دانلود رایگان


پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود جامع ترین و بروزترین طرح توجیهی پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره

دانلود رایگان پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره پرورش طیور در مدتها قبل بصورت مجتع های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی حائز اهمیت نبود و این مراکز تولیدی کوچک هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود داردامروزه واحدهای مرغداری بسیار بزرگی وجوددارد که از جنبه اقتصادی دارای اهمیت زیادیهستند در حال حاضر صنعت پرورش طیور به اندازه ای گسترش پیدا کرده که گاهی گله هایطیور موجود در یک واحد به مرز یک میلیون قطعه می رسد سرعت صنعتی شدن پرورش طیور در نیمه قرن اخیر به حدی است که شاید در آینده نزدیک، دیگر مراکز کوچک تولیدی حتی درکشورهای در حال توسعه هم دیده نشود از سال 1930 تا به حال، تولید تخم مرغ سالیانه به ازای هر مرغ تقریبا دو برابر شده است. مرغهای امروزی نتیجه فعالیت و کوشش متخصصین ژنتیک با اصلاح نژاد، تغذیه و مدیریت هستند که اقتصادی بودن پرورش طیور راسبب شده اند.

مراحل انجام کار :
هنگام ورود جوجه مراقبتهای اولیه ضرورت دارد زیرا هیچ کاری مناسب تر از یک آغاز خوب نخواهد بود.ا
آب : جند ساعت قبل از ورود جوجه ها باید آبخوریها را پر از آب نمودد تا هنگام ورود جوجه از سردی آن کاسته شده و دارای دمای مناسب باشد.ا

آب شکر: اضافه نمودن شکر به میزان 8% به آب آشامیدنی طی 15 ساعت اول ورود جوجه ها باعث بهبود رشد خواهد شد. استفاده از آبخوری کله قندی: به نظر می رسد برای تامین آب در ساعات اولیه، استفاده از آبخوری کله قندی بهترین روش باشد به ازاء هر 100 قطعه جوجه 2 عدد آبخوری کله قندی مورد نیاز می باشد.ا

حرارت آب : حرارت آب در روزهای اولیه باید حدود 24 درجه سانتیگراد بوده و پس از آن کاهش داده شود زیر آب خنک باعث افزایش مصرف دان و کاهش تلفات خواهد شد.ا سه ساعت بعد از ورود جوجه ها دان در اختیار آنها گذارده شود بعداز آنکه جوجه ها بهمدت حدود 3 ساعت آب مصرف نمودند، دان آردی در داخل در پوشهای دانخوری ریخته شود برای جلوگیری از ریخت و پاش دان بهتر است سطح در تمام دانخوریها پایین باشد.


ابزار مورد نیاز:ا
(آبخوری اولیه (برای جوجه های جوان که تقریبا کله قندی شکل می باشند
آبخوری ثانوی (برای جوجه های بزرگتر که 4 لیتری می باشد)
دانخوری اولیه (برای جوجه هایی که تازه متولد شده اند و معمولا کم عمق می باشند)
(دانخوری ثانوی (برای جوجه های بزگتر که میزان آن 1 گالن می باشدا
ترازروقپان (برای وزن کردن دانه های غذایی)ا
بخاری (برای گرم کردن سالن)
تهویه (برای سالم سازی محیط سالن)
تانکر (جهت ذخیره سوخت و آب)
هزینه های متفرقه (شامل دارو، سوخت و برق)

با دانلود طرح توجیهی پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره به هر چه اطلاعات بروز و جامع نیاز دارید دست بیابید
( اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد)


پرورش مرغ گوشتی


طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی


کارآفرینی


درآمد از پرورش مرغ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت 20000 قطعه در دوره و 4 دوره در سال ... - airfile

7 دسامبر 2017 ... ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 23000 ﻗﻄﻌﻪ در روره ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر در ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺘﻊ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮑﯽ. اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ... ﭘﺮوژه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
10000 ﻗﻄﻌﻪ در 18 ﺻﻔﺤﻪ ورد ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎ. ﻓﺮﻣﺖ doc ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح: ... ﺟﻨﮕﻠﯽ اروﻧﯿﺎ و ﻣﺮغ) ﺗﺤﻮﯾﻞ.
ﮐﺎﻻ 3 اﻟﯽ 7 روز ﮐﺎری ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ 15000 ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ Read-more Download .

پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت 20000 قطعه در دوره و 4 دوره در سال ... - airfile

7 دسامبر 2017 ... ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 23000 ﻗﻄﻌﻪ در روره ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر در ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺘﻊ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮑﯽ. اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ... ﭘﺮوژه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
10000 ﻗﻄﻌﻪ در 18 ﺻﻔﺤﻪ ورد ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎ. ﻓﺮﻣﺖ doc ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح: ... ﺟﻨﮕﻠﯽ اروﻧﯿﺎ و ﻣﺮغ) ﺗﺤﻮﯾﻞ.
ﮐﺎﻻ 3 اﻟﯽ 7 روز ﮐﺎری ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ 15000 ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ Read-more Download .

يک طرح 50 هزار قطعه اي پرورش مرغ گوشتي در شهربابک به بهره برداري ...

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه خلاصه طرح : کل سرمایه
گذاری طرح : 1320682000 ریال سرمایه گذاری جدید طرح : 1280682000 ریال سهم
الشرکه ... صبح روز دوشنبه مورخ 95/9/22 دانش آموزان دختر دوره متوسطه به اتفاق آقای
مومنی مدیر سازمان دانش آموزی و مربیان مدارس از شعبه سازمان تامین اجتماعی شهربابک
بازدید ... د.

يک طرح 50 هزار قطعه اي پرورش مرغ گوشتي در شهربابک به بهره برداري ...

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه خلاصه طرح : کل سرمایه
گذاری طرح : 1320682000 ریال سرمایه گذاری جدید طرح : 1280682000 ریال سهم
الشرکه ... صبح روز دوشنبه مورخ 95/9/22 دانش آموزان دختر دوره متوسطه به اتفاق آقای
مومنی مدیر سازمان دانش آموزی و مربیان مدارس از شعبه سازمان تامین اجتماعی شهربابک
بازدید ... د.

کار آفرینی احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه | نارنج فایل

25 مه 2017 ... طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه خلاصه طرح: کل سرمایه گذاری
طرح: 1320682000 ریال سرمایه گذاری جدید طرح: 1280682000 ریال سهم الشرکه بانک
در مشارکت مدنی: 760000000 ریال سهم الشرکه نقدی متقاضی: 408072000 ریال سود
دوران مشارکت: 102600000 ریال ساختمان وتاسیسات: 868702000 ...

file-i– (354) – خرید و دانلود پایان نامه ارشد – - corederoma.ir

9 جولای 2017 ... 1-2- وضعيت صنعت طيور در ايران و استان تهرانامروزه مرغ و تخم مرغ به عنوان دومين
محصول استراتژيك كشور بعد از گندم، جايگاه ويژه اي را در سبد كالاهاي ... در استان
تهران تعداد 140 واحد پرورش جوجه گوشتی با ظرفیت تولید9210220 قطعه درهردوره
پرورش 45 روزه وجود دارد وبه طور میانگین در طول سال 4 دوره جوجه ریزی ...

بررسی طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه | چرا ...

بررسی طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه فرمت فایل: word (
قابل ویرایش) تعداد صفحات: 20 صفحه بهترین فرصت برای درآمد زایی و کسب ...
پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره پرورش مرغ مادر گوشتی به
ظرفیت 23000 قطعه در روره پرورش طیور در مدتها قبل بصورت مجتع های کوچکی انجام
می شد ...

تحقیق اجرای سیستم haccp در واحدهای پرورش مرغ گوشتی |12655 - گیگ

17 نوامبر 2017 ... دانلود تحقیق کامل درباره اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی فرمت
فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11 اجرای سیستم .... پرورش مرغ
مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره پرورش طیور در مدتها قبل بصورت مجتع
های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی حائز اهمیت نبود و این مراکز ...

پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره |199770| بلودانلود

دانلود پروژه درباره |پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره| این مقاله
درمورد پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره می باشد. دانلود فایل
درمورد |پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره| این فایل با عنوان
پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره به فروش می رسد.

پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره |154962| گیگ

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه. خلاصه طرح: کل سرمایه
گذاری طرح: 1320682000 ریال سرمایه گذاری جدید طرح: 1280682000 ریال سهم الشرکه
بانک در مشارکت مدنی: 760000000 ریال سهم الشرکه نقدی متقاضی: 408072000 ریال
سود دوران مشارکت: 102600000 ریال ساختمان وتاسیسات: 868702000 ریال ماشین
آلات و ...

بررسی طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه | چرا ...

