دانلود فایل


پروتکل گروه درمانی اختلال اضطراب فراگیر (GAD) - دانلود فایلدانلود فایل پروتکل گروه درمانی اختلال اضطراب فراگیر GAD مناسب درمانگران و دانشجویان علاقمند به این حوزه برنامه برای 12 جلسه درمانی بصورت ذکر چارچوب کلی ه

دانلود فایل پروتکل گروه درمانی اختلال اضطراب فراگیر (GAD) پروتکل گروه درمانی اختلال اضطراب فراگیر (GAD)
مناسب درمانگران و دانشجویان علاقمند به این حوزه
برنامه برای 12 جلسه درمانی بصورت ذکر چارچوب کلی هر جلسه
7 صفحه
PDF


پروتکل گروه درمانی اختلال اضطراب فراگیر


پکیج گروه درمانی اختلال اضطراب فراگیر


گروه درمانی اختلال اضطراب فراگیر


درمان اختلال اضطراب فراگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Volume 18 - Number 5

جنین ها در 6 گروه شامل گروه شاهد، انجماد به مدت 24 ساعت، 72 ساعت، یک هفته، دو هفته و
.... پروتکل تمرین استقامتی شامل دوازده هفته تمرین رکاب زدن روی چرخ کارسنج (3
جلسه ... مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (GAD) The efficacy of metacognitive
therapy on ... در مقایسه کیفیت کلی زندگی سه گروه درمانی دارویی، آنژیوپلاستی و
پیوند ...

دانلود مقاله : موسیقی درمانی در اختلال اضطراب فراگیر

مقاله ISI انگلیسی شماره 35096 - ترجمه نشده - موضوع : اختلال اضطراب فراگیر - 6
صفحه ... موسیقی درمانی - اختلال اضطراب فراگیر - روانپزشکی - روان درمانی - ...
novel approach in clinical psychiatry for generalized anxiety disorder (GAD),
which is ... to decrease the symptomatology of this disorder following a structured
protocol.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فراشناختی بر بهبود ...

و ﺗﻌﻬﺪ و درﻣﺎن ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ. ﯽ. ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ. وﺳﻮاس. -. ﺟﺒﺮ. ی. زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس. -. اﺟﺒﺎر. ی ....
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺮای وﺳﻮاس، درﻣﺎﻧی ﻣﺸکﻞ و دﺷﻮار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر .... ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل.
وﺳﻮاس. ﺟﺒﺮی ﺑﻮد. ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷی درﻣﺎن. ﻫﺎ. ، ﻣﻄﺎﺑﻖ. ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ذﯾﻞ ﺑﺮ روی ﮔﺮوه ..... Shirinzadeh
S. The comparison of Metacognitive beliefs and responsibility among OCD, GAD.

رویکرد اختصاصی مدل داگاس در درمان GAD-قسمت اول - روانشناسي ...

درمانهای شناختی رفتاری(CBT) که برای اختلال اضطراب فراگیر GAD موثر بوده اند ...
به مشکل ۴-اجتناب شناختی و طبق پروتکل درمانی داگاس فعلا بیشتر بروی GAD ...

مقایسه تأثیر آموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب ...

به گروه دریافت کننده آموزش نوروفیدبک طبق پروتکل درمانی پانزده جلسه 30 دقیقه
... واژه‌های کلیدی: نوروفیدبک، دارو درمانی، اختلال اضطراب فراگیر، کیفیت زندگی.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فراشناختی بر بهبود ...

و ﺗﻌﻬﺪ و درﻣﺎن ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ. ﯽ. ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ. وﺳﻮاس. -. ﺟﺒﺮ. ی. زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس. -. اﺟﺒﺎر. ی ....
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺮای وﺳﻮاس، درﻣﺎﻧی ﻣﺸکﻞ و دﺷﻮار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر .... ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل.
وﺳﻮاس. ﺟﺒﺮی ﺑﻮد. ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷی درﻣﺎن. ﻫﺎ. ، ﻣﻄﺎﺑﻖ. ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ذﯾﻞ ﺑﺮ روی ﮔﺮوه ..... Shirinzadeh
S. The comparison of Metacognitive beliefs and responsibility among OCD, GAD.

درمان عقلانی-عاطفی آلبرت الیس - روان شناسی.دلهره.خشم.افسردگی ...

