ­های سازه­ های مورد بررسی بستگی دارد. این عدم قطعیت­ ها تأثیر زیادی در پاسخ­ ها دارند، اما امکان کمی کردن آنها وجود ندارد ( نیلسن، 2005 ).
2-1-3 منحنی­های شکنندگی تحلیلی
هنگامی که اطلاعات خرابی واقعی کافی درباره­ی مدل مورد مطالعه و داده ­های زمین­لرزه در دسترس نباشند، منحنی­ های شکنندگی تحلیلی جهت ارزیابی عملکرد سازه­ ها مورد استفاده قرار می­گیرند ( نیلسن، 2005).
منحنی شکست تحلیلی با استفاده از شبیه ­سازی عددی یا تحلیل تصادفی سازه­ های قرار گرفته در معرض رکورد های مصنوعی به دست می­آید. با این روش می­توان آسیب ­پذیری انواع مختلف سازه­ ها را بدون داشتن تجربه­ی زمین ­لرزه­ی زیاد ارزیابی کرد ( یامازاکی، 2003).
2-1-4 منحنی شکنندگی ترکیبی
در روش ترکیبی سعی می­شود که بین اطلاعات مشاهده­ای و اطلاعات مربوط به روش­های تحلیلی ارتباط ایجاد شود و این اطلاعات با­هم ترکیب می­شوند. در حقیقت در این روش سعی می­شود کمبود روش­های ذکر شده در بالا، از طریق ترکیب آنها باهم جبران شود.
در یک مطالعه کاپوس[10] ( 2006 ) از روش ترکیبی برای تهیه ی منحنی شکست استفاده کرد. در مطالعه­ی دیگری رین هورن[11] ( 2001 ) اطلاعات به دست آمده از سازه­های واقعی را با اطلاعات حاصل از تحلیل پوش­آور ترکیب کرد و نهایتاً منحنی شکست ترکیبی تولید کرد.
2-2 توابع شکنندگی
تابع شکنندگی، یک احتمال شرطی است، از این رو احتمال اینکه یک سازه به سطح معینی از خرابی برسد یا از آن فراتر رود را در یک شدت زلزله معین بیان می­کند. این احتمال مشروط در معادله­ی زیر داده شده است:
شکنندگی = P[ LS| IM = y ] (2-3)
که در رابطه­ی بالا [12]LS حالت حدی یا سطح خرابی مؤلفه­ی سازه و IM اندازه­ی شدت زلزله است و y به ازای مقادیر مربوطه تعیین می­شود. این فرمول­بندي احتمال فراگذشت حالت معینی از سازه از حالت حدي تعیین شده در یک شدت زلزله معین بیان می­کند. شکل 2-2 ارائه گرافیکی از یک فرم پیوسته از این تابع را نشان می­دهد.
در سال­هاي 1970 و 1980 این روش احتمالاتی تخمین خرابی سازه­اي، در ارزیابی آسیب­پذیري تأسیسات هسته­اي استفاده شد و سپس در سطوح دیگر از مهندسی سازه بسط داده شد. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، روش­هاي مختلفی در تعیین توابع شکنندگی و به دنبال آن ایجاد منحنی­هاي شکنندگی سازه­اي وجود دارد که خلاصه­ای از این روش­ها در بخش قبلی توضیح داده شد.


منحنی شکست


ارزیابی لرزه ای


منحنی خطر


ترسیم منحنی های شکنندگی


یونس نظافتی


fragility curve


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


) ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﺎرى، ﻧﻮرى و ﺣﺮارﺗﻰ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎى اﺛﺮ ﻣﻮﻧ

اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺻﻼح و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻬﺎل و ﺑﺬر، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي، ﺳﺎزﻣﺎن. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي، ﻣﺸﻬﺪ. 4. ... در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺰى، ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎى ﻧﺎﻧﻮﺑﯿﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﻰ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﻰ ﻧﺮم ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻠﯿﺴﺮول ﺣﺎوى ﭼﻬﺎر. )،DSCﺳﻄﺢ
ﻧﺎﻧﻮرس ﻣﻮﻧﺖ ... ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ، ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻮدن در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻓﺰودن ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ،. داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻫﯿﺘﻰ ﻧﺮم و ﺿﻌﯿﻒ
در ﺣﻀﻮر ...

