دانلود رایگان


مقاله ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس

دانلود رایگان مقاله ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس مقاله ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس45ص ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس
ادبيات دفاع مقدس از زماني آغاز شد كه جنگ ايران و عراق در 31 شهريور 59 شروع شد و نوع ديگري از ادبيات پس از ادبيات انقلاب پا به عرصه گذاشت و داستان نويسان مختلف به اين نوع ادبيات روي آوردند و آثار بسياري در اين زمينه خلق شد. در دهه 80 در حالي كه حدود 28 سال از جنگ مي گذرد؛ با عده اي از اهالي قلم در خصوص كم و كيف ادبيات دفاع مقدس به گفت وگو پرداخته ايم كه از نظر مي گذرانيد:
تصوير دفاع مقدس در ادبيات نارسا و ناقص است
جنگ يك واقعيت با ابعاد متعدد و متكثر بود كه بعيد است بتوان حتي ابعاد مختلف آن را احصاء كرد.
در سال هاي پس از جنگ، حاكميت و رسانه هاي عمومي در برخي از جنبه هاي دفاع هشت ساله تمركز زيادي داشتند.
اما از سويي ديگر، بسياري از ابعاد جنگ و تأثيرات و تأثرات آن خواه تاثيرات مثبت و خواه منفي، ناديده گرفته شد.
تصويري كه امروز از جنگ در ذهن ها شكل گرفته، تصويري عمدتاً ناقص و نارسا و گاه نامتوازن است.
خوشبختانه آثار ادبي خوبي با مضمون دفاع مقدس طي سال هاي مختلف پديد آمد اما طبيعي است كه هنوز با انتظارات ما فاصله اي مشاهده مي شود. اما نگاه آرماني نبايد به قدر ناشناسي از آثار موجود وزحمات نويسندگان بينجامد.
واقعيت اين است كه معدود آثار قدرتمندي كه در اين حوزه داريم نيز آنچناني كه بايد و شايد ديده نشده است و براي اشاعه و عمومي ساختن آن در ميان مردم تلاشي صورت نگرفته است.

بوي مهر و تسبيح نمي آيد
من فكر مي كنم دوستان نويسنده اي كه قصد پرداختن به ادبيات دفاع مقدس را دارند، دچار سوءهاضمه ادبي شده اند. امروزه شاهد نوشته شدن برخي آثار در حوزه دفاع مقدس هستيم كه شبيه آثار غربي است و بوي مهر و تسبيح و تربت نمي دهند.
برخي فكر مي كنند كه اگر مثلا اثرشان شبيه آثار هاينريش بل شود، اثري قوي است و عجيب اينكه هر اثري هم كه بخواهد قوي باشد لزوماً بايد شبيه آثار غربي درآيد.
متاسفانه پيش از اينكه ادبيات مقاومت به عارضه مذكور دچار شود، به عارضه احساس زدگي گرفتار بود. احساس زدگي مفرطي كه به شعار پهلو مي زد.
من فكر مي كنم آنچه اكنون ادبيات دفاع مقدس نيازمند آن است، اين است كه ما نويسندگان، يك بار براي هميشه در كنار هم بنشينيم، سنگ ها را واكنيم و بگوييم يك، دو و... شاخص هاي آثار دفاع مقدس اين هاست تا بدين ترتيب از وضعيت كنوني به درآييم.

دفاع مقدس، برگرفته از واقعه عاشوراست
در مورد ادبيات دفاع مقدس چندي پيش با دوستان بر سر اين موضوع بحث و گفتگو مي كرديم. عده اي از دوستان اين واقعه دفاع مقدس را زاده 8 سال جنگ ايران و عراق مي دانستند اما به نظرم دفاع مقدس ما؛ برگرفته از واقعه عاشورا است. بر اين مبنا كه بيشتر جنگ هايي كه صورت مي گيرد به صورت تهاجمي و فتح سرزمين است اما در واقعه عاشورا بحث دفاع ازاسلام بود وهمين قضيه عيناً در جنگ ما با عراق اتفاق افتاد.
با اين پيش زمينه مي خواهم بگويم، ادبيات دفاع مقدس با اولين شليك گلوله در اين جنگ متولد شد و سير ادبيات دفاع مقدس از سال 59 تا به الان بر اين مبناست كه ابتدا به صورت مهيج و شعاري مطرح بود و در اين دوره ادبيات شعاري نه به معناي عام كه از محتوا خالي باشد بلكه بحث تشويق اذهان و نسل جوان براي دفاع از وطن و خاك؛ مطرح شد.
اين ادبيات ادامه داشت تا اواسط جنگ، در اين دوره ادبيات دفاع مقدس به مسائل شعوري پرداخت، به اين صورت كه ادبيات دفاع مقدس تفكربرانگيز شد.
و در دل داستانها سئوال هايي چون چرا جنگ كرديم؟ و... مطرح شد. و نهايتا در پايان جنگ، داستان نويسان ما توانستند بدون محدوديت به نوشتن آثاري در حوزه دفاع مقدس بپردازند. نويسندگان قبلا در آثارشان راوي داستان بودند اما جنگ كه تمام شد؛ نويسنده نه به عنوان يك راوي بلكه تماشاچي، مي نشيند و به جنگ، تهاجم، تلفات و به دشمن و... فكر مي كند و مسائل را به صورت تفكيك پذير مي نويسد. در حقيقت ادبيات بعد از جنگ كه نويسندگان به صورت شعوري به آن نگاه كردند به ادبيات جنگ نزديك تر است.
در ابتداي امر، داستان هاي دفاع مقدس از عناصر داستاني كم بهره بودند، اما بعد از جنگ نويسندگاني متولد شدند كه در جنگ حضور داشتند به خوبي از عناصر داستاني، در آثارشان بهره گرفتند و آثار خوبي در اين حوزه خلق كردند و هرچه از جنگ فاصله گرفتيم اين ادبيات قوي تر شد و ادبيات دفاع مقدس نويسنده اش را متولد كرد.
اعتقاد دارم كه دهه 80، ادبيات داستاني دفاع مقدس از حالت جنيني (نهال بودن) خارج شده است و وارد مرحله رشد و بالندگي شده است به نحوي كه در خارج از كشور ما بتوانيم در حوزه جهاني حرفي براي گفتن داشته باشيم مثل نويسندگاني چون بايرامي، دهقان، تجار به صورت كلي ادبيات جنگ و انقلاب را تقريبا در يك راستا مي دانم. در اصل ادبيات انقلاب هنوز شكل نگرفته بود كه دفاع مقدس شكل گرفت. در حقيقت ادبيات دفاع مقدس مثل فرزند بزرگي است كه از انقلاب زاييده شد و هنوز ادبيات انقلاب مي تواند به صورت مستقل رشد كند، مثل داستان قطار 57 رضا رئيسي، كه فرصتي است براي دوباره مطرح شدن ادبيات انقلاب.
در كل به تفكيك ادبيات؛ به حوزه هاي مختلف خيلي اعتقاد ندارم.
نكته اي را بايد عرض كنم كه با گذشت چند دهه از دفاع مقدس نياز به يك آسيب شناسي در حوزه ادبيات دفاع مقدس داريم تا دچار آسيب و آفت نشود و اين مهم به توجه متوليان اين حوزه برمي گردد.