بررسی طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه فرمت فایل: word (
قابل ویرایش) تعداد صفحات: 20 صفحه بهترین فرصت برای درآمد زایی و کسب ...
پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره پرورش مرغ مادر گوشتی به
ظرفیت 23000 قطعه در روره پرورش طیور در مدتها قبل بصورت مجتع های کوچکی انجام
می شد ...

ساپورت فایل پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره

پرورش طیور در مدتها قبل بصورت مجتع های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی
حائز اهمیت نبود و این مراکز تولیدی کوچک هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه
وجود داردامروزه واحدهای مرغداری بسیار بزرگی وجوددارد که از جنبه اقتصادی دارای اهمیت
زیادیهستند در حال حاضر صنعت پرورش طیور به اندازه ای گسترش پیدا کرده که گاهی
گله ...

پرورش بیش از 400هزار قطعه مرغ گوشتي و تخمگذار در چناران | ندای چناران

27 مه 2017 ... به گزارش ندای چناران، بیش ۴۰۰ هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی، تخم گذار، مادر
گوشتی و مادر تخمگذار از ابتدای سال جاری، تحت نظارت اين شبكه و مسئولين ... ۱ واحد
مرغداري ؛ مرغ بدون آنتي بيوتيك توليد مي كند كه با توجه به ظرفيت و پتانسيل
بالاي شهرستان در اين زمينه و همچنين با مساعدت، همراهي و تشويق پرورش ...

پایان نامه: بررسی تأثیر عوامل مدیریتی اعم از تمهیدات تغذیه ای و ...

این فایل با عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر عوامل مدیریتی اعم از تمهیدات تغذیه ای و
مدیریتی و محیطی بر عملکرد گله های مرغ مادر گوشتی به فروش می رسد. .... پرورش مرغ
مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره پرورش طیور در مدتها قبل بصورت مجتع
های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی حائز اهمیت نبود و این مراکز تولیدی کوچک
...

تمام استانها - مرغ اجداد زربال

مرغداریهای مادر گوشتی . » ...... نوید, 3382723- 3382715, 0131, رشت, رشت –
کیلومتر 2 جاده شهر صنعتی رشت -ديلمان مرغ. 265, بهار پرورش بيشه سرا, 20000,
گروه سپید ماکیان. 266, بهنام جوجه تعاوني 848 لاريجان, آقای ..... 484, واحد آيت الهي,
23000, آقای محسن آیت الهی. 485, يزد جوجه, 30000, آقاي مهدي دشتي, 7246699-
7249911, 0351 ...

پروژه کارآفرینی پرورش اردک مادر (به ظرفیت 5000 قطعه در سال ... - گیگ

22 سپتامبر 2017 ... پروژه کارآفرینی پرورش اردک مادر (به ظرفیت 5000 قطعه در سال) (84272):دانلود
پروژه پرورش اردک مادر (به ظرفیت 5000 قطعه در سال) طرح توجیهی پرورش اردک مادر (
به ظرفیت 5000 قطعه در سال) دانلود کارآفرینی پرورش اردک مادر (به ظرفیت 5000
قطعه در سال) طرح توجیه فنی پرورش اردک مادر (به ظرفیت 5000 قطعه در ...

سرمايه گذاري و اشتغال 91

19, مرغ مادر گوشتي, 13, 613700درسال, مرغ وخروس, 1430000. 20, مرغ مادرگوشتي يك
دوره اي .... 52, جوجه يك روزه, 36298146 قطعه. 53 ... واحدهای پرورش آبزیان, جدول8 آمار
دامداريهاي كوچك روستايي. 28, نوع پرورش, تعداد گارگاه, تعداد استخر, نوع دام, تعداد (
واحد ), ظرفيت ( راس ). 29, سردآبی, 94, 202, گا وشيري, 310, 6640 كل گله. 30, گرم
آبی ...

دانلود فایل word مقاله بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات ...

16 ا کتبر 2017 ... روند توسعه ای در مزارع مرغ مادر گوشتی و مزارع پرورش دهنده جوجه گوشتی ادامه یافت و
به این ترتیب تعداد واحدهای مرغ مادر گوشتی به 183 واحد و واحدهای پرورش دهنده جوجه
گوشتی به 15782 واحد در سال 1378 رسید (8). در حال حاضر تعداد 313 مؤسسه پرورش
مرغ مادر به ظرفیت 16043691 قطعه در كشور مجوز فعالیت دارند (20).