دانلود فیلم آموزشی ترسیم منحنی های شکنندگی با لینک مستقیم – دانلود

22 مارس 2018 ... آموزشی ترسیم منحنی های شکنندگی *این محصول بصورت زیپ شده شامل دو فیلم
آموزشی و دو فایل اکسل و برنامه نصب Easy fit می باشد * فیلم ۱) آموزش نحوه پیدا کردن
ماکزیمم دریفت و مرتب سازی و پیدا کردن pga (10 دقیقه) فیلم ۲) آموزش نحوه ترسیم
منحنی شکست با نرم افزار Easy fit (11 دقیقه) ۲فایل اکسل) ۱- مربوط به ...

PDF: کد جامع متلب برای تحلیل اجزای قاب خمشی دو بعدی ... - rpimag.ir

1 روز پیش ... :EN در اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﺮه ﻫﺎی دو ﺳﺮ ﻫﺮ اﻟﻤﺎن ﻗﺎب ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﻮﻧﺪ. در واﻗﻊ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺮه
. ﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﻗﺎب ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ. در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎره اﻟﻤﺎن، ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﮔﺮه اول و ﺳﭙﺲ.
ﺷﻤﺎره ﮔﺮه دوم اﻟﻤﺎن را وارد ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﮔﺮه ﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﻗﺎب، ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری ﺻﻮرت ﻣﯽ.
ﮔﯿﺮد. :COR در اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮔﺮه ﻫﺎی ﻗﺎب را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎره ﮔﺮه، در ...

دانلود فیلم آموزشی ترسیم منحنی های شکنندگی با لینک مستقیم – دانلود

22 مارس 2018 ... آموزشی ترسیم منحنی های شکنندگی *این محصول بصورت زیپ شده شامل دو فیلم
آموزشی و دو فایل اکسل و برنامه نصب Easy fit می باشد * فیلم ۱) آموزش نحوه پیدا کردن
ماکزیمم دریفت و مرتب سازی و پیدا کردن pga (10 دقیقه) فیلم ۲) آموزش نحوه ترسیم
منحنی شکست با نرم افزار Easy fit (11 دقیقه) ۲فایل اکسل) ۱- مربوط به ...

ازمایش پیچش الاستیک - فیلم | شبکه اموزش نگاه عمران

26 نوامبر 2015 ... ازمایش پیچش الاستیک – فیلم. یکی از تستهای مهم فولاد ازمایش پیچش است.
قطعاتي نظير گاردانها يا شفتها در ماشينها و يا لاپه ها يا تيرهاي طره اي در ساختمانها
ممكن است تحت پيچش كار كنند. لذا تعيين مقاومت آنها در برابر پيچش اهميت مي يابد .
از عواملي كه در مقاومت عضو در برابر پيچش مؤثرند ضريب الاستيسيته ...

عصر خودرو - افزایش کیفیت راه حمایت از خودروهای داخلی است

15 ساعت قبل ... وی خاطرنشان کرد: تحقق این موضوع باعث افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل خواهد
شد که آن نیز بهترین راهکار برای تحقق هدف حمایت از کالاهای ایرانی است. instagram
link. برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران
اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید · Telgram link. جهت دریافت آخرین اخبار ...

ارزیابی لرزه ای و توسعه منحنی های شکنندگی ساختمان های بتن آرمه ایران ...

کلمات کلیدی فایل قابل دانلود منحنی های شکنندگی , میان قاب های مصالح بنایی ,
ضعف سازه ای , دانلود مقالات کنفرانس ها , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

فهرسـتمطالب - ستاد نانو

برگزاري دوره آموزش ي فرمانتور از س وي سازمان پژوهش هاي علمي و. صنعتي ایران.
دنياي فناوري نانو، ویژه برنامه اي از شبکه چهار ...... نمونه ای از دس تگاه نانو خراش و
منحنی های. نیرو–جابه جايی به دس ت آم ده از آزمون در. شکل 2 و3 ...... دارند؛ در اين
سیس تم آئروژل های به فرم فیلم. به عنوان گزينه برتر هستند. در مهندس ی ب
رق، ...