در پرداخت تاريخ شفاهي جنگ
قصور كرديم
ادبيات دفاع مقدس به طور كلي، شعر، داستان و مقولات ديگر را در برمي گيرد و من به طور مشخص در مورد ادبيات داستاني دفاع مقدس مطالبي را عنوان مي كنم. به طور كلي ادبيات دفاع مقدس به سه دوره تقسيم مي شود.
دوره اول؛ هم زمان با جنگ (ده سال اول)، دوره دوم، ادبيات پس از جنگ (ده سال دوم)، و دوره اخير كه در آن قرار داريم.
در مرحله اول كمتر شاهد ادبيات ناب دفاع مقدس هستيم، در اين دوره معمولا آثار حالت تهيجي داشت و كسي كه آثار اين دوره را مي خواند؛ در او شور و هيجان و نياز به دفاع از كشور ايجاد مي شد و شايد كم تر به واقعيت هاي دفاع مقدس و جنگ 8 ساله پرداخته شد.
دوره دوم در حقيقت دوره بينابين است. در دوره سوم؛ ادبيات به سمت شخصي شدن رفت يعني از قالب دولتي بودن خارج شد و نويسندگان مختلف از سراسر كشور (كساني كه جنگ را درك كرده بودند يا به اين نوع ادبيات علاقه داشتند) به طور واقعي به اين نوع از ادبيات پرداختند، مثل جنگ از نگاه حبيب احمدزاده، محمدرضا بايرامي و... به صورت كلي، مسير ادبيات دفاع مقدس روشن و هموار است و روز به روز در اين زمينه پيشرفت بهتري داريم.
نكته مهمي كه بايد مطرح كنم اين است كه در زمينه تاريخ شفاهي دفاع مقدس در اين 30 سال قصور و كوتاهي صورت گرفته است.
تاريخ شفاهي جنگ به معني مكتوب كردن خاطرات شفاهي آدم هاي جنگ است. اين 8سال را اگر هر شخصي كه در جنگ حضور داشته است يك برگ خاطره از آن دوران بنويسد؛ ما با انبوهي از آثار و خاطرات جنگ روبرو هستيم. متاسفانه در اين زمينه كارهاي كمي صورت گرفته است.
در پايان؛ اگر ما به دور از تنفر و شيفتگي به مقوله جنگ و دفاع مقدس به طور واقعي نگاه كنيم، هميشه به اين جنگي كه اتفاق افتاده است سرافرازانه افتخار مي كنيم چون به دشمن اجازه نداديم كه قطعه اي از خاك كشورمان را جدا كند، با وجود اينكه 30 كشور به طور مستقيم به عراق كمك مي كردند. به جوانان ايراني اعتماد كنيم و واقعيت جنگ را بگويم.

ادبيات دفاع مقدس بايد منعكس كننده الطاف خفيه الهي باشد
تفاوتي كه دفاع ملت ما در دوران جنگ تحميلي با ديگر جنگ ها و حتي دفاع ملت هاي ديگر در دنيا داشته، پشتوانه ايدئولوژيك و جهان بيني الهي آن بوده است. همين جهان بيني الهي و ايدئولوژي اعتقادي هست كه باعث ضميمه شدن كلمه مقدس به كلمه دفاع در دوره جنگ تحميلي شده است.
بي دليل نيست كه حضرت امام(ره) از اين دوران به عنوان دوران الطاف خفيه الهي ياد كرده اند. چون اين دوره به دليل همان پشتوانه و زيربناي اعتقادي، دوره رشد، كمال و تعالي در زمينه هاي مختلف از جمله مراتب انساني، اخلاقي و عرفاني و... بوده است.
ادبيات دفاع مقدس، از چنين دوراني نشأت گرفته مي شود. لذا ادبياتي را مي توان در زمره ادبيات دفاع مقدس به شمار آورد كه در كنار ناگواري هاي اين دوران به ابعاد مختلف اين الطاف خفيه الهي و رشد و تعالي ها حتي در پس زمينه هاي زندگي افراد درگير با آن در جامعه نيز بپردازد. متأسفانه ادبياتي كه الان به عنوان ادبيات دفاع مقدس از آن نام برده مي شود در بخش رمان، بيشتر تلخي ها و ناگواري هاست كه بزرگنمايي مي شود و در مورد ابعاد ديگر غفلت صورت مي گيرد. غفلت از حماسه ها، مقاومت ها و سلحشوري هاي حماسه آفرينان هشت سال دوران دفاع مقدس و به جاي آن القاي يأس و نا اميدي و... جزء نگاه يك سويه و غير منصفانه به دفاع مقدس نيست. البته در بخش خاطرات ادبيات دفاع مقدس تاكنون كارهاي مناسبي ارائه شده و به اين بخش تا به حال خوب پرداخته شده اما در بخش رمان تا حد انتظار مطلوب هنوز فاصله بسيار است.