وسواس.اختلالات شخصیتی .خودباوری.بیماریهای روان تنی.اسکیزوفرنی.فوبیا. .....
فعالیت‌های گروه درمانی عقلانی عاطفی با یک هدف اصلی به وجود می‌آیند: کمک به
مداخله‌های درونی یک فلسفه ... دامنة وسیعی از اختلالات در درمان گروهی عقلانی- عاطفی
مورد درمان قرار می‌گیرند: اضطراب، افسردگی، خشم، ...... اختلال اضطراب فراگیر یا (
gad)(۱)

رویکرد اختصاصی مدل داگاس در درمان GAD-قسمت اول - روانشناسي ...

درمانهای شناختی رفتاری(CBT) که برای اختلال اضطراب فراگیر GAD موثر بوده اند ...
به مشکل ۴-اجتناب شناختی و طبق پروتکل درمانی داگاس فعلا بیشتر بروی GAD ...

مشاوران برتر - درمان مبتنی بر شفقت

2- درمان‌های موج سوم ظاهر دو دسته اند: برخی ها در ادامه روند تکاملی رفتار درمانی ... در مورد
اختلال‌هایی مانند اضطراب فراگیر، افسردگی، اختلال استرس پس از آسیب، اختلال ...
به همین دلیل امروز سوال اصلی حیطه روان درمانی این نیست که کدام درمان بهترین است.
... اما طراحی پروتکل های یکپارچه بر اساس فرایندهای زیربنایی مشترک بین اختلال
ها ...

نمایش موارد بر اساس برچسب: اضطراب - مرکز روانشناسی و نوروفیدبک ...

دومین سخنرانی ماهانه سایبر: یافته های علوم اعصاب در اختلال اضطراب فراگیر ...
اسداله پور خواهند بود که با عنوان "یافته های علوم اعصاب در GAD" سخنرانی خواهند کرد.
... در این گروه نشانه های جسمانی ترس از جمله عرق کردن نیز کاهش پیدا کرده بود. ....
ویژه درمانی خاص آن بیمار را تنظیم می کند (هر شیوه خاص، یک پروتکل درمانی خوانده می
شود).

تأثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر و ...

به گروه دریافتکننده آموزش نوروفیدبک (گروه درمان) طبق پروتکل درمانی پانزده جلسه
... و کاهش نشانههای اختلال اضطراب فراگیر در گروه درمان گردید، اما چنین تغییری در ...
در مرحله پیشآزمون و پسآزمون از طریق مقیاس 7 سؤالی اضطراب فراگیر (GAD-7) و ...

جدیدترین فایل پکیج (پروتکل) درمان شناختی-رفتاری (CBT ...

11 ژوئن 2017 ... 3- بیان علت برگزاری این جلسات و هدف گروه درمانی شناختی-رفتاری .... میگنا –
پروتكل گروه درمانگري شناختي –رفتاري اختلال وسواس ... 16 جلسه ای cbt برای
کودکان و نوجوانان(سن 8-13 ساله) دارای اختلال اضراب فراگیر(GAD)، …

اضــطراب فـراگــــیر - مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

در صورت ابتال به اختالل اضطراب فراگیر )GAD( چکار کنم؟ ... دارو درمانی -. درمان های
... دارند و نسبت به پول، سالمتی، خانواده یا کارشان شدیدا نگرانند. بسیاری از این ...

رویکرد اختصاصی مدل داگاس در درمان GAD-قسمت اول - روانشناسي ...

درمانهای شناختی رفتاری(CBT) که برای اختلال اضطراب فراگیر GAD موثر بوده اند ...
به مشکل ۴-اجتناب شناختی و طبق پروتکل درمانی داگاس فعلا بیشتر بروی GAD ...

پروتکل مدیریت خودکشی - دانلود تحقیق مقاله پروژه

پروتکل ACT برای اختلال اضطراب فراگیر ... خلاصه کتاب نظریه و کاربست مشاوره
و روان درمانی جرالد کری ... پروتکل گروه درمانی اختلال اضطراب فراگیر (GAD).

دانلود فایل پکیج (پروتکل) درمان شناختی-رفتاری (CBT) – لین فایل

18 مه 2017 ... 3- بیان علت برگزاری این جلسات و هدف گروه درمانی شناختی-رفتاری .... 16 جلسه ای
cbt برای کودکان و نوجوانان(سن 8-13 ساله) دارای اختلال اضراب فراگیر(GAD)، … ...
میگنا – پروتكل گروه درمانگري شناختي –رفتاري اختلال وسواس.

Report of a case marshall syndrome in Western Azerbaijan

بعد از آشنایی با پروتکل تمرینی به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (7=n) و
تجربی ..... ها و مراکز درمانی شهر ساری و 30 نفر نیز از افراد بهنجار که سابقه هیچگونه
اختلال ... یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد، گروه مبتلا به اختلال وسواس در
مقایسه با ... this specialty and it is common cognitive vulnerability in OCD and
GAD.