انجام پروژه و پایان نامه ارشد زلزله - رشت

انجام پایان نامه ارشد مهندسی زلزله و سازه با نرم افزارهای sap 2000 etabs 2015
opensees انجام تحلیل خطی و غیر خطی (تاریخچه زمانی) و ارایه نتایج و نمودار های
نتیجه ... ای آن ها طراحی و مدلسازی میراگر و جداگر لرزه ای اسکیل طیف های آیین نامه
براساس 2800 و ASCE07 آمریکا انجام آنالیز IDA و بدست آوردن منحنی شکنندگی
fragility curve,.

ترسیم منحنی در نرم افزار اتبس ۲۰۱۶ - آپارات

26 Jan 2018

وب سایت آموزشی 808

انجمن سازه های فولادی ايران در نظر دارد به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقای علم و
توسعه کمی و کيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در
زمينه های مربوط به سازه‌های فولادی ايران، ..... مروری بر تحلیل احتمالاتی ظرفیت
فروریزش و جایگاه IDA در ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای (تولید منحنی های
شکنندگی).

دانلود فیلم آموزشی ترسیم منحنی های شکنندگی – دانلود 3000

28 مارس 2018 ... آموزشی ترسیم منحنی های شکنندگی *این محصول بصورت زیپ شده شامل دو فیلم
آموزشی و دو فایل اکسل و برنامه نصب Easy fit می باشد * فیلم ۱) آموزش نحوه پیدا کردن
ماکزیمم دریفت و مرتب سازی و پیدا کردن pga (10 دقیقه) فیلم ۲) آموزش نحوه ترسیم
منحنی شکست با نرم افزار Easy fit (11 دقیقه) ۲فایل اکسل) ۱- مربوط به ...

توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی - فایل ...

26 فوریه 2018 ... پایان نامه توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی امروزه
ارزیابی عملکرد سازه ها در برابر زلزله، به یکی از بحث هاي رایج در بین محققین
تبدیل شده است. یکی از ابزار هاي کلیدي ... این پروژه به عنوان کمک آموزشی و در
راستای تکمیل مطالعات شما ، در وبسایت قرار گرفته است . لطفا از این پروژه به ...

مروری بر فیلم های کوتاه آملان مسابقه سینمــای ایــران - tehran ...

بن مایه این فیلم تلفیقی ازرسنوشتی شخصی و پس زمینه کلی زمان است که احساسی
غمبار و ویرانگر در آن نهفته است . .... صورت توصیف می کند: موفقیت فیلم های آملانی
به عوامل متفاوتی بستگی دارد که در راس آنها می توان به آموزش فیلمسازان ...... the
experience of having death ever present at every shift, and behind every curve?

پایان نامه بررسی منحنی شکست سازه های فولادی با قاب خمشی متوسط در ...

5 جولای 2016 ... ۴-۱- رسم نمودار های IDA ۷۲ ۴-۲- رسم نمو دار منحنی شکنندگی ۷۹ ۴-۳- مقایسه دو سطح
سرویس IO در دو حالت مورد بررسی ۸۰ ۴-۴- مقایسه دو سطح سرویس LS در دو حالت مورد
بررسی ۸۰ ۴-۵- مقایسه دو سطح سرویس CP در دو حالت مورد بررسی ۸۱ ۴-۶- بررسی
خرابی پس از زلزله ناشی از حذف تک ستون ۸۱ ۵ جمع بندی و نتیجه گیری ۸۶

پلاستیسیته در آباکوس | FEMEX

4k مشاهده. مدل سازی رفتار هیسترزیس و رسم آن ... توو قسمت پراپرتی برای تعریف
خواص پلاستیک ، باید داده های نمودار تنش کرنش مهندسی رو وارد کنیم دیگه ؟ ... سلام
وقت بخیر میخواستم ببینم چه طوری مقادیر کرنش نهایی فولاد (برای فولاد با
مشخصاتی که در عکس هست) محسابه کنم و به اباکوس معرفی کنم، با چه روشی، با چه
فرمولی…

دانلود فیلم آموزشی ترسیم منحنی های شکنندگی – دانلود 3000

28 مارس 2018 ... آموزشی ترسیم منحنی های شکنندگی *این محصول بصورت زیپ شده شامل دو فیلم
آموزشی و دو فایل اکسل و برنامه نصب Easy fit می باشد * فیلم ۱) آموزش نحوه پیدا کردن
ماکزیمم دریفت و مرتب سازی و پیدا کردن pga (10 دقیقه) فیلم ۲) آموزش نحوه ترسیم
منحنی شکست با نرم افزار Easy fit (11 دقیقه) ۲فایل اکسل) ۱- مربوط به ...