شاهكار ادبي خلق نشده است
ادبيات دفاع مقدس به لحاظ رشد كمي قابل توجه است اما اين موضوع خوشبينانه به نظر نمي رسد. بدين لحاظ كه بعضي از بنگاه ها و انتشاراتي ها به خاطر اينكه اشتهار و نامشان در عنوان هاي كتاب هاي دفاع مقدس زنده بماند، اين دسته از كتاب ها را منتشر مي كنند و خود اين بنگاه ها بدون چاپ كتاب هاي دفاع مقدس هيچ موضوعيت و موجوديتي ندارد. مثلاً عنوان مي كنند كه 600 هزار عنوان كتاب در زمينه دفاع مقدس منتشر شد، در حقيقت اين كميت، طبيعي نيست بلكه اگر نويسندگاني همت كنند و كتاب هايشان را از طريق اين بنگاه ها به چاپ برسانند، كار ارزشمندي صورت گرفته. بسياري از كتاب هايي كه توسط اين بنگاه ها به چاپ مي رسد فاقد كيفيت هستند و در كل موضوع هاي ارزشمند دفاع مقدس زخمي مي شوند و نويسندگان اين حوزه ديگر رغبت دوباره به بازآفريني مجدد اين موضوعات ندارد.
كار بسياري از پژوهشگران و محققان در تدوين خاطرات جنگ و دفاع مقدس ارزشمند است. اما بسياري از اين كارها به صورت خام و بدون ويرايش ادبي و يكسان سازي و وحدت رويه كتاب ها صورت مي گيرد و كتاب هاي خوبي نيستند، اين سير همچنان وجود دارد، و اين كميت نشانه خوبي نيست كه بتوان به آن مباهات كرد اما با وجود اين كميت ها كارهاي درخشاني در حوزه ادبيات دفاع مقدس صورت گرفته است، مثل جشنواره ادبي يوسف؛ در خصوص كتاب هاي كوتاه دفاع مقدس است. اين جشنواره جوانان اهل ذوق و با دغدغه دفاع مقدس را به خود جلب كرده است و حدود هزار قصه براي اين جشنواره ادبي نوشته شده است كه در سه موضوع چون خانواده رزمنده ها و وضعيت فعلي رزمنده ها و... بوده است، جشنواره ادبي يوسف داراي يك نگاه تاجر مأبانه و منفعت طلبانه بنگاه ها نيست.
مطلبي هم در مورد كيفيت آثار ادبي دفاع مقدس، آثار قابل توجهي نوشته شده است. و اين آثار بخشي از فرهنگ دفاع مقدس است. اميدواريم اين كارها بتوانند نسل هاي آينده را با جبهه آشنا كند.
نكته اين كه؛ در رمان هاي دفاع مقدس يك خلأ وجود دارد. در حقيقت ما هنوز نتوانسته ايم پيوستگي و اتفاقات جنگ را در قالب يك شاهكار ادبي بياوريم؛ مثلاً وقتي جنگ شروع شد، يك سري اقتضائات جهاني را در برمي گرفت، يك رمان بايد بتواند علل جنگ را توضيح دهد و يك يا دو نسل قبل از جنگ را بررسي كند؛ جنبش هاي مختلفي كه در به وجود آمدن جنگ دخيل بودند. كارهايي كه كشورهاي استعماري در خصوص تفرقه انگيزي بين مسلمانان و بين كشورها انجام دادند، در كل اين رمان ها بايد واقعيت ها و شخصيت هاي اصلي جنگ را بازگو كند و بعد در آخر به موضوع خط مقدم و شهيد و جبهه و... بپردازند. مركز تحقيقات جنگ سپاه پاسداران كتاب هاي با ارزش در خصوص روزشمار جنگ منتشر كرده است كه كار قابل توجهي است كه نويسندگان مي توانند با توجه به اين دايره المعارف جنگ، رمان خوبي در قد و قامت جنگ و صلح تولستوي و... بنويسند.
اما با وجود اين، قطعه هاي درخشاني از اين جواهر و شاهكار بزرگ تراش خورده است و هر نويسنده اي به اندازه بضاعتش در اين خصوص كار كرده است، اما هنوز تا رسيدن به يك شاهكار ادبي در حوزه ادبيات دفاع مقدس راه باقي است
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

مقاله ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس


تحقیق ادبیات


پایان نامه ادبیات


مقاله ادبیات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مروری بر ادبیات دفاع مقدس

گزارش مذکور مروری اجمالی بر ادبیات دفاع مقدس دارد که با بیان پیدایش این نوع
ادبیات ... نمایشنامه، فیلمنامه، قطعات ادبی، مقالات تحلیلی، توصیفی، تمثیلی،
انتقادی و .... «یک وقت به یکی از این آقایان اهل قلم و ادبیات که می گفت می خواهم شرح
حالی از امام ... و ارزیابی دقیق قرار دهیم می توان گفت: در مجموع در ادبیات دفاع مقدس
شعر دفاع ...