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی – آپیزو فایل

طرح توجيهي پرورش مرغ گوشتي به ظرفيت 10000 قطعه فهرست خلاصه طرح : 2
عمليات طرح : 3 مقدمه : 5 خلاصه طرح : 5 توجیه فنی طرح : 6 سرمایه گذاری طرح و منابع
تامین آن. ... با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهان و نیز افزایش سطح بهداشت و
کاهش مرگ ومیر و نیاز روز افزون آدمی به مواد غذایی سبب شده است تا بشر به دنبال
منابع غذایی ...

شرکت مرغ اجداد ارم (استان تهران) - دستچین

پرورش طیور، جوجه یکروزه گوشتی، مرغداری مادر اجداد، مرغداری مادر گوشتی، مرغداری
گوشتی ... مناطق شمال کشور گسترش دهد در این سال قطعه زمینی به مساحت 130000
متر مربع در منطقه دودانگه ساری خریداری و واحد سه اجداد با زیر بنای 9500 متر احداث و
در مهر سال 85 با جوجه ریزی 23000 قطعه خط D به انضمام خطوط A ,B ,C به بهره برداری
رسید.

تحقیق اجرای سیستم haccp در واحدهای پرورش مرغ گوشتی |12655 - گیگ

17 نوامبر 2017 ... دانلود تحقیق کامل درباره اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی فرمت
فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11 اجرای سیستم .... پرورش مرغ
مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره پرورش طیور در مدتها قبل بصورت مجتع
های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی حائز اهمیت نبود و این مراکز ...

دانلود-کارآفرینی-پرورش-مرغ-گوشتی-به-ظرفیت-10000-قطعه

جدیدترین و بروزترین مرجع فایل و پایان نامه های دانشجویی و کامل ترین مجموعه درسی
و آموزشی جهت دانش آموزان.

پرورش بیش از 400هزار قطعه مرغ گوشتي و تخمگذار در چناران | ندای چناران

27 مه 2017 ... به گزارش ندای چناران، بیش ۴۰۰ هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی، تخم گذار، مادر
گوشتی و مادر تخمگذار از ابتدای سال جاری، تحت نظارت اين شبكه و مسئولين ... ۱ واحد
مرغداري ؛ مرغ بدون آنتي بيوتيك توليد مي كند كه با توجه به ظرفيت و پتانسيل
بالاي شهرستان در اين زمينه و همچنين با مساعدت، همراهي و تشويق پرورش ...

فروش مرغداری گوشتی - نیاز روز

نوع مرغ: گوشتی. ظرفیت: 20,000 قطعه. متراژ سالن: 1,800 متر مربع. متراژ زمین
مرغداری: 8,000 متر مربع. فروش مرغداری گوشتی. دهبارز. ۶ روز پیش. Khorasani ... در
بندر آزاد چمخاله یک واحد مرغداری گوشتی در حال کار پانزده هزار قطعه... 15000 قطعه ای و
پروانه بهداشتی به فروش. 3,500,000,000 تومان. نوع مرغ: گوشتی. ظرفیت: 15,000
قطعه.

بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله‌های مرغ مادر گوشتی

پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله‌های مرغ مادر گوشتی
در 140 صفحه ورد قابل ویرایش چکیده به منظور بررسی تأثیر عوامل مدیریتی اعم از ...
پرورش و تولید 12 گله مرغ مادر گوشتی از سویه مورد پژوهش جمع آوری گردید، از این رو
اطلاعات جمع آوری شده حاصل عملکرد 000/330 قطعه مرغ و 000/50 قطعه خروس گله مادر ...

تحقیق صنایع غذایی اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ ...

18 ا کتبر 2017 ... دانلود تحقیق کامل درباره اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی فرمت
فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11 اجرای سیستم .... پرورش مرغ
مادر گوشتی به ظرفیت 23000 قطعه در روره پرورش طیور در مدتها قبل بصورت مجتع
های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی حائز اهمیت نبود و این مراکز ...

دانلود جزوه آموزشی ویژه آزمون های استخدامی + پاسخ

اصل 52 قانون اساسي

مقاله ملي شدن صنعت نفت

پاورپوینت درمورد مهارتهاي رواني در وزنه برداري

دانلود پروژه كارآفريني طرح تولید بشکه هاي فلزي

نرم افزار جستجو در متن فایل ها (گوگلِ کامپیوتر شما)

قالب پاورپوینت دفاع سمینار مهندسی عمران

نمونه طرح ابراز همدردی و پیام تسلیت

تقویم سال 1357

پروژه ادیوس خدای خوب ( مخصوص بازگشایی مدارس )