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) چیست؟ | ژئوسیس

21 ژانويه 2017 ... این ویژگی به ویژه برای چاپ کانتورها (منحنی میزان) – رسم این خطوط یک شغل بود –
کاری فشرده که داشتن آنها در لایه های جداگانه به معنی توانایی کارکردن بدون لایه های
دیگر که باعث سردرگمی طراحان می شد بود.این کار در ابتدا روی صفخات شیشه ای رسم
می شد اما بعد فیلم های پلاستیکی معرفی شد با مزایایی از جمله : وزن ...

دیاگرام معرفی محصول|tv

به وب سایت خود خوش آمدید دیاگرام معرفی محصول,دانلود دیاگرام آماده پاورپوینت,
ترسیم دیاگرام در پاورپوینت.

مروری بر فیلم های کوتاه آملان مسابقه سینمــای ایــران - tehran ...

بن مایه این فیلم تلفیقی ازرسنوشتی شخصی و پس زمینه کلی زمان است که احساسی
غمبار و ویرانگر در آن نهفته است . .... صورت توصیف می کند: موفقیت فیلم های آملانی
به عوامل متفاوتی بستگی دارد که در راس آنها می توان به آموزش فیلمسازان ...... the
experience of having death ever present at every shift, and behind every curve?

برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه ...

16 مه 1996 ... در زمینه های مرتبط بر. آیند. نیازهای عمرانی جامعه را در این زمینه ها برآورده سازند. اهداف
برنامه آموزشی. مهندسی عمران و محیط زیست به. شرح زیر معرفی می گردد. (1. (2. (3. (4. (
5 .... رسم فنی و نقشه کشی ساختمان. 2 ..... انواع منحنی ها، اجزا منحنی، روشهای مختلف
پیاده کردن منحنی های دایره ای ساده، منحنی های مرکب، منحنی.

نقشه های ژئومورفولوژی ، تاريخچه ، ضرورت و كاربرد - فصلنامه علمی ...

توانمندی های ژئومورفولوژیست ها، تهیه و ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی. برای مناطق
مختلف با اهداف متفاوت می .... این نقشه با استفاده از نقشه های توپوگرافی، زمین
شناسی، عکس های. هوایی، تصاویر ماهواره ای، مقاالت و کتب ... رامشت،6،1385( برجسته
و هاشور، رنگ و تکنیک منحنی میزان تهیه می شوند. از مطالعه نقشه توپوگرافیکی
لندفرم ...

منحنی شکنندگی، Fragility Curve | آموزش مجازی عمران و معماری 808

13 ژانويه 2018 ... تكرار اين عمليات برای مقادير مختلف PGA يا ساير تک‌پارامترها، منجر به توليد
منحنی‌های نرمال شده‌ای موسوم به منحنی شكنندگی (Fragility curve) می‌شود. ... توزيع
می‌كنند، اين منحنی‌ها كه می‌توانند به صورت نمودار نيز نشان داده شوند برای هر، حالت
خرابی در هر جنبش زمين جداگانه رسم می‌شوند و به عنوان ورودی در جريان محاسبه ...

کمک در مورد رسم منحنی شکنندگی از خروجی opensee - مای سیویل

3 سپتامبر 2017 ... سلام. کسی از دوستان اگه فایلی یا اطلاعاتی از چگونگی رسم منحنی شکنندگی از
تحلیل ida در opensees داره. ممنون میشم کمک کنه.