گرایی در شعر دفاع مقدّس وطن

است، شاعران دست به قلم شده. اند و در وصف آن اشعار و ... عنوان یک موضوع اصلی در شعر
شاعران دفاع مقدّس مطرح می ... تاریخ دریافت مقاله: 11. /. 44 ... ادبيّات. پایداری. 461. -1
. مقدّمه. بی. گمان عالقه به وطن و عشق به آن در ذات هر ایرانی پاک. بين وجود .... یک حوزة
وسيع جغرافيایی در شعر پایداری و دفاع بار. ها طرح شده ..... هدفمند ارزیابی می. شود.

ادبیات فارسی سال سوم راهنمایی - شعر و ادبیات پایداری

تأمل و تحقيق در حوزة شعر و ادبيات پايداري و تبيين ابعاد گوناگون دفاع مقدس ... اين
اين ر‌ُخداد عظيم تاريخي است، مورد توجه جد‌ّي‌‌ِ هنرمندان و اصحاب قلم قرار نگرفته است. ...
آن سعي شده مقولة شعر پايداري از زواياي گوناگون مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.

ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس (ادبیات جنگ) - مقالات عالی

ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس (ادبیات جنگ) دارای 46 صفحه می باشد و
دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است.

ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس | دانلود مستقیم

ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس – با فرمت ورد – 40 صفحه با موضوع
تحقیق رایگان, تحقیق ادبیات , پایان نامه رایگان, ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات
دفاع ...

تأملاتی درباره تقریظ‌های رهبر انقلاب بر کتاب‌های دفاع مقدس - ديگران

17 ژوئن 2014 ... ... در این ۴۳ نظر معظمٌ‌له درباره آثار مکتوب دفاع مقدس وجود دارد که موضوع این مقاله است.
... البته معظم‌له گاه برخی از آثار منتشره در حوزه دفاع مقدس خصوصا خاطرات رزمندگان را
.... برخی از ویژگی‌های مورد تحسین ایشان عبارتند از: «قلم شیوا و منعکس کننده ...
ارزیابی و اشاره به برخی نقاط ضعف محتوایی یا جنبه‌های ادبی و فنی

بررسی ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس - مقالات عالی

بررسی ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس دارای 46 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد بررسی ...

انجمن ناشران دفاع مقدس(در شرف تاسیس) - مقاله

کارشناسان حاضر در نشست «انسان‌شناسی در دفاع‌مقدس» در سرای اهل قلم نمایشگاه ...
که ادبیات دفاع‌مقدس نیازمند تغییر نگاه برای ده سال‌ آینده در پرداخت به حوادث جنگ ....
با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، درباره فعاليت‌هاي شهرداري تهران در حوزه دفاع مقدس ...
و کارشناسی‌های فرهنگی همراه شود زوایای تازه‌ای از ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی را ...

ایرنا - نخستین همایش بین المللی بررسی جایگاه زنان در ادبیات معاصر ...

14 ساعت قبل ... آنکارا- ایرنا- نخستین همایش بین المللی نقش زنان در ادبیات معاصر ایران با ... در
حوزه ادبیات، دفاع مقدس و مدیریت در سطوح مختلف کشور اشاره کرد. وی خواستار
افزایش مراودات اهالی فرهنگی به خصوص مسئولان دانشگاه های دو کشور .... و وی در مقاله
خود به بررسی سبک و شیوه نویسندگی دو بانوی اهل قلم معاصر ایران پرداخت.

توضیح یک رزمنده دفاع مقدس درباره مقاله ای که در خبرآنلاین منتشر کرد

9 ژانويه 2015 ... در روز چهارشنبه مورخ 17دی1393 مقاله ای از صاحب این قلم در سایت ... توضیح یک
رزمنده دفاع مقدس درباره مقاله ای که در خبرآنلاین منتشر کرد ... مشکلات و تنگناهای
کشور در حوزه های اقتصادی، فرهنگی سیاسی و غیره در دراز مدت ممکن است ..... یک
ارزیابی از شرایط اقتصادی استان زنجان · آنها که آب به آسیاب سعودی ها ریختند.

احمد شاکری

نقد و نظر - درباره ادبیات داستانی و نقد ادبی. ... امزدهای پانزدهمین دوره جایزه قلم زرین
مشخص شد/ احمد شاکری، محمدرضا سرشار، منیژه ... چهره نگاری انقلاب، وظیفه اهالی
ادبیات .... این داستان‌نویس دفاع مقدس و انقلاب، با اشاره به نیاز کمتر مستندنگاری
به .... که آیا می توان خون مردگی در زمره داستان دفاع مقدس ارزیابی کرد، اظهار داشت: در
این باره ...

کتاب‌هایی که در نخستین نشست «کتاب‌خوان» بافق معرفی شد + گزارش ...

26 سپتامبر 2015 ... وی قلم نویسنده این کتاب را صریح ارزیابی کرد که به جای آوردن مطالب مبهم و ... وی این
کتاب را یکی از آثار جذاب و خواندنی در حوزه ادبیات دفاع مقدس ...

تحقیق علت تأکید قرآن بر نعمت اهل بیت - digital electronik 4star

17 ا کتبر 2017 ... دانلود تحقیق پیام های آسمان نهم با عنوان : “به نظر شما علت تأکید قرآن ... ارزيابي
اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس · تحقیق درباره سفارشات امام رضا ...

اهميت و جايگاه تاريخ )در گفتگو با دكرت رضا شعباين(

کار قلم سیر متعددي دارد و دلم مي خواست بنده جز اهل قلم باشم ضمن این که به این ...
ریاضي و دیدم باید تمام آن را جدي بگیرم ولی عمال برعكس شد و در حوزه ادبیات و تاریخ
.... جنگ بین دارا و ندار فقیر و غني حاکم و محكوم و نظایر این ها هست که به مسائل
تاریخي ... سازمان هایي را که انسان با آن ها سر و کار داشته این ها را ارزیابي کنم و
ببینیم.