نمره گذاری آزمون MMPI - پژوهشگران روان سنجی ایران Psychometric

اختلالات یادگیری، گروه ناهمگونی از کودکان را دربرمی‌گیرد که مشکلاتی را در حوزه‌های
...... تعيين ويژگيهاي مبتلايان به اختلال اضطراب تعميم يافته (GAD) بر اسـاس ... 2
- به علت عدم وجود پاسخ حركت انساني در پروتكل بيماران با اختلال دو قطبي معلوم شد
..... بررسی ویژگیهای روانسنجی سوالات آزمونهای فراگیر رشته روانشناسی دانشگاه ...

عوامل فراتشخیصی - پایگاه علمی ویراساینس

سه نفر زن مبتلا به اختلال هیجانی اضطراب فراگیر دارای اختلال هیجانی همایند ...
کارایی پروتکل درمان فراتشخیصی یکپارچه در طی سه مرحله مداخله(خط پایه، ...
مقایسه اثربخشی گروه درمانی فراتشخیصی و گروه درمانی شناختی بر فرایندهای
تنظیم هیجانی ... (pswq)، نسخه چهارم پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (gad-q-v)،
مقیاسهای عاطفه ...

اثربخشی درمان فراشناختی بر باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به ...

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻓﺮﺍﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ
ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ... ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺗﻔﮑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺭﺩ. ؛. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ. ﻣﻌﻨﻲ ﮐﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ، ﺑﺎ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩﺁﻳﻨﺪ. ﻣﻨﻔﻲ ﻭ ﺗ. ﺤﺮﻳﻒ ... ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻳﮏ. ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ..... 24- Wells A. The Metacognitive Model of GAD: Assessment ...

اختلال اضطراب فراگیر(GAD) - دكتر علی مرادی | روان درمانگر

11 آوريل 2017 ... اختلال اضطرابی فراگیر یکی از شایع ترین انواع اختلالات اضطرابی می باشد ...
روان درمانی های رایج در اختلال اضطرابی منتشر شامل درمان های شناختی ...

پروتکل مدیریت خودکشی - دانلود تحقیق مقاله پروژه

پروتکل ACT برای اختلال اضطراب فراگیر ... خلاصه کتاب نظریه و کاربست مشاوره
و روان درمانی جرالد کری ... پروتکل گروه درمانی اختلال اضطراب فراگیر (GAD).

برترین پکیج پکیج (پروتکل) درمان شناختی- رفتاری برای ...

20 آگوست 2017 ... ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ – دانلود فایل ( پکیج (پروتکل) خانواده درمانی به شیوه .... میگنا –
پروتكل گروه درمانگري شناختي –رفتاري اختلال وسواس .... جلسه ای cbt برای کودکان
و نوجوانان(سن 8-13 ساله) دارای اختلال اضراب فراگیر(GAD)، …

پروتکل مداخله درمان راه حل محور کوتاه مدت برای اختلال اضطراب فراگیر ...

پروتکل مداخله درمان راه حل محور کوتاه مدت برای اختلال اضطراب فراگیر اختلال
اضطراب فراگیر یا منتشر (GAD) یکی از اختلالات بسیار شایع روانپزشکی است
که مطالعات ... مشاوره و روان درمانی، این بار نیز پروتکل مداخله درمان راه حل محور کوتاه
مدت برای اختلال اضطراب ... خــب خـب دیگه انتظآر تموم شد بیآ تو گروه هپـی لـآو عضو
شو چـــی؟

پاورپوینت فصل سوم زمینه روانشناسی هیلگارد رشد روانی -کد،سورس ...

خلاصه کامل و جامع روان شناسی اجتماعی : رابرت بارون و همکاران، ترجمه یوسف ...
پاورپوینت اختلالات یادگیری ... پروتکل گروه درمانی اختلال اضطراب فراگیر (GAD
).

گروه آموزشی روانشناسی بالینی - دکتر حمید پورشریفی

بررسي اثربخشي پروتكل مبتني بر يكپارچه نگري بر كاهش پريشاني روان
شناختي در ... ارزيابي مدل شناختي- شخصيتي اختلال اضطراب فراگير در تبيين
ادراك درد ..... اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایتمندی،
سازگاری، ...... به اختلال اضطراب منتشر(GAD) "، دانشجو، صمد فهیمی، تاریخ دفاع
تیرماه ۱۳۹۱. 44.

رویکرد اختصاصی مدل داگاس در درمان GAD-قسمت اول - روانشناسي ...