فیلم آموزشی ترسیم منحنی های شکنندگی - دانلود رایگان

دانلود رایگان ترسیم منحنی های شکنندگی fragility curve دانلود رایگان فیلم آموزشی
ترسیم منحنی های شکنندگی آموزشی ترسیم منحنی های شکنندگی *این محصول بصورت
زیپ شده شامل دو فیلم آموزشی و دو فایل اکسل و برنامه نصب Easy fit می باشد * فیلم 1
) آموزش نحوه پیدا کردن ماکزیمم دریفت و مرتب سازی و پیدا کردن pga (10 دقیقه)

راهنمای اندازه گیری و ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کار(کد 9505)

های. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )وبدا(، معاونت بهداشتی و مرکز سالمت محیط و.
کار قرار خواهد گرفت. در انتها وظیفه خود می. دانم از زحمات ارزشمند جناب آقای دکتر.
رستم گلمحمدی که در ...... راهنمای. اندازه. گیری و ارزیابی صدا و ارتعاش. 38. شکل ). 1. (
نمودار شبکه. های توزین فرکانس. جدول. 1). ( مقادیر تصحیح در هر شبکه توزین
فرکانس ...

تست کشش آزمون کشش ، روشی برای تعیین رفتار مواد به هنگام اعمال ...

برای فیلم های پلاستیک استاندارد ASTM D882 در دسترس می باشد. ... از طریق انجام
آزمون انجام کشش میتوان اطلاعاتی بسیار زیاد از ویژگی های مکانیکی ماده را بدست آورد
و از ادامه آزمون کشش تا نقطه پارگی ، منحنی خوب و کامل از استحکام کششی ماده بدست
می ... در روش آفست ، از کرنش 2 /0 درصد ، خطی به موازات ناحیه خطی منحنی رسم می شود.

نمایه سازی مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران در بانک مقالات ...

28 ا کتبر 2013 ... نقش مدول عکس العمل بستر در طراحی پی ها و لزوم بازنگری آن در نرم افزارهای محاسبه
سازه · ارزیابی لرزه ای ساختمان های ..... ضرورت های ملی وعوامل جنبی درموثربودن آموزش
مهندسی عمران ساختارنظارتی موازی دراجراوتحول نگرشی؛برمهندسی ... بررسی آسیب
پذیری لرزه ای سدهای بتنی قوسی با استفاده از منحنی های شکنندگی

صفحه نمایش حامل پروژه منحنی - سنگ شکن موبایل برای فروش

آموزش تصویری ایجاد محور زمانی و گانت چارت در اکسل با. ۱فرض کنید یه پروژه به
صورت ... فاطمه در آموزش تصویری ایجاد منحنی ... (ضروری,نمایش داده ... بیشتر بدانید
>>. ترسیم منحنی های فضائی در متلب. در این مطلب آموزشی با ترسیم منحنی های
فضائی ... دستوراتی مشابه نمایش سه بعدی ... پروژه های ... بیشتر بدانید >>. عناصر
بصری ...

منحنی شکنندگی، Fragility Curve | آموزش مجازی عمران و معماری 808

13 ژانويه 2018 ... تكرار اين عمليات برای مقادير مختلف PGA يا ساير تک‌پارامترها، منجر به توليد
منحنی‌های نرمال شده‌ای موسوم به منحنی شكنندگی (Fragility curve) می‌شود. ... توزيع
می‌كنند، اين منحنی‌ها كه می‌توانند به صورت نمودار نيز نشان داده شوند برای هر، حالت
خرابی در هر جنبش زمين جداگانه رسم می‌شوند و به عنوان ورودی در جريان محاسبه ...

دیاگرام معرفی محصول|tv

به وب سایت خود خوش آمدید دیاگرام معرفی محصول,دانلود دیاگرام آماده پاورپوینت,
ترسیم دیاگرام در پاورپوینت.

ارزیابی لرزه ای و توسعه منحنی های شکنندگی ساختمان های بتن آرمه ایران ...

کلمات کلیدی فایل قابل دانلود منحنی های شکنندگی , میان قاب های مصالح بنایی ,
ضعف سازه ای , دانلود مقالات کنفرانس ها , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

انجام پروژه و پایان نامه ارشد زلزله - رشت

انجام پایان نامه ارشد مهندسی زلزله و سازه با نرم افزارهای sap 2000 etabs 2015
opensees انجام تحلیل خطی و غیر خطی (تاریخچه زمانی) و ارایه نتایج و نمودار های
نتیجه ... ای آن ها طراحی و مدلسازی میراگر و جداگر لرزه ای اسکیل طیف های آیین نامه
براساس 2800 و ASCE07 آمریکا انجام آنالیز IDA و بدست آوردن منحنی شکنندگی
fragility curve,.