نیم نگاهی به وضعیت آثار دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب 24 (اردیبهشت ...

اصل مقاله (798 K) ... این گزارش، به ارزیابی وضعیت فروش و استقبال مخاطبان از
کتاب‌های دفاع‌ مقدس و همچنین ... آثار ادبی بنیاد حفظ آثار در نمایشگاه 24 ... معرفی
آثار شاخص حوزه دفاع ‌مقدس، شعار و هدف اصلی این بنیاد در نمایشگاه کتاب بود که ... در
سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب تهران با عناوین «بررسی نشر دفاع ‌مقدس در ارتش»، «
معرفی ...

خاطرات معصومه رامهرمزی و سیده زهرا حسینی از سال‌های دفاع مقدس

7 آگوست 2016 ... این در حالی است که کتاب‌های خاطرات زنان از جنگ، به لحاظ کمّی و کیفی هنوز فاصلة ...
اما این بررسی و ارزیابی موجبات رشد فنی و علمی این‌گونة ادبی را فراهم می‌آورد. ...
کتاب دفاع مقدس» و نیز تنها اثر برگزیده در حوزة مستندنگاری و خاطرات در دومین ...
کتاب به قلم سیده اعظم حسینی است و در آن زندگی سیده زهرا حسینی دختر ...

نگاهی به 10 اثر ادبی مهم در زمینه دفاع مقدس - بصیرت

28 سپتامبر 2016 ... در این مقاله به بررسی 10 اثر ادبی مشهور در زمینه دفاع مقدس می پردازیم. ... «فستیوال
انفجار و گلوله» به قلم علی ‌اکبر خاوری نژاد به گوشه کوتاهی از جوانمردی ... در واقع
اشاره ای است به محورهای قوت و ضعف آثار ادبی حوزه دفاع مقدس: «گزارش اوّل، حرفه ای و
..... رابطه اصلاح طلبان با دولت دوم روحانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

بایگانی‌ها ادبيات دفاع مقدس - File.iDox.ir

21 آگوست 2017 ... دانلود تحقیق ادبیات جنگ دانلود تحقیق ادبیات جنگاین تحقیق ، با موضوع ادبیات
جنگ بصورت Word انجام ... ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات .

ایثار - جایگاه مفهوم شهادت در داستان‌های جنگ

2 مارس 2015 ... پیشینه بازتاب جنگ در ادبیات به دوران کهن و روزگار اسطوره‌ها و حماسه‌ها ... ثبت شده،
مشخص و ارزیابی کنیم، هیچ‌کدام از آن‌ها ارزشمندتر و با اهمیت تر از .... جنگ هیچ‌گاه
از زندگی انسان و بالطبع از زندگی صاحبان اندیشه و قلم ..... کردن آن بر مخاطبان،
بسیاری از داستان‌های حوزه ایثار و مقاومت را در ابعاد .... کد مطلب: 110343.

داستان 95 و برجستۀ دفاع مقدس دهۀ هشتاد با بررسی داستانهای ... - بهار ادب

مقاله. : 21. /. 76. /. 5931. چکیده. داستان کوتاه در چند دهۀ. اخیر در ایران نیز، رشد
فزاینده. ای از نظر کثرت و ... یقین اذعان کرد ادبیات داستانی دوران دفاع مقدّس و پس از
آن، چه به. حیث کمّی و چه به ... توان در حوزه. های مختلف ... قرار گرفته است و نتایج به
صورت آماری ارزیابی شده است. روش تحقیق، ..... تر شدن قلم نویسندگان داستان. ه. ا و
بیشتر ...

مقالات فرهنگی و هنری | ادبیات و شعر | ادبیات حماسی - آفتاب

بانک جامع مقالات ادبیات و شعر. ... نگاهی به نقش قلم در ادبیات دفاع مقدس و مقاومت.
دوشنبه ۳ مهر .... پا به پای ادبیات دفاع مقدس ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع
مقدس.

گفتگو با معصومه رامهرمزی نویسنده ورزمنده آبادانی - فیدوس

30 ژوئن 2016 ... این نویسنده که از اعضای شورای خاطره سازمان هنری و ادبیات دفاع مقدس است ... که
کتاب‌هایی که در حوزه خاطره‌شناسی از قلم استاد کمری نوشته شده، بسیار .... می‌توان از
هر موضوع کتاب چندین مقاله نوشت و چندین جلسه پرسش و .... روایت‌های داستانی قابل
اعتنا شده‌اند و همین باعث می‌شود که انتظار ارزیابی متفاوتی داشته باشیم.

خاطرات معصومه رامهرمزی و سیده زهرا حسینی از سال‌های دفاع مقدس

7 آگوست 2016 ... این در حالی است که کتاب‌های خاطرات زنان از جنگ، به لحاظ کمّی و کیفی هنوز فاصلة ...
اما این بررسی و ارزیابی موجبات رشد فنی و علمی این‌گونة ادبی را فراهم می‌آورد. ...
کتاب دفاع مقدس» و نیز تنها اثر برگزیده در حوزة مستندنگاری و خاطرات در دومین ...
کتاب به قلم سیده اعظم حسینی است و در آن زندگی سیده زهرا حسینی دختر ...