درمانهای شناختی رفتاری(CBT) که برای اختلال اضطراب فراگیر GAD موثر بوده اند ...
به مشکل ۴-اجتناب شناختی و طبق پروتکل درمانی داگاس فعلا بیشتر بروی GAD ...

ضمایم مقاله - دانشگاه شهید چمران اهواز

پروتکل درمانی زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر و رفتار‌درمانی مبتنی بر ... كليد واژه
ها : اختلال اضطراب فراگير؛ آشفتگی زناشویی؛ رفتار‌درمانی مبتنی بر پذیرش؛
زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه نگر .... سپس همه مراجعان در هر دو گروه به طور هم زمان به
مرحله خط پایه وارد شدند. ...... Considering multiple factors as we ponder the fate of
GAD.

تأثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر

تأثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر (GAD) ... به
گروه دریافت کننده آموزش نوروفیدبک طبق پروتکل درمانی پانزده جلسه 30 دقیقه ای ...

اختلال اضطراب فراگیر(GAD) - دكتر علی مرادی | روان درمانگر

11 آوريل 2017 ... اختلال اضطرابی فراگیر یکی از شایع ترین انواع اختلالات اضطرابی می باشد ...
روان درمانی های رایج در اختلال اضطرابی منتشر شامل درمان های شناختی ...

اختلال اضطراب فراگیر(GAD) - دكتر علی مرادی | روان درمانگر

11 آوريل 2017 ... اختلال اضطرابی فراگیر یکی از شایع ترین انواع اختلالات اضطرابی می باشد ...
روان درمانی های رایج در اختلال اضطرابی منتشر شامل درمان های شناختی ...

مقالات آموزشی

25 ا کتبر 2016 ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش ایمان مذهبی و سلامت روان .... در مورد 100 بیمار GAD با
پروتکل درمانی افزایش آلفا وکاهش بتا، اثربخشی ... مور (2000) پیشینه مربوط به
درمان اختلالات اضطرابی را از طریق آموزش نوروفیدبک مرور کرد، هفت مطالعه انجام شده
برروی اضطراب فراگیر، سه مطالعه در مورد اختلال اضطراب فوبیا و دو ...

اضطراب - معاونت بهداشتی

گام 3: نقد و بررسی و ارایه روش های درمانی جایگزین در صورت لزوم. گام 4: مرور و .....
مبتال به اضطراب فراگیر GAD، خانواده های آنان، رسپرستان و پزشکان مورد استفاده
قرار می گیرد تـــــا ..... منوده است، ترکیبی از پذیرش و تجربه مکرر احساسات مورد
اجتناب در پروتکل درمانی )اورسلو و .... اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﯾﺎ ﺑﺪون
ﺑﻬﺒﻮد. ﮔﺮوه ...

اضطراب فراگیر | بانک مشاوره ایران

DSM · اتیسم · اختلال نافرمانی · اختلالات روانی · اختلالات شخصیت · اختلالات
کودکان · اصول مصاحبه · اضطراب فراگیر · اعتیاد · افسردگی · پروتکل درمانی ·
تحلیل ...

اختلال اضطراب فراگیر(GAD) - دكتر علی مرادی | روان درمانگر

11 آوريل 2017 ... اختلال اضطرابی فراگیر یکی از شایع ترین انواع اختلالات اضطرابی می باشد ...
روان درمانی های رایج در اختلال اضطرابی منتشر شامل درمان های شناختی ...

نقش نگرانی در اختلال اضطراب فراگیر - مرکز مشاوره کاج

22 ا کتبر 2016 ... ارتباط آسیبشناختی بین نگرانی و اختلال اضطراب فراگیر چیست؟ ... در بیماران
مبتلا به اختلال همایند اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی، معمولاً GAD تشخیص
اصلی ... داد که گروه با ملاک‌های تشخیص همآیندی اختلال اضطراب فراگیر/ اختلال ...
این تمایز بین این دو نوع نگرانی مهم است چون تعیین‌کننده‌ی نوع درمانی ...

درمانی - مجله های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه

گروه آزمایش به مدت هشت جلسه و هفتـه اي يك بـار به صورت گروهی تحت درمان به شیوه
..... نتايج پژوهش ها بيانگر افزايش و فراگير شدن اين معضل در ميان دانش آموزان است.
.... بویژه افراد دارای اختلالات روانپزشکی عمده مانند افسردگی و اضطراب بوده است. ....
برنامه درمانی طبق پروتکل کابات-زین و همکاران (1992) که دستورالعمل جلسات آن در ...

فایل لایه باز آگهی ترحیم و تسلیت (مادر 019)

پاورپوینت ملاصدرامبانی فیزیک سیستم های ماموگرافی