فیلم آموزشی ترسیم منحنی های شکنندگی - دانلود رایگان

دانلود رایگان ترسیم منحنی های شکنندگی fragility curve دانلود رایگان فیلم آموزشی
ترسیم منحنی های شکنندگی آموزشی ترسیم منحنی های شکنندگی *این محصول بصورت
زیپ شده شامل دو فیلم آموزشی و دو فایل اکسل و برنامه نصب Easy fit می باشد * فیلم 1
) آموزش نحوه پیدا کردن ماکزیمم دریفت و مرتب سازی و پیدا کردن pga (10 دقیقه)

دیاگرام معرفی محصول|tv

به وب سایت خود خوش آمدید دیاگرام معرفی محصول,دانلود دیاگرام آماده پاورپوینت,
ترسیم دیاگرام در پاورپوینت.

رسم منحنی نیم دایره در اکسل | dl9

14 مارس 2018 ... [2017-10-25]: دسته: مهندسی شیمی فرمت فایل: doc حجم فایل: 15304 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 251 دانلود پایان نامه مهندسی نفت مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه
سازی آن و رسم منحنیهای تاریخچه تدفین... فیلم آموزشی محاسبات و رسم خار و جای خار در
نرم افزار اینونتور. [2017-09-29]: دانلود فیلم آموزشی محاسبات و رسم ...

کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography (GC - آنالیز دستگاهی ...

24 دسامبر 2015 ... صدها ساعت فیلم آموزشی رایگان در فرادرس ... فاز ساکن یک جسم جامد جاذب و یا لایه
نازکی از یک مایع غیر فرار است که به دیواره داخلی ستون یا به صورت پوششی روی
سطح گلوله های شیشه ای یا فلزی قرار داده شده است. .... یکی از نتایج سودمندی که از
منحنی های وان دیمتر قابل استخراج است سرعت جریان بهینه گاز حامل است.

انجام پروژه و پایان نامه ارشد زلزله - رشت

انجام پایان نامه ارشد مهندسی زلزله و سازه با نرم افزارهای sap 2000 etabs 2015
opensees انجام تحلیل خطی و غیر خطی (تاریخچه زمانی) و ارایه نتایج و نمودار های
نتیجه ... ای آن ها طراحی و مدلسازی میراگر و جداگر لرزه ای اسکیل طیف های آیین نامه
براساس 2800 و ASCE07 آمریکا انجام آنالیز IDA و بدست آوردن منحنی شکنندگی
fragility curve,.

ترسیم منحنی در نرم افزار اتبس ۲۰۱۶ - آپارات

26 Jan 2018

انجام پروژه و پایان نامه ارشد زلزله - رشت

انجام پایان نامه ارشد مهندسی زلزله و سازه با نرم افزارهای sap 2000 etabs 2015
opensees انجام تحلیل خطی و غیر خطی (تاریخچه زمانی) و ارایه نتایج و نمودار های
نتیجه ... ای آن ها طراحی و مدلسازی میراگر و جداگر لرزه ای اسکیل طیف های آیین نامه
براساس 2800 و ASCE07 آمریکا انجام آنالیز IDA و بدست آوردن منحنی شکنندگی
fragility curve,.

منحنی شکنندگی، Fragility Curve | آموزش مجازی عمران و معماری 808

13 ژانويه 2018 ... تكرار اين عمليات برای مقادير مختلف PGA يا ساير تک‌پارامترها، منجر به توليد
منحنی‌های نرمال شده‌ای موسوم به منحنی شكنندگی (Fragility curve) می‌شود. ... توزيع
می‌كنند، اين منحنی‌ها كه می‌توانند به صورت نمودار نيز نشان داده شوند برای هر، حالت
خرابی در هر جنبش زمين جداگانه رسم می‌شوند و به عنوان ورودی در جريان محاسبه ...تحقیق در مورد کشاورزی

فایل فلش رسمی تست شده Smart Coral T2 S5030تحقیق درباره انرژی خورشیدی