خاطرات معصومه رامهرمزی و سیده زهرا حسینی از سال‌های دفاع مقدس

7 آگوست 2016 ... این در حالی است که کتاب‌های خاطرات زنان از جنگ، به لحاظ کمّی و کیفی هنوز فاصلة ...
اما این بررسی و ارزیابی موجبات رشد فنی و علمی این‌گونة ادبی را فراهم می‌آورد. ...
کتاب دفاع مقدس» و نیز تنها اثر برگزیده در حوزة مستندنگاری و خاطرات در دومین ...
کتاب به قلم سیده اعظم حسینی است و در آن زندگی سیده زهرا حسینی دختر ...

بایگانی‌ها ادبيات دفاع مقدس - File.iDox.ir

21 آگوست 2017 ... دانلود تحقیق ادبیات جنگ دانلود تحقیق ادبیات جنگاین تحقیق ، با موضوع ادبیات
جنگ بصورت Word انجام ... ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات .

بررسی تطبیقی فرهنگ بصری، در پوسترهای دفاع مقدس و ... - باغ نظر

این مقاله با گزینش نمونه هایی از پوسترهای انگلستان و دفاع مقدس و با روش
توصیفی و تحلیلی، ... فرهنگ بصری، طراحی گرافیک، پوستر، جنگ جهانی، دفاع
مقدس.

نهادهای مدعی در حوزه دفاع مقدس پای کار نیستند/ مطلق‌گرایی تئاتر ...

7 ا کتبر 2017 ... نهادهای مدعی در حوزه دفاع مقدس پای کار نیستند/ مطلق‌گرایی تئاتر دفاع‌مقدس را زمین
زده است ... است نهادهای متولی تئاتر دفاع‌مقدس پای کار نیستند و مطلق‌گرایی موجود در
این فضا ..... آغاز می‌شود؛ چون رمان پیچ و واپیچ ادبی و مصادیق ادبیات تخیلی را ندارد
... تسنیم: چرا جهان‌آرا اینقدر شناخته شده نیست و مطلب از او کم است؟

احمد شاکری

نقد و نظر - درباره ادبیات داستانی و نقد ادبی. ... امزدهای پانزدهمین دوره جایزه قلم زرین
مشخص شد/ احمد شاکری، محمدرضا سرشار، منیژه ... چهره نگاری انقلاب، وظیفه اهالی
ادبیات .... این داستان‌نویس دفاع مقدس و انقلاب، با اشاره به نیاز کمتر مستندنگاری
به .... که آیا می توان خون مردگی در زمره داستان دفاع مقدس ارزیابی کرد، اظهار داشت: در
این باره ...

مقالات فرهنگی و هنری | ادبیات و شعر | ادبیات حماسی - آفتاب

بانک جامع مقالات ادبیات و شعر. ... نگاهی به نقش قلم در ادبیات دفاع مقدس و مقاومت.
دوشنبه ۳ مهر .... پا به پای ادبیات دفاع مقدس ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع
مقدس.

روحانیت در جنگ تحمیلی چه نقشی داشت؟ - باشگاه خبرنگاران

25 سپتامبر 2017 ... روحانیون در دوران دفاع مقدس به جای قلم، تحقیق و تحصیل اسلحه در دست ... به گزارش
خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ...

پايداري :: مقاله :: دفاع, امنيت و توسعه(پاورقي 1)

هم چنان كه مي دانيم در جنگ امريكا و اسپانيا در سال 1899، اسپانيا با قبول شكست
مجبور شد از مهم ترين حوزه فعاليت و نفوذ خود، يعني امريكاي لاتين دست بردارد. ...
است كه در زير، ضمن معرفي نويسنده هر مقاله، محتواي اصلي آن را بررسي و آن گاه
ارزيابي و ... مقدمه كتاب كه به قلم گردآورندگان است، هزينه هاي دفاعي، امنيت ملي و
توسعه اقتصادي ...

کتاب «جریان‌شناسی شعر دفاع مقدس» منتشر شد | حلقه وصل

26 سپتامبر 2017 ... کتاب «جریان‌شناسی شعر دفاع مقدس» با تمرکز بر بررسی جریان‌های شعری در سال‌های
جنگ تحمیلی و پس از آن، به قلم حبیب‌الله مهرجو منتشر شد. ... مقاله · گفت و گو ·
گزارش .... با تقسیم‌بندی جریان‌های ادبی از این تاریخ، شعر دفاع مقدس را در سال‌های 57
تا 67 .... آنچه که تاکنون در حوزه ادبیات دفاع مقدس انجام شده ناچیز است.

پژوهش ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس | فایل ناب: دانلود مقاله ...

ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس. ادبیات دفاع مقدس از زمانی آغاز شد كه جنگ
ایران و عراق در 31 شهریور 59 شروع شد و نوع دیگری از ادبیات پس از ادبیات انقلاب ...

ويژه نامهء هفتهء دفاع مقدس - مجله رشد

شاید بتوان دفاع مقدس را بهترین دوران ثمردهی اهداف و آرمان های .... من نمی توانم در این
حوزه به آموزش و پرورش نمرة باالیی بدهم. .... ادبیات دربارة زنان چقدر است؟ ... آن را برای
بررسی و ارزیابی به بنده دادند، من زیر آن نوشتم: »متوسلیان ..... جزواتمان موجودند و هم
درالبهالی مقاله ها و یادداشت های محققانمان .... اینکه اجازه داشته باشند قلم و کاغذ بخواهند.

ایثار - جایگاه مفهوم شهادت در داستان‌های جنگ

2 مارس 2015 ... پیشینه بازتاب جنگ در ادبیات به دوران کهن و روزگار اسطوره‌ها و حماسه‌ها ... ثبت شده،
مشخص و ارزیابی کنیم، هیچ‌کدام از آن‌ها ارزشمندتر و با اهمیت تر از .... جنگ هیچ‌گاه
از زندگی انسان و بالطبع از زندگی صاحبان اندیشه و قلم ..... کردن آن بر مخاطبان،
بسیاری از داستان‌های حوزه ایثار و مقاومت را در ابعاد .... کد مطلب: 110343.

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... آثار ارسال شده صرفاًً پس از ارزيابي و تأييد داوران به چاپ. خواهد رسيد. ... ( با اندازه 12
و قلمB Lotusو قلم فارس ي بي لوتوس ). ( با اندازه ..... آيــا علوم، فنّاوري، اشــياء،
افزارها، نمادها، عالئم، زبان، ادبيــات و. .... كه نياز به توجّه دارد، روش ها و ابزارهاي تحقيق
در حوزه علوم انساني است. ..... شهرسازي، فرهنگ، اقتصاد، امنيّت، دفاع و.

بررسی تطبیقی فرهنگ بصری، در پوسترهای دفاع مقدس و ... - باغ نظر

این مقاله با گزینش نمونه هایی از پوسترهای انگلستان و دفاع مقدس و با روش
توصیفی و تحلیلی، ... فرهنگ بصری، طراحی گرافیک، پوستر، جنگ جهانی، دفاع
مقدس.

تئاتر دفاع مقدس و ضرورت بازنگری در اهداف ، سیاست‌ها و راهكارها | هنر ...

درهمین راستا ، بخش مهمی‌از هنر و ادبیات در دوران جنگ و پا پس از آن نیز ضرورتاً به ... و
تجارب گذشته دارد و نقش اهالی فرهنگ و هنر در احیای حافظه تاریخی ، انكار ناشدنی است
؛ همان ... شده بر هنر و ادبیات ، كلیشه ای شدن اغلب آثار در این حوزه را سبب گشته است .
... خواهد آمد ، جریان تئاتر دفاع مقدس پس از گذشت سال‌ها ، در ارزیابی نهایی ، جریانی ...

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... آثار ارسال شده صرفاًً پس از ارزيابي و تأييد داوران به چاپ. خواهد رسيد. ... ( با اندازه 12
و قلمB Lotusو قلم فارس ي بي لوتوس ). ( با اندازه ..... آيــا علوم، فنّاوري، اشــياء،
افزارها، نمادها، عالئم، زبان، ادبيــات و. .... كه نياز به توجّه دارد، روش ها و ابزارهاي تحقيق
در حوزه علوم انساني است. ..... شهرسازي، فرهنگ، اقتصاد، امنيّت، دفاع و.

بررسی ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس - پیپر سان

29 ژوئن 2017 ... بررسی ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس ... مقاله مقایسه تاثیر داروهای
تتراسایكلین، اریترومایسین و پاویدون آیوداین 2?5 بر ملتحمه كره ...

ويژه نامهء هفتهء دفاع مقدس - مجله رشد

شاید بتوان دفاع مقدس را بهترین دوران ثمردهی اهداف و آرمان های .... من نمی توانم در این
حوزه به آموزش و پرورش نمرة باالیی بدهم. .... ادبیات دربارة زنان چقدر است؟ ... آن را برای
بررسی و ارزیابی به بنده دادند، من زیر آن نوشتم: »متوسلیان ..... جزواتمان موجودند و هم
درالبهالی مقاله ها و یادداشت های محققانمان .... اینکه اجازه داشته باشند قلم و کاغذ بخواهند.

بررسی ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس - مقالات عالی

بررسی ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس دارای 46 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد بررسی ...

بررسی و ارزيابي اهالي قلم در حوزه ادبيات دفاع مقدس – 61 صفحه فایل ...

بهترین سایت خرید فایل آماده · ادبیات جنگ. هفته جنگ و مستندی از شبکه چهار در مورد
ادبیات جنگ یادم انداخت که چند رمان ایرانی را که دوست دارم در این حوزه می گنجند: ...

ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس - با فرمت ورد - دانلود فایل سل

تحقیق,پروژه,مقاله,سورس,برنامه نویسی,مهندسی,پزشکی,گزارش کار,جزوه,اندروید,
ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس - با فرمت ورد - 40 صفحه ,دانلود فایل سل.

بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی در ادبیات معاصر فارسی

13 آوريل 2016 ... گزارشی از همایش بین‌المللی زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا. ... کد مطلب: ۷۵۲۹ ....
محمدخانی از ادبیات دفاع مقدس و ژانرهای مختلف آن مانند خاطرات؛ رمان؛ مستند؛ شعر و ....
غیر مستقیم به جایگاه زن دربطن جامعه و همچنین در حوزه سیستم دولتی است. ... معروف و
شناخته شده ادبیات معاصر ایران به قلم زنان نوشته شده پرداخت و برخی ...

علیرضا قزوه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

او از جمله شاعران حوزه انقلاب و دفاع مقدس شمرده می‌شود و درون‌مایه اشعار او مذهبی ... وی با
شعر بلند مولا ویلا نداشت به عنوان شاعری منتقد وارد فضای هنر و ادبیات شد. ... «صبح
بنارس» سروده علیرضا قزوه برگزیده یازدهمین دوره جایزه قلم زرین در ... و اعتقادات
دینی اش در حدی است که می‌تواند این قضیه را ارزیابی، تغییرو تاویل .... مقاله · بحث ...

دانلود ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس / ادبیات جنگ - پایگاه ...

7 فوریه 2017 ... دانلود ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس / ادبیات جنگ. کارمند محتوی ... دانلود
رایگان مقاله مجموعه امیرچخماق یزد ... دانلود مقاله با عنوان ارتداد.

ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس - با فرمت ورد - دانلود فایل سل

تحقیق,پروژه,مقاله,سورس,برنامه نویسی,مهندسی,پزشکی,گزارش کار,جزوه,اندروید,
ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس - با فرمت ورد - 40 صفحه ,دانلود فایل سل.

ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس - دانلود فایل سل - پیشرو بلاگ

22 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی با موضوع ... word- . .... ارزیابی
اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس - با فرمت ورد - 40 صفحه ...

تحلیل جنگ در غیاب هوشیاری! - روزنامه ایران

6 روز پیش ... اســالمی، فعالیت در حوزه ادبیات را با انگیزه بیشــتری دنبال کرد و ارتباط ش. بــا
حــوزه هنری ... این کتاب شــامل. مقاله هایی اســت در حوزه شــعر انقالب، آیینی و دفاع
مقدس که در سال های ... نقدی بر مقاله انتقادی »هوشیاری در غیاب بازدارندگی« به قلم
محمد درودیان ..... از توانایــی ارزیابــی و پیش بینــی تهدیــدات. برخوردار ...

به بهانه زادروز قیصر امین‌پور؛-ناگهان چقدر زود دیر می‌شود-اختصاصی تارنا

22 آوريل 2017 ... او تمام عمرش را وقف شعر و پژوهش در ادبیات کرد. و «ق»، حرف آخر ... این مورد را ارزیابی
کنید. 1; 2; 3; 4; 5 ... مقالات علمی او امروز مورد استناد بسیاری از اهالی قلم است. دکتر
قیصر امین‌پور از شاعران برتر دفاع مقدس در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ است. دکتر قیصر .... با
اجرای قزوه در حوزه هنری؛-نشست شعرخوانی شاعران آیینی برگزار شد-.

فعالیت سازمان مشارکت زنان در دفاع مقدس از تاسیس تا به امروز/ اجرای ...

15 ا کتبر 2017 ... سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس در جهت حفظ، بهره‌برداری و ...
نهادینه سازی و گسترش ادبیات دفاع مقدس با تاکید بر زنان حماسه ساز و ایثارگر ...
ساماندهی، برنامه ریزی و ارزیابی علمکرد واحدهای استانی و منطقه‌ای با اتکا به ... روش
تحقیق در این طرح پژوهشی پیمایشی است و با استفاده از نرم افزار spss ...

ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس - با فرمت ورد - دانلود فایل سل

تحقیق,پروژه,مقاله,سورس,برنامه نویسی,مهندسی,پزشکی,گزارش کار,جزوه,اندروید,
ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس - با فرمت ورد - 40 صفحه ,دانلود فایل سل.

تحقیق یار ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس - با فرمت ورد ...

تحقیق رایگان, تحقیق ادبیات , پایان نامه رایگان, ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات
دفاع مقدس.

نهادهای مدعی در حوزه دفاع مقدس پای کار نیستند/ مطلق‌گرایی تئاتر ...

7 ا کتبر 2017 ... نهادهای مدعی در حوزه دفاع مقدس پای کار نیستند/ مطلق‌گرایی تئاتر دفاع‌مقدس را زمین
زده است ... است نهادهای متولی تئاتر دفاع‌مقدس پای کار نیستند و مطلق‌گرایی موجود در
این فضا ..... آغاز می‌شود؛ چون رمان پیچ و واپیچ ادبی و مصادیق ادبیات تخیلی را ندارد
... تسنیم: چرا جهان‌آرا اینقدر شناخته شده نیست و مطلب از او کم است؟

داستان 95 و برجستۀ دفاع مقدس دهۀ هشتاد با بررسی داستانهای ... - بهار ادب

مقاله. : 21. /. 76. /. 5931. چکیده. داستان کوتاه در چند دهۀ. اخیر در ایران نیز، رشد
فزاینده. ای از نظر کثرت و ... یقین اذعان کرد ادبیات داستانی دوران دفاع مقدّس و پس از
آن، چه به. حیث کمّی و چه به ... توان در حوزه. های مختلف ... قرار گرفته است و نتایج به
صورت آماری ارزیابی شده است. روش تحقیق، ..... تر شدن قلم نویسندگان داستان. ه. ا و
بیشتر ...

پژوهش ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس | فایل ناب: دانلود مقاله ...

ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس. ادبیات دفاع مقدس از زمانی آغاز شد كه جنگ
ایران و عراق در 31 شهریور 59 شروع شد و نوع دیگری از ادبیات پس از ادبیات انقلاب ...

احمد شاکری

نقد و نظر - درباره ادبیات داستانی و نقد ادبی. ... امزدهای پانزدهمین دوره جایزه قلم زرین
مشخص شد/ احمد شاکری، محمدرضا سرشار، منیژه ... چهره نگاری انقلاب، وظیفه اهالی
ادبیات .... این داستان‌نویس دفاع مقدس و انقلاب، با اشاره به نیاز کمتر مستندنگاری
به .... که آیا می توان خون مردگی در زمره داستان دفاع مقدس ارزیابی کرد، اظهار داشت: در
این باره ...

عناصر تشکيل دهنده جرم

دانلود کتاب فرهنگ مصور کاکتوس ها با عنوان لاتین The Illustrated Encyclopedia of Cacti

پروژه وبسایت فروشگاه اینترنتی کیف

مقاله ارزيابي اهالي قلم از حوزه ادبيات دفاع مقدس

دانلود تحقیق ارزيابي كارآيي بازار رهن ايران

دانلود پاورپوینت مسجد امام اصفهان - 56 اسلاید

سمینار کارشناسی ارشد مکانیک استفاده از مواد هوشمند در سازه های چند لایه

عنوان پروژه : طراحی نظام نگهداری و تعمیرات در کارخانه زمزم تهران

تحقیق درمورد پایان نامه بررسی وضعیت اشتغال زنان تحصیلکرده

عنوان پروژه : طراحی نظام نگهداری و تعمیرات در کارخانه زمزم تهران